Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

STN Zorg vraagt uitstel van betaling

Thuiszorgaanbieder STN Zorg heeft maandag uitstel van betaling aangevraagd. De directie wil geen mededelingen doen over de omvang van de schuldenlast. De instelling biedt werk aan 1150 mensen en verleent zorg aan drieduizend cliënten.
STN Zorg vraagt uitstel van betaling

Volgens de directie heeft STN Zorg te maken met een terugval van de omzet. Als een van de oorzaken wordt genoemd het niet sluiten van contracten met onderaannemers die thuiszorg aanbieden zonder aan de administratieve eisen te voldoen. Ook kampt STN Zorg met een wat de directie noemt “negatief sentiment” dat ontstaan is doordat twee grote zorgverzekeraars, Agis en Achmea, te kennen gaven niet opnieuw contracten te willen sluiten met STN Zorg.

Continuïteit

Volgens de directie hebben zij voor volgend jaar wel weer contracten gesloten. “De continuïteit van de zorg en het behoud van de werkgelegenheid hebben onze hoogte prioriteit”, aldus Vivian Broex, directeur zorg van STN Zorg. (ANP)

Lees ook:

‘Groningse ambtenaren voor thuiszorg in nood’
Faillissementen teisteren Versatility Thuiszorg
Thuiszorg Lida moet sluiten van IGZ

Gerelateerde tags

637 reacties

 • no-profile-image

  jan met de pet op

  De boosdoeners gaan gewoon door met hun graaiwerk. En weetje wat het ergste is.... Ze worden gewoon door vriendjes weer geholpen aan een andere directeursfunctie. Nu zit Vivian Broekx dus in Rotterdam haar zakken te vullen.

 • no-profile-image

  oplichter

  dat zie je nu maar weer, ze gaan alles zelf voor je berekenen reistijden kilometers ALLES en lekker naar beneden afronden natuurlijk nkunnen ze op jaarbasis van alle medewerkers weer een vet betaalde directeur aanstellen om je nog meer uit te melken

 • no-profile-image

  ex medewerker

  Tsn is en blijft een oneerlijk oplichterszooitje

 • no-profile-image

  ex werknemer

  Jan Torny weg bij TSN dit vermeld het dagblad Tubantia, dat Torny weg zou gaan was al vanaf eind 2008 bekend toen hij TSN verkocht aan de dienstengroeg Asito, hoe raar kan het lopen dat er er toch nog zoveel onrust veroorzaakt kan en is veroorzaakt door deze meneer en dat er zoveel collega's van me in de zorg daar door in de ellende zijn gekomen ik hoop en wens het van harte dat het nu eindelijk rustg is en dat er goede zorg voor mijn collega's word gedaan en dat zij door de organisatie op waarde worden geschat want door hun onvermoeide inzet (en loalliteit)

 • no-profile-image

  ook ex werknemer

  Ik geloof het wel. alhoewel ik het betwijfel. Misschien zijn ze murw van het vechten bidden en smeken om hun geld en nemen ze genoeg met dat gene wat ze krijgen

 • no-profile-image

  ex werknemer.

  is de rust nu bijn een jaar later weergekeerd?

 • no-profile-image

  DEN HAAG HOORT GRAAG UW ERVARING MET TSN
  19-08-2010 • "Van verschillende werknemers bij thuiszorgorganisatie TSN (Thuiszorg Service Nederland) kreeg ik berichten dat er op grote schaal uiteenlopende problemen zijn. Een groep strijdbare en enthousiaste thuiszorg werknemers die zich al eerder bij de SP Den Haag hebben gemeld hebben met steun van de SP een actiegroep opgericht. Problemen zijn er met reiskostenvergoedingen die niet worden uitbetaald, loonstrookjes die niet kloppen en cliënten die de dupe worden van de wanorde die bij TSN heerst." aldus SP-raadslid Bart van Kent.

  Reden om van zoveel mogelijk mensen die met TSN te maken hebben te horen hoe het gaat. Vanaf vandaag kunnen werknemers en cliënten van TSN hun ervaringen bij de SP melden. Via telefoonnummer: 070 3533734 (tussen 11.00 en 17.00 uur op werkdagen) en via actiegroepthuiszorg@gmail.com.

 • no-profile-image

  EX

  Wat niet gemakkelijk, zij was ook zo'n heuler met de directie van STN.

 • no-profile-image

  ...!

  Lieve mensen, Het hoofd personeelszaken van STN was geen curator en zeer zeker ook de alom bekende Sandra niet. Haar naam is Winni. Een vriendelijke vrouw die het ook niet gemakkelijk heeft gehad tijdens het verval van STN.

 • no-profile-image

  Een thuiszorgcliënt in Almelo heeft vier jaar lang in een huis gewoond dat amper werd schoongemaakt.

  Er groeide zelfs schimmel aan de muren. Ook was 't bed van de man jarenlang niet verschoond. De man kreeg hulp van Thuiszorg Service Nederland, TSN. De organisatie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar neemt de schuld niet op zich. TSN betaalt wel de schoonmaakkosten om 't huis in z'n oorspronkelijke staat terug te brengen. TSN zegt dat de hulpverleenster de woonkamer en de slaapkamer niet mocht schoonmaken. Zij heeft dat niet gemeld. Woningstichting Sint Joseph, eigenaar van 't huis, is geschokt en gaat de komende tijd op de man letten. Hij is inmiddels overgestapt naar een andere thuiszorgorganisatie.

 • no-profile-image

  voor iedereen die een betalings achterstand heeft even goed lezen
  Tijdstip loonbetaling
  De werkgever is verplicht om het loon op tijd aan de werknemer te betalen. In de arbeidsovereenkomst kan de werkgever een bepaling opnemen over het tijdstip van de loonbetaling maar de werkgever is daarbij wel gebonden aan de wettelijke maximumtermijnen.

  Loon naar tijdruimte
  In de meeste gevallen is het loon naar tijdsruimte vastgesteld. Naar tijdruimte vastgesteld betekent dat het loon niet afhankelijk is van de inzet van de werknemer, maar van het verstrijken van een bepaalde periode. De werkgever moet het loon dat naar tijdsruimte is vastgesteld in ieder geval uitbetalen na afloop van het loontijdvak (meestal per maand of per vier weken). De werkgever kan hier niet van afwijken in de zin dat hij het loon pas twee weken na afloop van het loontijdvak voldoet.

  Ander soort geldloon
  Is het loon afhankelijk van de inzet van de werknemer (bijvoorbeeld provisie) dan moet de werkgever de betalingstermijnen aanhouden die gelden voor het naar tijdruimte vastgestelde loon voor soortgelijk werk. Het kan voorkomen dat aan het einde van de maand nog niet duidelijk is hoe hoog de provisie is. De werknemer heeft dan in ieder geval recht op een voorschot.

  Wettelijke verhoging en wettelijke rente
  Betaalt de werkgever te laat het loon dan maakt de werknemer aanspraak op wettelijke verhoging. Dit is neergelegd in artikel 7: 625 BW. De wettelijke verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon had moeten worden betaald, 5% van het brutoloon voor elke dag. Voor elke werkdag die volgt komt daar 1% bij. De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan 50% van het loon.

  Rechtelijke uitspraak
  De wettelijke verhoging is bedoeld als prikkel voor de werkgever om het loon op tijd te betalen. Indien de werkgever het loon te laat betaalt dan kan de werknemer de werkgever erop wijzen dat hij de wettelijke verhoging en de wettelijke rente verschuldigd is. De werkgever zal doorgaans niet direct de wettelijke verhoging vrijwillig betalen. Pas als de werknemer een loonvorderingsporcedure start omdat de loonbetaling uitblijft kan hij ook bij de rechter betaling van de wettelijke verhoging en wettelijke rente vorderen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter de wettelijke verhoging meestal matigt tot 25%. De wettelijke rente kan niet gematigd worden.

  De werknemer kan overigens alleen de wettelijke verhoging vorderen als de te late loonbetaling is toe te rekenen aan de werkgever. Heeft de bank bij de overboeking van het loon een fout gemaakt, dan valt de werkgever niets te verwijten.

 • no-profile-image

  ex medewerker

  Dit vond ik op het internet,CCC het bedrijf dat overgenomen is door STN/TSN

  Jammer dat waren de goede tijden

  Den Haag - De resultaten van de Thuiszorgscan 2006 zijn bekend gemaakt en CCC Zorg scoort uitstekend. De Thuiszorgscan is een initiatief van het blad Zorg Journaal, WWZ Haaglanden en het Zorgbelang Zuid-Holland, regio West (het voormalige Patiënten en Consumenten Platform) met als doel inzicht te geven in de tevredenheid van burgers over de thuiszorgaanbieders in de Haagse regio.
  Thuiszorgscan
  De scan, een vragenlijst waarin thuiszorgcliënten hun mening konden geven over hun thuiszorginstelling, heeft een stroom aan reacties opgeleverd. En dat stemt tot optimisme. “Het blijkt dat cliënten het belangrijk vinden om hun mening over thuiszorg te geven. Het is immers een dienst die heel erg dicht bij de mensen staat. En een mening over de mensen die bij je thuis komen, heeft immers iedereen.”, aldus Hélène van Mil, directeur van WWZ Haaglanden. “Bovendien levert deze uitkomst een zeer waardevolle bijdrage aan het transparant maken van de thuiszorgmarkt.”

  Resultaten
  De resultaten van de scan zijn gebundeld in een rapport. CCC Zorg komt goed uit de bus. Om een paar positieve uitschieters te noemen: maar liefst 85% van de cliënten van CCC Zorg die mee hebben gedaan vindt dat CCC Zorg hen voldoende geïnformeerd heeft voorafgaand aan de hulp. Daarnaast is CCC Zorg voor bijna 90% van de cliënten goed telefonisch bereikbaar en ervaart vrijwel iedereen (97%) dat ze een vaste contactpersoon hebben bij wie ze terecht kunnen voor alle vragen.
  Ook ervaart het overgrote deel dat ze een vaste zorgverlener hebben en dat deze deskundig is met betrekking tot de werkzaamheden. Bovendien blijft bijna 90% het gevoel houden dat ze zelf de regie over hun leven behouden.

  Verbeteren
  CCC Zorg is erg blij met deze positieve geluiden. “Wij communiceren altijd dat we een vaste zorgverlener en een vast aanspreekpunt aan cliënten geven. Het is een deel van de grondslag en een sterke troef van de organisatie. Het is fijn om te zien dat dit ook zo ervaren wordt”, aldus Maria Edelman, directeur van CCC Zorg. “Maar naast de positieve geluiden blijven we ons bewust van de aandachtspunten. Zo scoren wij bijvoorbeeld niet genoeg op de vraag of de zorgverlener voldoende deskundig is met betrekking tot de beperkingen van de respondent. Dat kan voor een deel worden veroorzaakt doordat de cliënt zich niet begrepen voelt en voor een ander deel kan het bij ons liggen. Dit gaan we bekijken en we gaan er hard aan werken om volgend jaar hier beter op te scoren. Dit geldt overigens voor alle punten”.

  Kwaliteit eindelijk zichtbaar
  De discussie die al behoorlijke tijd in thuiszorgkringen gevoerd wordt over het openbaar maken van kwaliteitsgegevens van thuiszorginstellingen krijgt met deze resultaten een positieve wending. Eindelijk is er een platform geïnitieerd om kwaliteit in de thuiszorg objectief te meten en, nog veel belangrijker, dit openbaar te maken.
  Zo hebben burgers in ieder geval de mogelijkheid om een gefundeerde keuze voor thuiszorg te maken. CCC Zorg hoopt dan ook dat dit initiatief landelijk gevolg krijgt en volgend jaar in Den Haag weer met succes herhaald mag worden.

  De resultaten van de scan zijn na te lezen op www.stichtingwwz.nl.

 • no-profile-image

  ex medewerker

  Met veel verbazing lees ik dat het nog steeds rommeld bij tsn.
  Ik zit op dit moment nog steeds in de ziektwet. Dit door een bedrijfsongeval.Ik krijg gelukkig een vast inkomen binnen per week en ben op dit moment met behulp van het UWV passend ander werk aan het zoeken. Al mijn geld wat ik te goed had heb ik via het UWV totaal uitbetaald gekregen.Tot de laatste cent.
  Vandaag de dag mag het toch niet meer gebeuren dat je elke maand moet vrezen voor je loon. Niet dat je het krijgt maar de hoeveelheid die je krijgt. Je werkt een bepaald aantal uren in de week en de werkgever is verplicht je ALLES uit te betalen.
  Het is een grof schandaal dat dit nog steeds niet gebeurd.Wanneer word hier wat aan gedaan. Zijn de mensen dan zo murf dat ze dit alles pikken. Het lijkt er wel op.
  De grote heren vullen hun zakken met jullie geld en lachen jullie vierkant uit. Het interesseerd ze geen ene flikker of jullie je vaste lasten kunnen betalen.
  Ik weet dat je de cliënten niet de dupe wil laten worden maar een lijn moet getrokken worden. 7 maanden duurt dit en hoe lang zal het nog doorgaan.
  Als het aan hun ligt nog wel een hele tijd. Onderneem actie. Ga desnoods staken maar doe iets. Voor mij is het niet meer van toepassing. Ik ben blij dat ik niet meer bij deze firma zit. Kan waarschijnlijk dit vak niet meer uitoefenen.Maar voor degene die nu werken en voor de collega's die na jullie komen is het nog niet te laat.
  Met pijn in mijn hart kan ik zeggen dat ik vele jaren heel leuk in de thuiszorg heb gewerkt maar deze situaties verpesten een hele hoop

 • no-profile-image

  ......

  man?????????????????????????

 • no-profile-image

  is ze dan opeens man geworden?

 • no-profile-image

  ......

  sandra zit gewoon op kantoor!!!!!!!!!!!mag een mens ook eens vrij zijn??????????

 • no-profile-image

  dan is Sandra de rayonmanager van Haarlem daar zeker ook heen?? Ook ineens met de noorderzon vertrokken. Valt er niets meer te halen??

 • no-profile-image

  Het verhaal wordt steeds sterker nu er bekend is geworden dat het hoofd personeelszaken van het voormalige STN-kantoor Zoetermeer voor zichzelf is begonnen. Een detachering c.q. uitzendbureau. 2 keer raden wie er bij deze persoon werken: De curatoren van STN!! Het moet niet gekker worden.

 • no-profile-image

  Kreeg weer opnieuw hetzelfde onterecht ingehouden voorschot uitbetaald....En dan volgende maand zeker weer helemaal niets...Mooi weer spelen met een nieuwsbrief waarin gezegd wordt dat de salarisadministratie helemaal op orde is.Ik ben er zo klaar mee!!!!!

 • no-profile-image

  effe

  heb nog steeds niks
  bedankt voor het verpesten van ons pinksterweekend.
  ga toch maar de media opzoeken.

 • no-profile-image

  Bloempje

  Salaris plus achterstallig is betaald, met herziene salarisstroken, zelfs periode 1 zit er bij, volgens mij klopt het nu, maar dat laat ik nog even narekenen... Ben naar die bijeenkomst van de AbvaKabo geweest, kijken wat hier verder uit komt, die schrokken zich rot! Laat iedereen maar eens wat van zich horen, lijkt me dat er dan wat gaat gebeuren, zonder de WMO en AWBZ clienten hebben ze geen bedrijf, dus zelf ook geen salaris...... Die wordt vast wel goed uitbetaald iedere maand:(

 • no-profile-image

  salaris en 5 maanden vakantiegeld binnen geen salarisstrook

 • no-profile-image

  Wel salaris maar volgens mij teveel vakantiegeld, maar geen loonstrook

 • no-profile-image

  ............

  wel salaris, geen vakantiegeld

 • no-profile-image

  helemaal niks noppes nada, kutkerst, klootepasen en nu een verziekt peinksterweekein?

 • no-profile-image

  effe

  haha nee natuurlijk niet op intranet staat dat ze gestort hebben maar vorige periode heb ik twee weken aan de telefoon gehangen en daarna gedreigd met een advocaat en toe kreeg ik ineens wat.

 • no-profile-image

  Fleurtje

  Heeft iemand vandaag het loon en loonstrook al gehad van TSN ?????????

 • no-profile-image

  hoorde gisteren een stukje op het nieuws van radio utrecht over tsn, het personeel had massaal aan de bel getrokken bij abvokabo, werden heel slecht of nauwelijks betaald, nouja dat is bekend. de directeur gerards was aan het woord en ontkende alles. in dit geval ging het over de wmo, waarschijnlijk werd er gezegd gaat tsn die kwijt raken als het aan de gemeentes en de SP ligt. veel te goedkope aanbestedingen waardoor het personeel de dupe is. ben benieuwd hoe dit afloopt.

 • no-profile-image

  ja, viel mij ook al op. Ik denk dat iedereen het zat begint te worden, ben zelf nog volop bezig over achterstallige ort, contract enz. maar TSN geeft geen antwoord, op helemaal niets, dat is mijn ervaring

 • no-profile-image

  ex mede

  wat is het hier rustig geworden geen nieuws meer of is de rust gekeerd?

