Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Boer & Croon: ziekenhuiszorg kan miljarden goedkoper

Ziekenhuizen kunnen de komende vijftien jaar vijf miljard euro besparen als zij taken overhevelen naar huisartsen en de complexe zorg concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van Boer & Croon.
Boer & Croon: ziekenhuiszorg kan miljarden goedkoper

De medisch specialistische zorg stijgt momenteel vier procent per jaar. Als die kostenstijging aanhoudt, kost die zorg in 2025 dertig miljard euro, tegen 18 miljard euro nu. Maar als ziekenhuizen zorg overhevelen naar huisartsen en complexe zorg concentreren, kan de stijging worden beperkt tot 25 miljard, stelt Boer & Croon in het onderzoek Van instituten naar netwerken.

Medische apparatuur goedkoper

De onderzoekers verwachten dat de huisartsenpraktijken zich zullen omvormen naar laagdrempelige wijkcentra waar huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen de diagnose doen die nu nog medisch specialisten in ziekenhuizen doen. Motor achter deze veranderingen vormt de innovatie van medische apparatuur. Die wordt steeds goedkoper en gebruiksvriendelijker. Voor een diagnose is het dan niet meer nodig om patiënten door te verwijzen naar relatief dure ziekenhuizen. Ofschoon de eerstelijnszorg door deze ontwikkelingen duurder wordt, weegt dit ruimschoots op tegen de bezuinigingen bij de ziekenhuizen.

SEH's concentreren

Verder valt er veel geld op de curatieve zorg te besparen als ziekenhuizen de complexe zorg concentreren in circa veertig ziekenhuizen. Nu hebben alle circa honderd ziekenhuizen nog een spoedeisende hulp (SEH) afdeling. Volgens Boer & Croon kan de SEH-zorg het beste worden geconcentreerd in dertig centra voor acute zorg en tien traumacentra. De overige ziekenhuizen moet zich omvormen tot miniziekenhuizen voor simpele planbare ingrepen, zoals liesbreuk- en staaroperaties.

NVZ verwerpt plan

Huisartsen reageren enthousiast op het plan. “Zorg die niet per se in het ziekenhuis hoeft kan naar de huisarts”, laat een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging weten. Chiel Huffmeijer, bestuursvoorzitter van het HagaZiekenhuis, laat namens de NVZ weten niets te zien in de plannen van Boer & Croon. Hij betwijfelt of huisartsen zo veel diagnostiek kunnen overnemen. “Bij twijfel wordt er toch doorverwezen naar de specialist.” Daarnaast heeft hij de indruk dat medische apparatuur juist duurder wordt. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

Huisartsenpost in ziekenhuis kan miljoenen besparen
'Concentratie behandellocaties leidt tot twee miljard winst'
'Concentreer bevallingen in aantal ziekenhuizen'

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

9 reacties

 • no-profile-image

  William D.(Bill) Hermsen.Dordrecht.NL

  Kijkend naar bovenstaande discussie ;
  De Zorg kan Miljarden bezuinigen op de Zorg. Voorbeelden : Minder Burocratie ; Effienter werken; Minder Overhead; & minder Praten , maar Doen !

 • no-profile-image

  Grace

  Het is correct in de gezondheidszorg is genoeg bezuinigen. Start met het organiseren van de goederenlogistiek. Zorg dat de afdelingen een echte administratieve kracht krijgen en en blijf af van de zorg. Het is te 'goedkoop' om een deel van de zorg te verleggen naar de huisartsen. Alle medici hebben een specialisatie. Een vak geleerd. De verpleegkundige, anastasist, radioloog, chirurg, huisartsen, tandartsen etc. hebben jaren een specialisatie geleerd. Respecteer dit.

