Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Prismant staat onder surseance van betaling

Prismant heeft surseance van betaling aangevraagd. Gisterochtend heeft de rechtbank in Utrecht de surseance toegekend. Ook de partners van Prismant: CC Zorgconsultants en WalvisConsultingGroep staan inmiddels onder voorlopige surseance.
Prismant staat onder surseance van betaling

Prismant is sinds 2008 gefuseerd met CC Zorgadviseurs en WalvisConsultingGroep. De organisaties sloten 2009 af met een waarschijnlijk gezamenlijk verlies van 3 miljoen euro. Het totale bedrijf heeft 125 medewerkers in dienst. Zij werden gistermiddag geïnformeerd. Voor hen kwam het bericht als een volslagen verrassing. "De cijfers van december 2009 zagen er nog prima uit", zegt een van hen. Vanaf 22 maart zouden deze organisaties samen verder gaan onder de naam Synzo. Zorginstellingen die zaken doen met Prismant hebben te verstaan gekregen dat alle opdrachten tot 1 april doorlopen. De situatie daarna is onzeker.

Mislukte vastgoedtransactie

De teruglopende vraag naar onderzoek, consultancy en informatiediensten in de markt van Zorg en Welzijn zou een van de oorzaken zijn van de beroerde financiële situatie. Inspanningen om de kosten terug te dringen, hebben volgens de organisatie onvoldoende effect gehad. Daarnaast mislukte de verkoop van het kantoorpand op industrieterrein Papendorp in Utrecht omdat de aankopende partij failliet ging door de kredietcrisis. Prismant is eigenaar van het pand en verhuurt ruimtes aan derden. Deze verhuur was sterk verliesgevend.
In de komende weken doet een bewindvoerder onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Lopende activiteiten vinden ‘gewoon’ doorgang. De organisaties hopen een doorstart te maken met hun potentieel gezonde activiteiten.

Sterftecijfers

Prismant verzamelt en beheert allerlei gegevens uit de zorg, waaronder de sterftecijfers. Prismant berekent de sterftecijfers voor ziekenhuizen en bepaalt in hoeverre een ziekenhuis afwijkt ten aanzien van het landelijk gemiddelde. Daarbij maakt Prismant gebruik van de zogeheten Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR). Ziekenhuizen streven ernaar om in 2012 de vermijdbare sterfte met 50 procent te hebben teruggedrongen. Minister Klink heeft dit tot speerpunt van zijn beleid gemaakt.

CQ-index

Verder beheert het kennis- en adviesbureau de database patiënttevredenheid die gegevens bevat van tienduizenden poliklinische en klinische patiënten in tientallen ziekenhuizen.
Ook voert het bureau de CQ-index uit, een benchmark-instrument dat bestaat uit zorgervaringen van cliënten. Prismant levert CQ-indexresultaten voor de Normen Verantwoorde Zorg en de overheidswebsite www.kiesbeter.nl. Ook zorgverzekeraars gebruiken de CQ-index bij hun zorginkoop om er de kwaliteit van zorg mee te bepalen. (Zorgvisie-Carina van Aartsen)

53 reacties

 • no-profile-image

  Dick

  Ik was zo dom van Atos over te stappen naar Prismant.
  Een jaar meetrekken aan een dood paard is me niet in de koude kleren gaan zitten.
  Goede accountmanagers werden ontslagen, en met een slecht geïmplementeerd CRM-systeem kom je niet ver.
  Jammer, jullie waren fijne colega's met een enorme knowhow.
  Succes verder.