 • no-profile-image

  in totaal nog steeds 1200,- salris tekort, netto. Dit komt nooit meer goed

 • no-profile-image

  Bloempje

  Nou ik kreeg mijn salarisstrook en nog kom ik te kort, het is niet veel meer, maar er zit toch een verschil in, het geld wat ze eerder hebben gestort was er weer af gehaald, dat wordt nu als het goed is maandag weer gestort, maar rekenen kunnen ze daar niet in Almelo. Ga donderdag maar eens naar die bijeenkomst van de Abvakabo in Amersfoort over TSN, ben erg benieuwd, eindelijk eens een actie van de bond ze hebben meerdere bijeenkomsten door het land heen, wie weet komt het nog eens goed met TSN!

 • no-profile-image

  ook ik heb een loonstrooK gehad en een salaris wat zo te zien ook klopt

 • no-profile-image

  Fleurtje

  Ik kreeg net 22,45 gestort !!!

 • no-profile-image

  Nou allemaal ff afgewacht? Nu bijna donderdagavond wacht vol spanning af of er nu eindelijk eens een salaris komt dat klopt. Wie heeft er al een kloppend salaris????

 • no-profile-image

  Bloempje

  Nou gisteren maar eens gebeld, na 5 uur was er zo'n spreekuur...
  Je moet heel veel engelengeduld hebben om uiteindelijk iemand te spreken te krijgen, heb ruim een uur een bandje aangehoord nog een ogenblik geduld alstublieft, kreeg al commentaar hier thuis of ze gesponsort worden door de KPN, hoe langer je hangt, hoe meer geld voor TSN........ Dan heb je uiteindelijk iemand aan de lijn, sorry, ik kan het niet nakijken, ik geef het door aan de salarisadministratie, argh! Maar het schijnt volgende week allemaal goed te komen met de normale uitbetaling, dan wordt ook de rest over gemaakt, nou eerst zien, dan geloven.

 • no-profile-image

  Bloempje

  Kreeg net ook de brief van TSN, daarin staat dat het bedrag wat overgeboekt is nou klopt, maar als ik het ruw uitreken kom ik nog zo'n 800 euro bruto tekort, in de mail die jan Kramer van TSN kreeg, heb ik hierbover eerder al een keer gezet, over mij staat dat het een voorschot is, mag het echt hopen anders heeft Huub Gerard een heel groot probleem binnenkort, de lijnen zullen woensdag wel weer overbelast zijn van de salaris helpdesk! Maar ik laat me niet hiermee afschepen!

 • no-profile-image

  Bloempje

  Kreeg net ook de brief van TSN, daarin staat dat het bedrag wat overgeboekt is nou klopt, maar als ik het ruw uitreken kom ik nog zo'n 800 euro bruto tekort, in de mail die jan Kramer van TSN kreeg, heb ik hierbover eerder al een keer gezet, over mij staat dat het een voorschot is, mag het echt hopen anders heeft Huub Gerard een heel groot probleem binnenkort, de lijnen zullen woensdag wel weer overbelast zijn van de salaris helpdesk! Maar ik laat me niet hiermee afschepen!

 • no-profile-image

  Ik heb ook alles onvangen, UWV en achterstallig salaris, bij elkaar 3500 euro. Nu maar hopen dat het volgende maand allemaal normaal overgemaakt wordt, maar ik heb er een hard hoofd in.

 • no-profile-image

  zorgservice

  mijn bedrijf is voor 350.000 euro opgelicht door Vivian. Helaas zal hierdoor ook mijn faillissement snel volgen.

 • no-profile-image

  Excuusbrief ontvangen van TSN en (een deel van)de achterstallige ort en meeruren zijn gestort

 • no-profile-image

  weet je wat het is? door al dat geharrewar met je salaris zie je door de bomen het bos niet meer en kunnen ze lekker hun eigen bankrekening spekken, directie eigen zullen we maar zeggen. Maak mij niet wijs dat de heren directie niet een vette leaser onder hun kont hebben en een salaris van wat zullen we zeggen zo,n 10.000 eurootjes per maand? en jij je eigen tank maar volgooien en km vergoeding? forget it.

 • no-profile-image

  hoezo procedures aanpassen bij STN. Deze procedures liepen in ieder geval.Die procedures zorgde ervoor dat je je loon op tijd kreeg en dat de ort en andere betalingen stipt op tijd waren. Dus gelul van we moeten de procedures aanpassen. De procedures bij TSN moeten aangepakt worden. Geen gelul en gewoon uitbetalen waar we recht op hebben. en niet het geld achterhouden. Ook een manier om geld te verdienen hoor. Het geld achterhouden en er rente van trekken. Is een hoop als je maar 1 keer per 26 weken uitbetaald krijg. Krijgen we dan ook een gedeelte van de rente mee gestort. Tuurlijk niet

 • no-profile-image

  Bloempje

  Ik kreeg net via Jan Kramer van de vakbond een mail, ik plak dat hieronder even bij,

  Zoals al aangegeven zijn de basissalarissen aan mevrouw .... uitbetaald, alleen is het issue dat wij de reiskosten en de meeruren (inclusief ORT) handmatig hebben moeten verwerken. Hiervoor hebben wij een aantal zaken moeten ontwikkelen, alsmede procedures bij STN moeten aanpassen. Een en ander vergt uiteraard tijd.  De meeruren en reiskosten periode 1 en 2 zijn inmiddels wel aangeleverd, maar zijn bij de uitbetaling van periode 3 niet juist ingelezen en daardoor niet uitbetaald. Inmiddels zijn aan de medewerkers voorschotten betaald voor deze meeruren en reiskosten. Aan mevrouw .... is een voorschot betaald van EUR .....  In de basis staat alles nu zoals het moet zijn. Dit betekent dat vanf periode 4 de meeruren en het betaalde voorschot verrekend zal worden, en dat de meeruren over periode 3 regulier in periode 4 uitbetaald kan worden.  Ik begrijp de gevoelens van mevrouw ......., echter ook enig begrip vraag ik voor de gevolgen van een overname uit faillissement en de aanpassingen die aan beide kanten hiervoor gemaakt moeten wordenZoals al aangegeven zijn de basissalarissen aan mevrouw ...... uitbetaald, alleen is het issue dat wij de reiskosten en de meeruren (inclusief ORT) handmatig hebben moeten verwerken. Hiervoor hebben wij een aantal zaken moeten ontwikkelen, alsmede procedures bij STN moeten aanpassen. Een en ander vergt uiteraard tijd.

  Dus we wachten maar weer af.....

 • no-profile-image

  reiskosten vergoeden daar doet jt niet aan. maar hij verwacht wel dat je je werk doet anders breng je niks op. Ik ben blij dat ik weg ben, pas weg nadat de lonen van febr. weer niet klopte.

 • no-profile-image

  Nog steeds geen UWV nog steeds geen afrekening ORT en km vergoeding, maar wel een vette advertentie in de krant personeel gevraagd, schaam je JT zou je eerst je huidige personeel eens niet behoorlijk betalen?

 • no-profile-image

  effe

  inderdaad wij hier in de regio zoetermeer hebben ook niets gekregen. wij leven nu ook van de kinderbijslag. Krijg inmiddels ook nog wel een paar duizend euro. Heb eerlijk gezegd ook geen zin meer in mijn werk. wil best wel hard werken maar niet op deze manier.
  Ik ben verpleegkundige maar ga op deze manier nog liever schoonmaken mijn gezin moet toch eten.

 • no-profile-image

  effe

  inderdaad wij hier in de regio zoetermeer hebben ook niets gekregen. wij leven nu ook van de kinderbijslag. Krijg inmiddels ook nog wel een paar duizend euro. Heb eerlijk gezegd ook geen zin meer in mijn werk. wil best wel hard werken maar niet op deze manier.
  Ik ben verpleegkundige maar ga op deze manier nog liever schoonmaken mijn gezin moet toch eten.

 • no-profile-image

  Wethouder Amersfoort waarschuwt TSN

  De Amersfoortse wethouder Hans van Daalen heeft een waarschuwing uitgedeeld aan Thuiszorg Service Nederland (TSN). TSN heeft niet alle salarissen (volledig) van medewerkers die de organisatie heeft overgenomen van Amant uitbetaald. Dat meldt deStadAmersfoort.nl.

  Overname personeel Amant
  TSN heeft sinds 1 januari 2010 ruim vierhonderd medewerkers van Amant overgenomen. Deze mensen zouden sindsdien lagere reiskosten en minder loon ontvangen. Lost TSN de problemen niet op dan kan Van Dalen een boete geven of geen indicaties meer doorgeven aan TSN. Dit is echter een laatste redmiddel.

 • no-profile-image

  Wethouder Amersfoort waarschuwt TSN

  De Amersfoortse wethouder Hans van Daalen heeft een waarschuwing uitgedeeld aan Thuiszorg Service Nederland (TSN). TSN heeft niet alle salarissen (volledig) van medewerkers die de organisatie heeft overgenomen van Amant uitbetaald. Dat meldt deStadAmersfoort.nl.

  Overname personeel Amant
  TSN heeft sinds 1 januari 2010 ruim vierhonderd medewerkers van Amant overgenomen. Deze mensen zouden sindsdien lagere reiskosten en minder loon ontvangen. Lost TSN de problemen niet op dan kan Van Dalen een boete geven of geen indicaties meer doorgeven aan TSN. Dit is echter een laatste redmiddel.

 • no-profile-image

  ben het ermee eens dat het gaat over de hh maar ik heb hierop ook gereageerd naar de sp dat er meer takken zijn en eigenlijke de gehele organisatie een boevenbende is.

 • no-profile-image

  dat stukje gaat over de huishoudelijke hulp, ook weer een voorbeeld van wanbetaling en dat het landelijk is. Gelukkig voor de huishouding hebben jullie een wethouder die voor je opkomt. Wij verzorgenden en verpleegkundigen hebben niemand omdat wij niets met de WMO te maken hebben. Wij hebben te maken met het zorgkantoor en die doen niets vanwege de belachelijke manier waarop de aanbestedingen gaan in Nederland. Pas controle en maatregelen als alles al weer volledig uit de hand gelopen is en er faillisement aangevraagd moet worden. Het valt ook op dat de SP de enige politieke partij in Nederland is die zich bezig houdt met deze zaak. Dat deden ze in het geval van STN en dat doen ze ook in het geval van TSN. Verder laten de andere partijen het links liggen. Schandalig en niet te begrijpen dat er niet meer partijen voor ons opkomen.Ze moeten toch zeker weten wat er aan de hand is, of zit iedereen echt te slapen?

 • no-profile-image

  staat een stukje in de krant van Amersfoort. Eindelijk gaat er een balletje rollen, maar de heer Torny zal zich er wel uitl.llen want dat kan hij heel goed.
  zoek even op google en je komt publicatie tegen met de data 30 maart en 31 maart. EINDELIJK

 • no-profile-image

  staat een stukje in de krant van Amersfoort. Eindelijk gaat er een balletje rollen, maar de heer Torny zal zich er wel uitl.llen want dat kan hij heel goed.
  zoek even op google en je komt publicatie tegen met de data 30 maart en 31 maart. EINDELIJK

 • no-profile-image

  Er is een mail naar een aantal vestigingen gestuurd door de HR-manager. Er stond ook bij dat er een brief verstuurd wordt naar de medewerkers met een uitleg.

 • no-profile-image

  Bloempje

  Welke volgende mail bedoel je, ik heb alleen nog de mail dat het gister uitbetaald zou worden...

 • no-profile-image

  Er wordt eerst gezegd dat er maandag wordt uitbetaald, en in de volgende mail hebben ze het over deze week...ze houden je gewoon aan het lijntje. Gelukkig is het geld van het UWV gisteren op mijn rekening gestort want anders had ik het echt niet meer geweten.

 • no-profile-image

  vanmiddag gebeld met het kantoor van TSN in Almelo. Je wordt in de wacht gezet met een bandje, maar dat is normaal. Receptioniste verwijst je uiteindelijk door naar het telefonisch spreekuur van de afdeling salarisadministratie tussen 17:00 uur en 20:00 uur, ook al een beetje gekke tijd, maar goed. Dan bel je, geen bandje meer maar steeds de ingesprektoon alsof er bewust niemand tewoord wordt gestaan. Al een mail en een brief gestuurd een maand geleden en nooit antwoord gehad. Op het internet dezelfde situatie met TSN tegengekomen in de periode vorig jaar zomer in Alkmaar en nog een tijd daarvoor in de regio van Almelo zelf. Ook vorig jaar in Den Haag dezelfde taferelen met voormalig Meavita werknemers. De reacties van Gerard gelezen op het internet naar aanleiding van een ultimatum die aan TSN gesteld was door de vakbond FNV-ABVAKABO met betrekking tot het niet juist uitbetalen door TSN van salarissen aan werknemers in Alkmaar. Die Gerard is een handige prater.

 • no-profile-image

  Bloempje

  Net het geld van het UWV gehad, de mail gelezen van die Huub Gerard dat de salarissen herzien zouden worden en dat er gister gestort werden wat we te kort kwamen, nou mooi niets tot nu toe...... Ik heb de bond maar weer gemaild, kan in ieder geval weer ademhalen, mijn rekening is weer een stukje aangevuld, hoop dat de rest ook vlug het geld krijgt waar het nog recht op heeft via het UWV.

 • no-profile-image

  hoofdkantoor

  Heb een mail naar radar gestuurd.
  In het kort de situatie uitgelegd.Hopelijk nemen ze verder kontakt op en kunnen ze er
  iets mee.

 • no-profile-image

  ....

  ook het geld van het uwv nu binnen, wordt nog eens rijk

 • no-profile-image

  ......wat heerlijk dat je een correct loon hebt ontvangen. Hopelijk volgen er meer van dit soort berichten. Geeft toch weer iets moed

 • no-profile-image

  misschien kan een goede schrijfster een stuk typen voor de wuz van de telegraaf.

 • no-profile-image

  ......

  ik denk dat ik één van de weinige ben die deze maand een correct salaris hebben ontvangen, heb het laten narekenen door een accountant en het klopte!!!!! dit tot mijn grote verbazing overigens

 • no-profile-image

  nee, ik denk niemand, erg triest daar de diensten in de wijk steeds langer worden en je gewoon met veel meer uren zit dan je contract. de afrekening van jan en febr. kwam ik 300 euro aan te kort.

 • no-profile-image

  pers is inmiddels ingelicht maar of er iets mee gedaan wordt dat weet ik niet.
  Hoop dat er nu eindelijk een balletje gaat rollen
  Heb er namelijk flink de sch..t van dat er maar niks gebeurd.

 • no-profile-image

  Niemand????????

 • no-profile-image

  zullen we proberen elkaar niet rot te behandelen want volgens mij worden we allemaal beroerd door TSN behandeld. Zijn er overigens collega's die wel alles betaald hebben gekregen.

 • no-profile-image

  ik vind wel dat ex medewerkers mogen reageren, kom op zeg deze mensen zijn vaak niet vrijwillig vertrokken. En bekijken het nu van een andere kant. Inderdaad heb ik straks een gesprek met iemand via de rechtsbijstand. En ik denk er hard over om mijn werk erbij neer te leggen hoe erg ik dit voor de mensen die de zorg hard nodig hebben vindt. Maar mijn geduld is helemaal op. Ook ga ik vanmiddag hier naar de plaatselijke krant toe kijken of ze een informatief stukje kunnen plaatsen. Misschien als er een schaap over de dam is dat er meer volgen.

 • no-profile-image

  liever even geen reacties meer van ex medewerkers met hun medeleven en zeker niet van kantoor want dat helpt niet echt. Hoi, veel geluk met je leven en pak een hobby op ofzo

 • no-profile-image

  ex STN kantoor medewerker

  Beste allemaal jullie zijn van de regen in de drup gekomen ik zit met tranen in mijn ogen jullie verhalen te lezen. Een advies zoek de media op vertel je verhaal maar dan wel massaal. Mail, bel naar de bekende consumenten programma's. Kamer vragen helpen ook niets, hang het aan de grote klok. Hoppelijk krijgen jullie je geld. Missschien is het raadzaam om de (als je die hebt) je rechtsbijstand verzekering erop te zetten. Maar doe iets jullie hebben er recht op en geef die directeuren van TSN een koekje van eigen deeg. Ik wens iedereen heel veel sterkte.

 • no-profile-image

  Bloempje

  Ik kreeg net een reactie van die meneer Kramer van de vakbond, hij hoort maandag van Huub Gerard, financieel directeur, hoe het zit met mijn geld, ik ben tot nu toe tevreden over wat de vakbond doet, maar laten we elkaar nou niet aftroeven over wie wat doet, ik werk ook in de wijk maar hoor van mijn collega op kantoor dat ze totaal geen geld krijgen voor de weekenden en avonden als er weer wat aan het rooster veranderd moet worden... Ik krijg mijn koffie wel bij de client, daar zorg ik zelf wel voor!

 • no-profile-image

  ...

  TSN is een rattenbende. Ze houden het geld liever zelf. Dit gaat al jaren zo daar door het hele land heen. Ze zijn al veel vaker op de vingers getikt door de vakbond maar het helpt niet. Nogmaals er moet actie gevoerd worden want deze ellende komt uit zichzelf nooit goed!

