Home
 | Programma | Sprekers | Voor wie?Locatie | Inschrijven |


Het Certificate Program Healthcare Management duurt in totaal 9 dagen: 
18, 19 en 20 september, 10 en 11 oktober, 6, 7 en 8 november en 4 december 2017

Dag 1 - 18 september 2017: Heden verleden en toekomst van de zorg

   
Ochtend  

Ontwikkelingen in de zorgsector
Dr. Sjoerd de Blok MD PhD

 
 

In deze inleiding worden de ontwikkelingen in de zorgsector besproken. Toenemende vergrijzing, afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan. Het zorgaanbod wordt in toenemende mate afgestemd op persoonlijke wensen van patiënten/consumenten en door internationalisering en technologie gedreven innovaties stijgen de aanbodmogelijkheden. Leer het maatschappelijk speelveld op macro- meso- en microniveau kennen in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.

 
   
Middag  

Scenarioplanning
Drs. Jan Nekkers

 
 

In een interactieve sessie scenarioplanning gaat u op gestructureerde wijze met elkaar in dialoog over de toekomst. Theorie en praktische voorbeelden van toepassing op scenarioplanning als managementinstrument in de zorg en daarbuiten worden afgewisseld met strategische discussie. Welke ontwikkelingen spelen nu en wat zijn impactrijke ontwikkelingen die we op ons af zien komen? Na dit dagdeel heeft u een verrijkt inzicht in toepassing van scenarioplanning.

 
   
  Avond  

Literair & muzikaal café
Dr. Sjoerd de Blok MD PhD

      Deze avond maakt u nader kennis met elkaar middels een voor u inspirerend boek, gedicht, verhaal, tekst of een stuk muziek. U vertelt in een informele setting wat dit item over u persoonlijk zegt. 
     

Dag 2 - 19 september 2017Inzicht in en visie op bedrijfskunde in de zorg

   
Ochtend

Strategie & Visie ontwikkeling
Prof. dr. Bob de Wit

 

Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses maar ook intuïtie en verbeelding. Om als leider de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen is het nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen handelen. U wordt uitgedaagd om strategisch denken te ontwikkelen.

   
Middag   Vervolg: Strategie & Visie ontwikkeling 
     
Avond  

Marketing in de zorg
Prof. dr. Theo Poiesz

     

Nederlandse zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met de vraag hoe zij hun marketing – de onderlinge afstemming van vraag en aanbod - moeten vormgeven. In de zorg lijkt deze afstemming vanzelfsprekend, maar de realiteit laat zien dat vraag en aanbod elkaar toch niet altijd goed weten te vinden. In dit college wordt ingegaan op o.a. ontwikkelingen die het belang van marketing in de zorg bepalen, fundamentele vragen rond klantwaarde en op vragen rond effectiviteit en efficiëntie van marketingmaatregelen. Waar relevant wordt marketing in de zorg vergeleken met marketing in andere sectoren.

     

Dag 3 - 20 september 2017: Inzicht in en visie op bedrijfskunde in de zorg

   
Ochtend  

De ondernemende professional
Drs. Ger Zwartendijk en Prof. dr. Willem Burggraaf

     

Met welk innovatief idee wilt u ervoor zorgen dat uw zorgorganisatie meer omzet en resultaat behaalt? We vragen u met ideeën te komen waarbij een (nieuw) product of dienst in de markt wordt geïntroduceerd. Dit product of deze dienst mag allerlei vormen hebben, maar een consultancy- of adviespraktijk is niet toegestaan. Voorts is een substantiële financiering verplicht, dient een substantieel en ambitieus doel te hebben en dienen na twee jaar minimaal drie mensen een dienstbetrekking te hebben. 

