Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Top Meavita aansprakelijk voor wanbestuur’

Meavita Nederland heeft surseance van betaling aangevraagd en de top van de organisatie is wellicht aansprakelijk voor een frauduleuze transactie en onbehoorlijk bestuur. Dat stellen de curatoren van de thuiszorgorganisatie. Verder onderzoeken zij of er nog meer vertrekpremies zijn betaald behalve de half miljoen euro voor de afkoopsom van oud-bestuurder Theo Meuwese.
‘Top Meavita aansprakelijk voor wanbestuur’

Uit het eerste curatorverslag blijkt dat er mogelijk fraude is gepleegd met een lening van stichting Meavita Dienstencentrum naar een andere dochteronderneming Sensivation BV. Het gaat om 3,5 miljoen euro die niet in de verslaglegging van Meavita is opgenomen. Dat is dan ook het tweede punt waarvoor de oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld: verwijtbare fouten in de jaarrekeningen.

Hoorzittingen Meavita

De Tweede Kamer houdt later dit jaar een reeks hoorzittingen over de uiteengevallen thuiszorgorganisatie. Twee werkmaatschappijen van het moederconcern, Meavitagroep en Thuiszorg Groningen, vroegen in februari al surseance van betaling aan. Sinds maart worden zij bestuurd door twee schaduwstichtingen van het ministerie van Volksgezondheid. Een unieke doorstartconstructie onder leiding van Gerrit-Jan van Otterloo, die de NZa om financiële ondersteuning wil vragen voor de saneringskosten van de organisatie.

‘Meavita Nederland alsnog failliet’

Enkele doorgestarte dochterondernemingen van het moederconcern, waaronder Sensire, hebben nog een vordering open staan bij Meavita Nederland. In het meinummer van Zorgvisie staat een reconstructie van de unieke totstandkoming van de stichtingen. Stichtingenbestuurder Van Otterloo spreekt dreigende woorden in dat artikel. “De bestaande onderdelen van Meavita hebben onderling nog veel vorderingen open staan. Als Sensire niet kan betalen, is het niet ondenkbaar dat Meavita Nederland alsnog failliet gaat.” (Zorgvisie - Nico van Wijk)

Lees ook:

Curator onderzoekt schimmige transacties Meavita
Toezichthouders stichtingen Meavita bekend
Nieuwe stichtingen Meavita vragen staatssteun
Kamer organiseert hoorzittingen Meavita Thuiszorg
Van Otterloo leidt nieuwe stichtingen Meavita
Definitief surseance voor Meavita Den Haag en Groningen

Administrator

Gerelateerde tags

7 reacties

 • no-profile-image

  Reinier Boers van LEMS Key Safe Products

  Het is verstandig om zo snel mogelijk te herstellen wat anderen hebben fout gedaan.
  Verwijder diegene die verantwoordelijk zijn voor die fouten en kijk verder niet te lang naar het verleden.
  Begin opnieuw en luister naar elkaar.
  Met vriendelijke groet,
  Reinier Boers/ ondernemer.

 • no-profile-image

  Hoe kan de oude directie van meavita er nog zitten. uit onderzoek zijn de volgende foutieve beskissingen en nalatigheden naar voren gekomen (zie onderzoeksrapprt van de econometrist Pieter Lakeman) - onjuiste investering meavita-TV-foon,dat zonder risico-inventarisatie is aangekocht - onjuiste contracten afgesloten met het Zorgkantoor,- het te laat aanvragen van subsidie,- onjuiste facturing in de thuis- en woonzorg, - te laat reageren op de WMO. Slechte
  bedrijfsvoering (zie onderzoeksrapport Pieter Lakeman
  Ongebreidelde toename van staf-directiefuncies, onderdachte
  bouwplannen zonder resultaat. Huidige directie moet opstappen.Hier is overduidelijk sprake van onbehoorlijk bestuur
  zij hebben meavita naar de afgrond geholpen,maar zij zitten
  er nog. Dit is onacceptebel voor het personeel en huidige cliënten. Deze directie maakt een ieder monddood. Wie tegen is mag niet meer meepraten. De financiële steun kan pas gegeven worden op het moment dat de hele directie en Raad van Bestuur is opgestapt. Er een representatieve cliëntenraden en Ondernemingsraad komen, die niet onder druk worden gezet en de vrij is te handelen. Nu zeg ik iets wat bij de huidige directie niet mogelijk is. Zij lappen immers alles aan hun laars

 • no-profile-image

  Anjea

  Laten we eens stoppen met de marktwerking in de zorg, dit leidt tot dit soort zaken. Nederland is hier niet klaar voor. We moeten ervoor zorgen dat de mensen die zorg nodig hebben het krijgen en het personeel die de zorg wil geven met veel plezier kan werken!!!!

 • no-profile-image

  William D.(Bill) Hermsen.Dordrecht.NL

  Het blijkt iedere keer weer , dat wij in Nederland niet klaar zijn voor de Marktwerking.Laten we de Zorg tijdelijk Nationaliseren, en over 10 jaar nog eens het Debat aangaan over de Marktwerking in Nederland.In die tien jaar kunnen we een Visie opbouwen over de Marktwerking in Nederland.

 • no-profile-image

  ANDRE VAN GESSEL

  Natuurlijkis dit een van de voorbeelden waarin blijkt dat er sprake is van mismanagement. Hoewel ik dit niet wetenschappelijk kan onderbouwen of met onderzoeken kan staven lijkt het mij dat de bestuurders en toezichthouders alle popgingen doen om de instroom van nieuwe managers en toezichthouders te blokkeren.
  OP de niveau's direct onder de besturen en toezichthouders is kwaliteit voldoende aanwezig (met hart voor de zaak) om orde op zaken te stellen tegen redelijke salarissen en vergoedingen. In ieder geval hou ik mij aanbevolen

 • no-profile-image

  maria

  De kop spreekt feiten uit..........en verder op lees je het woord wellicht.........Ik vind dat je eerst de feiten moet onderzoeken en dan pas kan vasstellen of er sprake is van dit soort wantoestanden. Wat je met deze koppen bereikt bij medewerkers van de ex-dochters van Meavita en wat denk je welke schade dit de totale sector weer aan doet? Ik stel voor dat er grondig onderzoek verricht wordt, het liefst parlementair, maar als dan blijkt en feitelijk wordt aangetoond dat fraude en wantoestanden en onbehoorlijk bestuur niet aan de orde is, dt dit ook vooral de kop in een volgende Zorgvisie moet zijn!!

 • no-profile-image

  tim bakker

  Keer op keer blijkt weer dat schaalvergroting niet synoniem is met kostenbesparing, dat zogenaamde managers in de zorg, geen ondernemers zijn, dat het managen van een bedrijf iets heel anders is dan een zorgorganisatie en dat topfunctionarissen niet alleen hun salarissen niet waarmaken, maar ook de ruimte krijgen om zich te misdragen. Dit heeft alles te maken met onvoldoende toezicht van commissarissen.Aan de basis ligt de volstrekt uit de lucht gegrepen aanname bij europese en nederlandse overheden dat commercieel ook synoniem is voor beter.

  Wanneer houden we nu eens op met die onzin?

  Indien men zich werkelijk als een bedrijf wil manifesteren is een geheel andere aanpak noodzakelijk; verantwoording afleggen en aansprakelijk zijn voor je daden en de consequenties (ontslag bij falen) zijn doorgaans ingebed in de organisatievan een bedrijf. En natuurlijk geen gouden handdrukken bij misdragingen en slechte prestaties en uitsluitend bonus naar duidelijk meetbare goede prestaties.

Of registreer u om te kunnen reageren.