 • no-profile-image

  Hoe kun je positief blijven als je enige inkomen de kinderbijslag is en je je rekeningen niet meer kunt betalen?Ik ben van 1300 euro naar 400 in de maand gegaan omdat ik mijn meeruren niet krijg waar ik gewoon voor gewerkt heb!Ze moeten snel gaan betalen anders is TSN een verpleegkundige armer.

 • no-profile-image

  Een ieder kiest zelf voor z'n beroep. Denk niet dat "de zorg sector" alleen maar uit zorgverleners bestaat. Er komt veel meer bij kijken. Om te kunnen werken zijn we afhankelijk van elkaar, dus graag wederzijds een beetje respect. De huidige situatie is voor zowel zorgverleners als kantoorpersoneel niet wenselijk. Hopelijk verandert dit snel in positieve zin.

 • no-profile-image

  Ook nu TSN medewerker

  Antwoord is JA

 • no-profile-image

  ook nu TSN medewerker, alle respect hoor, maar heb je afgelopen winter ook bij tij en ontij avonden weekeinden feestdagen door weer en wind je clienten moeten verzorgen en tevens al je benzinekilimeters zelf moeten betalen? Ik tank alleen voor mijn werk voor 500 euro in de maand werk fulltime en ben het zat. Ik wil gewoon mijn zuurverdiende centjes zien waar ik recht op heb.

 • no-profile-image

  @Ook nu TSN medewerker. 65% van het bruto salaris! Het is dus niet zo dat je over deze maanden nog 35% tegoed hebt. Dus reken je niet rijk mbt je tegoed :( Hou hier rekening mee!

 • no-profile-image

  Ook nu TSN medewerker

  Luister nu allemaal jullie in de wijk krijgen tenminste 100% uitbetaald ook al is het zonder de variabelen.
  Wij als kantoor krijgen al maanden 65% en ook hier gaat alles door qua hypotheek etc....
  Waarschijnlijk en dat heb ik ook gezegd in Almelo, snappen ze niet dat in de randstad alles WEL doorgaat.
  Maar deze site is in het leven geroepen om elkaar te steunen toch en niet om iedereen nog bozer te maken.
  Laten we elkaar met respect behandelen.

 • no-profile-image

  Mijn salarisstrook klopt ook niet.Geen meeruren van jan en febr. Ik heb dhr Torny en dhr Gerard nu zelf een mail gestuurd en ga ook naar de bond bellen!!!!

 • no-profile-image

  Bloempje

  Ik kreeg net ook de salarisstrook, het klopt niet! Ik kom hier vreselijk op tekort, ORT Januari vergeten ze spontaan, kan de overuren niet terug halen, kilometer vergoeding klopt niet, veel te laag, ik wordt net als de rest flink genaaid door de heer Torny en kornuiten, ben al genaaid door STN, nu weer door de nieuwe baas, net alles doorgemaild aan de vakbond, maandag maar eens even bellen met die vriendelijke meneer van de bond, kijken wat hij er mee kan anders gaat alles richting de belbus, Radar of wat voor programma dan ook! Ben het meer dan zat om met een kruimeltje afgescheept te worden.

 • no-profile-image

  en ik heb het binnen ook! de afrekening van jan.febr.van TSN, nu de loonstrook nog want het lijkt me aardig aan de lage kant, zou ook een wonder zijn als het inderdaad zou kloppen, heb ing

 • no-profile-image

  dat heb ik gehoord van de planners

 • no-profile-image

  Bloempje

  Van wie heb je dat gehoord??? Ik mag aannemen dat het over je overuren, ORT en kilometervergoeding gaat, ik kom ook een eind in de buurt van de duizend euro over jan. en febr. Mijn bodemloze put zou het fijn vinden als er weer eens een bodempje inkomt, zal echter een karige Pasen worden, ach waren we al aan gewend na een erg karige kerst :(

 • no-profile-image

  vanochtend vernomen dat er betalingen onderweg zijn, nu maar hopen dat het er voor de pasen is en dat nu eindelijk eens alles afgerekend wordt heb inmiddels alleen al van TSN over jan.febr. een kleine duizend euro tegoed, KM verg Ort en meeruren omdat steeds meer collegas uitvallen door ziekte of weg zijn gegaan. En dit is nog buiten de 3100 euro bruto die ik nog van het UWV krijg.

 • no-profile-image

  Bloempje

  Net de vakbond gebeld, staat een nummer op het forum van TSN, die meneer Kramer heeft net de mail van me gehad met klachten, hij gaat contact opnemen met meneer Torny vanmiddag, ik krijg eind van de middag bericht van hem, ik ben het meer dan spuugzat, als dit niet werkt dan ga ik het hoger opzoeken, wij zijn geen sloofjes van TSN die je niet hoeft te betalen.

 • no-profile-image

  bij mij ook niet, helemaal nada, geloven jullie er nog in? stelletje hufters, zou JT ook al maanden zonder poen zitten? ik heb het sterke gevoel dat we deze maand helemaal NIETS krijgen

 • no-profile-image

  Vandaag is het dus de 25e.Maar geen loonstrook en ook geen geld ( meeruren jan en feb) bijgeschreven op mijn rekening....

 • no-profile-image

  ontslagen kantoormedewerker

  Als jullie hulp nodig hebben bij juridische problemen ( bijv. financiele afwikkeling) en je vindt een jurist te duur kijk dan een op de website van fight4yourright.nl. Zij hebben mij heel goed en voordelig geholpen.

 • no-profile-image

  nou, ik hoop nergens meer op, dat van de uwv zal wel goed komen maar van tsn heb ik geen hoge pet op, die zullen ons wel zoals al maanden in een crisis laten zitten, te gek voor woorden, kerst verziekt, volgende week pasen ook verziekt.

 • no-profile-image

  effe

  als het goed is heb je een lijstje gekregen via de mail met alle uitbetalingen van het salaris van tsn dat is nu as 25 maart. Inmiddels heb ik uwv geld binnen hoera kan weer betalingen gaan doen.

 • no-profile-image

  effe

  als het goed is heb je een lijstje gekregen via de mail met alle uitbetalingen van het salaris van tsn dat is nu as 25 maart. Inmiddels heb ik uwv geld binnen hoera kan weer betalingen gaan doen.

 • no-profile-image

  heb ook het geld vanmorgen ontvangen van het uwv

 • no-profile-image

  mijn geld staat erop van het uwv,vandaag gestort

 • no-profile-image

  Heb het geld van UWV vandaag binnen gekregen (ben van vestiging Haarlem). Nu de rest nog...

 • no-profile-image

  ex almere kraamverzorgster

  nu ik heb ook dubbel gehad vorige maand maar dat word deze week weer terug geist dus word het wachten op het uwv maar aan effe?? hoe kom je erop dat ze donderdag as gaan betalen?? onder aan mijn brief stond 5 a 6 weken hoop wel dat het binnen gaat komen want de maanden duren erg lang

 • no-profile-image

  nou ik verwacht er niets van eerlijk gezegd, hebben toch vorige maand dubbel gehad? zou wel lekker zijn als al het achterstallige uitbetaald zou worden zoals ORT extra uren en KM verg.

 • no-profile-image

  effe

  hoi , donderdag as moeten we allemaal geld krijgen, zo niet of te weinig laten we dan aktie met elkaar gaan ondernemen. dan wordt het collectief naar de bond stappen
  desnoods gaan we met de belbus van de ombudsman op de steop zitten bij TSN.

 • no-profile-image

  Ik ben het wel eens met degene die de reactie heeft gegeven dat als het geld goed wordt overgemaakt de negativiteit onder de medewerkers zal verdwijnen, maar dat lijkt me ook logisch. Voorlopig hebben de ontevredenen en de medewerkers met argwaan, angst en onvrede over de situatie gelijk. we kwamen al uit een moeilijke situatie na dat faillisement en na maanden loopt het nog slecht met het uitbetalen van loon. Loon is iets waar je voor gewerkt hebt en waar je recht op hebt. Dit is bovendien heel bijzonder werk wat we doen voor kwetsbare en afhankelijke mensen. Een hoog uurloon verdienen we in vergelijking tot andere bedrijfstakken in de maatschappij ook al niet, dus de zorgmedewerker zo behandelen als nu gebeurt is gewoon immoreel. Dat verwijt geldt ook het UWV met hun traagheid van handelen. We verkopen geen ijsjes ofzo maar helpen oude, zieke en kwetsbare mensen die zorg nodig hebben!Degenen die verantwoordelijk zijn voor onze frustraties op dit moment moeten zich schamen want wie weet worden hun ouders bionnenkort ook afhankelijk van zorg of misschien zij zelf wel en dan neem ik aan dat zij ook blij zijn als er een gemotiveerde zorgverlenerzijn of haar best komt doen.

 • no-profile-image

  TSN betaalde de salarissen dus al slecht uit voordat STN werd overgenomen. Daar zal dus op de korte termijn geen verandering in komen.

 • no-profile-image

  de betalings problemen lopen al jaren niet goed bij TSN, zij hebben ong 2jaar geleden ook een stukje van Meavita in den haag over genoemn en ook bij die werk nemers heeft nog nooit de betalingen geklpot en als je daar over aanklopt geven ze niet thuis, kan daar werknemers van die toen zijn over genomen en door het slechte betalings systeem van TSN zijn weg gegaan naar andere werknemers dus of daar nu dan verandering in komt ik ben bang van niet.
  STN is van niets iets geworden en heeft te kapisieteit in huis om goed te kunnen functioneren en varen alleen op de kracht en kennis van de over genomen werknemer, die de centjes binnen moeten brengen.

 • no-profile-image

  Deze betalingsproblemen komen niet door de overname alleen. Neem maar eens een kijkje op de hyves van TSN, er zijn zelfs mensen die dankzij TSN nu naar de voedselbank moeten omdat ze al maanden te weinig salaris ontvangen.

 • no-profile-image

  ...

  Wat ik denk is dat we het toch nog even moeten afwachten...
  Het is niet leuk en het is natuurlijk belachelijk dat je niet je complete salaris ontvangt.
  Maar begrijp wel dat TSN dus een hele grote organisatie is en die tegelijk met STN nog een zorgaanbieder heeft overgenomen.
  Ik denk dat wij te makkelijk denken van dat is toch zo gebeurd.. Maar elke organisatie werkt met andere programma's Ik denk dat we blij mogen zijn (voor diegene die zijn overgenomen) dat wij zijn overgenomen! Het had ook anders kunnen lopen!
  Dan maar naief.... Maar ik denk met de pers/media ect dat het misschien alleen maar nare gevolgen zou kunnen hebben.
  Misschien duurt het nog een paar maanden... maar als alles straks klopt hoor je ook niemand meer!

 • no-profile-image

  ex werk nemer niet over genomen vonden me te oud

  ik denk dat de volgende stap is om een intervieuw met een krant te geven zodat het landelijk bekend wordt.
  door hier nog reacties neer te zetten wordt door weinig media mensen bekeken , en dit wanbeleid moet naat buiten gebracht worden. (klokkenluider noemen ze dat) het kan als je daar nog werkzaam ben wel gevolgen hebben voor je werk de meeste klokkenluiders moeten een lange adem hebben om het vol te houden meestal worden ze op straat gezet zonder pardon en dan is je financieele plaatje helemaal afgebrand.
  Wat er gedaan moet worden denk ik is dat jullie jullie je moeten gaan bundelen en naar de bond stappen (degene die daar lid van zijn ) en met zijn alle in protest gaan, zo kan je alleen wat bereiken, maak je sterk met jullie alle de zorg kan niet zonder jullie.
  de bond is er toech om ons te helpen??
  zo nodig kan je vanuit de bond ook rechtshulp krijgen in dit arbeidsconflict.

 • no-profile-image

  ...

  Niet meer naief zijn want uit zichzelf komt dit niet goed.

 • no-profile-image

  ...

  iedereen die gedupeerd wordt moet een brief of een mail sturen naar het zorgkantoor en naar de Nederlandse Zorgautoriteit want dit hele gebeuren vindt plaats onder hun verantwoordelijkheid, en alleen zij hebben de macht om TSN te corrigeren. De politiek kan ook en de media ook. dat moet dan in grote getalen gebeuren want zoals het nu gaat zal de terreur van het structureel niet betalen alleen maar door gaan, niemand komt voor ons op zodanig dat er iets verandert. we zijn het toch allemaal zat dat we zo worden behandelt? Wel werken maar niet volledig uitbetaald worden?

 • no-profile-image

  wat zouden we kunnen doen dan? ik ben zo'n sukkel die altijd maar hoopt dat alles goed komt maar heb nu toch mn twijfels, heb nog nooit zo in de financiele problemen gezeten als nu, kom gewoon iedere maand een kleine 700 euro tekort, ORT KM verg. overuren omdat een hoop personeel toch weg is gegaan en er geen nieuw personeel aangenomen mag worden. Extra lange diensten draaien, wat kunnen we doen?? ben wanhopig

 • no-profile-image

  ...

  Dat TSN in bepaalde delen van het land als onderaannemer werkt heb ik ook begrepen. Maar inderdaad: moeten wij daar de dupe van worden? dat is weer een voorbeeld van de gekke manier waarop de zorg is georganiseerd. Wanneer realiseert dat zorgkantoor eens dat wij het werk doen waar iedereen van vreet! Ook die kantoor mensen. Voel me zo langzamerhand een ouwe socialist maar het lijkt me logisch dat een mens verontwaardigd en in paniek raakt op deze manier.

 • no-profile-image

  ...

  ok bedankt weer wat geleerd. In ieder geval is de titel van dit forum al een tijdje gedateerd. De titel is zo langzamerhand "TSN wanbetaler in de zorg". Dat bleek al eerder uit de reacties direct na de overname en dat blijkt nu ook uit de praktijk die we zelf meemaken. En omdat niet iedereen het geluk heeft over te kunnen stappen naar een nieuwe werkgever die wel normaal betaalt moeten we bedenken hoe we het kunnen bereiken dat we wel normaal uitbetaald gaan worden voor al het werk wat we doen, want wat nu gebeurd is te gek voor woorden.

 • no-profile-image

  ik heb begrepen dat TSN geen AWBZ gelden krijgt het eerste jaar voor bepaalde vestigingen en dat we nu zelf voor een onderaannemer werken. Maakt me allemaal niet zoveel uit maar wil gewoon mn salaris, ort en km vergoeding zodat mijn toko ook gewoon door kan draaien. Ik zat trouwens ook steeds helemaal naar beneden te scrollen totdat iemand zei, kijk dat doe je zo! rechts bovenin het pijltje naar beneden trekken.

 • no-profile-image

  of de "end" toets

 • no-profile-image

  Met de pijltjestoetsen kun je heel snel van boven naar beneden in dit forum.

 • no-profile-image

  ...

  Er wordt niet echt actief meer gereageerd op deze site. komt denk ik ook omdat je heel lang naar beneden moet scrawlen om de laatste reactie te lezen en er een nieuwe aan toe te voegen. Daarmee verdwijnt op een lullige manier ook dit forum uiteindelijk. Ik stel voor een nieuw forum te openen ondre de naam "TSN wanbetaler in de thuiszorg". Mijn mening is dat er een doordacht strategisch plan ten grondslag ligt aan het structureel niet normaal uitbetalen van het personeel. Dat kan alleen worden aangepakt als we een krachtig geluid laten horen met heel veel reacties over dit verschrikkelijk probleem en deze asociale wantoestanden door gedupeerde verzorgenden en verpleegkundigen. Als TSN niet in staat is zijn personeel normaal te verlonen voor bewezen diensten, dan moeten zij geen bedrijf beginnen. Ze duperen de zorgverleners en halen de motivatie weg. directie en managers worden wel uitbetaald maar wij niet!?

 • no-profile-image

  limburg

  in limburg zijn we alweer overgenomen door een ander bedrijf wat hier in de regio gevestigd is. we zijn dus niet meer in dienst van tsn...
  ook ik heb nog altijd geen brief van het uwv gezien.....

 • no-profile-image

  ex almere kraamverzorgster

  heb de papieren ook binnen en ja nu afwachten en bloemetje ik vind 3 weken niet meer te overzien wie zegt dat het niet langer gaat duren we zitten er al heel lang op te wachten maar we zullen zien ik zit tot aan me nek in de schulden heb wel gelukkig een andere baan alleen ja nu mijn geld nog van het uwv wens iedereen sterkte en we wachten het maar weer af

 • no-profile-image

  Bloemetje

  Ik heb ook net de brief van het UWV binnen, voor zover ik het zo snel kan zien klopt het ook!
  Nu inderdaad snel insturen en dan 3 weken wachten, dat valt te overzien;)

 • no-profile-image

  ik heb de brief van het UWV binnen met de afrekening, snel retourneren, dan duurt het nog minimaal 3 weken voordat het UWV het verwerkt. Ik werk in Amstelveen

 • no-profile-image

  voordegene die reageert op de haarlemse medewerker. bij mij klopt mijn kerstbonus ook niet het is nl nog veel minder, net aan 1/5 van wat er in het eerste loonstrookje stond van december. En als ik het goed reken is het ongeveer 1/4 deel.

 • no-profile-image

  ...