 • no-profile-image

  Wim van Megesen

  Tot mijn grote verbijstering lees ik vandaag het bericht over de surseance van betaling van Prismant d.d. 11 februari 2010. Ik wil alle (ex)- medewerkers laten weten dat ik met hen meeleef, aan hen denk en hen veel sterkte wens

 • no-profile-image

  Jan Eykelestam

  Ik hoorde het heel laat, maar alsnog sterkte voor al mijn oud-collega's. Ik werk inmiddels 6 jaar niet meer bij Prismant, maar kan zeker wel zeggen dat het niveau van de medewerkers hoog was.
  Dutree kwam, zag en liet het schip zinken. Hij was niet geinteresseerd in het bedrijf, niet in de mensen die het bedrijf opgebouwd hadden. Alleen interesse in zichzelf en zijn hofhouding. Maar : ook het bestuur die hem aangesteld heeft, heeft zitten slapen. Mijns inziens dus niet een kwestie van marktwerking maar van een zwak bestuur. Ach, het doet er niet zoveel meer toe, ik wens alle ex-collega's het beste.

 • no-profile-image

  teleurgestelde

  Leuk dat prismant nu een doorstart maakt, met nagenoeg het hele management. Het vervelende is alleen dat de "gewone" werknemers die hun uiterste best hebben gedaan om er nog iets van te maken, zoals ik, nu zonder baan zitten en het management lekker meegaat naar Kiwa.

 • no-profile-image

  Michiel

  Slecht management. Onbewust neemt Prismant nu ook Pharmo mee de afgrond in (niet dat dat moeilijk is)

 • no-profile-image

  stef van der steen

  Heel erg voor mijn oud-collega's waarmee ik bijna 25 jaar plezierig heb samengewerkt bij SMR/SIG en Prismant. Aan de medewerkers heeft het nooit gelegen , maar meer aan managers en directeuren die een mooi bedrijf met unieke dataverzamelingen naar de klote hebben geholpen. Sorry dat ik het zo zeg. Ik ben met pijn in mijn hart vertrokken, maar toen de megalomane ideeen van de directie de fusie van NZI en SIG hebben gefrusteerd en al ons spaargeld hebben opgemaakt aan dure gebouwen en incompetente lieden , toen ging bij mij het licht uit. Het is zoals Tom Rouwens zegt: een prachtig schip zonder machinekamer is al heel gauw stuurloos en een speelbal van golven

 • no-profile-image

  mh592

  Jammer voor alle mensen die zich al jaren inzetten voor dit bedrijf en reorganisatie op reorganisatie hebben moeten meemaken.

 • no-profile-image

  Mismanagement

  Mismanagement II, helemaal mee eens.

 • no-profile-image

  Ed

  Jammer, ach dit is nu echt marktwerking!

 • no-profile-image

  Mismanagement II

  In aanvulling op de reactie van 'mismanagement': het is het mismanagement van Prismant, CC zorgadviseurs en Walvis

 • no-profile-image

  Mismanagement

  Laten we hopen dat het management dat dit prachtige bedrijf zo naar de kloten heeft geholpen inderdaad voor de consequenties gaat opdraaien. Niet alleen zijn de 120 medewerkers slachtoffer van hun mismanagement, de sector in zijn geheel moet het nu doen zonder die mooie en waardevolle Prismantproducten. Shame on you, managementteam!

 • no-profile-image

  Jan

  Echt zuur voor Prismant,
  ik hoop dat ze een doorstart kunnen maken.

 • no-profile-image

  Kees Konijn

  Bestuurders en toezichthouders die zoveel miljoenen in zo'n korte tijd ontberen, zijn toch hopelijk hoofdelijk aansprakelijk?

 • no-profile-image

  Teleurgestelde

  Eensgezindheid hier voor wat betreft cruciale fout. Overigens zal het DHD niet veel beter verlopen schat ik zo in. Probleem met dit soort instanties is dat niemand overtuigd is van de absolute noodzaak, ik overigens ook niet.

 • no-profile-image

  oud medewerker

  Vanuit een riant financiele positie bij de start van de fusie is het daarna snel bergafwaarts gegaan met de financiele reserves bij Prismant. Door ondermeer de bouw van een groot pand voor toekomstig gebruik van 450-500 medewerkers, het langdurig en in grote getale inhuren van externen, het onnodig ombouwen en aanpassen van goedlopende computersystemen en applicaties,outsourcing, het wegzetten (deels tegen hun zin) van een grote groep capabele medewerkers in een 58+ regeling, het afbouwen en onderbrengen van goed verdienende registraties bij concurrenten en de daarbij gepaard gaande reorganisatie en afkoopsommen. Dit alles onder een voorgaande directie en raad van commissarissen! Jammer jammer. Laten we hopen dat het nog ten goede zal keren.

