Home | Programma Sprekers | Voor wie?Locatie Inschrijven  |


Krijg als zorgprofessional meer inzicht in de complexiteit van de jaarrekening

Er is in de laatste jaren veel gediscussieerd over de jaarrekeningen en financierbaarheid van zorginstellingen. Instellingen die via de WLZ worden gefinancierd moeten nadenken over de financierbaarheid van hun bedrijfsmodel en vastgoed. Ziekenhuizen hebben te maken met een opeenstapeling van financiële onzekerheden. Dit vertaalt zich in toenemende complexiteit en een wirwar van interpretatiemogelijkheden. Dit staat echter in schril contrast met de financiële positie van zorggroepen, deze zorggroepen zijn grotendeels gefinancierd uit eigen vermogen en de winsten stijgen tot ongekende hoogtes.

Dit gaat ook niet ongemerkt voorbij aan de zorgverzekeraars, zij proberen met man en macht het eigen vermogen weer af te romen. Deze strijd kan alleen met strategische creativiteit en financiële discipline worden gewonnen. Tijdens de masterclass worden handvatten gegeven en leert u hoe ondernemerschap en een aangescherpte financiële strategie uw organisatie toekomstbestendig maken.

Tijdens deze zorg specifieke masterclass in 3 dagen wordt er gebruik gemaakt van gefundeerde theorie door topsprekers geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, cases en oefeningen.

Uw resultaten zijn onder andere:

  • U haalt meer uit uw jaarrekening 
  • Contractvormen van verzekeraars
  • U leert (beter) om te gaan met onderhanden werk
  • Het bouwen van een duurzaam verdienmodel in de zorg
  • Selectieve zorginkoop en de consequenties voor financieel management
  • Financiële reorganisatie en arbeidsrechtelijke consequenties
  • Hoe de taal te spreken van banken en andere vermogensverschaffers
  • Financieringsvormen voor overnames, projecten en vastgoed

Aan het einde van deze masterclass bent u in staat om investering- en financieringsvoorstellen te beoordelen aan de hand van waarderingsmodellen en financieel strategische argumenten.

Bekijk de programma’s van de masterclass:

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor clustermanagers, zorgcoördinatoren, regiomanagers, artsen in academische, categorale en algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, verpleging en verzorging, thuiszorg, zorgverzekeraars en overheid. Het zijn zij die een cruciale rol vervullen bij de realisatie van de strategische en financiële doelstellingen in hun eigen organisatie.