Home
 | Programma | Sprekers | Voor wie?Locatie | Inschrijven |


Het Certificate Program Healthcare Management duurt in totaal 9 dagen: 
18, 19 en 20 september, 10 en 11 oktober, 6, 7 en 8 november en 4 december 2017

Dag 1 - 18 september 2017: Heden verleden en toekomst van de zorg

Ochtend   Ontwikkelingen in de zorgsector -  Dr. Sjoerd de Blok MD PhD 
 
  Toenemende vergrijzing, afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan.
 
   
Middag   Scenarioplanning - Drs. Jan Nekkers
 
  Workshop scenarioplanning waarin u uw organisatie van een toekomstrobuuste strategie voorziet en u uw strategisch instrumentarium verrijkt.
 
   
  Avond   Literair & muzikaal café o.l.v. Dr. Sjoerd de Blok MD PhD
      Nadere kennismaking middels een boek, gedicht,verhaal, tekst of een stuk muziek, welke u inspireert of heeft geïnspireerd en dat tegelijkertijd ook iets over u persoonlijk zegt.
     

Dag 2 - 19 sepetmber 2017Inzicht in en visie op bedrijfskunde in de zorg

Ochtend Strategie & Visie ontwikkeling - Prof. dr. Bob de Wit
  Een aantal strategische paradoxen met veel voorbeelden en cases. U wordt uitgedaagd om strategisch denken te ontwikkelen
 
Middag   Vervolg: Strategie & Visie ontwikkeling 
     
Avond   Marketing in de zorg - Prof. Dr. Theo Poiesz
      Hoe onderscheidt uw zorginstelling zich van de concurrentie?
     

Dag 3 - 20 september 2017: Inzicht in en visie op bedrijfskunde in de zorg

Ochtend   Financieel management - Prof. dr. Dennis Vink
      Factoren die steeds belangrijker worden. De beheersbaarheid van geldstromen. Het managen van werkkapitaal. Het open houden van de toegang tot de financiële markten om verdere groei van organisaties te kunnen blijven financieren.
     
Middag   Vervolg Financieel Management
 
  In de workshop leert u door ‘zelf aan de slag te gaan’ een ondernemende en innovatieve houding aan te nemen. 

Dag 4 - 10 oktober 2017: Ondernemerschap en efficiency in de zorg

Ochtend   De ondernemende professional - Ger Zwartendijk en Willem Burggraaf
 
  In de workshop leert u door ‘zelf aan de slag te gaan’ een ondernemende en innovatieve houding aan te nemen. 
 
 
Middag   Vervolg De ondernemende professional
 
   
Avond   Eigen vraagstukken - Dr. Sjoerd de Blok MD PhD, Maaike Rol en Janine Jansen
 
  In dit onderdeel probeert u de vraagstukken zo scherp mogelijk te krijgen en elkaar hierin te adviseren.
 
   

Dag 5 - 11 oktober 2017: Ondernemerschap en efficiency in de zorg

Ochtend   Anders kijken naar zorg: kwaliteit en veiligheid - Johan Dorresteijn
 
  In gezondheidszorg is uiteindelijk de patiënt kwetsbaar en voor het resultaat van diagnostiek en behandeling afhankelijk van de professionals en de organisatie zodat het vormgeven van veilige zorg van de hoogste kwaliteit de grootste uitdaging is.
 
   
Middag   Bedrijfsbezoek - Alexander Monro Borstkankerziekenhuis - Marjolein de Jong
 
  Het doel van het bedrijfsbezoek is het in de praktijk ervaren van de succesbepalende voorwaarden voor een effectieve realisatie van de toepassing van het lean concept. En de brug te slaan tussen theorie en praktijk. 
 
   

Dag 6 - 6 november: Leiderschap & Change

Ochtend   Team Leiderschap - Dr. Sjoerd de Blok MD PhD
    Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces. Je stuurt, schept voorwaarden, ruimt hindernissen uit de weg, creëert uitdagingen en stuurt bij als het nodig is. Deze ochtend staat in het teken van de uitdagingen die komen kijken bij het leidinggeven aan een team in de zorg.
 
   
Middag   Authentiek leiderschap - Drs. Bas Blekkingh
 
  De filosofie van Authentiek Leiderschap helpt op een praktische en tegelijk diepgaande manier om ingewikkelde issues op het juiste abstractieniveau aan te pakken. Verborgen blokkerende normen en doorgeschoten ego's remmen de ontwikkeling van iedere organisatie. In deze workshop gaat u hiernaar op zoek.
 
Avond   Intervisie authentiek leidershapLidwine Holtzer & Dana Wildeman
      Onder begeleiding van een coach is intervisie een zelfhulpmethode bedoeld om elkaar te helpen met een werk of privé gerelateerde kwestie.
     

Dag 7 - 7 november 2017: Leiderschap & Change

Ochtend   Leiderschap bij verandering - Dr. ing. Rene Weijers
      Zijn we wel goed wijs in een verandering van tijdperk? Hoe krijg ik een verandering in mijn organisatie voor elkaar? Hoe kan ik omgaan met complexiteit en dynamiek? Wat is nodig voor een inspirerende aanpak gericht op resultaat dat er toe doet? Hoe kan ik betrokkenheid en ‘eigenaarschap’ bevorderen? René Weijers ‘staat stil bij verandering’ en zet een verfrissend perspectief neer geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.In dit interactief college worden verschillende perspectieven en paradigma’s van verandermanagement belicht, toegespitst op veranderingen in een werkomgeving van professionals. Een veranderkundig denkraam biedt overzicht, structuur en handvatten voor het leiden van uitdagende opgaven in de dagelijkse praktijk.
     
Middag   Praktijkspreker over een verandertraject 
     
Avond   Eigen tijd en zelfstanding aan vraagstukken werken
       

Dag 8 - 8 november 2017: Leiderschap & Change

Ochtend   ICT & Innovatie - Bert Kersten
      ICT en innovatie is binnen zorginstellingen verwikkeld in alle processen. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is de kennis over dit thema bovendien onmisbaar in het werk van zorgprofessional.
       
Middag   Ethisch leiderschap - Prof. dr. Ronald Jeurissen 
      In dit college wordt via korte, filosofische inleidingen over verschillende thema’s rond om ethisch leiderschap gekeken naar manieren om de praktijk te verbeteren.
       

Dag 9 - 4 december 2017: Vooruitkijken

Ochtend   De (toekomstige) rol van de zorgverzekeraarDrs. Bas van der Mierden
      Begrijpen hoe verzekeraars denken; hoe die wereld in elkaar zit.
     
Middag   Eindpresentaties
      In deze slotmodule presenteert u de eindresultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de Raad van Advies (RvA) en de overige deelnemers. De RvA bestaat uit alumni en docenten van Nyenrode.
       
Avond   Afronden, terugkijken en vooruitkijken
      Uitreiking van de certificaten en slotdiner.
       
* wijzigingen onder voorbehoud