 • no-profile-image

  Oud medewerker

  Als oud medewerker van dit bedrijf doet het in eerste instantie pijn voor de medewerkers en dus oud collega's.

  Het is altijd een leuk bedrijf geweest met veel inzet en betrokkenheid, tot het moment dat de heer Dutrée zijn intrede deed. Met dataverzamelen had deze man niks. Zoals Tom Rouwens opmerkte, hij had geen interesse in de machinekamer. De afbouw van deze core business is de ondergang geworden voor veel oud medewerkers en misschien nu ook voor het bedrijf. Oud-collegae veel sterkte toegewenst.

 • no-profile-image

  Mark de Rijter

  In de periode 1991-2005 heb ik met veel plezier voor dit leuke bedrijf gewerkt, in verschillende functies. Het doet mij pijn te horen in welk slecht weer Prismant is gekomen. Ik wens al mijn oud-collegae veel strerkte toe!

 • no-profile-image

  rene z

  Prismant medewerers, Succes!

  Ik denk dat veel zorgorganisaties voldoende werk hebben voor jullie.

  rene

 • no-profile-image

  Piet Parkiet

  De kwaliteit van de cursus medisch coderen in 2009 was al bedroevend slecht. Wellicht zaten hier toch al wat diepere oorzaken achter.

 • no-profile-image

  Tom Rouwens

  Verbijsterd, onthutst; zo voelde ik me bij het horen van dit dramatische bericht. Als oud-medewerker met een diensttijd van 35 jaar bij Prismant c.q. SIG c.q. SMR weet ik maar al te goed dat het bedrijf al jaren in een zeer lastige positie verkeerde. Echt zwaar weer werd het toen de door 'teleurgestelde' hierboven aangehaalde directeur aan boord kwam; hij had geen interesse in de machinekamer en meende die zonder brokken buiten de deur te kunnen plaatsen. De realiteit was anders en een ieder was opgelucht toen deze directie werd vervangen door de huidige directie die alle zeilen wilde bijzetten om de koers te hervinden waar we goed in waren. Maar helaas; de storm buiten kwam nu uit alle hoeken: een snelle versnippering van de informatiestructuur, de zorg die zelf versneld richting marktwerking ging en last but not least een financiele crises die de verkoop van het pand blokkeerde. Triest, heel triest. Aan de inzet van de medewerkers heeft het niet gelegen; ook niet aan hun expertise: waar vind je nog deze unieke kenniscombinatie op het gebied van informatie en gezondheidszorg ingebed in een onderzoeks- en advies-omgeving.
  Oud-collegaas, ik denk aan jullie en wens jullie heel veel sterkte.

 • no-profile-image

  Betty

  Wie zegt dat ik acquisitie wil plegen. Participatie en ondersteuning in moeilijke tijden is bij mij altijd mogelijk, ook bij niet klanten....

 • no-profile-image

  Teleurgestelde

  Jawel. Cashcow LMR eruit enz.enz.

 • no-profile-image

  Ook teleurgesteld

  Teleurgestelde: voor alle duidelijkheid, je hebt het neem ik aan over de vorige directeur en niet over de huidige?

 • no-profile-image

  Ronald Kok

  Was het nog maar 12 1/2 jaar geleden.

 • no-profile-image

  Teleurgestelde

  Jammer jammer maar voorzien. Destijds toen de informatietak moest worden afgebouwd van de nieuwe directeur en er moest worden toegelegd op consultancy, ja toen is het lot bezegeld. Schoenmaker was bij je leest gebleven. alleen consultancy in de zorg, no way, er is geen toegevoegde waarde meer. Dead end story.

