Home
 | Programma | Sprekers | Voor wie? |  Locatie | Inschrijven | 


Dr. Sjoerd de Blok MD PhD

Sjoerd de Blok is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als Managing Director Healthcare Programs. Daarnaast is hij (ad interim) CEO bij CASA Klinieken (Clinics). Sjoerd heeft ruime ervaring in de zorgsector en is van huis uit medisch specialist, gynaecoloog.

Drs. Jan Nekkers

Jan Nekkers is oprichter van Futureconsult. Zijn uitgangspunt is dat de toekomst onvoorspelbaar is, maar dat je wel degelijk zinvol over de toekomst kunt spreken. Jan studeerde politicologie aan de Universiteit van Nijmegen en Amsterdam. Hij was onder meer werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, als stafmedewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, als beleidsadviseur bij de PvdA en als organisatieadviseur. Van zijn hand zijn tal van publicaties verschenen over uiteenlopende onderwerpen. In april 2007 verscheen Jans praktische handboek over scenariotechniek "Wijzer In De Toekomst".

Prof Dr. Bob de Wit

Bob de Wit is verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit als Professor of Strategic Management, en is directeur van De Wit & Meyer Strategy Works te Rotterdam. Gespecialiseerd in strategieontwikkeling, onderzoek en consulting. Voorheen heeft hij twaalf jaar strategisch management gedoceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook is gepromoveerd. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan, de internationaal bekendste samen met Ron Meyer

Prof dr. Theo Poiesz

Theo Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management (focus Marketing) verbonden aan TIAS en aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. De zorg-leerstoel wordt gefinancierd door ActiZ. Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame en hoogleraar Marketing, de beide laatste parttime. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.

Dr. ing. Sander Oude Luttikhuis

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management. Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2003 is Sander volledig overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam in de functie van Project Manager Property Transactions. Na twee jaar actief te zijn geweest in de Rotterdamse haven, startte hij als M&A Consultant bij M&A firma Troostwijk Introman. In 2007 begon hij bij Zanders Corporate Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de corporate finance divisie van Zanders tot 2013. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op. Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.

Prof. dr. Ronald Jeurissen

Ronald Jeurissen is hoogleraar Bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit en directeur van het European Institute of Business Ethics (EIBE). De bedrijfsethiek leerstoel aan Nyenrode is de oudste dergelijke stoel in Europa, opgericht in 1985. Ronald is lid van de Nyenrode Corporate Governance Institute en is hij een van de belangrijkste professoren in Nyenrodes Modulair Executive MBA-programma's.

Dr. ing. Rene Weijers

Dr. ing. René Weijers is zelfstandig bestuursadviseur. Hij is gefascineerd door de kernopgaven en uitdagingen in bestuur en topmanagement en verbindt visieontwikkeling, strategievorming, leiderschap, besturing en verandering. Centraal staat daarin het ontdekken van onbenutte ruimte, nieuwe perspectieven en een inspirerende koers. Hij adviseert bestuurders, directies en managementteams in bedrijfsleven, openbaar bestuur en non-profit sector.

Naast zijn adviespraktijk is hij als kerndocent verbonden aan het Executive Development Center van Nyenrode en gastdocent bij TiasNimbas en AOG in Masterprogramma’s op het gebied van Goed Bestuur, Leiderschap en Verandering. In 2011 promoveerde hij aan Tilburg University op zijn onderzoek naar ‘bekwaamheid’ en 'deugdzaamheid' van topbestuurders.

Drs. Ger Zwartendijk

De Koninklijke Militaire Academie vormde het startpunt van zijn carrière. Na de studie Mens en Organisatie, werd hij bevorderd tot tweede luitenant en bij het Korps Commandotroepen geplaatst. Zes jaar later werd de brug geslagen naar het bedrijfsleven op de Nyenrode Business Universiteit waar hij een studie Bedrijfskunde afrondde. Nu is Ger Zwartendijk specialist in het doorlichten van bedrijven, strategisch adviseren en bedrijfseconomische onderzoek doen. Daarnaast is hij vooral sparringpartner voor directies en richt hij zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering door van een meningendiscussie te komen tot een feitendiscussie. 

Prof. dr. Willem Burggraaf

Prof. dr. Willem Burggraaf is hoogleraar Ondernemerschap en Strategische Ontwikkeling. Zijn focus ligt hierbij op Entrepreneurship en Business Culture. Voorheen was hij onderzoeker bij het Nyenrode Research Center waar hij diverse projecten voor nationale en internationale organisaties, overheden en gemeentes uitvoerde.

 

Bas van der Mierden

Bas van der Mierden is directeur eigenaar van Prometheus Healthcare bv, een adviesbureau in de zorg. Prometheus Healthcare bv richt zich op de bekostiging en governance in de zorg vanuit zorgondernemerschap. Intern of extern zorgondernemen biedt mensen en organisaties de mogelijkheid om veranderingen te realiseren. Bas is auteur van het boek 'Ziekenhuisondernemen een illusie' wat in september 2014 is uitgebracht en is al toe aan de tweede druk. In het boek wordt de complexiteit van de zorg en de ziekenhuizen beschreven. Tevens worden negen handvaten beschreven die innoveren en ondernemen helpen te ontwikkelen. Bas is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als lecturer en programma Director Business Healthcare wat zich richt op het aanbieden van executive opleidingen voor zorgbestuurders en professionals.