     
Middag   Vervolg: De ondernemende professional
 
 

Dag 4 - 10 oktober 2017: Ondernemerschap en efficiency in de zorg

   
Ochtend  

De (toekomstige) rol van de zorgverzekeraar
Bas van der Mierden

 
 

Sinds de introductie van de marktwerking in de zorg is de rol van de zorgverzekeraar veranderd, net als alle andere spelers op die markt. De zorgverzekeraar is steeds meer een rol gaan spelen als regisseur van onderhandelingen over prijs en kwaliteit van de zorg. Daar moet iedereen aan wennen, inclusief de zorgverzekeraar zelf. Veel zorgverzekeraars zijn zichzelf daarom aan het heruitvinden. In dit college wordt de huidige positie van zorgverzekeraars in het systeem behandeld. Waar zal dit toe leiden in de cure en de care? Hebben ze de regie of zijn ze slechte uitvoerder? En wie bepaalt uiteindelijk?

 
 
Middag  

Kwaliteit en veiligheid in de zorg
Wim Schellekens

      Kwaliteit en veiligheid is het onderwerp waar alle zorgprofessionals samen voor staan. Patiënten zijn kwetsbaar en moeten erop kunnen vertrouwen dat hoge kwaliteit wordt geleverd. Toch gaat dit soms mis en wat dan? Door open communicatie over kwaliteit en veiligheid maar en calamiteiten, verbeteren wij samen met de patiënt of diens familie de zorg. Kennis over uw grondhouding in dergelijke omstandigheden is de reden om dit thema onderdeel te maken van deze opleiding
 
   
Avond  

Eigen vraagstukken
Dr. Sjoerd de Blok MD PhD en Jeanine Jansen

 
  Tijdens het Certificate Program Healthcare Management adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk dat in uw organisatie speelt. De essentie hiervan is dat u zelf actief aan de slag gaat met uw vraagstuk en gedurende het programma aan de hand van de gegeven theorie de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. In de slotmodule presenteert u uw bevindingen aan een Raad van Advies, bestaande uit alumni en de overige deelnemers uit de groep. De vorm van uw vraagstuk is vrij. Het kan uw reflectie zijn op een zakelijk vraagstuk van uw organisatie, ontwikkelingen in de markt of op een samenwerkingsthema. 
 
   

Dag 5 - 11 oktober 2017: Ondernemerschap en efficiency in de zorg 

   
Ochtend  

Financieel management in de zorg
Dr. ing. Sander Oude Luttikhuis 

 
 

Als manager in de zorg moet u inzicht hebben in financiële factoren die voor de onderneming/instelling van belang zijn. Het gaat dan enerzijds om de traditionele begrippen, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Anderzijds zijn return on invested capital (ROIC) en cash flow denken steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet op de minste plaatst omdat er vandaag de dag meerdere stakeholders aan tafel zitten. Welke factoren zijn in deze setting van invloed en hoe zijn ze bij te sturen? Tijdens dit college wordt op een aantal factoren ingegaan die steeds belangrijker worden, zoals de beheersbaarheid van geldstromen het managen van werkkapitaal en het openhouden van de toegang tot de financiële markten. U krijgt tools en inzichten om te kunnen bijdragen aan financiële gerelateerde onderwerpen van belang voor uw organisatie.

 
   
Middag  

Vervolg: Financieel management in de zorg

 
 

Dag 6 - 6 november: Leiderschap & Change

   
Ochtend  

Team Leiderschap
Dr. Bas Kodden

    Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces. Je stuurt, schept voorwaarden, ruimt hindernissen uit de weg, creëert uitdagingen en stuurt bij als het nodig is. Deze ochtend staat in het teken van de uitdagingen die komen kijken bij het leidinggeven aan een team in de zorg. U krijgt praktische tips om uit  te groeien tot een HELD in uw organisatie: een Hoog Energieke Leidingnemende Doener.
 
   
Middag  

Ethisch leiderschap
Drs. Maarten de Jong 

 
 

In dit college wordt via korte, filosofische inleidingen over verschillende thema’s rondom ethisch leiderschap gekeken naar manieren om de zorg te verbeteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden morele dilemma's geinventariseerd en geanalyseerd. Vervolgens wordt gekeken wat er zo lastig is aan ethiek in de zorg.

