Home 2018

Laatste artikelen

Kwaliteitsbeleid in de zorg
Guus Schrijvers

Blog: Tien beste wensen voor patiënten in 2018

Op 21 december beloofde minister Bruno Bruins tijdens een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over kwaliteitszorg ‘nadrukkelijk de patiëntenorganisaties te zullen betrekken bij de hoofdlijnenakkoorden'. Tien suggesties voor hun inbreng.