Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zbc's woedend vanwege deal Orde, VWS en NVZ

De koepel voor zelfstandige behandelcentra (zbc’s) is woedend op minister Schippers vanwege een akkoord tussen VWS, de Orde van Medisch Specialisten en de NVZ vereniging van ziekenhuizen. De markt voor zbc’s dreigt door nieuwe afspraken over het budget voor vrijgevestigde specialisten compleet op slot te komen zitten.
Zbc's woedend vanwege deal Orde, VWS en NVZ

In een brandbrief aan minister Schippers hekelt directeur Theo Roos van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) het akkoord van woensdag. Dit onderhandelingsresultaat tussen de Orde, NVZ en VWS houdt in dat het totaalbudget voor vrijgevestigde specialisten wordt verdeeld over ziekenhuizen door middel van een omzetplafond per ziekenhuis. De raad van bestuur van het ziekenhuis draagt het ontvangen bedrag vervolgens af aan het collectief van vrijgevestigde medisch specialisten. De specialist moet via het ziekenhuis bij de patiënt of verzekeraar declareren.

Specialisten gebonden

“Slecht presterende ziekenhuizen krijgen hun omzet weer terug, succesvol opererende zbc’s moeten hun deuren sluiten”, aldus directeur Roos van ZKN. Volgens hem betekent het onderhandelingsresultaat dat medisch specialisten het ziekenhuis niet meer uit kunnen naar een zbc, omdat ziekenhuizen het budget beheren.

Voortbestaan klinieken

Daarnaast speelt een ander probleem. “Bij het berekenen van het nu toegekende budget is uitgegaan van de historische omzet in 2007”, legt Marijn Lamers van ZKN uit. “Toen waren er nog maar een paar zelfstandige klinieken. Dat betekent dat het voorbestaan van alle klinieken die na 2007 zijn ontstaan in gevaar is. Dat zijn vrijwel alle zbc’s.”

Aan tafel

Een ander pijnpunt is dat het resultaat bereikt is achter de rug om van ZKN. Lamers: “Onze beroepsgroep wordt buitengesloten zonder ons erin te betrekken.” Roos wil op korte termijn met VWS om de tafel. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Resultaat over tarieven vrijgevestigde specialisten bereikt
Zbc's vrezen voor kaalslag budgettering zorg
'Wildgroei aan poliklinieken alarmerend'

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

12 reacties

 • no-profile-image

  Björn

  Marijn Lamers: “Onze beroepsgroep wordt buitengesloten zonder ons erin te betrekken.” Dus Orde, NVZ en VWS: volgende keer eerst even laten weten dat ZKN wordt buitengesloten..

 • no-profile-image

  Ton Manuel

  Ten eerste een begripsbepaling.
  Alle instellingen met een toelating volgens de wet WTZi op het gebied van verzekerde zorg zijn gelijk. Dus alle ziekenhuizen en particuliere instellingen hebben voor de wet dezelfde status.

  Patiënten kiezen voor een zorginstelling waar zij het idee hebben dat er op maat wordt gewerkt aan de behandeling van hun probleem. Gezien de groei van particulier initiatieven is dat blijkbaar bij ZBC's. Huisartsen verwijzen standaard naar het ziekenhuis om de hoek. Om als gespecialiseerde instelling bestaansrecht te hebben moet er goed, snel en klantgericht worden gewerkt. De logistiek van een Ziekenhuis is gericht op de behandeling van zieke mensen. De logistiek van ZBC's is gericht op de behandeling van patiënten met een tijdelijk probleem. Steeds opnieuw begint men over de krenten uit de pap. Het staat de ziekenhuizen vrij om ook te kiezen voor een andere vorm van benadeling van de "niet zieke" patiënt. Op alle terreinen wordt er in Nederland steeds meer gewerkt naar een model waar de kostenveroorzaker ook daadwerkelijk de kosten betaald. De kosten van 24 uurs zorg moeten ook in de zorg toegerekend worden aan het product dat verantwoordelijk is voor deze kosten. Maar daar wil men in de ziekenhuis wereld niet aan. Dan wordt er namelijk daadwerkelijk duidelijk waar het verdien model op is gebaseerd. Men wil bewust vasthouden aan hoe het was. Vooral geen veranderingen en verbeteringen in de zorg.

  Door de nieuwe maatregelen wordt de "niet zieke" patiënt weer terug gedrongen naar de instelling voor zieken. Worden de kosten voor deze patiënt verzwaard met kosten voor 24 uurs zorg, management lagen, overdreven grote gebouwen en een voor deze patiënt compleet onnodige overhead.

  Terug naar af. Vele investeringen, idealistische patiëntenzorg en goede ideeën in de vuilnis bak.
  Dan heeft het in ieder geval weer een hoop geld gekost zonder enige vorm van vooruit gang.
  Een zeer ongezonde gang van zaken.