  Ik reageer als iemand die is overgenomen. i heb nu nog geld tegoed van TSN uit het faillisement en het UWV heeft gezegd dat dat vanaf de dag van het faillisement 24 weken kan gaan duren. Voorschot was niet mogelijk. Daarnaast heb ik nu nog geld tegoed over periode 1 en 2 van TSN, overuren, onregelmatige uren en reiskosten. Contact is opgenomen met de administratie van TSN maar daar weet niemand van iets. Bij mij staat het water ook aan de lippen.

 • no-profile-image

  Heb vandaag kontakt gehad met het UWV, die doen heel vaag en verwijzen naar STN...STN hoofdkantoor in zoetermeer gebeld, er wordt gezegd dat ze alles nog aan het uitzoeken zijn en dat de brieven van het UWV in groepjes verstuurd worden...Hoe het zit met overuren die in december verdiend zijn en normaal gesproken bij het salaris van januari uitbetaald hadden moeten worden, kan niemand mij vertellen.....

 • no-profile-image

  bloempje

  Dus als ik het goed begrijp worden de papieren van het UWV naar het huisadres gestuurd, nou maar hopen dat de postbode zijn werk wel goed doet... Tot op heden nog niets ontvangen, ben ook een tweeverdiener, ik dan met een partime baan, mag echt hopen dat TSN nou deze periode goed betaald, dus ook de overuren, anders is het een zeer droge boterham komende maand, want dat voorschot halen ze terug wat ze teveel betaald hebben. Voor hun logisch, maar mijn auto rijdt niet op water, dus zouden toch de overuren uitbetaald moeten worden, anders wordt het fietsen, dan krijgen ze lekker lange reistijden voor de kiezen volgende periode! En de rechtsbijstand ga ik dan maar eens inschakelen, straks gaan ze ook spontaan failliet en kan ik fluiten naar mijn geld als het langer dan 13 weken is!

 • no-profile-image

  MK

  Ik ben overgenomen .. Heb het geld en de brief gehad.

 • no-profile-image

  zijn dit reacties van mensen die overgenomen zijn of van ex-collega's, die de brief van het UWV binnen hebben?Ik ben nl aan het6 eind van mijn latijn, omdat TSN ook niet volledig uitbetaald en wij nu zelfs als tweeverdieners de rekeningen niet meer kunnen betalen...dus elk bedrag is welkom.

 • no-profile-image

  Medewerker Haarlem die eindelijk de brief heeft...wat klopt er dan niet aan de kerstbonus? Je krijgt er mar 13 weken van...artikel 40 in de faillissementswet staat dit in...komt neer op ongeveer 1/3 van het totaal bedrag wat eerst op je loonstrook stond.

 • no-profile-image

  MK

  Ik heb vrijdag het geld van het UWV gestort gekregen.. Dus denk dat het voor iedereen nu wel gaat opschieten.

 • no-profile-image

  heb nog helemaal niets gehoord van het uwv werk in amstelveen

 • no-profile-image

  ik heb ook een brief gehad met eindafrekening werkte in almere

 • no-profile-image

  Dat lukt toch niet. er zijn al diverse keren kamervragen gesteld en daar wordt ook niets mee gedaan.

 • no-profile-image

  ex werknemer

  Zoals ... al vroeg, ik heb voor al mijn "oude" collega's deze site en mijn commentaar naar "Den Haag" gestuurd. Er moet nu aan deze ellende wat gedaan worden. Zodra ik een reactie van de politiek heb, zal ik het op deze site zetten.

 • no-profile-image

  ik heb vandaag "eindelijk" de brief gehad met de afrekening. Ik ben werkzaam voor de regio haarlem. En het klopte voor zo ver ik het kan zien, op de kerstbonus na, helemaal.

 • no-profile-image

  ----

  ik ben naar de uwv geweest gister en ze brengen de papieren van stn mondjes maat naar het uwv omdat het 1200 mensen zijn wat een on zin he maar komt erop neer achter in de rij

 • no-profile-image

  bloempje

  effe, jij bent dus ook overgenomen begrijp ik, welke vestiging werk jij, dan weten we tenminste waar er schot zit in de uitbetaling van het UWV.
  Het zou haast te mooi zijn voor woorden als er eindelijk eens een afrekening komt...

 • no-profile-image

  effe

  zo gisteren eindelijk de brief van uwv binnen met de eindafrekening. Die klopt zo waar.
  heb net een week aan de telefoon gehangen bij TSN voor salaris. Jawel ik heb de helft gekregen kunnen we een deur van intrappen. Sorry maar ik ga weg bij TSN.

 • no-profile-image

  bloempje

  Ik heb het verkeerde salaris vrijdag al gekregen, ben bij de SNS, wacht nu op de 3e betaling, als die weer niet goed is gaat het hele zooitje naar de rechtsbijstand, ik ga dan maar eens op zoek naar een wel goed betalende baas! Wil best werken, ook tijdens alle ellende van STN gewoon doorgewerkt, je doet het voor de mensen die zorg krijgen, die wil je niet laten stikken, maar ook bij mij houdt het eens op. De rekeningen lopen hier ook gewoon door. Maar de curator laat idd niets meer horen afgezien van het restant van het salaris van december. De rest zou ook erg fijn zijn, samen met alle overuren die nou al bij TSN staan. Anders wordt het volgende periode op een houtje bijten. Je kan mij niet wijs maken dat ze dan nog steeds niet de salarisadministratie op orde hebben, er mogen dan meer dan 1100 man overgenomen zijn, maar dat moet toch gewoon verwerkt kunnen zijn bij uitbetaling van de 2e periode.
  Wij moeten tenslotte ook op tijd onze urenlijsten inleveren...

 • no-profile-image

  ----

  ik heb nog helemaal niks gewoon geen contract geen ontslagbrief en niks van de uwv en van kantoor hoor ik dat alles goed komt en ik heb tsn gebeld ik sta niet in het systeem nou gaan ze kijken hoe dat kan en op salaris moet ik wachten en de rest nog nooit mee gemaakt!!!!

 • no-profile-image

  ...

  Het valt me op dat er in de afgelopen maanden van geen enkele kant, niet van de kant van het failliete STN, niet van de kant van de curator, niet van de kant van TSN en ook niet van de kant van het UWV, openheid van zaken is en wordt gegeven naar de uitvoerenden van het werk waar alles van wordt verwacht, namelijk oude en hulpbehoevende mensen helpen , verplegen en verzorgen of kraamzorg geven. Dit terwijl het zorgsysteem daarom draait. Ik weet zeker dat zelfs de curator gewoon wel centen krijgt, de UWV ambtenaren ook gewoon hun volle maandsalaris hebben gekregen, dat zelfde geldt voor de TSN bestuurders om nog maar te zwijgen van de oude STN zwendelaren die hun zakken hebben gevuld met AWBZ geld op een schandalige manier. En wij uitvoerenden om wie het allemaal draait, die het echte werk opknappen worden behandeld alsof we debiel zijn en afgescheept met een soort fooi of zakgeld, gewoon te schandalig voor woorden!!! Maar wij verenigen ons ook niet, gaan naar ons werk en werken vaak ook op individuele basis. Ik zou iedereen aanraden die het ook meer dan beu is deze behandeling om zo veel mogelijk mails te sturen naar zorgkantoor Haaglanden en naar de Nederlandse Zorgautoriteit en ze van dit geval op de hoogte te brengen. Ook al krijg je bericht terug dat het een arbeidsconflict betreft in het geval van TSN en het een zaak is van de curator en het UWV in het geval van STN, deze gang van zaken heeft zich voltokken onder hun verantwoordelijkheid en zij hebben wel wat in de melk te brokkelen. De Nederlandse Zorgautoriteit moet de kwaliteit van de zorg in Nederland bewaken en het Zorgkantoor selecteert jaarlijks de bedrijven die zorg in natura mogen bieden in de regio. Geloof me, als wij niets ondernemen dan gaan deze praktijken gewoon door. En dit is geen ophitsend of opruiend praatje maar gewoon een gezonde reactie van iemand met een rechtvaardigheidsgevoel en veel werkervaring in de zorg. De kern van het probleem zit hem in de marktwerking die in de zorg bestaat en het wettelijk mogelijk heeft gemaakt dat slechte, zichzelf verrijkende ondernemers zich op de zorgmarkt mogen begeven, zogenaamd om op die manier door middel van concurrentie de zorg betaalbaar te houden. Maar dat lukt dus voor geen meter op deze manier en het levert voor de uitvoerenden alleen maar frustratie op en werkt juist kwliteitsverlies en corruptie en zwendel in de hand. Je kunt er ook voor kiezen om te denken: ach, na mij de zondvloed en voorlopig heb ik weer wat centen. Geloof me, de volgende keer is het weer raak en wordt er wel weer een smoes door de zorgondernemer verzonnen waarom hij tijdelijk het salaris even niet normaal kan betalen. Omdat ie weet dat ie er mee weg kan komen, omdat de politiek het toestaat. Dat moet dus sowieso eens veranderen in dit land. Het is toch verkiezingstijd nu, denk er als zorgverlener eens over na om je stem uit te brengen op een partij die de het beste met de zorg voor heeft, zoals de SP. Verder is het vak van verzorgende en verpleegkundige een mooi beroep maar het is wel een beroep en een baan die gewoon fatsoenlijk betaalt moet worden.

 • no-profile-image

  ik voel me zo onderhand een bedelaar, blij dat je iets krijgt en dat je weer wat rekeningen kan betalen. Iets wat ik nooit van mezelf had verwacht, ik heb geen motivatie meer. Weet niet eens meer waarom ik naar mn werk ga. Krijg nog die lading van december, maar ok dat komt dan wel denk je. Nu al 2 maanden een basissalaris, geen ort geen meeruren geen km verg. En je eigen tank maar volgooien 3x in de week, want die kar rijd niet op water. Ik ben bang dat dit nooit meer goedkomt. En maar vrolijk blijven tegenover de clienten, want die hebben er ook niet om gevraagd. NOU IK OOK NIET!!
  Zak steeds dieper de ellende in. Snel die poen van maart maar apart gezet want dan krijgen we hoogswaarschijnlijk NIETS. weer geen ort toch zo,n 350 euri per maand, weer geen km vergoeding, toch zo,n 450 euri per maand, lease auto onder mn kont vandaan getrokken, op stel en sprong met geleend geld een oud karretje kopen. Lang leve TSN, ja hun wel maar ik niet meer.

 • no-profile-image

  ...

  Over periode 1 nog ongeveer 470,- tegoed van dat voorschotsalaris. Over periode 2 nog ongeveer 800,- tegoed aan overuren en onregelmatige uren over januari. het loopt alweer gigantisch op allemaal. Verkeerde registratie van het aantal contracturen etc. Daarnaast nog tegoed ongeveer 1800,- of 1900,- aan achterstallig loon uit het faillisement van stn. daar is allemaal heel veel, heel deskundig en heel hard voor gewerkt door mij. de conclusie is heel erg gerechtvaardigd dat er in de thuiszorg in Nederland structureel iets grondig mis is.

 • no-profile-image

  ...

  in de uitbetaling van het voorschot op het salaris van periode 1 ben ik netto ongeveer 460 euro te kort gedaan. foutje in de registratie van het aantal contracturen. In de uitbetaling van het salaris over periode 2 is er wederom uitgegaan van het verkeerde aantal contracturen, daarbij geen uitbetaling van gewerkte overuren en onregelmatige uren. de teller loopt na al weer op naar ongeveer 1400,- aan achterstallig salaris over de eerste twee perioden van dit jaar. Daarnaaast nog ongeveer 1800,- of 1900,- tegoed uit het faillisement van stn. Is heel hard, heel erg veel en heel goed voor gewerkt en is erg veel geld waar ik recht op heb.

 • no-profile-image

  ik heb mijn geld van tsn binnen stond zaterdag erbij. Gelukkig ik kan weer iets doen. Ik begin er weer een klein beetje vertrouwen in mijn nieuwe relatie met tsn te krijgen.

 • no-profile-image

  bij mij is er geld gestort ik ben er ook heel blij mee.

 • no-profile-image

  Alleen een loonstrook ( teveel basissalaris en geen overuren) op de e-mail maar nog geen salaris.

 • no-profile-image

  Ik heb ook ing maar, nog niks ontvangen

 • no-profile-image

  ...

  ik heb ing

 • no-profile-image

  /

  welke bank hebben jullie die al loon hebben bloempje en ...?

 • no-profile-image

  effe

  nou ze hebben nog niks betaald. noppes sta ook rood. hallo uwv waar blijven jullie met die zogenaamde brief hadden we twee
  weken gelden al moeten hebben.

 • no-profile-image

  Bloempje

  Ook hier alleen een dubbel basissalaris, geen ort, kilometervergoeding en overuren uitbetaling. Wel via de mail te horen gekregen dat ze volgende maand het basissalaris inhouden wat nu te veel is betaald, klinkt leuk, maar eerst eens mijn volledige, goede salaris, met alles erbij, ook van de afgelopen periodes. Het UWV mag ook wel komen met het geld, begrijpelijk dat mensen in de WW eerst krijgen, maar mijn rekeningen lopen ook door, mijn bankrekening heeft nu begin van de maand al een rode kleur, wie betaald mij die extra kosten terug??? Niet het UWV of TSN:(

 • no-profile-image

  ...

  zojuist loon ontvangen

 • no-profile-image

  .

  Heeft er aliemand salaris gehad?
  van deze maand dan wel te verstaan.

 • no-profile-image

  2 x kaal salaris gaan we krijgen maar geen ORT en km vergoeding dus wordt weer afgescheept met een scheintje want moet 1 x salaris apart zetten voor volgende maand, gaat lekker zo, heb al vanaf december geen km verg. meer gehad en alles maar voorschieten!! Waarvan????

 • no-profile-image

  medewerker

  wel een mail gehad dat we dubbel loon krijgen en dat wordt volgende maand verrekend

 • no-profile-image

  MK

  Nee, ik heb nog geen loon ...(periode 1 + 2 niet)
  Periode 2 komt misschien deze middag nog... Groetjes

 • no-profile-image

  medewerker

  heeft er al iemand loon gehad van periode 2 ?

  groetjes

 • no-profile-image

  Ik heb al mijn geld van het UWV ontvangen...restant loon december, vanaf 1 janauri t/m 11 februari loon, vakantiedagen, vakantiegeld, 13 wkn eindejaarsuitkering, WW vanaf 15 februari t/m 21 februari alvast 1 week..ik heb buiten mijn WW gelukkig voor de rest alles gehad.

  Nu nog een baan en ik ben happy.

 • no-profile-image

  ex kraamverzorgster almere

  ik kreeg net van iemand van de bond een mailtje maar helaas ben ik geen zzper dus voor de gene die dat wel is of je mee wilt praten over wat je wilt dat er geregeld word voor een zzper je krijgt 50 euro voor 1,5 uur dat geld had ik kunnen gebruiken omdat ik nog steeds niks ontvangen heb geen geld maar ook geen brief

 • no-profile-image

  volgens mij hebben we het salaris pas morgen erop staan maar, dit weten we natuurlijk weer niet zeker.............

 • no-profile-image

  Vandaag weer geen formulieren van het UWV, ook geen salaris van TSN.....

 • no-profile-image

  ik heb ook nog steeds niets gehoord van het uwv niet en tgc reageert ook niet SCHANDALIG!ben echt blij dat ik daar weg ga!

 • no-profile-image

  effe

  tsn moet nu toch betalen, nou ik ben benieuwd geloof er helemaal niets meer van ik ben ook hard aan het solliciteren

 • no-profile-image

  ex kraamverzorgster almere

  heb nog niks gehad of gehoord over het geld en begin het steeds irritanter te vinden want ik loop met veel schuld dankzij hun en lees nu dat er een aantal zijn die het gehad hebben en waar het van onderweg is nou hoelang moeten we nog wachten

 • no-profile-image

  Ik ben ook druk bezig met solliciteren ( hoofdkantoor), merk wel dat er relatief weinig werk is, buiten de directe cliëntenzorg.
  Ik heb ook contact gehad met het UWV.Inmiddels mijn eerste betaling ww ontvangen en het geld over de opzegtermijn incl opgebouwde vak-uren en vak-geld zijn onderweg.

 • no-profile-image

  Ik heb ook een nieuwe baan gezocht, ook ik ben geen zorgmedewerker maar van het hoofdkantoor.
  Inmiddels vandaag gebeld door het UWV, mijn laatste 6 weken geld waar ik recht op heb zijn onderweg, evenals mijn 1e week Ww uitkering vanaf 15 februari.

 • no-profile-image

  nieuwe baan is makkelijk gezegd hoor.Solleciteer me gek maar wordt nergens aangenomen. Ben te oud er zijn zoveel jongere mensen die een baan zoeken. Zit helaas niet in de zorg maar ben een kantoor.....

 • no-profile-image

  Ik zou zeggen ga snel een andere baan zoeken!In de zorg is een dusdanig tekort dat je niet in de ww HOEFT te zitten!!!!

 • no-profile-image

  Is geen onzin, klets niet.
  Heb gewoon mijn vakantiegeld al, restant decemberloon, eindejaarsuitkering, vakantiedagen tegoed..moet alleen die laatste 6 weken nog, de specificatie daarvan heb ik gisteren gekregen. Auto is er voor die laatste 6 weken ook afgetrokken, dus ik heb bijna alles binnen. Ow en daarbij krijg ik eind februari al Ww vanaf 12 februari, is ook al toegezegd...dus ik klaag niet en klets ook niet.

