Home | Programma | Sprekers | Voor wie? | Locatie | Inschrijven |


Leer management en het primaire zorgproces sterker verbinden
De zorg staat voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingen technologie en innovatie u om goed naar uw strategie te blijven kijken en vraagt uw ondernemersgeest bijsturing op het juiste moment. Hoe kunt u als zorgprofessional boven uw eigen specialisme uitstijgen?

Om dit te bereiken heeft Nyenrode Business Universiteit i.s.m. Zorgvisie Academy het Certificate Program Healthcare Management ontwikkeld. Dit programma is bedoeld om u als zorgmanager, bestuurder of specialist kennis, vaardigheden en inzicht te geven in het dynamische zorglandschap. Door beter inzicht in zakelijke disciplines als ondernemerschap, financiën, marketing, leiderschap en strategie, kunt u de invloed die u heeft binnen uw organisatie nog meer vergroten.

Het programma sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de zorgsector en speelt in op de behoefte aan ander leiderschap, nieuwe kennis,ondernemerschap en creativiteit binnen de sector. Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u op inspirerendewijze over de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven.U krijgt de benodigde handvatten aangereikt om met deze veranderingen om te gaan.

Uw resultaat na het volgen van deze opleiding is onder andere:

  • U kunt inspelen op ontwikkelingen in de zorg en hier in uw zorgorganisatie naar handelen
  • U krijgt inzicht in de rollen en posities van stakeholders in het moderne zorglandschap
  • U ontwikkelt uw visie op leiderschap en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten kennen d.m.v. colleges en intervisie
  • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en bedrijfseconomische concepten vanuit de zorgsector
  • De kennis die u opdoet tijdens deze opleiding kunt u direct gebruiken in uw dagelijkse werk
  • U werkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk uit uw eigen organisatie


Het programma is verdeeld over 4 modules in 9 dagen waarbij bedrijfskundige en bedrijfseconomische onderdelen  vertaald naar de zorg aan de orde komen.

Meld u hier aan!