 • no-profile-image

  Rob Martinelli

  Schandalig dat de 'salon ondernemingen' van de maatschappen (voor even) weer aan het langste eind lijken te trekken. 1 miljard euro publiek geld (Lamping et all.) blijken toch weer effectief vruchten af te werpen. Mocht dit niet het geval zijn geweest, dan hadden de maatschappers altijd nog kunnen staken. Zo zie je maar, niets is zo onfris als pseudo/salon ondernemen.Wanneer krijgen de echte risico dragende ondernemers nu eens een eerlijke kans?!!!

 • no-profile-image

  Prof.Dr. Mr. M.P. Lijbrink

  is het voor de zbc,s niet verstandige om met de concurentie van de ziekenhuizen hun kliniek apart onder te brengen in een nieuw te bouwen ziekenhuis toch onafhankelijk blijven.als kliniek apparte dat zie je ook in keulen bij het krankenhaus ziekenhuis waar de kliniek gevestigd is in het ziekenhuis toch samen toch ook appart. zbc,s hoeven alleen maar te wachten op de patienten van het ziekenhuis toch zbc blijven met eigen inkomen

 • no-profile-image

  nel muller

  Goed idee de Rechtbank in Luxemburg, voor een niet politiek getint oordeel. Zoals het gegaan is heeft het iets stiekems, even regelen achter de rug van een grote partij om. En als ik het allemaal zo lees vraag ik me echt af waar de aasgieren in werkelijkheid zitten.

 • no-profile-image

  Fabian

  dit akkoord maakt wel weer goed duidelijk dat VWS niet weet welke kant ze opmoeten; halfslachtig marktstelsel leidt tot gedrochten van bekostigingsmethodieken waarin niemand meer weet wat de onderlegger is. Nu ze het niet meer weten vallen ze terug op oud gedrag; Dan is het beter om de budgetsystematiek gewoon weer geheel uit de kast te halen.....

 • no-profile-image

  de koning

  zbc's lijken goedkoper als je naar kostprijs kijkt alleen ziekenhuizen hebben de kosten van 24 uurs zorg in hun prijzen versleuteld, logisch dat ze duurder zijn! dus als je alles wegtrekt wordt het ziekenhuis steeds duurder, iedereen wil een ic en seh

 • no-profile-image

  Laat de NZa eens het kostprijsprincipe loslaten op de ZBC's om te zien waarom de Medisch Specialisten zo graag willen werken in een ZBC. Conquestor en Significant zijn gaarne bereid dit onderzoek op zich te nemen en de wiskundigen van de NZa is het doelrekenen wel toevertrouwd.
  BKZ Ziekenhuizen, BKZ Medisch Specialisten en BKZ ZBC's horen op 1 hoop. Dit is rechtsstreeks gevolg van het Nationale BKZ. Het verdienmodel van ziekenhuizen is met instemming van de ambtenarij, politiek en verzekeraars nog steeds de Hotel functie; hoemeer bedden hoe beter, hoe hoger de bedbezetting hoe hoger het inkomen van het ziekenhuis.
  De Nederlandse Ziekenhuizen hebben dan ook de laagste roulatie per bed van heel Europa; aantal ligdagen per patiënt is langste ter wereld.
  Kaiser Permanente doet het met eigen ziekenhuizen voor 2.2 ligdag per patiënt, Nederland 6.8 ligdag. Tel uit je verlies.
  Alles op 1 hoop gooien is dan ook de Nederlandse oplossing en daarmee geen oplossing. ZBC moeten gewoon naar de Rechter. De Rechter in Luxemburg. De Nederlandse Rechters houden gepaste afstand bij Overheidsingrijpen gezien het algemeen belang en de systematiek van de WMG.
  Failliet van het systeemmodel zorg op basis van marktwerking en concurrentie is tevens nu wel duidelijk aangetoond door de Minister.

 • no-profile-image

  zrgverl

  daar hebben ze gewoon op afgestuurd-deze kunnen de managers niet gebruiken,dan concurreren zichzelf uit de markt!dus niet te groot worden,dan wordt je door de massa opgeslokt!
  Ach heb me er al bij neergelegd,de basis moet juist onderuit gehaa;ld worden.

 • no-profile-image

  Bill Willemsen

  Ik ben er niet rouwig om dat die aasgieren het veld moeten ruimen. Alleen maar een beetje scoren met snelklaar behandelingen die veel opbrengen en de lastige dingen aan de ziekenhuizen overlaten.

 • no-profile-image

  aarts

  Dat krijg je als de zbc's alleen de krenten uit de pap willen vissen en de duurdere ingrepen waar geen winst op te behalen is aan de ziekenhuizen laten.

 • no-profile-image

  de Koning

  wellicht heeft "hoogleraar Dhr Winter" wel een oplossing haha

Of registreer u om te kunnen reageren.