 • no-profile-image

  nou hoop het want trek het niet meer..en dacht dat we op kantoor moesten komen om te tekenen

 • no-profile-image

  Mk

  Ik heb afgelopen week ook DE brief van het uwv gehad.. Moest hem ondertekenen en terugsturen naar STN , die sturen hem weer terug naar het uwv en dan wordt na +/- 3 weken het geld gestort.
  Dus bij jullie zal hij binnenkort ook wel op de mat liggen...

 • no-profile-image

  effe

  voordat het uwv gaat betalen moeten we toch eerst een brief ondertekenen die ze ons al weken beloven

 • no-profile-image

  probeer jij nou hun naam te zuiveren met ik heb een brief gehad van het uwv dan ben je de enigste!
  dus je zet waarschijnlijk grote onzin erop!

 • no-profile-image

  Kreeg vandaag van het UWV een brief om alleen mijn laatste 6 weken opzgtermijn nog uitbetaald te krijgen. Als dat gestort is heb ik alles dus binnen.
  Petje af!

 • no-profile-image

  Ik heb echt heel veel spijt van mijn kleine contract op dit moment.Had het gedaan om meer vrijheid te hebben, maar met zo'n faillissement zit je dus mooi met de gebakken peren omdat het salaris ( overuren ) een maand achter loopt...

 • no-profile-image

  effe

  ja we worden nog eens rijk.
  zit nu al twee maanden zonder geld. eten moeten we van de lucht.
  gelukkig familie die wel wat helpt maar toch......

 • no-profile-image

  Ik heb alles op mijn januari en stukje februari loon na (de faillissementuitkering), petje af voor UWV en STN.

  STN zit nu inderdaad nog een man en een paardenkop die het voor 1150 man in orde moet maken..zij doen samen hard hun best.

 • no-profile-image

  ik heb ook een klein bedrag gekregen, het bedrag van het nieuwe decemberstrookje. nu de rest nog

 • no-profile-image

  ..............................

  ook ik heb een betaling gekregen,jaaaaaaa daar komen we de maand wel weer mee door maar niet heus en van de formulieren die we moeten onder tekenen is ook nog niks bekend het gaat nu allemaal wel erg lang duren!!!!!En het uwv hoor je ook totaal niks van en als je ze belt dan mogen ze geen informatie aan je doorgeven en verwijzen ze je naar het hoofdkantoor van het failliete STN waar je ook geen duidelijke antwoorden krijg ja alleen dat ze erg hard aan het werk zijn om alles in orde te krijgen ppppffffff.

 • no-profile-image

  Heb je het geld op je rekening gestort gekregen? Ben benieuwd of er meerderen dat hebben gehad, was dat ook het bedrag wat er op die nieuwe salarisstrook stond? De verdere afrekening laat ook lekker op zich wachten, op het hoofdkantoor werkt volgens mij niemand meer, wie gaat dan al die formulieren regelen? Zou het toch fijn vinden als alles nu eens netjes uitbetaald wordt, ook de rekeningen gaan gewoon door.

 • no-profile-image

  kraam,en heb vandaag ook geld gehad van de currator wel heel weinig 30 euro...

 • no-profile-image

  sas

  jaaropgave heb ik ook nog niet gehad, werk je ook bij de thuiszorg of zit je in de kraam

 • no-profile-image

  ik heb ook nog niets gehoord baal er hele erg van,heb wel een jaar opgave gehad..en nog een loonstrook van december vind het echt heel raar en onrespectvol naar ons

 • no-profile-image

  ex kraamverzorgster almere

  ik heb ook nog niks gehoord van uwv maar geld heb ik dus ook niet nu maar hopen dat ik bij mijn nieuwe baas wel salaris deze maand al krijg anders is het over want ik trek dit gewoon niet meer durf niet eens meer de post te openen

 • no-profile-image

  Ben je een van de gene die niet mee gaat

 • no-profile-image

  dan heb je tenminste iets gehoord, ik heb nog niks vernomen van het uwv,stn of tsn.

 • no-profile-image

  ligt het aan mij of word het steeds stiller hier. Ik hoor niks meer over stn of tsn. Zou het kunnen zijn dat iedereen tevreden is met het gene wat ze nu hebben of juist niet. Ik heb ook een brief gekregen van het uwv dat STN twee maanden na het failiesement nog steeds geen gegevens kunnen leveren. Ben ik nou gek of hoe zit dat. Dat een bedrijf over de kop gaat ok. Niet leuk. Ik zit ook thuis. Maar het is toch van de zotte dat een bedrijf hun personeels gegevens niet kan overleggen. Dit gaat weer ten koste van de werknemer. Wij moeten elke week onze briefjes op tijd inleveren. Zo niet dan kreeg je je overwerk niet. Gelukkig dat het UWV weer inspringt anders zou het wel een heel krap worden voor een groot aantal mensen. Ik heb dit en de vorige dingen doorgespeeld aan de kranten maar waarscijnlijk heeft dit voor hun geen redactionele waarden. We zitten weer in het verdomhoekje waar de klappen vallen. Mischien zouden meer mensen het moeten aankaarten bij de kranten. Wellicht helpt dat dan. Mischien........... als pasen en pinksteren op een dag vallen mischien..........

 • no-profile-image

  KV Almere

  Ik was gisteren op de vergadering. Het was kennis maken met TSN in zijn algemeenheid en de directeur Jan Torny in het bijzonder. Het kwam op mij prettig over. Nu de praktijk nog even afwachten maar ik ben positief! Er was een introductie filmpje. TSN werd in het kort beschreven door Jan Torny en er konden vragen worden gesteld. Ik was op de hoogte gebracht via een brief.
  Goede sfeer gisteravond vond ik persoonlijk. Geod gevoel tot nu toe, al mag iedereen het zijne er van denken. Werk ze.

 • no-profile-image

  mede

  ik ben niet geweest maar het was een vergadering voor voorstellen van tsn voor de zorg denk ik de kraam had het volgens mij al gehad maar dat weet ik niet zeker maar van mijn collega s heb ik begrepen dat ze zich voor het domme hielden en dat we moeten afwachten nee daar heb je wat aan

 • no-profile-image

  ex kraamverzorgster almere

  aan mourj1 ik had ook een brief ontvangen dat er gister een bijeenkomst was in almere maar ik ben er weg ik heb gister ook gebeld om te vragen wanneer we de formulieren moesten ondertekenen omdat het toch wel erg lang gaat duren ja zeiden ze we weten het niet wij horen er ook niks meer van nou lekker sta al achter m,et huur en gas en licht thnx is echt een zooitje

 • no-profile-image

  mourj1

  heb je het kunnen vragen van je contract ? en over welke vergadering heb je het ? ik werk in almere en mij is niks bekend

 • no-profile-image

  mede

  ik heb nog niks gezien salaris en geen contract en dan bel je hebben ze geen antwoord maar vanavond vergadering misschien kunnen ze het vertellen want er is wel veel onrust vooral thuis word niet zo gezellig meer mijn vriend red het ook niet meer om mijn rekeningen te betalen

 • no-profile-image

  ex kantoor zoetermeer

  ik heb ook geld en brief van UWV ontvangen. Het is tot op heden nog niet gelukt door STN om de juiste gegevens aan te leveren. UWV heeft wel overicht van mensen die werkeloos zijn gewordendoor het faillissement.Willen ons niet nog langer zonder geld laten zitten. Dus vandaar dit voorschot. Je krijg max € 1500,00 netto voorschot (krjg ik alng niet maar.....) Heb wel vrijdag aanvraag vordering getekend. Dus er zit gelukkig schot in de zaak kan je het ook een beetje verwerken en gelukkig wat meer financiele armslag.

 • no-profile-image

  limburg

  ik heb in januari een contract aangeboden gekregen door tsn
  ondertekend en terug gestuurd
  en na 1 week kreeg ik en brief dat het een fout was, en ik het contract moest vernietigen
  blijkt dat de administratie van tsn een puinzooi is !!
  vadaag is er geld door uwv op mijn rekening gestort ( betalingsonmacht kasbetaling)
  zit momenteel in de wia en snap er niks meer van
  heb rechtsbijstand ingeschakelt, want hier klopt nergens wat van

 • no-profile-image

  anne(zzper)

  ik heb ook een gezin heerlijk verwend in de kraamweek .
  maar geen geld gehad .denken jullie dat ik het nog ga krijgen ?of is het echt voor jan met de korte achternaanm gewerkt 10 dagen

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Nou ik kan je gevoel wat dat betreft heel goed begrijpen hoor,het is ook niet niks als je al die jaren met zoveel plezier hebt gewerkt en dat er dan op deze manier een eind aan moet komen.En dat je als laatste nog de troep van een ander op mag ruimen voordat je gaat.Maar ik wens je in ieder geval heel veel sterkte en hoop dat je weer iets anders vindt wat je leuk vind.

 • no-profile-image

  Oké dan bijna ex medewerkster, excuses aanvaard.
  Nog 4 dagen werken voor mij en dan na donderdag kan ik de deur op hoofdkantoor in Zoetermeer achter me dichttrekken en dan is het afgelopen...zo'n gek idee..ben d'r ziek van.

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Dat is ook eigenlijk wat ik er mee bedoel,maar ben zo kwaad dat is vanalles eruit gooi.Als ik daar mijn collega's mee heb beledigd sorrie daarvoor dat was niet de bedoeling ervan.Maar ze brengen ons in de problemen krijgen gewoon hun geld en wij zitten met de problemen hoe we het deze maand moeten gaan redden.Dat begint maar een bedrijf laat mensen knalhard voor ze werken,ze laten de boel klappen en beginnen ergens anders gewoon opnieuw en hoe het met de medewerkers verder gaat zal ze een rotzorg zijn.

 • no-profile-image

  bijna ex-thuiszorgmedewerker

  Het blijkt wel weer, veel onvrede, veel verwijten, MAAR wel naar de verkeerde personen. Degene die dit veroorzaakt hebben blijven alsnog buiten schot, ja de directie: Vivian en Diederik! Richt daar de peilen eens op, ook via de media. Vanaf die kant hoor je niets, geen verontschuldiging, helemaal niets. Zij blijft als adviseur, krijgt wel betaald! Adviseur in wat, hoe snel je een bedrijf op z'n kont helpt en medewerkers tot wanhoop drijft? Media alsjeblieft, doe hier iets mee!

 • no-profile-image

  werkneemster

  Sluit ik me helemaal bij aan! het lijkt wel of degenen die zijn gebleven dat kwalijk wordt genomen en dat we maar snel weer een faillissement moeten krijgen.Als straf of zo??????? Fijn week-end. Werk ze en veel plezier in jullie gezinnen.

 • no-profile-image

  kv almere

  Dames dames dames.....een beetje kalmte!!!!!! Laten we rustig blijven en ons niet verlagen tot roddel en achterklap! Gooien met rotte vis....nou nee!Op deze site graag informatie uitwisselen en adviezen geven, een steuntje in de rug....maar niet deze toon aanslaan. past niet!

 • no-profile-image

  Nou bijna ex medewerker....doen het op hun eigen tempo en mogen doorwerken, zij krijgen geld...ben je niet goed bij je hoofd?
  Ik ben één van die medewerkers die meehelpt aanleveren van gegevens en sta ook na donderdag 11 februari op straat hoor...dus klets niet zo dom. Wij moeten het doen omdat het UWV het niet aankan, dat is de reden.
  Normaliter werk ik niet eens op die afdeling.
  Ik vind het schandalig hoe jij praat over kantoor...

  Je mag wel je mond houden als je niet weet hoe het werkelijk gaat.
  Bah, naar persoon ben je, je moet je schamen!

 • no-profile-image

  Zoals ik al schreef, je hebt geen idee. Tot slot: Als deze mensen het niet meer trekken, duurt het nog veel langer voordat jij en iedereen een faillisementsuitkering krijgt.

 • no-profile-image

  bijna ex medewerkster

  Nou er werkt daar helemaal niemand voor niets hoor ze krijgen gewoon hun salaris,en als ze daar zitten te werken ook voor hun eigen centen dan mogen ze wel eens doorwerken want het heeft nu wel lang genoeg geduurt he!!!!En jullie die zo makkelijk praten die hebben gewoon inkomen en wij kunnen daar voorlopig nog op wachten,dus ,,Petje Af,,voor diegene die het al ie tijd al moeten zien te redden zonder inkomen zou ik zo zeggen.

 • no-profile-image

  bijna ex medewerkster, degenen die het volgens jou "lekker op hun eigen tempo doen" zitten in precies hetzelfde schuitje als jij. Zij zijn ook ontslagen en hebben ook nog geen salaris gekregen, maar moeten wel voor 1150 ex medewerkers de juiste gegevens aanleveren.Dus een hele klus, waar zij toch nog maar de motivatie voor op moeten brengen."Petje af" voor degenen die deze klus moeten klaren. Ik merk dat je er geen idee van hebt wat er allemaal bij komt kijken.
  Natuurlijk hoop ik ook dat iedereen zo snel mogelijk salaris krijgt en het "STN tijdperk" achter zich kan laten. • no-profile-image

  kraamverzorgende TGC

  Bedankt voor de reacties, hier kan ik wat mee!
  Vind het heel erg om de stap te moeten nemen, en was echt nooit van plan om weg te gaan, maar ik trek het niet langer zo. Ik hoop dat iedereen snel salaris krijgt en er snel bovenop komt. Sterkte allemaal!

 • no-profile-image

  bijna ex medewerkster

  Het is toch eigenlijk niet te geloven dat een failliet bedrijf(dus eigenlijk geen bedrijf meer)nog bepaald wanneer wij onze centen krijgen!!!!!Ze doen het lekker op hun tempo want wat maakt het allemaal uit zij krijgen hun salaris toch wel he,en wij mogen wachten en moeten onze mond houden nou mooi niet dus!En Medewerker je hebt dat gedeelte goed gelezen hoor ik mag hopen dat dat gebeurt,en heel rot voor de medewerkers dan maar die denken nu ook niet aan hun collega's waar ze al jaren mee werken hoe die het nu hebben he!!!Jullie krijgen je geld en wij mogen nog in de wachtkamer.

 • no-profile-image

  ook een kraamverzorgende van TGC

  Je moet alleen rekening houden met het wettelijke opzegtermijn van stn. 4 weken bij dienstverband korter dan 5 jaar en 6 weken bij een dienstverband langer dan 5 jaar.
  Dit termijn ingaande op 5 januari, datum ontvangst van brief stn ontslag n.a.v. failliet bedrijf. Deze periode hoor je wettelijk door te werken hierna kan je stoppen met werken en bij het uwv melden dat er door fouten geen contract en salaris is betaald. Zij kunnen je advies geven, maar weten zelf ook niet veel. Dit omdat stn op een slakke tempo de administratie op orde probeert te krijgen met lonen etc. Stn moet deze nl voor de uitkeringen kunnen overleggen maar dit gaat erg lang duren. Heb eerder faillisiment meegemaakt maar zo raar als dat het nu gaat heb ik nog nooit ervaren. Kraamverzorgende TGC heel veel succes. TSN beloofd meer dan dat er tot nu toe waar gemaakt kon worden. 2 weken terug contracten beloofd, ik heb ook nog niks. Betalingen volgens CAO, wat inhoud 2 dagen voor het einde van de maand moet het geld bij de werknemer op de rekening staan. Mooie beloofte maar mijn rekening staat leeg. En de rekeningen moeten wel betaald worden. Ik heb vernomen dat degene die wel betaald zijn maar 50 % hebben gekregen.

 • no-profile-image

  ....

  heb bevriende jurist gebeld, geen contact, ook al heb je doorgewerkt, heeft geen consequenties, dus echt geen opzegtermijn. succes met zoeken naar ander werk!!!

 • no-profile-image

  is gewoon nieuwsgierig heid meer niet

 • no-profile-image

  jeetje mensen wat maakt het allemaal uit wie waar heen gaat..

  degene die het vraagt zal vast iemand van kantoor zijn

 • no-profile-image

  kraamverzorgende TGC

  Is dat dan belangrijk?

 • no-profile-image

  kraamverzorgende TGC

  Bedankt voor de reacties. Ik kan natuurlijk niet zeggen bij wie ik ga werken, wil graag anoniem blijven. Ik ben niet bang dat ik kan fluiten naar mijn geld, het belangrijkste is om te weten dat ik in de toekomst wel mijn salaris iedere maand op tijd krijg betaald. Nu heb ik namelijk ook geen geld meer. Het geld wat ik nog tegoed heb krijg ik wel via de bond en de rechter.

 • no-profile-image

  .... je kan dat wel zeggen maar als je al voor ze gewerkt hebt kan je fluiten naar je geld dan pakken ze je daarop,dus niet doen!

 • no-profile-image

  .....

  als je niets hebt getekend, ben je dus ook niet contactueel aan een instantie gebonden en is er dus geen opzegtermijn

 • no-profile-image

  maar je wilt toch weten over je opzeg termijn ?

  bij wie ga je nu werken

 • no-profile-image

  kraamverzorgende TGC

  Ja, ik wil mijn leidinggevende natuurlijk pas laten weten dat ik weg wil op het moment dat ik een contract heb getekent bij mijn nieuwe werkgever. En probeer daarom nu alvast alles uit te zoeken.

