Home Zoek

U hebt gezocht op jeugdzorg ( 1172 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Ggz
Pieter Koolwijk

Wie heeft er last van ADHD? Het kind of de omgeving?

...t voorstellen dat ouders na mijn boek denken dat dit de werkelijke jeugdzorg is. Ik verwijs altijd naar schoolhoofd Bullstronk uit Roald Dahls Mathilda. Die slingert kinderen aan hun haren de klas uit...
Financiën
Maaike van der Aar en Paul van der Linden

Geen nieuwe cao Jeugdzorg zonder hogere tarieven vanuit gemeenten

...ijk stelde deze zomer 1,9 miljard extra budget beschikbaar voor de jeugdzorg. FNV wil dat dat geld geoormerkt wordt en dus verplicht ten goede komt aan de jeugdzorg. Nu komt het geld vrij beschikbaar...
Financiën

‘Houdbare zorg vraagt om scherpere keuzes dan WRR durft te maken’

In een lijvige studie - ‘Kiezen voor houdbare zorg’ - constateert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat de kostenstijging in de zorg onhoudbaar is. De WRR berekent dat als we...
Sociaal domein

Maaike van der Aar: ‘Zonder werknemers geen hervorming van de jeugdzorg

Het moet helemaal anders in de jeugdzorg. Daar is iedereen het over eens. Daarom startte afgelopen zomer de het overleg voor een ‘hervormingsagenda jeugdzorg’. Het ministerie van VWS, de Vereniging...
Sociaal domein

Jeugdzorg heeft last van stroperig beleid

...meest kwetsbare jongeren dreigen de dupe te worden van het huidige jeugdzorgstelsel’, schrijven jeugdzorgorganisaties iHUB, Koraal, Pluryn, ’s Heeren Loo, Vigo en Youz. ‘Hun meervoudige, ernstige prob...

Zorgvisie magazine nr. 7 is verschenen

...en cliënten voor het eind van het jaar een plan van aanpak voor de jeugdzorg willen smeden. En artikelen over de discussie tussen de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken, de nieuwe bekostiging vo...

Zorgvisie magazine nr. 7, 2021

...rzoek. En in dit nummer aandacht voor de hervormingsagenda voor de jeugdzorg, de creatieve oplossing van zorginstellingen om zonder tussenkomst van bemiddelingsbureaus zzp'ers in te huren en de geleer...
Financiën

Begroting biedt weinig soelaas

...dat als geld dat 'het gat moet dichten' na de bezuinigingen in de jeugdzorg tijdens de decentralisatie in 2015. 'De conclusie van de decentralisatie is dat aanbieders van jeugdhulp financieel wankele...
Sociaal domein

Wie moet wanneer welke hulp krijgen en van wie

...ulp krijgen. Dat is het resultaat van zes jaar decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten. Alle betrokken partijen zien dit probleem en hebben de koppen bij elkaar gestoken. Er moet een zogenoemde H...
Ziekenhuiszorg

NZa wil doorzettingsmacht voor passende zorg

...te organiseren over de wettelijke domeinen van de Zvw, Wlz, Wmo en jeugdzorg. De financiële schotten belemmeren samenwerking met het sociale domein. Zo slaan de voordelen van investeringen in preventi...