 • no-profile-image

  Met een 'rijp en groen doorelkaar' artikel zoals in de VK krijg je reacties van hetzelfde kaliber, zo ook van mijn kant.
  De door B&C voorgestelde maatregelen veronderstellen een zeer gedegen (demografisch, epidemiologisch, infrastructureel enz.) onderzoek. Daar wordt niet aan gerefereerd, waardoor de conclusies nogal kort door de bocht overkomen. Het is overigens een bekend gegeven, dat medische (diagnostische) apparatuur over het algemeen niet door de klinisch specialist wordt bediend, maar door goed opgeleide professionals als functielaboranten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Komt nog bij dat de HA er nou wel heel veel taken bij krijgt: voorlichten van pat. om van het roken en andere slechte gewoonten af te komen (zie Zorgvisie) en gebruik van medisch technische apparatuur. In het kader van kwaliteitszorg bestaat rondom apparatuur en techniek al genoeg zorg; laat die vooral bij de clinici liggen. Of krijgen we straks een situatie waarin de specialist een patiënt moet doorverwijzen naar de HA voor diagnosestelling X? Tja, de plattelandsdokter, hadden we die nog maar; een specialist met een hoge mate van betrokkenheid, voldoende tijd en bovenal expertise op het stellen van een 1e diagnose, pluis-niet pluis en een adequate afstemming/doorverwijzing klinisch specialist.

 • no-profile-image

  Bill

  De mens is geen autootje die op de lopende band in elkaar wordt gezet. Ook dit soort "pre-fab" zorg is een leuk managers-ideetje, maar gaat in de praktijk ten koste van de zwakste patienten: zij die multipele problemen hebben. Nu kunnen zij onder 1 dak geholpen worden voor alle problemen. Straks moeten zij voor probleem A (liesbreuk) naar locatie X, mochten zij complicaties oplopen dan zit die kennis en kunde weer in locatie C. Ik noem maar bijvoorbeeld dat ze toevallig een blaascatheter nodig hebben ivm blaasretentie na een liesbreukoperatie, zul je net zien dat dat bij hen niet lukt, moet de uroloog uit een ander centrum komen om die blaascatheter te regelen.

 • no-profile-image

  B&C lijkt zich wat eenzijdig op de ziekenhuiskosten te concentreren. de eerste vraag is of de poortwachters (huisartsen c.a.) deze taak er inderdaad bij kunnen hebben, waar het nu al moeilijk blijkt voldoende huisartsen te vinden, vooral in de periferie. dan volgt het vertrouwen in de techniek, als diagnoseinstrument en als instrument voor kostenreductie. vervolgens zal dit sterk ingrijpen in de relatie tussen ziekenhuisorganisatie en specialisten. en tenslotte zullen, mede als e.e.a. leidt tot verdere concentratie van het ziekenhuisaanbod, de afgeleide kosten voor de patiënt sterk stijgen.

  er is veel te zeggen voor de ontwikkeling van decentrale, kleinschalige zorgcentra, wellicht met een voorziening voor kortdurende opname, waar patiënten terecht kunnen voor eenvoudige en veelvoorkomende ingrepen door huisarts of specialist. maar die voorzieningen zullen niet goedkoop zijn en dus niet of nauwelijks passen in de huidige bezuinigingsplannen. of de bestaande ziekenhuisinfrastructuur dat wel doet?

 • no-profile-image

  :)

  "huisartsenkliniek en een low-cure-afdeling"; Decentrale ziekenhuisafdeling, dat is het antwoord voor de toekomst. In de ziekenhuizen vinden steeds specialistischer ingrepen plaats, terwijl de populatie ouderen met multimorbiditeit toeneemt. En dus dreigt er een gapend gat. Bijv. Een hoogbejaarde patient wordt na een trauma verwezen naar de spoedeisende hulp. In het ziekenhuis constateert de arts een wervelfractuur. de patient is door de pijn niet meer in staat om te lopen en zichzelf te verzorgen. Hij kan dus niet naar huis. De SEH-arts vraagt de huisarts om een opname in de Huisartsenkliniek.

 • no-profile-image

  nel muller

  En nooit op de kwaliteit van de geleverde zorg.

 • no-profile-image

  O

  K, waar heb je het over? Er zijn geen aandeelhouders. Er wordt geen winst gemaakt. Marktwerking ofwel prestatiebekostiging betekent dat ziekenhuizen geen vast budget meer krijgen, maar dat zij afgerekend worden op prestaties.

 • no-profile-image

  K

  Door de invoering van meer marktwerking, worden ziekenhuizen straks niet meer afgerekend op de zorg die ze leveren aan patiënten, maar op de winst die ze uitkeren aan aandeelhouders.

Of registreer u om te kunnen reageren.