 • no-profile-image

  pau

  waarom bel je gewoon niet je leidingevende op die kan hierop wel een antwoord geven

 • no-profile-image

  kraamverzorgende TGC

  Ik ben kraamverzorgende bij TGC, en heb nog geen salaris en geen contract. Ik wil nu graag omdat ik geen lekker gevoel heb bij TSN een overstap maken naar een ander kraambureau. Weet iemand of ik omdat ik geen contract heb getekent dan ook geen opzegtermijn heb? Hopelijk weet iemand het antwoord, ik kan er namelijk niets over vinden op internet.

 • no-profile-image

  Medewerker

  @ bijna medewerker. Nou ik kan het niet anders lezen dan dat het er staat: "Mag hopen dan dat hele TSN binnen een jaar ook op z'n bek gaat met iedereen erbij en dat ze dan eens mogen meemaken wat wij nu meemaken"

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Goed lezen wat ik schrijf medewerker nergens staat dat ik TSN verwijt wat er nu gaande is,maar wel hoe je door sommige collega's behandeld wordt dus eerst goed lezen en dan pas reageren.

 • no-profile-image

  Ikke

  @ KV Almere... Voor wie werk jij? Je collega's ? Om je baas een plezier te doen ? Of om geld te krijgen zodat je de maand rond komt?
  We hebben nu al 2 maanden geen loon gehad ... Van STN kan ik dat begrijpen..Die zijn failliet en nu moet het UWV dat regelen en dat kan even duren ja.. Maar TSN met hun goede wil hebben ons overgenomen als gezond bedrijf dus verwacht ik wel dat ik van hun op tijd mijn loon krijg! Heb het langzaam gehad met al die onbekende bedrijfjes.. En als jij me nog op m'n wekker gaat werken ga ik des te harder solliciteren! Voor mij (en jou!!!) 10 anderen hoor ! Ben maar niet bang...

 • no-profile-image

  Medewerker

  @bijna exmedewerkster. Volgens mij haal jij twee zaken door elkaar. De afhandeling van de faillissementsuitkering (van STN) door UWV staat los van TSN. TSN heeft slechts de failliete boel overgenomen met het grootste deel van de activiteiten,het personeel en cliënten. TSN heeft niet het faillissement van STN veroorzaakt.Dus jouw verwensingen richting TSN zijn onterecht.

 • no-profile-image

  KV Almere

  Nou Ikke....lekker collegiaal ben jij zeg! Maar goed dat je elders gaat werken!

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Nou ik heb al weken contact met het UWV en je wordt idd van het kastje naar de muur gestuurd.Er was van mij en van andere collega's niet eens bekend dat wij ziek zijn en dat is dus ook niet doorgegeven aan het UWV.De formulieren die we moeten tekenen worden waarschijnlijk eind volgende week pas verstuurd dan moet je het goed na kijken voordat je tekent en dan terug sturen naar STN??Die kijken het vervolgens weer na en dan gaat het pas naar het UWV die het dan ook nog een keer moeten nakijken en dan pas aan ons gaan uitbetalen.Dus met andere woorden het kan nog wel eens een maand of misschien wel 2 gaan duren voordat we dat geld hebben.En in de tussentijd draaien de rekeningen gewoon door en of je te eten hebt dat maakt hun niks uit en je excollega's behandelen je ook als een melaatse!!!!!Maar ik maak me niet meer druk hoor ze zakken er allemaal maar in en idd het moet nog maar heel even duren en ik zoek idd de media op dat dit zomaar kan in nederland zeg dat je gewoon mensen met of zonder gezin zonder geld kan zetten.Ik heb hier totaal geen woorden voor alleen dat het een grote K ....bende is en dat ik het meer dan spuugzat aan het woorden ben.Mag hopen dan dat hele TSN binnen een jaar ook op z'n bek gaat met iedereen erbij en dat ze dan eens mogen meemaken wat wij nu meemaken.

 • no-profile-image

  Dat formulier moet inderdaad nog komen.
  UWV heeft alles bij STN neergelegd, omdat UWV het allemaal zelf niet op orde heeft en niet redt. Maar wat er nog over is bij STN is niet veel...en UWV is niet duidelijk in wat ze willen hebben, lever je ze wat aan, moet het wéér anders...
  'Logisch' dat is de mensen die niet overgaan geld krijgen, mensen die wel voor TSN werken hebben als het goed is (op een enkele na lees ik) al wat geld gekregen eind jan, de niet overgenomen mensen nog helemaal niets...wachten op het UWV duurt langer...mijn rekeningen wachten niet...

 • no-profile-image

  Ik heb via het UWV in Amsterdam begrepen dat er een splitsing gemaakt wordt tussen de mensen MET en ZONDER nieuw contract.Ongeveer 230 ex-medewerkers van STN gaan niet mee naar TSN en zij krijgen voorrang bij het uitbetalen van het de faillissementsuitkering. Daarna zijn de mensen aan de beurt die nog werken, zij zouden via de vestiging een formulier krijgen om in te vullen, maar tot op heden nog geen formulieren...Het kan in ieder geval nog een hele tijd gaan duren heb ik begrepen....

 • no-profile-image

  ook ex medewerker

  Net het UWV Groningen aan de lijn en ze weten nu hoe een grote puinhoop het is. STN werkt niet mee en het is nu al dat sommige werkgevers zich ziek gaan melden omdat ze dan in ieder geval iets van geld te zien krijgen.

 • no-profile-image

  en maar zeggen dat ik de enige ben waar het niet goed bij is gegaan. Geen contract gezien en ook geen geld in dec en jan maar wel werken, Nu eerst betalen en dan pas weer werken. Intussen ga ik op zoek naar een andere baan.
  Iedereen succes. Ik heb van een collega gehoord dat ze maar 50 % heeft gekregen, dat is meer dan niks. Maar niet volgens de afspraak. Kunnen ze de lonen nog wel betalen????
  het is een grote chaos bij tsn, en ook bij stn blijkt maar weer. Contracten en uitbetalingen gaan allemaal via Amersfoort dit is van tsn. En dit gaat niet zoals het moet. volgens CAO had er betaald moeten zijn twee dagen voor het einde van de maand. Het is nu 2 febr en ik heb nog niks. Kan moeilijk nog een maand van niks leven maar hier houden ze blijkbaar geen rekening mee.

 • no-profile-image

  ik solliciteer me te pletter maar zonder resultaat
  werk in de kraam

 • no-profile-image

  Ikke

  Ik heb ook nog steeds geen loon gehad .. Ook geen voorschot! Ben het spuugzat!!! Ga ik ook zorgen dat ik er zo snel mogelijk weg kan! Dat ze het zich bekijken! En diegene die er wel werken.... Zorg dat je ergens aan het werk komt! Zonder ons zijn ze NIKS !!! Kan niet wachten tot TSN failliet is !

 • no-profile-image

  medewerker gr

  en als zwangere waar kan je dan terecht niemand zit daar op te wachten dus ik ga de tijd door en denk dan om weg te gaan

 • no-profile-image

  kraamverzorgende

  ik heb begrepen dat er mensen zijn die weer niet een heel salaris hebben gekregen. Ga op zoek naar werk waar je dit wel krijgt. Er zijn genoeg kraambureau's die jullie kunnen
  betalen en wel graag willen hebben.
  Je word inderdaad bij tsn aan het lijntje gehouden en uitbetalen doen ze al jaren niet op tijd. En voor degene die deze stap niet durven nemen heel veel succes. IK ben blij dat ik het zinkende schip heb verlaten.

 • no-profile-image

  emma

  TSN PZ is expert in mensena an het lijntje houden, van het kastje naar de muur stuten en eindeloos laten wachten

 • no-profile-image

  agis doet gewoon zaken met take good care hoor heb me toevallig vandaag ingeschreven voor de kraamzorg

 • no-profile-image

  EX medewerkster

  ze behandelen jullie goed jullie zijn dus echt een nummertje gadver!ben zo blij da ik er weg ben!

 • no-profile-image

  Ikke

  Ik heb vrijdag ook zitten bellen naar TSN .. Kreeg ik de receptie eraan...Ze konden me niet meer door verbinden omdat er teveel mensen in de wacht stonden... Of ik maandag kon terug bellen?!?!?! Heb er langzaam nu al genoeg van! Als ik maandag geen loon heb ,ga ik ook solliciteren.... Bah bah..

 • no-profile-image

  heb begrepen dat we maandag salaris hebben, hele middag getracht TSN PZ te bellen nou lekker bereikbaar, niet dus. Van een vast contract weer terug naar tijdelijk, misschien over 5 maanden WW? voor her eerst in mijn werkzame leven van 38 jaar? Nou, geloof mij maar, daar blijf ik dan lekker een poosje in hangen heb ik wel verdiend na 38 jaar werken in de zorg. Voel me nu net een puber die weer opnieuw begint.

 • no-profile-image

  Dit is een persbericht wat vandaag om 9.20 uur op de site van ANP PRESS support stond
  Let wel ACT is een dochterbedrijf van STN heeft een heleboel kraamzorg organisaties opgezadeld met een schuld van in totaal van tussen de twee en drie miljoen.
  Goed lezen AUB
  Failliete UVIT bemiddelaar ATC laat kraamzorg achter met miljoenen niet betaalde zorg

  Meer dan 20 kraamzorgorganisaties in het hele land dreigen financieel de dupe te worden van het faillissement van zorgbemiddelaar ATC. Zorgverzekeraar UVIT schakelde bemiddelaar ATC in om voor UVIT-verzekerden te bemiddelen in de kraamzorg. UVIT verplichtte de zorgaanbieders om via ATC te werken. Nu ATC failliet is dreigen de ruim 20 kraamzorgorganisaties 2 tot 3 miljoen euro aan al verleende zorg niet betaald te krijgen. Verzekeraar UVIT is vooralsnog niet bereid een deel van de financiële schade zelf te vergoeden. ActiZ roept de verzekeraar op om haar verantwoordelijkheid te nemen en met een reëel voorstel te komen. De financiële strop komt immers voort uit het beleid van UVIT.

  Zorgaanbieders die in bepaalde regio's kraamzorg wilden geven aan verzekerden van UVIT moesten werken via bemiddelingsbureau ATC. Dat was jarenlang het beleid van de zorgverzekeraar. Vorig jaar december ging ATC failliet en bleven meer dan 20 kraamzorgorganisaties zitten met rekeningen voor verleende zorg aan UVIT-verzekerden. Het gaat om kraamzorg verleend aan circa 2.000 vrouwen. De kraamzorgverleners dreigen voor in totaal 2 tot 3 miljoen euro het schip in te gaan. De financiële positie van de organisaties zal daardoor verslechteren en voor sommige organisaties komt het voortbestaan mogelijk in gevaar. Sinds december proberen de zorgaanbieders en ActiZ tot een oplossing te komen met UVIT. De verzekeraar zegt echter niet te kunnen betalen omdat zij de zorg destijds al had betaald aan ATC. Volgens ActiZ en de aanbieders ontslaat dat de verzekeraar echter niet van de plicht om samen te komen tot een redelijke financiële oplossing. De financiële strop komt immers voort uit het beleid van UVIT om met een bemiddelaar te werken. En daarbij hebben de aanbieders die de zorg geleverd hebben daar nog steeds geen cent voor ontvangen.

  Sigaar
  Er ligt nu een voorstel maar dat is voor de aanbieders en ActiZ niet acceptabel. Dat voorstel komt neer op een sigaar uit eigen doos: UVIT betaalt nu de helft van de miljoenen maar houdt vervolgens jarenlang geld in op het kraamtarief van de aanbieder. Die inhouding gebruikt de verzekeraar om die helft weer terug te verdienen. Zo draait de kraamzorg dus alsnog op voor de schade.
  ActiZ roept verzekeraar UVIT met klem op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Het kan immers niet zo zijn dat kraamzorgaanbieders financieel gedupeerd worden omdat verzekeraar UVIT met een onnodige, en door de aanbieders niet gewenste, bemiddelingsconstructie werkte.

  Bemiddelingsconstructie
  Al jaren werken sommige zorgverzekeraars met zorgbemiddelaars als ATC en Multizorg dat vooral door kleinere verzekeraars wordt ingeschakeld. Zorgverleners die klanten van die verzekeraars van kraamzorg willen voorzien, kunnen niet anders dan werken via die bemiddelingsconstructie.
  ActiZ en haar leden pleiten al jaren voor een directe relatie tussen aanbieder en verzekeraar. De constructie via een bemiddelaar kost immers alleen maar premie- en zorggeld en voegt geen enkele waarde toe aan de zorg.

  Multizorg
  Naast UVIT en het failliete ATC is bemiddelaar Multizorg ook bij de onbetaalde rekeningen betrokken. Multizorg werkt in opdracht van diverse zorgverzekeraars maar besteedde haar werk vervolgens weer uit aan ATC. Tot nu toe heeft ook Multizorg echter nog geen acceptabele oplossing voorgesteld aan de kraamzorgaanbieders en ActiZ.

  Inmiddels heeft UVIT voor 2010 de zorgaanbieders een direct contract voorgelegd. ActiZ ziet dat als een stap in de goede richting. De verzekeraar moet echter ook de problemen als gevolg van haar oude beleid oplossen.

 • no-profile-image

  wijkzorg almere/gooi

  we zijn met een groep overgegaan naar een collega instelling in de buurt. Geen onzekerheden meer.Geen spanningen meer en weer aan de gang.

 • no-profile-image

  Ook een brief van UWV eindelijk mijn opzegtermijn loopt t/m 18 januari ben wel 20 jaar in dient geweest.

 • no-profile-image

  Ik kreeg vandaag een brief van het UWV...dat mijn opzegtermijn loopt tot en met 11 februari..vanaf 12 februari krijg ik dus WW.

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  voor iedereen die nog niks gehad heeft of maar bitter weinig wens jullie heel veel sterkte en voor de mensen die een andere baan zoeken schrijf zoveel mogelijk sollicitatie brieven het lukt jullie wel ik begin dinsdag bij een andere baas weer zekerheid in me leven na weken in een hel te hebben geleeft

 • no-profile-image

  KV Almere

  Heb salaris gekregen. ( ING bank.)Voorschot dus. Ben blij!!!!!! Champagne?????? Nee toch maar niet! ( klein flesje dan????)Werk ze allemaal en kop op! We zijn zo hard nodig!!!!!!

 • no-profile-image

  dank voor je reaktie, dus vanaf
  heden hoef ik niet meer te werken wat een heerlijk gevoel

 • no-profile-image

  gert-jan

  bij een dienstverband langer dan 5 jaar is er een opzegtermijn van 6 weken. Bij korter is dit 4 weken max

 • no-profile-image

  datum van opzegtermijn had ik begrepen maar hoelang is het opzegtermijn, is dit 6 weken bij langer dan 5 dienstjaren of 4 als je korter werkt. ik heb tot nu toe nog van niemand hierop antwoord kunnen krijgen, als iemand het wel weet laat dit dan even in een reaktie weten want van mijn leidinggevende krijg ik geen reaktie

 • no-profile-image

  Astrid

  Voor de 4-weekloners is de opzegtermijn ingegaan op 04-01-2010,
  voor de maandloners op 01-01-2010.
  Stond in een mail die vorige week is verstuurd op kantoor.
  Het is idd aan je leidinggevende om jullie te informeren.

  Ik heb mezelf ingeschreven bij UWV werkbedrijf ( en een afspraak gemaakt), daarna kun je doorgelinkt worden voor het aanvragen van WW.
  Dit heb ik ook gewoon gedaan en ik ben vandaag gebeld.
  Ik heb uitgelegd dat het alleen maar langer gaat duren voor ik WW krijg als ik nog langer wacht en het was geen enkel probleem, wordt gewoon in behandeling genomen.

  In de mail van kantoor stond ook dat je jezelf z.s.m. moet inschrijven bij het werkbedrijf.Vandaag had ik overigens een brief van het UWV waarin hetzelfde stond...
  STN regelt dus niet je inschrijving

 • no-profile-image

  geen geld geen contract, contact gehad met uwv, stn wil alles zelf regelen neem contact op met de leidinggevende is hun advies.
  weet iemand de exacte datum van het opzegtermijn. Ik ben het nu zet en ga op zoek naar ander werk. Meiden allemaal succes en hopelijk krijgt iedereen toch alles uitbetaald. 0 uren krijgen ook niks heb ik vandaag telefonisch gehooord.

 • no-profile-image

  limburg

  Mijn geld is ook binnen (ing), godzijdank kan men even weer fatsoenlijk boodschappen halen

 • no-profile-image

  ja, ok zal ik doen

 • no-profile-image

  Laat je ons weten als ze een voorschot gaan betalen bij het UWV

 • no-profile-image

  Nou mijn geld is er, 161 euro dat is 65 % van mijn basissalaris,daar kom ik de maand niet mee door.In totaal kom ik 1700 euro tekort, ik ga het uwv bellen voor een voorschot.