 • no-profile-image

  Ant Stremmelaar

  Onvoorstelbaar...wat een bericht. Ik ga ervan uit dat ik kan blijven rekenen op jullie kennis en hulpvaardigheid! Heel veel sterkte samen!

 • no-profile-image

  Alexander Dröge

  Als oud 'Zorg Consult-er' kan ik uit ervaring spreken dat ongeloof om kan slaan in twijfel.

  De belangrijkste les die ik geleerd heb, is de eenheid als club mensen te bewaren. Dat is niet makkelijk omdat je eigen beïnvloedingsmogelijkheden beperkt zijn.

  En graag druk ik daarom de Prismant/CC/Walvis-collega's (ik ben in de gelukkige omstandigheid me weer een collega te mogen noemen) op hart dat het helpt om elkaar extra te steunen, blijf elkaar opzoeken, kom extra vaak naar kantoor en steek regelmatig 'de koppen' bij elkaar, bespreek en deel wat jullie allemaal bezig houdt.

  Veel sterkte en een vriendelijke groet.

 • no-profile-image

  Peter Duijvestein

  Beste Mensen,

  Veel succes om jullie schip weer terug in het water en op koers te krijgen.

 • no-profile-image

  Erik

  Niet geheel onverwacht maar toch uitermate teleurstellend dat een gerenommeerde club met expertise niet bij machte is om een gezonde exploitatie te genereren. Eerst ZCN nu het consortium van Prismant. Het wordt nog druk op de markt van zzp-ers hoewel ik voorzie dat een doorstart de gekozen koers is. In afgeslankte vorm dus met een verlies van menselijk kapitaal Sterkte!!

 • no-profile-image

  Prismant is er ook voor patienten

  Als er iéts NIET klopt, dan is het dat Prismant niets doet voor de patiënten(organisaties). Flapdrol. Wij hebben juist erg goede ervaringen.
  Sterftecijfers zijn nou eenmaal aan regels gebonden, daar kan Prismant niets aan doen.

 • no-profile-image

  Prismant is er ook voor patienten

  Als er Prismant iéts NIET verweten kan worden, dan is het wel dat zij niets deed voor de patienten(organisaties). Flapdrol.

 • no-profile-image

  Hélène

  Gewoon geschrokken........

 • no-profile-image

  Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  Prismant koos voor weigeren van transparantie inzake sterftecijfers aan de belangrijkste stakeholders: de patienten. Hoogmoed kwam voor de val. Het is zaak om inzicht te geven in de financiele gang van zaken alsmede het handelen verantwoordelijke bestuurders.
  VWS hoort financieel niet bij te springen ivm het ontbreken van algemeen belang bij deze zo niet transparante club.

 • no-profile-image

  Medewerker

  Beste mensen, dank voor de steun en het medeleven. We zijn inderdaad verbaasd en met stomheid geslagen.
  We hopen dat een doorstart gaat lukken. Aan ons zal het niet liggen, we gaan er helemaal voor! Het zou inderdaad enorm zonde zijn als een instituut als Prismant verloren zou gaan!
  U kunt dat mede voorkomen door het vertrouwen in ons te houden! Bedankt daarvoor!

 • no-profile-image

  Freek S

  Prismant, ooit gerespecteerd. Maar wat als de opdrachten uitblijven.
  De ooit zo geweldige exploitatievergelijkingen tussen ziekenhuizen kalfden af tot onbetrouwbare cijfers. Zelfs met input van een groep samenwerkende ziekenhuizen werd het Prismanthoofd in de wind geslagen. Een tekort van 3 mio... Dat zijn weinig opdrachten geweest het afgelopen jaar. Hoezo respectabel buro? Ondernemen zit in je bloed niet in je status!

 • no-profile-image

  William D.(Bill) Hermsen.Dordrecht.NL

  Het is toch triest , dat zo n prachtig kennis- & informatie adviesbureau dit overkomt. Een enorme ervaring & kennis dreigt te verdwijnen. Waar blijft de NVZ en de Minister van VWS ( Klink) .Het wordt tijd dat de Politiek NU actief wordt en gelijk in beweging komt ! Opnieuw het " Wiel " uitvinden is kostbaarder !

