Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Nieuwe kortingen op tarieven specialisten bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestaties en tarieven voor de ziekenhuiszorg in 2011 bekendgemaakt. Daarin is op aanwijzing van de minister van VWS ook de korting op de honoraria voor de medisch specialisten verwerkt. Daarbij gaat het om een extra korting van 4,08 procent voor de specialisten.
Nieuwe kortingen op tarieven specialisten bekend

In de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten zijn verschillende kortingen verwerkt. Zo is de overschrijding van 512 miljoen die de specialisten in 2008 boekten structureel in de tarieven van 2011 verrekend. Deze is per specialisme gedifferentieerd, op basis van het model dat de NZa daarvoor eerder dit jaar ontwikkeld heeft. Bekijk de verschillende kortingen per specialisme.

Overschrijding

Daarnaast is de extra overschrijding van 94 miljoen over 2009 verwerkt, die de minister van VWS in november bekendmaakte. Deze additionele overschrijding is in de honoraria niet gedifferentieerd doorgerekend en leidt tot een generieke korting van 4,08 procent voor alle specialismen in 2011. Dat deze 94 miljoen niet gedifferentieerd in de tarieven is verwerkt, is omdat pas in de loop van 2011 duidelijk wordt welke specialismen verantwoordelijk zijn voor deze overschrijding.

Ondersteunend specialisten

Tenslotte is de compensatie voor de ondersteunend specialisten aangepast, omdat zij in 2010 teveel gekort zijn. Voor consumenten betekent dit nieuwe DBC-pakket dat zij in 2011 soms minder en soms meer gaan betalen voor zorgprestaties dan in 2010. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Korting op specialisten valt lager uit
Ziekenhuizen vrezen budgetkorting
Orde daagt NZa opnieuw vanwege tariefkorting

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

Gerelateerde tags

12 reacties

 • no-profile-image

  judge dred

  Kattekop, ik denk dat je de specialisten verwart met de bankiers.

 • no-profile-image

  Kattekop

  En veel specialisten moeten nog drie woordjes leren: "Het spijt mij"!

 • no-profile-image

  Erik

  Tot slot lijkt het me goed dat de macht van de medisch specialist wordt doorbroken. En dat de ms beter gaan samenwerken met de rest van het ziekenhuis. Én beter gaat luisteren naar de patiënt. De jongere generatie doet dit overigens al beter.

 • no-profile-image

  Erik

  Als ik bij de dokter kom hoop ik wél dat hij/zij zich houdt aan de richtlijnen die zijn opgesteld door zijn/haar eigen wetenschappelijke vereniging.

 • no-profile-image

  Erik

  Ik ben heel erg benieuwd hoe de bovenstaande anonieme persoon kan onderbouwen dat de cijfers van de overheid niet kloppen.

 • no-profile-image

  Beste Hans,

  Zoals alle vergelijkingen heeft ook deze de nodige tekortkomingen, en als je het inkomen van een postbode met die van een medisch specialist vergelijkt snap ik je emotie.

  Maar 2 punten:

  1. De postbodes hebben helemaal gelijk dat ze staken, 15% korten is schandalig, zeker op een toch al laag inkomen. Ze verdienen alle steun die ze kunnen krijgen.

  2. Ja de medisch specialisten komen van een veel hoger inkomen, maar het is voor de meeste van hen volstrekt niet het geval dat zij er eerst 25% bij hadden gekregen en zeker niet 33,3%, hetgeen het geval had moeten zijn om 25% korting te 'rechtvaardigen'. ( 100 + 33,3 =133,3. 133,3 -25 %= 100) Het staat iedereen vrij om een mening te hebben over hoeveel een ander zou moeten of mogen verdienen. Maar wat de regering gedaan heeft, is op valse gronden en op basis van van volstrekt onjuiste cijfers ( op de aantoonbare excessen na) een progamma doorgevoerd wat ze al veel langer wilden. Het gaat niet alleen om het inkomen. Het gaat erom de macht van de specialisten te doorbreken door ze in een zo negatief mogelijk daglicht te stellen. Ik weet dat veel lezers van zorgvisie hetzelfde willen bereiken, de vraag is alleen of ze de consequenties hiervan goed doorgedacht hebben. Is het echt wenselijk om de zeggenschap in de gezondheidszorg zo veel mogelijk bij de professionals weg te halen? Willen we echt dat buraucraten en managers die in eerste (tot en met 29ste instantie) alleen maar naar cijfers en"processen" kijken bepalen wie welke behandeling moet krijgen? Als ik bij een dokter kom, of welke andere professional dan ook wil ik een expert en vakman op zijn gebied, en niet een volgzame protocollenopvolger en kwaliteitsformulier bijhouder omdat de overheid of welke andere onbenullige instantie dan ook bedacht heeft dat dat beter voor mij is. OK sorry ik draaf door. Maar het is wel steeds meer de kant die we opgaan. De verschuiving van de macht van degenen die iets kunnen naar degenen die wat menen te moeten vinden en 'beleid' maken is een beweging die ben ik bang nog een stuk verder zal gaan alvorens de pnvermijdbare negatieve gevolgen voor iedereen duidelijk worden.

 • no-profile-image

  Hans

  Niet om het een of ander, maar bij het spoor of de post krijgen mensen niet eerst 25 procent meer dat dan een jaar later weer wordt ingehouden. Die postbodes worden geacht die 15 procent van hun salaris van ongeveer 30.000 euro per jaar af te staan. Ik vind de vergelijk ronduit stuitend.

 • no-profile-image

  Doc Adam

  marktwerking:
  25% korten is 25% minder leveren!
  werk 60+ uur voor minder dan de helft van wat balkenende en collegae politici met wanprestaties en falend beleid binnenhalen....
  Wie niet horen wil...


 • no-profile-image

  Degenen die deze ontwikkelingen nu nog toejuichen beseffen niet dat zij als volgende aan de beurt kunnen zijn. Een overheid die ongestraft volstrekt willekeurige maatregelen aan een electoraal verwaarloosbaar deel van de bevolking kan opleggen, nadat zij door propaganda deze groep in een zo negatief mogelijk daglicht heeft geplaatst, is een overheid die door iedereen gevreesd moet worden, ook door degenen die nu nog in de luwte denken te liggen. Als je een overheid wilt hebben die alles voor je kan regelen moet je bereid zijn een overheid te krijgen die alles van je kan en zal afnemen, en dan hebben we het over meer dan alleen geld.

 • no-profile-image

  C. van katwijk

  Als men bij de NS 1 % achteruit gaat dan rijden er de komende 10 jaar geen treinen meer. Wij moeten ons hard verzetten deze idiote tariefdalingen. Harde acties. Een maand lang zondagsdienst of zoiets dergelijks.

 • no-profile-image

  Bill Willemsen

  Als anesthesioloog schijn ik een omzet van 488.000 euro te hebben. Ik, noch al mijn bekende collega's halen deze omzet! Bij lange na niet. Waarop zijn al deze cijfers gebaseerd??? Ik begrijp er helemaal niks van. Dit kan niet kloppen

 • no-profile-image

  Herman

  Als postbodes gevraagd wordt om 15% in te leveren, weigeren ze, staken ze, en leveren ze drie dagen geen post.
  Wat doen medisch specialisten als ze met zo'n 25% gekort worden? Stoppen ze met leveren?

  Wie dit nog maatschappelijk verantwoord vindt mag het zeggen.

Of registreer u om te kunnen reageren.