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  bij een kinderdagverblijf in amsterdam gewoon brieven sturen naar een heleboel bedrijven eens heb je geluk geloof me succes

 • no-profile-image

  .....

  heb mijn geld binnen, ook rabobank. als dit 65% is ben ik erg blij, naar mijn idee moet dit haast wel gewone salaris zijn.op het afschrift staat echer voorschot vermeld

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  aan vakbbondsman
  ja ik was het zat steeds dat wachten op antwoorden dus ik heb 20 sollicitatie de deur uit gedaan en nr 1 en 2 hadden gereageerd en bij nr 2 aangenomen heerlijk gevoel meen ik

 • no-profile-image

  vakbondsman

  beste kraamverzorgster
  jij hebt het goed gedaan
  Raad iedereen hetzelfde te doen

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  ik heb mijn contract wel binnen niet getekent want ik ga niet mee ik heb een andere baan
  heb vandaag salaris binnen eindelijk weer normaal eten maar mijn contract klopte dus niet .
  en ik heb rabo hoop voor jullie dat het er ook vandaag anders morgen op komt te staan en ja ik ben weg nu bij dit bedrijf wens jullie het beste

 • no-profile-image

  Nou ja...jullie hebben in ieder geval dan 65%...de mensen die niet over gaan hebben voorlopig nog NIKS NADA NOPPES!

 • no-profile-image

  hoofdkantoor

  Zoals te verwachten. Deze maand wordt 65% van ons bruto basissalaris uitbetaald.Omdat onze gegevens nog niet correct in het salarissysteem van TSN verwerkt zou zijn.Bij de salarisbetaling van Febr. wordt ook Jan. verrekend.RA RA HOE KUNNEN ZE DAN WEL 65% UITREKENEN??

 • no-profile-image

  TSN betaalt de eerste maand alleen het basissalaris uit, de overuren van januari komen pas in februari.Ik heb nog niks ontvangen,mijn geld is op.

 • no-profile-image

  KV Almere

  Ja ik heb een kontrakt getekend en terug gestuurd. Was exact hetzelfde, alleen de over uren worden nu per half jaar uitbetaald ipv per kwartaal. Nee, nog geen loon ontvangen.......:-(

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  Ik zit net te lezen dat tsn geen contract rond krijgt van de gemeente voorburg. Gemeente had een contract tot april met stn en doet de zorgen nu over naar de overige zorgverlenende instanties die een contract hebben met de gemeente.
  Krijgt tsn contracten rond, weet iemand hier iets van. Ik heb nog geen contract binnen en als ik bel naar kantoor krijg ik te horen dat ik er wel bij zit en dat ze vorige week zijn verzonden. Per postduif zeker die onderweg de weg is kwijt geraakt en geen tomtom heeft, want ik heb nu 8 dagen later nog niks ontvangen. Ik ben benieuw wie er geld krijgen van tsn laat het even weten als je iets binnen krijgt. Ik durf bijna niet te kijken op mijn rekening want leeg is leeg.
  Zijn er medewerkers die al een contract getekend hebben en was dit contract gelijk????

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  nee heb nog niks ontvangen heb ook lege portomonee en een roodstaande bank

 • no-profile-image

  lege portemonnee

  heeft er al iemand loon?

 • no-profile-image

  lieve collega's als iemand loon heeft ontvangen zou je het dan aub wilen zeggen,want ik durf niet meer te kijken..

 • no-profile-image

  tsn gaat alleen je basissalaris betalen!

 • no-profile-image

  tja

  Als het goed is krijgen we een voorschot van TSN, zou wel mooi zijn, weet anders even niet hoe ik de maand doorkom....

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  daar bedoelde ik mee het geld wat we van december nog tegoed hebben en zo

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  ik ben van de week al bij het uwv geweest ze kunnen het niet versnellen en ze geven geen voorschot dus ja betekent nu gewoon geen eten meer op het bord hoopte echt dat het er vandaag op zou staan krijg wel een mailtje van kantoor dat we als hunb de papieren hadden we opgeroepen zouden worden om ze te tekenen en dan duurd het nog 4 weken voor dat het op je rekening staat dus word wel eind maart dus

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Wat een ellende allemaal en zeker voor diegene die er alleen voor staan,ik vind het echt schandalig dat dit allemaal zomaar kan hoor!!!!!!Nou ik ga wel naar het UWV en ben benieuwd wat ze daar te melden hebben,het formulier dat we krijgen is toch voor achterstallig loon en vakantiedagen enz enz en naar het UWV ga je voor je uitkering dus die gaan me maar gewoon netjes helpen,ook ik ben het zat en ben ook aan het einde van mijn spaarrekening eens houd het op he en het is toch niet de bedoeling dat wij buiten onze schuld om dalijk echt in de schulden te komen?????Nog effe kunnen we naar de schuldhulpsanaring nou daar pas ik voor ze moeten me echt gaan helpen.Ik laat weer wat wten als ik geweest ben.

 • no-profile-image

  bijna exmedewerker

  De uwv keert voorlopig nog niet uit we moeten eerst nog een soort van aanvraag formulier toegestuurt krijgen deze zo spoedig mogelijk invullen en dan krijg je pas over ongeveer 4 weken een failliesements uitkering dit kan ook nog langer duren. dus dit wordt aankomende maand de VOEDSELBANK.

 • no-profile-image

  ziektewet

  ja maar ik heb me juist niet ziekgemeld omdat dit niet kon werd er gezegd dus ik heb even wat vakantie opgenomen. Ik snap er niets meer van van die WW aanvragen, zou een nieuw contract krijgen alleen minder uren en weer voor een half jaar maar heb nog niets gezien. Ik ga ook in de ellende raken als er einde van de maand niets komt, kan ook bij niemand lenen. De UWV zou toch iets uitkeren had ik begrepen? Daar hoef ik toch zelf niet achteraan?

 • no-profile-image

  almere kraamverzorgster

  ben aangenomen begin 1 februarie
  alleen ja zonder geld nog een tijd rondkomen gaat me gewoon niet lukken ik kom straks echt heel diep in de schuld en ja heb niemand om het te lenen maar toch hoop ik dat het er snel opstaat zit behoorlijk in een dip

 • no-profile-image

  vakbondsman

  beste ziektewet
  wat je heb gedaan is goed je heb je ziekgemeld gelieve dit ook via email door tegeven dan heb je teminste bewijs
  volgende schrijf je in bij uvw voor ww uitkering
  dit raad ik ook iedereen te doen als je maar wacht krijg je je geld alleen maar later
  schrijf je je in dan krijg je teminste ww op tijd

 • no-profile-image

  Ziekmelden kan gewoon hoor, of je nou naar TSN gaat of niet.

 • no-profile-image

  ziektewet

  Ik ben een medewerkster uit de wijk, ben na 6 weken stress en maar doorwerken eindelijk kapot gemaakt. Heb alleen de brief gekregen dat STN failliet is maar heb nog geen contract gezien. Snap er helemaal niets meer van. Heb nu wat vakantiedagen op moeten nemen( die ik niet heb)want kan mezelf volgens mijn leidinggevende niet ziek melden. Ik weet inmiddels niet meer wat ik moet doen. Ben al 6 kilo afgevallen en loop alleen nog maar te shaken. Het einde van de maand komt er weer aan en kan nu zonder salaris echt mijn rekeningen niet meer betalen, laat staan dat ik al mijn bezinekosten die ik al die tijd al maak nog kan betalen. Heb al zoveel bonnetjes ingeleverd maar nog nooit iets teruggezien. Wie weet raad? wat kan ik doen?

 • no-profile-image

  een bijna ex medewerker

  Ik heb afgelopen week mijn uitkering aangevraagd kan je dus gewoon zelf doen je hoeft niet te wachten op die papieren van het uwv. donderdag aangevraagd vrijdag al gebeld over 4 weken mijn eerste uitkering.
  Dus raad iedereen aan die een uitkering moet aanvragen het gewoon lekker zelf te doen.
  anders kom je echt te lang zonder geld te zitten aankomende maand zal al zwaar genoeg worden zonder geld.

 • no-profile-image

  kraamverzorgster

  het uwv heeft mijn contract gelezen en zei al hier kan je niet mee accoord gaan
  maar ik heb een andere baan nu
  maar ik geef toe er zijn er veel die kwaadspreken maar dan kan je negeren en wel de waarheid neer zetten kijk ik ben ook heel boos geweest en eigenlijk nog want ik hoorde hoop dat het geruchten zijn maar pas als je het contract had getekend konden ze betalen maar ik blijf hoop houden en eerlijk is eerlijk ben door kantoor erg goed geholpen ondanks de problemen en shit wat we op ons dak gehad hebben en degene die daar verantwoordelijk voor is mogen ze kielhalen van mijn apart
  iedereen een fijn weekend

 • no-profile-image

  een kraamverzorgende

  jeetje kraamverzorgster heb je inmiddels al wat anders gevonden. zelf heb ik nog steeds geen contract binnen, weet ook nog niet wat er in staat dus weet niet of ik blij moet zijn. kan me voorstellen dat je niet tekent maar heb je al gebeld waarom het anders is dan je vorige, dit mag nl niet volgens het uwv contract dient gelijk te zijn aan wat je nu had. maar ik ben het wel een beetje met een lezer eens want er zijn er een hoop die kwaad spreken en nu waarschijnlijk hielen likken.
  Heeft iedereen inmiddels een contract gekregen of zijn er nog meer die niks gehoord hebben, ben benieuwd wie mij volgende week gaat betalen.

 • no-profile-image

  een lezer die werkzaam was bij stn

  wanhoopje achter slijmen hoe noemen ze dat ook alweer, eerst denken en dan reageren. Maar je bent niet de enige, alle zeikers willen zeker ook geen contract. Gelukkig dan kan er weer gemotiveerd personeel aangenomen worden

 • no-profile-image

  bijna ex medewerker hoofdkantoor

  Ja vakbondsman leuk overgenomen uit het mailje van PZ!!!!!!!

 • no-profile-image

  wanhoopje

  Wil graag mijn excuus aanbieden aan de meiden van kantoor. 10 jan. erg lelijke dingen over hen geschreven. Niet correct, want ik drink daar vaak koffie en kan altijd mijn verhaal aan ze kwijt.

 • no-profile-image

  gedupeerde

  nou dat is iets wat ik al vanaf de 1e dag roep, maar wordt ontkent..

 • no-profile-image

  p352x1

  Ja anniem...als je in de faillissementswet art. 40 kijkt..zie je ook dat UWV maar tot 13 weken terug dit soort zaken uitkeerd.

 • no-profile-image

  vakbondsman

  Beste allen,  Opzegtermijn voor medewerkers die een ww-uitkering aanvragen

  Met het UWV is afgesproken dat de opzegtermijn voor de maandloners ingaat op

  1 januari 2010. Voor de 4-weekloners gaat de opzegtermijn in op 4 januari 2010. De opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. Over de duur van je opzegtermijn en de daaruit voortvloeiende ontslagdatum ontvang je zo spoedig mogelijk bericht van het UWV afdeling faillissementen te Utrecht. Gedurende de opzegtermijn, als hier recht op bestaat, je niet elders het werk hebt hervat en beschikbaar bent voor het aantal uren dat je vanwege faillissement bent ontslagen ontvang je een faillissementuitkering ter hoogte van je bruto loon als dit ook op je loon werd ingehouden en overige vaste looncomponenten. In deze brief die je binnenkort ontvangt staat tevens vermeld op welke wijze je de ww-uitkering kunt aanvragen.

 • no-profile-image

  anniem

  Hoorde net vertellen dat we maar 13 weken eindejaarsuitkering betaald krijgen!!!!! Daar hebben we dan vakantie uren voor ingeleverd :-(

 • no-profile-image

  kraamverzorgster Almere

  Heb een keurig kontrakt binnen wat niet afwijkt van het kontrakt dt ik alhad. Alleen worden overuren 1x per half jaar uitbetaald i.p.v. 1x per kwartaal. Hebben maandag avond vergadering gehad. alles duidelijk uitgelegd gekregen, volop gelegenheid om vragen te stellen. Inderdaad...als je negatief bent solliciteer elders waar je het beter naar je zin zou kunnen krijgen. Voor Astrid, Nicandra en de meiden aan de telefoon.....Chapeau!!!!! Altijd bereikbaar, altijd bereid vragen te beantwoorden. Ik zelf ga "gewoon" door met zorg geven zoals ik dat al jaren doe. ( naar tevredenheid van clienten en mezelf!)Iedereen die mee gaat en mee wil.......veel werkplezier!!!!!!!!Groet!

 • no-profile-image

  hoofdkantoor

  de reden van mijn ontslag overbodig ze heben zelf genoeg kantoorpersoneel dus moeten er keuzes gemaakt worden, dus kan wel naar mezelf kijken..en goed gemotiveerd personeel dat waren we echt wel!als de directeuren/leidinggevenden eerst eens gaan beginnen
  met eerlijkheid en meer waardering zullen ze verder komen als waar ze het jaar mee geeindigt zijn..

 • no-profile-image

  ik heb niet gezegd dat het aan jou leiding gevende ligt

 • no-profile-image

  Reden van niet meemogen..omdat ik op het hoofdkantoor op een afdeling werk die ze daar bij TSN zelf al hebben en ik dus niet ook nog nodig ben..
  Heeft niks met mijn leidinggevende te maken, want ook zij staat op straat..

 • no-profile-image

  verbaasde ex collega

  hoe kan je nou zegen dat vivian geintreseerd is in wat er op de werkvloer afspeelt..ze is ene grote oplichtster!!!

 • no-profile-image

  welke janni bedoel je want er zijn er meerdere.

 • no-profile-image

  ik vind het erg jammer dat janni niet meer gaat naar tsn een top wijf ook al werk ik niet voor haar vestiging als janni dit mocht lezen kop op meid

 • no-profile-image

  toppie joppie wow

  ik lees al even mee en jeetje wat een gezeik allemaal als je niet voor tsn wil werken doe je het toch fijn niet voor jou weer een ander zo krijgen we een team met goed gemotiveerd personeel! mensen die niet mee mogen moeten misschien die eens kijken wat daar de reden van is ? wij hebben een kei van een leiding gevende ik noem naam en paard ( astrid ) 24 uur per dag bereikbaar niet alleen nu maar altijd staat voor en achter ons team tevens nicandra die wij met al onze vragen kunnen bellen en mailen die twee hebben het bere zwaar en verdienen een dikke pluim.
  ook de meiden van de planning die de meiden moet inzetten je zal in deze tijd maar op kantoor zitten.
  ik durf te zeggen dat we een top team hebben en een nog beter top team krijgen.
  vivian heb ik eenmalig ontmoet een jonge vrouw die wel interesse heeft in wat er op de werk vloer afspeelt bij toeval kwam ik haar tegen. nu gaan we naar tsn we zetten onze schouders eronder en gaan ervoor!

 • no-profile-image

  hoofdkantoor

  dan heb jij het over een andere brief gehad dan dat ik heb gehad, en die van mij wees uit op mijn ontslag!dacht dat je die bedoelde.ben blij voor je dat alles er goed uit ziet!

 • no-profile-image

  Guzzy(-:

  Hoofdkantoor lees even! Kontrakten zijn binnen ziet er goed uit en hetzelfde salaris dus niet zoals ik hier las 30% minder en het kontrakt is voor onbepaalde tijd dus Hoofdkantoor ik hoop dat je dit leest en niet weer hier onzin gaat lopen verkopen. Mensen maak elkaar niet gek! Het is al erg genoeg voor velen die nu zonder werk zitten.

 • no-profile-image

  er zouden toch contracten binnen moeten komen met de post het was gisteren of vandaag. Nou gisteren rekeningen en vandaag ook..... Begin nu toch nog meer te denken dat het niet helemaal pluis is. Is er iemand in haarlem almere utrecht of limburg of zoetermeer die wel een contract heeft gekregen.

 • no-profile-image

  er is helemaal niets bekend bij het uwv!!het zijn gewoon oplichters aan alle kanten ben blij als ik daar weg ben de ene keer zeggen ze dit maar in werkelijkheid..

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Ja dat zeg ik al dagen dat er niks bekend is bij het UWV,maar je de woesdagploeg weet het allemaal beter he.Maar die heeft waarschijnlijk een beter salsris dan wij en hoeft zich geen zorgen te maken.En natuurlijk het nieuwe contract dus die hebben waarschijnlijk wel gewoon geld einde van de maand of hooguit begin februari.En wat er met ons gebeurt maakt niet uit joh zij hebben de steun van hun eigen trouwe Vivian toch!!!!!!Nou ik ben benieuwd wat het UWV te zeggen heeft als ze je terug bellen.

 • no-profile-image

  Totaal niet bekend bij het UWV, heb ze net aan de lijn gehad...niks aan aanvragen voor wie dan ook van STN ligt er voor een faillissementuitkering.
  Pas als dat er is kunnen ze de intakes plannen en dan duurt het nog 4 weken, minstens, voor je je faillessementsuitkering krijgt..en ze moeten eerst nog kijken of je er recht op hebt, zei die mevrouw.
  Ja wat recht...mijn werkgever laat zich failliet verklaren, ik werk door en nu moet het UWV kijken of ik er recht op heb?
  Ik word binnen 24 uur teruggebeld door het UWV..ze gaan zaken uitzoeken.