Bas Blekkingh

Blekkingh heeft zijn opleidinggenoten aan de Koninklijke MilitaireAcademie en mocht binnen deLandmacht leidinggevenden opleiden.In 1993 heeft hij een overstapgemaakt naar het bedrijfsleven enis in 1996 begonnen met zijn eigen bedrijf. De missie vanAuthentiek leiderschap BV: het ontsluiten en verbinden vanverborgen authentieke kracht, waardoor leiders en hun organisaties gelukkiger en succesvoller worden. Bas Blekkingh is veelgevraagd en zeer gewaardeerd spreker op dit gebied.

Lidwine Holtzer en Dana Wildeman

Lidwine Holtzer en Dana Wildeman zijn beiden partner van Authentiek Leiderschap B.V. Binnen deze organisatie zijn zij werkzaam als coach en organisatieadviseur. Lidwine en Dana helpen de verborgen authentieke kracht van mensen, teams en organisaties te ontsluiten en verbinden, waardoor klanten gelukkiger en succesvoller worden.

 

 

 

 Dr. Marjolein de Jong

Dr. Marjolein de Jong studeerde klinische psychologie en geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2001-2006 kreeg ze haar opleiding heelkunde in VUmc. Van 2007 tot 2009 was ze lid van de maatschap oncologische chirurgie in het Mesos/Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en van 2010-2012 was ze chirurg in VUmc. In 2012 richtte ze samen met advocaat Mieke van Schuppen de bv Breast Care Nederland op. Daarnaast was ze nog waarnemend mammachirurg in diverse ziekenhuizen en van 2013 tot de overname van het Alexander Monro door Breast Care Nederland was ze chirurg in het UMCU.

Prof. dr. Bert Kersten

Prof. dr. Bert Kersten is hoogleraar Bedrijfsprocessen en ICT. Kersten doceert in diverse Executive MBA-opleidingen voor bedrijfsprocessen en IT op Nyenrode Business universiteit. Sinds 2008 is hij eigenaar van adviesbureau Kersten Perspectief Advies Inc. Daarnaast is hij directeur en partner bij de Fraud Detection Expertisecentrum, gepositioneerd op LIACS, Universiteit Leiden.

Dr. Bas Kodden

Bas Kodden is Program Director Law, Leadership & Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s gaan over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij groeide op in Raalte om daarna in Groningen zowel een studie Rechten als Bedrijfskunde te voltooien. In 2011 ontving hij van Nyenrode Business Universiteit zijn doctorsgraad. Voordat Bas in 2010 te werken kwam aan het Centre for Leadership & Management Development aan de Nyenrode Business Universiteit, is Bas bijna zijn gehele loopbaan als ondernemer werkzaam geweest. In 1998 startte hij zijn eerste onderneming letterlijk vanuit de woonkamer, een bedrijf dat uitgroeide tot een organisatie met diverse vestigingen en vele tientallen werknemers. Na 12,5 jaar zijn organisaties te hebben geleid, droeg hij in 2010 de onderneming over om wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten, om boeken te kunnen schrijven en om jonge, ambitieuze studenten te kunnen trainen en te kunnen coachen naar toekomstig leiders. 

Drs. Maarten de Jong

Maarten de Jong is zelfstandig adviseur Integrity Services & Management. Hij heeft meer dan 30 jaar praktische ervaring met integriteitbeleid. Maarten studeerde aan de Nederlandse Politieacademie (NPA) in Apeldoorn en criminologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij was oprichter, en tot 2006 directeur van, het Department of Institutional Integrity bij de Wereldbank in Washington D.C. Maarten was tevens mede-oprichter van Europol vanuit Straatsburg en heeft gewerkt in Brussel als eerste directeur van het European Institute for Law Enforcement Cooperation. Daarvoor stond hij aan het hoofd van de afdeling Operaties bij CRI-Interpol in Den Haag, gaf leiding en assistentie aan diverse bijzondere integriteitonderzoeken op (inter)nationaal niveau Hij is als deskundige betrokken bij het Instituut voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek (EIBE) van Nyenrode Business Universiteit.

Wim Schellekens

Wim Schellekens, arts, was van 2007 tot 2011 Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg bij de IGZ. Daarvoor was hij bestuurder van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (7 jaar, 1998-2005) en van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft (9 jaar, 1989-1998). Hij is zijn loopbaan begonnen als huisarts (10 jaar, 1973-1983) en medisch adviseur van de Ziekenfondsraad (het huidige Zorginstituut Nederland) (5 jaar, 1983-1989). Vanaf mei 2011 is hij strategisch adviseur o.a. van Raden van Bestuur/Toezicht, zorgverzekeraars, met als aandachtsgebieden governance van kwaliteit en veiligheid, leiderschap, (professioneel kwaliteits/veiligheidssysteem. Hij geeft college aan professionals, (aankomend) bestuurders en toezichthouders.Hij leidt met prof.Schrijvers de Masterclass Kwaliteit-Financiën. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg Zuid Holland) en Diakonessenhuis Utrecht/Zeist (ziekenhuis).