 • no-profile-image

  Barani

  We need some management courses here to make it a sucessful business ...
  Get ride of rotten grapes asap and water the potentials.

 • no-profile-image

  Atze Sytsma

  Als eerste bestuurder en grondlegger van Prismant, dat in 2000 met zo'n 300 mensen en veel elan en ambities van start ging, doet me dit bericht veel verdriet. Ik wens alle medewerkers, waaronder de oud-collegae, veel kracht en succes bij het overwinnen van deze crisis.

 • no-profile-image

  Geen interimmer

  Een interimmer met een resultaatverplichting in zijn/haar contract kan geen kwaad voor een bepaalde klus.
  Wordt er niet opgeleverd door een interimmer, dan gewoonweg niet betalen. Blijven er uiteindelijk maar een paar goede zzp-ers over die de klus aandurven.
  Vervelende situatie voor de Prismant medewerkers. Sterkte!

 • no-profile-image

  Arend

  Beste Esther,
  Asociaal dat je op deze wijze cursisten tracht te werven voor je spoedcursus "respect en fatsoen voor beginners".

 • no-profile-image

  heike tack

  Zoiets wens je niemand toe, laat staan je enthousiaste en deskundige collega`s! Ik leef met jullie mee.Sterkte en ga voor een doorstart.

 • no-profile-image

  verontwaardigd

  Gaat het dan ook zo slecht met de interim-markt als op deze wijze nog een opdracht naar binnen moet worden gehaald. Een grove schande. Alleen daarom al zou ik de personen niet in mijn bedrijf willen hebben. Prismant! laat je niet kisten én, laat het beetje kaas niet van je brood eten door een paar interimmers

 • no-profile-image

  jeanine

  vreselijk. Als oud werknemer van WCG leef ik mee. Zo'n bericht maakt het ineens heel werkelijk: hoe een onverwachte tegenslag zich zo hard tegen je kan keren. Sterkte en hoop op een mooie doorstart.

 • no-profile-image

  een betrokken buitenstaander

  vroeger moest je dood zijn voor de aasgieren aan je begonnen te vreten

 • no-profile-image

  nog een kind van de rekening

  Kansloos, de acquisitie als gevolg van dit nieuwsbericht. Schaamt u zich. Wij gaan keihard knokken voor een doorstart! Wordt vervolgd.

 • no-profile-image

  annelies van den Berg

  Wat een eerloze situatie voor zo'n oude prestigieuze organisatie. Ik wens directie, MT en medewerkers veel sterkte en creativiteit om eruit te komen. Waar ik kan helpen zullen we dat doen.

 • no-profile-image

  esther

  Betty,Liesbeth en in mindere mate ook Fred....neem vooral contact op met me voor een spoedcursus "respect en fatsoen voor beginners"

 • no-profile-image

  Een kind van de rekening

  Inderdaad....dit tieste nieuws lezend, mogen de degenen die voor het gemak meteen maar acquireren om van deze situatie zelf beter te worden, de ogen uit hun hoofd schamen.

 • no-profile-image

  De niet acquirerende consultent

  Heerlijk deze aasgieren die via een post nog een knaak proberen te slaan uit een trieste situatie. Succes CC, Walvis en Prismant!

 • no-profile-image

  martine

  Zou het kunnen dat de bestuurders een te grote vis gevangen hebben met hun salarissen?besturen is vooruitzien.

 • no-profile-image

  Olaf Tan

  Enig opportunisme is 'ons' niet vreemd....

 • no-profile-image

  betty dorgelo

  Ik wens en hoop dat er een OR is, die sterk in zijn/haar schoenen staat. Heel veel succes! De OR kan mij altijd raadplegen zie google.

 • no-profile-image

  fred van keulen

  naar ik hoop volgt een geslaagde reddingspoging; desgewenst help ik mee op interim basis. versterking van acquisitiekracht lijkt mij geboden (vkconsult@tiscali.nl)

Of registreer u om te kunnen reageren.