 • no-profile-image

  woensdagkots

  Oh, wat zijn wij tevreden met Vivian. Woensdagploeg, zeker de manager van Haarlem of medewerker kantoor?????? De meeste mensen krijgen een contract met een ander salarisschaal, wat wel tot 30% minder kan zijn en dat noem je fijn. Welke steun heeft Vivian gegeven aan de medewerkers in het veld, die hebben helemaal niets gehoord, van die fijne directie. Dat dit nog een half jaar bij TSN gaat werken, schande, daar wil ik niet meer onder werken.

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  O wat zijn we blij!!!!!!Met de steun van Vivian en dat er zo met ons wordt meegeleefd.Ik merk er weinig van dat er zo wordt meegeleefd.En zoals er hier met mensen wordt omgegaan lijkt het idd wel op de bestelbalie van Mc Donalds ja!!!!!

 • no-profile-image

  ......

  contract binnen, zelfde aantal uren, zelfde schaal en loon, dus prima geregeld.

 • no-profile-image

  de woensdagploeg

  Na 385 berichten zijn we het spuugzat er moet ons toch even wat van het hart
  Op onze vestiging wordt alles positief benaderd en zijn wij wel blij met vivian haar steun en intresse, begrip in deze onzekere en zware tijd.
  1)jullie zeuren over salaris maar het was maar 6 dagen later dan officeel gepland het had erger gekund en voor dat jullie gaan reageren ook wij zijn afhankelijk van het salais hebben gezinnen, en een hypotheek.
  2) contract, tuurlijk moet je je contract goed doorlezen of het nu van de nuon is of van je werkgever dus ook nu goed lezen en niet zeuren je hebt je contract en er zijn er dus genoeg die hem niet gaan krijgen ook wij leven met die mensen mee.
  3)En over het UWV daar zijn ze wel op de hoogte maar jammer genoeg is ons bedrij niet de enige die op dit moment failliet gaat en werken ze daar met man en macht om iedereen in hun systeem te krijgen om de eindafrekening op te stellen.
  4) wij willen onze medewerkers/sters, uit de wijk heel erg bedanken voor de steun richting ons en voor de positieve houding en inzet tijdens deze zware periode meiden/heer jullie zijn top
  Wij zien de toekomst positief in en gaan vol goede moed verder onder de leiding van Jan Torny/ TSN

  Geduld is een schone zaak !! dit soort zaken kosten tijd en zijn dus niet zo snel geregeld als het bestellen van een hamburger bij Mc Donalds.

  Groet de woensdagploeg.

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  De enige die van dit alles wijzer zijn geworden zij de direktie en het managment,en het hardwerkende personeel wat door weer en wind de straat op moet die moeten opzitten en pootjes geven en anders oprotten!!!!!!!Ze zijn op dit moment alleen maar druk met het opnieuw doorstarten(dus het redden van hun eigen hachie)en hoe wij verder aan ons geld moeten komen dat wordt op de lange baan geschroven.Het is toch te schandalig voor woorden dat onze namen niet eens bekend zijn bij het UWV zodat ons geld op een fatsoenlijke manier geregeld kan worden.Nee het is weer het zelfde liedje eerst de hoge piefen en dan wij.Gewoon achteraan sluiten en je mond houden.Nou als ik morgen nog steeds niets van het UWV heb gehoord dan ga ik er vrijdag echt persoonlijk naar toe.Ik ben het meer dat zat dat we nu al een maand moeten teren op dat beetje geld dat we in december hebben gehad.Ik wil nu wel eens krijgen waar ik recht op heb.En ze gaan maar vrolijk verder hoor ik ben blij dat ik niet mee ga ik wil niet werken voor zo'n stelletje oplichters,over een half/jaar staat iedereen weer voor de zelfde ellende als nu want zo werken zij.Wat kan het hun schelen of jij met je kindjes geen werk en geld meer hebt of dat je met een dure hypotheek zit.Daar slapen zij toch echt geen nacht minder om want hun bedje is al gespreid.

 • no-profile-image

  Hier in limburg nog steeds geen contract binnengekregen

 • no-profile-image

  Even wat constateringen op een rij:

  1. Het valt wel erg op dat buiten de overname van het zorgpersoneel veel mensen in het management vrolijk op hun plek blijven zitten.
  Bovendien is het zo dat een groot aantal van de managers uit de oude stal van Take Good Care komen. Vriendjespolitiek, of is dit toeval?
  2. De meeste mensen die zich ten tijde van het faillissement ziek gemeld hadden, worden zonder pardon de deur gewezen,
  terwijl er gevallen bekend zijn die plotseling weer beter waren en vervolgens een ook nog eens een hogere functie toebedeeld kregen.
  3. Het is ronduit ontluisterend dat de bewindvoerders hier volstrekt overheen kijken. Ik vraag me zelfs af of de bewindvoerders wel objectief genoeg zijn.
  Al voor het personeel wist dat er sprake was van een definitief faillissement wist men op managementniveau al wie er doorgingen en met welk bedrijf.
  Wel makkelijk hè als management: Eerst je eigen tuintje maaien en de rest laten vallen als een baksteen.
  4. Gedurende het hele jaar 2009 kan de directie positieve kwartaalcijfers leveren en dan ineens klapt de boel in december. Zeer vreemd.
  Ook de financierende partij van STN speelt een dubieuze rol hierin.
  Mij is één ding duidelijk:
  Het huidige management, maar ook de voorgangers hebben gewoon zitten slapen de laatste jaren.

  Lijdzaam toe staan kijken hoe de overheadkosten dramatisch toenamen.
  Subsidies opstrijken, malafide bedrijven overnemen zonder enig diepgaand vooronderzoek.
  Het getuigd hier duidelijk van een staaltje mismanagement. De organisatie staat bol van de overgekwalificeerde mensen die totaal geen verstand van zaken hebben, maar alleen een grote mond hebben.
  Hetgeen bij directie zeer gewaardeerd werd de afgelopen jaren.

  Men heeft STN gewoon laten klappen, zodat men op een goedkope manier van hun overtollig kantoorpersoneel af konden komen.
  Vooral punt 2 vind ik ronduit schandalig als je bedenkt dat de personen in kwestie nu triomfantelijk door het bedrijf lopen en zeer amicaal naar directie doen en tegelijkertijd een afstandelijke en/of arrogante houding aannemen naar het personeel wat zijn baan kwijt is en deze maand nog moet volmaken.

 • no-profile-image

  welke goede leiding gevende bedoel je?? allemaal dansen ze naar de pijpen van mevr Broex en haar kliek, het is toch te gek voor woorden dat een mamager van Stn de sollisitatei procedurens behandeld en dat zij event wel een goed woordje voor je kan doen dit ruikt erg vies, heel deze faillietse ment is een voor opgezet plan om zo van je schulden af te komen en onder een ander verder te gaan.
  Raadpleeg eest het Juridische loket daar kan een ieder gebruik van maken, en zij geven je advies hoe je verdere moet handendelen.
  voorlopig geen contracten tekenen als je salaris niet klopt, want het kan niet dat je mag blijven maar onder een lagere salaris.

 • no-profile-image

  we hebben goeie leidinggevende en vooral eerlijk, wat een**** eerlijkheid duurd hte langs en opkomen voor je personeel en ze niet nadelig behandelen en denken van mijn personeel kan toch hgeen kant op..gadver!

 • no-profile-image

  medewerkster

  Beste Walrus ik ben een medewerkster en heb de vakbondsman ingeschakelt en hij heeft geen last van q koorts en weet goed wat hij doet, ik ben zelf megegaan naar het uwv en wat hij schrijft klopt inderdaad niemand daar weet er iets van af, de vakbondsman weet precies welke wegen hij moet bewandelen en daarbij komt hij is niet van de vakbond van de zorg, maar wil mij en mijn medewerkers wel helpen om ons de wegen te laten bewandelen zo als het hoort, dus bij deze wij gaan verder met het uitzoeken hoe alles zit

 • no-profile-image

  kraamverzorgster almere

  ik hoor het als iemand zijn contract binnen heeft ben er benieuwd naar maandag op de vergadring zeiden ze dat het er woensdag zo ongeveer zou zijn maar ik teken niks eerst zien en vergelijken laat het nakijken door rechtshulp want addertjes onder het gras hebben we laatste weken genoeg gehad

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Nou ik weet niet wat er allemaal gaande is ,maar we worden idd knap genaaid.Ik zit zojuist op ik regeer.nl de kamervragen door te lezen en daar staan als je faillisementen aanklikt vragen die gesteld zijn of het mogelijk is dat onze fijne direktrice gewoon doorgaat met haar thuiszorg bedrijf maar dan met TSN als onderaannemer??????Dus als dat waar zou zijn dan gaan ze gewoon vrolijk verder met wat ze aan het doen waren,iedereen is zijn vaste contract kwijt en mag van onder af aan opnieuw gaan beginnen en zij huppelen vrolijk door.Maar dan met menner Torny aan het roer en zij gaan zogenaamd een half jaar helpen maar ondertussen blijft iedereen gewoon voor dezelfde werkgever werken maar je bent wel heel wat kwijt en mag weer onderaan de trap beginnen.Nou zoiets smerigs heb ik van mijn leven nog niet gehoord en als dit werkelijk waar is dan zijn we dus echt heeeel goed genaaid.Nou snap ik het hele verhaaltje nog beter wat een vieze manier van zaken doen is dit zeg!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  ex werknemer

  niet tekenen als je er niet mee eens ben en helemaal niet als je niet het zelfde salaris krijgt want ze zijn wel verplicht je in de zelfde schaal en trap( je jaren)waar je in zit te laten het kan niet dat je nu opeens minder gaat verdienen dan dat het CAO aangeeft.

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Jullie worden allemaal genaaid,ze beloven dit en dan komt het zwart op wit anders.En wat dachten jullie van het wachten op het geld van het UWV dat gaat waarschijnlijk ook nog maanden duren er is gewoon nog niks bekend daar.Kunnen we niet beter zelf een thuiszorgorganisatie opstarten we weten allemaal wat je moet doen,een pand huren dat kan de grootste...........en er zijn genoeg mensen die willen werken he!!!!!!!maar alle gekheid op een stokje iedereen hangt er gewoon aan eerst je papieren goed na laten lezen door iemand met verstand van zaken en goed nadenken waar je aan begint heel veel sterkte allemaal.

 • no-profile-image

  medewerker

  ben het helemaal eens met gedupeerde als we gaan tekenen gaan we ermee accoord, maar ving dit gister ook al op maar wou het eerst zwart op wit zien..

 • no-profile-image

  kraamverzorgster almere

  nou ik was er dus niet gister leuk om te horen dat ik niet overgenomen word ben benieuwd wanneer ze dat gaan vertellen en de een zegt dat opzeg termijn in gaat vanaf 21 dec dan weer 31 dec als ik aangemomen word is 31 jan mijn laatste werkdag

 • no-profile-image

  gedupeerde

  lieve collega's, volgens mij worden we genaaid met het nieuwe contract!
  we moeten weer onze loon opbouwen dus onderaan beginnen, dacht dat alles hetzelfde bleef ook het loon!ik ga het uitzoeken en ga niet erder tekenen.

 • no-profile-image

  kelly

  ik heb gelukkig vandaag de arbeidsovereenkomst binnen gekregen... eindelijk een beetje duidelijkheid.

 • no-profile-image

  alleen de mensen die op de teambijscholing mochten komen zijn overgenomen, wie er niet waren worden niet overgenomen.is gister verteld!

 • no-profile-image

  medewerker a

  is die vergadering toch door gegaan ik had een mail gehad?

 • no-profile-image

  Walrus

  Nou kijk is aan wordt er toch nog gecomuniceerd duidelijkheid en openheid daar is behoefte aan.

 • no-profile-image

  die 12 februari geldt dus voor mensen die niet meegaan naar TSN en 6 weken opzegtermijn hebben.

 • no-profile-image

  Nou walrus..we weten het niet sinds 1 janauri, maar een week later..
  Eerst zou het 8 februari worden, dit werd bijgesteld naar 12 februari toen er mensen van UWV op hoofdkantoor zijn geweest.

 • no-profile-image

  Walrus

  Beste vakbondsman je bazelt last van de Q koorts waarschijnlijk zoals ik al eerder zei laat de vakbond eens voor deze meiden opkomen maar kwaak geen onzin.De mensen die niet meegaan naar de nieuwe organisatie weten dit al vanaf 1 januari de mensen die nu nog aan het werk zijn worden 2 dagen voor het einde van de maand gewoon uitbetaalt(basissalaris)het restant van 2009 wordt door het UWV verwerkt.Ik ga er vanuit dat deze info redelijk betrouwbaar is maar zeker weten doet niemand iets.Overigens ben ik niet de curator ik denk niet dat die zich met deze zaken bezighoudt dus vakbondsman wie tot tien kan tellen kan de hele wereld bellen het callcenter van het UWV bellen hadden de meeste werknemers of oudwerknemers zelf al gedaan dus daar had niemand de VAKBONDSMAN voor nodig ik wens in ieder geval iedereen heel veel sterkte de komene dagen.

 • no-profile-image

  Ontslagdatum is voor de ene 31 december, voor de ander 4 januari.
  Ik kan 6 weken blijven, tot 12 februari.

 • no-profile-image

  vakbondsman

  HEDEN HEB IK CONTACT GEHAD MET UVW
  DEZE MEDEWERKER WIST VAN NIKS HEEFT ANDERE MEDWERKERS GEVRAAGT DIE WISTEN OOK NIKS TOEN EVEN ROND GEBELD
  HET VOLGENDE VOOR DEGENE DIE DE ONSLAGDATUM NIET WEET IS DIT 4JANUARIE DIT BETEKENT DAN VOOR DE MEDEWERKERS 4 TOT 6 WEKEN UITWERKEN
  verder salaris wordt uitbetaald door uvw faisimenten
  daarna wordt er gezamelijk automatische voor al die mensen die ontslagen zijn ww aangevraagd verder weet ik ook nog niks maar hou jullie op de hoogte

 • no-profile-image

  almere kraamverzorgster

  ben benieuwd wat voor gezeik er nog meer boven onze hoofden hangt
  hoop morgen aangenomen te worden maar zoniet ja dan maar weer op zoek

 • no-profile-image

  zijn er meer mensen geinformeerd dat het niet door gaat?

  en guzzy de waarheid is anders, ze spelen een spelletje..

 • no-profile-image

  Guzzy(-:

  Hallo Hoofdkantoor je hebt het echt bij het verkeerde eind hoor die brief heb ik alleen maar omdat ik mijn reiskostenvergoeding had ingediend en uiteindelijk wordt dit gewoon uitbetaald en kan ik de brief van de curator in de prullenbak gooien. Had dus nog geen slapeloze nacht gehad door het hele gedoe maar jij hebt er wel voor gezorgd hoor. Wat dacht je join the club. Nou ja heb me met drie uurtjes slaap alsnog op wonderlijke wijze de dag door gesleept op het werk. Verder iedereen heel erg veel sterkte en succes bij het UWV het is een schande om mensen zonder geld te zetten!

 • no-profile-image

  we hebben niks vernomen hoor dat het niet door gaat vanavond

 • no-profile-image

  medewerker a

  vergadering gaat niet door wegens omstandigheden

 • no-profile-image

  almere kraamverzorgster

  gaat dus leuk worden heb alleen nog kleingeld in me zak
  en dan moeten we rustig afwachten hoe moeten we dat doen ik denk dat ik maar eens ga kijken of ik voorschot kan krijgen van het uwv of zo

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  FNV,UWV en zelfs een advocaat aan de telefoon gehad en we moeten dus gewoon rustig afwachten.Dus we staan met onze rug tegen de muur,bij het UWV zijn de namen niet eens bekend wie er recht heeft op een uitkering dat moet nog uitgezocht worden.Dus eind Februari je geld????Kun je rekenen?Reken er maar niet op dus,nou ik ga als ik vrijdag nog niks heb gehoord of ontvangen naar het UWV toe en geloof me die gaan me gewoon helpen want ik zet de hele boel daar op stelten.Ik zit er nu effe zwaar doorheen.Ben benieuwd hoe die vergedering vanavond verloopt en hoop er hier dan wat over te lezen.

 • no-profile-image

  je krijgt 3 of 6 mnd of onbepaalde tijd

 • no-profile-image

  hebben jullie al iets over de contracten gehoord ?

 • no-profile-image

  zouden we dan ook de contracten krijgen

 • no-profile-image

  ik zie jullie vanavond bij de team bijscholing, zal leuk worden!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  bijna exmedewerkster

  Ook ik wordt niet overgenomen,en het verhaaltje gaat dat wij eerder ons geld zouden hebben dan het personeel dat in dienst gaat bij TSN.Nou ik wil dat nog wel eens zien allemaal.Het enige wat we nu weten is dat we in een lekker zooitje zijn beland en alles voor ons erg onzeker is.Maar ik ga morgen eens bellen om te kijken wat we er eventueel aan kunnen doen(ik vrees weinig)maar proberen kan geen kwaad toch???????Maar ik zal mijn bevindingen hier op de site \zetten morgen als ik meer weet.