Home | Programma | Sprekers | Voor wie? | Locatie | Inschrijven


Leer hoe u management en het primaire zorgproces sterker kunt verbinden
Organisaties binnen de gezondheidszorg staan voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingt de technologie u om telkens goed naar uw strategie te kijken en moetenkosten gereduceerd worden. Dit vraagt van professionals in de zorg om boven hun eigen specialisme en organisatie uit te kunnen stijgen. Om dit te bereiken heeft Nyenrode Business Universiteit i.s.m. Zorgvisie Academy het Certificate Program Healthcare Management  ontwikkeld. Dit programma is bedoeld om u als zorgmanager of (zorg)specialist kennis, vaardigheden en inzicht te geven in het dynamische zorglandschap. Door beter inzicht te krijgen in zakelijke disciplines als ondernemerschap, financiën, marketing, leiderschap en strategie kunt u de invloed die u heeft binnen uw organisatie nog meer vergroten.

Het programma is verdeeld over 4 modules in 9 dagen waarbij bedrijfskundige en bedrijfseconomische onderdelen aan de orde komen. Onderdelen die essentieel zijn voor een goed functionerende zorgmanager of (zorg)specialist. U heeft na afloop meer zicht op de organisatie en de veranderingen in de sector als totaal. Hiermee wordt de waarde en de invloed die u heeft in de organisatie verhoogd.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij:

  • De uitdagingen waar de zorgsector voor staat
  • De nieuwe uitdagingen voor manager en specialist in de zorg
  • Van gesubsidieerde diensten naar een zorgbedrijf

Uw resultaat na het volgen van deze opleiding is onder andere:

  • U kunt inspelen op ontwikkelingen in de zorg en hier in uw organisatie naar handelen
  • U krijgt inzicht in de rollen en posities van medici, banken, verzekeraars en patiënten in het moderne zorglandschap
  • U ontwikkelt uw visie op leiderschap en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten kennen
  • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en bedrijfseconomische concepten vanuit de marktsector
  • De kennis die u opdoet tijdens het Certificate Program Healthcare Management kunt u direct gebruiken in uw dagelijkse werk
  • U werkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk uit uw eigen organisatie

Werken aan uw eigen vraagstuk
Tijdens het Certificate Program Healthcare Management gaat ieder met zijn eigen persoonlijke vraagstuk aan de slag en adviseert u elkaar. In de laatste module geeft u een presentatie aan de leden van de Raad van Advies en alumni van dit programma over uw bevindingen waarin u de inhoud van de opgedane kennis en ervaringen verwerkt. De essentie hiervan is dat u zelf aan de slag gaat en gedurende het programma de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie.


Meld u hier aan!