   
Avond   Eigen tijd en zelfstanding aan eigen vraagstukken werken
     

Dag 7 - 7 november 2017: Leiderschap & Change

   
Ochtend  

Leiderschap bij verandering
Dr. ing. Rene Weijers

     

Hoe krijgt u een verandering in uw zorgorganisatie voor elkaar? Hoe kunt u omgaan met complexiteit en dynamiek? Wat is nodig voor een inspirerende aanpak? Hoe kunt u betrokkenheid en ‘eigenaarschap’ bevorderen? In dit interactieve college worden verschillende perspectieven en paradigma’s van verandermanagement belicht, toegespitst op veranderingen in een werkomgeving van professionals. Een veranderkundig denkraam biedt overzicht, structuur en handvatten voor het leiden van uitdagende opgaven in de dagelijkse praktijk.

     
Middag  

Authentiek leiderschap
Bas Blekkingh

      Leiders vinden het vaak ingewikkeld om issues op het juiste abstractieniveau aan te pakken. Door een eenvoudige manier van 'mensen te ontleden' worden leiders effectiever in het aansturen van organisaties. De filosofie van Authentiek Leiderschap helpt daarbij, is praktisch en tegelijk diepgaand. Tevens is het handig als leiders hun eigen Ego's onder ogen durven zien, daarvan gebruik kunnen maken, waarbij ze hun Authentieke Leiderschapsmissie altijd leidend laten zijn. Het is de kern van geluk en succes voor zowel de leider als de organisatie. Verborgen blokkerende normen en doorgeschoten Ego's remmen de ontwikkeling van ieder bedrijf. In deze workshop gaat u hiernaar op zoek.
     
Avond  

Intervisie authentiek leidershap
Lidwine Holtzer & Dana Wildeman

      Onder begeleiding van een coach is intervisie een zelfhulpmethode bedoeld om elkaar te helpen met een werk of privé gerelateerde kwestie. U gaat in kleine groepjes uiteen om de vooraf ingevulde Ego scan te reflecteren..
       

Dag 8 - 8 november 2017: Leiderschap & Change

 
Ochtend  

Bedrijfsbezoek Alexander Monro Borstkankerziekenhuis
Dr. Marjolein de Jong

     

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in Bilthoven is het eerste ziekenhuis in Nederland dat zich uitsluitend richt op borstkankerzorg. Zij willen aantoonbaar de beste borstkankerzorg verlenen aan zoveel mogelijk patiënten en een voorbeeld zijn voor de gezondheidszorg in Nederland. Het doel van het bedrijfsbezoek is het in de praktijk ervaren van de succesbepalende voorwaarden voor een effectieve realisatie van daadwerkelijk centraal stellen van de patiënt. En de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Welke impact heeft dit op de inrichting van processen? Er wordt uitgelegd welke nodige efficiency-slagen zij hebben gemaakt en waarom.

       
Middag   ICT & Innovatie

Prof. dr. Leonard Witkamp

     

Het thema ICT & innovatie is opgenomen in deze opleiding omdat moderne ontwikkeling van gezondheidszorg hier onlosmakelijk mee verbonden is. Zowel communicatie intern tussen professionals, geneeskunde op afstand, als communicatie tussen professional tussen professionals en patiënten zijn actuele onderwerpen. Hoe verhoudt zich dit in relatie tot bewaking van privacy en big data? Ook de hoge ICT kosten voor instellingen maken substantiële kennis over dit onderwerp tot een vereiste. Hoogwaardige kwalitatieve gezondheidszorg is niet meer zonder ICT te realiseren.

       

Dag 9 - 4 december 2017: Vooruitkijken

 
Ochtend  

Praktijkspreker

      Afhankelijk van het deelnemersveld gaat de organisatie voor u op zoek naar een praktijkspreker die u meer vertelt over actueel zorgvraagstuk
     
Middag   Eindpresentaties
      In deze slotmodule presenteert u de eindresultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de Raad van Advies (RvA) en de overige deelnemers.

Het gaat hier om de creativiteit van de verbinding van een onderwerp met de theorie. De RvA bestaat uit alumni en docenten van Nyenrode.

       
Avond   Afronden, terugkijken en vooruitkijken
      Uitreiking van de certificaten en slotborrel.
       
* wijzigingen onder voorbehoud