Home
 | Programma | Sprekers | Voor wie?Locatie | Inschrijven |


 

Dr. Jeroen van der Velden  is Associate Professor Strategie alignment en codirecteur voor het Center voor strategie van Nyenrode Business Universiteit. Hij doceert daar op het gebied van Strategie en transformatie. Zijn interesse focust zich op de vraag hoe organisaties in een veranderende context het vermogen kunnen ontwikkelen om mee te bewegen. Als zelfstandig adviseur werkt hij voor grote en middelgrote organisaties in zowel de private als publieke sector. Hij participeerde in organisatieontwikkelingsprojecten bij onder meer de Belastingdienst, Veiligheidsregio Twente, Wageningen Universiteit, Heineken, ING en Lely. Daarin vormde het implementeren en realiseren van strategische ambities en samenwerkingsvraagstukken een steeds terugkerende component.

 
Prof. dr. Jack van der VeenProf. dr. Jack van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de EVO leerstoel Supply Chain Management. In Jack’s werk staan implementatievraagstukken bij ketensamenwerking centraal. Jack doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal programma’s en seminars. Jack is tevens voorzitter van de vLm (vereniging logistiek management).
 
Drs. Jo Vincken is betrokken als business developer voor Executive Education & Organizational Development aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is een veranderaar in hart en nieren. Daarnaast is hij Program Director van de masterclass Verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit. 
 

Saskia Timmeris zorginnovator en veranderkundige (Master in Management and Innovation) en van origine zorgverlener. Ze heeft 15 jaar gewerkt in verschillende zorgsectoren. In haar loopbaan is ze altijd actief geweest met zorgverbetering door middel van innovatie, met specifieke aandacht voor implementatie en adoptie en het opleiden van zorgmedewerkers. Afgelopen jaren heeft ze vele vernieuwende initiatieven ontwikkeld en begeleid op het gebied van eHealth implementatie en kennisontwikkeling. Saskia heeft meerdere publicaties op haar naam staan (o.a. eHealth in de Praktijk en eHealth in de langdurige zorg). 

 

Bas van der Mierden is directeur eigenaar van Prometheus Healthcare bv, een adviesbureau in de zorg. Prometheus Healthcare bv richt zich op de bekostiging en governance in de zorg vanuit zorgondernemerschap. Intern of extern zorgondernemen biedt mensen en organisaties de mogelijkheid om veranderingen te realiseren. Bas is auteur van het boek 'Ziekenhuisondernemen een illusie' wat in september 2014 is uitgebracht en is al toe aan de tweede druk. In het boek wordt de complexiteit van de zorg en de ziekenhuizen beschreven. Tevens worden negen handvaten beschreven die innoveren en ondernemen helpen te ontwikkelen. Bas is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als lecturer en programma Director Business Healthcare wat zich richt op het aanbieden van executive opleidingen voor zorgbestuurders en professionals.

 
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management. Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2003 is Sander volledig overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam in de functie van Project Manager Property Transactions. Na twee jaar actief te zijn geweest in de Rotterdamse haven, startte hij als M&A Consultant bij M&A firma Troostwijk Introman. In 2007 begon hij bij Zanders Corporate Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de corporate finance divisie van Zanders tot 2013. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op. Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.
 
Wim Schellekens, arts, was van 2007 tot 2011 Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg bij de IGZ. Daarvoor was hij bestuurder van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (7 jaar, 1998-2005) en van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft (9 jaar, 1989-1998). Hij is zijn loopbaan begonnen als huisarts (10 jaar, 1973-1983) en medisch adviseur van de Ziekenfondsraad (het huidige Zorginstituut Nederland) (5 jaar, 1983-1989). Vanaf mei 2011 is hij strategisch adviseur o.a. van Raden van Bestuur/Toezicht, zorgverzekeraars, met als aandachtsgebieden governance van kwaliteit en veiligheid, leiderschap, (professioneel kwaliteits/veiligheidssysteem. Hij geeft college aan professionals, (aankomend) bestuurders en toezichthouders.Hij leidt met prof.Schrijvers de Masterclass Kwaliteit-Financiën. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg Zuid Holland) en Diakonessenhuis Utrecht/Zeist (ziekenhuis).