Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Financiële positie ouderenzorg fors verslechterd

Het percentage ouderenzorgaanbieders met een negatief eigen vermogen is in 2007 bijna verdrievoudigd. Dit blijkt uit de Monitor eigen vermogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Gemiddeld nam het vermogen van zorginstellingen juist toe.
Financiële positie ouderenzorg fors verslechterd

Het aandeel verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgaanbieders met een negatief eigen vermogen is toegenomen van vier procent in 2006 naar elf procent in 2007, blijkt uit de monitor. Het percentage met een negatief exploitatieresultaat nam toe van 24 naar 37. In de totale langdurige zorg – inclusief gehandicaptenzorg en langdurende ggz – schreef één op de drie aanbieders rode cijfers in 2007. Toch groeien de vermogens in de sector met 4,5 procent, doordat het merendeel van de aanbieders wel een positief exploitatieresultaat boekt.

Ggz doet het beter

Gemiddeld is de solvabiliteit in de care gelijk gebleven. De geestelijke gezondheidszorg doet het beter dan de ouderen- en gehandicaptenzorg: het eigen vermogen steeg er met dertien procent naar gemiddeld 7,7 miljoen euro. Dat is ruim drie miljoen meer dan in de andere twee care-sectoren.

Ziekenhuizen winstgevender

Binnen de op genezing gerichte zorg – ziekenhuizen, revalidatie- en bestralingsklinieken – stijgt het totale eigen vermogen met vijftien procent. Slechts één van de 121 instellingen had een negatief eigen vermogen, in 2006 waren dat er twee. Een op de vijf behandelinstellingen schreef in 2007 rode cijfers, minder dan in 2006. De solvabiliteit en de winstgevendheid groeiden.

Randstedelijk ziekenhuis rijker

Binnen de hele gezondheidszorg heeft één op alle elf zorgaanbieders een negatief eigen vermogen, twee keer zoveel als in 2006. Het exploitatieresultaat is in 2007 beter dan in 2006: gemiddeld 6,4 miljoen euro per aanbieder. Ziekenhuizen in de Randstad hebben een betere vermogenspositie dan hun concurrenten daarbuiten. In de langdurende zorg is dit precies omgekeerd. (Zorgvisie – Krista Kroon)

Overzicht rode cijfers in de verschillende zorgsectoren
Dossier Top-100: omzet, vermogen en rijkste zorgaanbieders
Thuiszorg staat er zeer slecht voor
Een op de vijf instellingen leidt verlies
Waarborgfonds luidt noodklok
Eigen vermogen instellingen neemt toe

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.