Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS: permanente dreiging strafkorting voor cure

Het macrobeheersinstrument om overschrijdingen van de ziekenhuisomzet achteraf te corrigeren krijgt een permanent karakter, omdat het wordt opgenomen in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Het instrument krijgt in 2012 de vorm van een generieke strafkorting.
VWS: permanente dreiging strafkorting voor cure

Dat schrijft minister Edith Schippers van VWS aan de Tweede Kamer. Schippers gaat het macrobeheersinstrument alleen inzetten als achteraf blijkt dat ziekenhuizen in 2012 meer omzet hebben gerealiseerd dan is afgesproken met zorgverzekeraars.

Macrobeheersinstrument permanent

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van een macrobeheersinstrument met een tijdelijk karakter. Ook Schippers is geen voorstander van een permanente toepassing van het macrobeheersinstrument. Ze ziet de strafkorting als een tijdelijk middel dat ze nooit hoopt in te zetten. Ze gaat ervan uit dat ziekenhuizen en verzekeraars zich houden aan het convenant dat ze in juli met de minister hebben afgesproken. Daarin leggen partijen zich vast op 2,5 procent volumegroei. Naast de goede intenties wil Schippers zekerheid dat de overheidsuitgaven binnen de afgesproken kaders blijven. Schrappen van het macrobeheersinstrument uit de WMG acht ze “op dit moment te risicovol”. Daarnaast wijst Schippers erop dat een lichtvaardige toepassing van het instrument niet mogelijk is, omdat hiervoor het parlement groen licht moet geven.

Macrobeheersinstrument in 2012 als generieke korting

Een ander heikel punt is de manier van korten. Die komt in de vorm van een generieke korting. De Tweede Kamer en de Raad van State hebben erop gewezen dat ziekenhuizen die zich wel aan het afgesproken volume hebben gehouden daardoor dezelfde straf krijgen als ziekenhuizen die hun omzet hebben overschreden. Dat kan leiden tot gedrag waarbij ziekenhuizen een buffer proberen op te bouwen. Dit kunnen ze doen door prijzen te verhogen of meer te doen dan afgesproken. Schippers' partijgenoot Anne Mulder noemde het beheersinstrument 'communistisch liberalisme', bij een Kamerdebat in april. De VVD-woordvoerder zorg vindt dat het beheersinstrument niet past bij een vrije markt.

Zorgverzekeraars moeten praktijkvariatie indammen

Maar Schippers is niet bang dat ziekenhuizen meer doen dan is afgesproken of de prijzen verhogen. Ze wijst erop dat verzekeraars door de afbouw van ex post compensaties meer risico lopen over de prijs- en volumeontwikkelingen in de zorguitgaven. Ze hebben daarmee een financieel belang om prijsverhogingen en extra volumegroei te voorkomen. Schippers wil dat verzekeraars erop letten dat ziekenhuizen veel beter richtlijnen, protocollen en standaarden volgen. “De spreiding tussen ziekenhuizen is groot waar het gaat om wanneer er wordt geopereerd, welke medicijnen worden voorgeschreven et cetera. De opdracht is nu juist om zinnige en zuinige zorg te leveren.”

NZa verwerpt alternatief kortingsinstrument van ZN

Een kamermeerderheid heeft de minister gevraagd om een alternatief kortingsinstrument te maken dat onderscheid maakt tussen ziekenhuizen die zich aan de afspraken houden en ziekenhuizen die dat niet doen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een zo’n alternatief kortingsinstrument gemaakt. Dat vrijwaart ziekenhuizen die zich aan productieafspraken houden van kortingen achteraf. Maar uit een uitvoeringstoets van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat dit ZN-alternatief “een aantal praktische en juridische bezwaren oproept”. Daarom is dit voor 2012 niet haalbaar. Voor 2013 wil Schippers wel het ZN-alternatief en andere varianten verkennen. (Zorgvisie - Bart Kiers)

Lees ook:

Schippers blijft bij generieke korting
Schippers wil kortingsinstrument mogelijk langer gebruiken
Kortingsinstrument prikkelt ziekenhuizen tot maximaliseren omzet

4 reacties

 • no-profile-image

  W.F.Willems

  Hetzelfde gelazer als in 1983 toen wij in Emmen, als goedkoopst draaiende ziekenhuis van dit land werden gestraft met het ontslag van leerling verpl.En waar stonden de mooiste ziekenhuizen juist ja onder de grote rivieren.

 • no-profile-image

  Harm

  Laten we de uitvoeringstoetsen van de NZa vooral niet serieus nemen. Schioppers schoof ook de toets die pleitte voor de z-waarde terzijde en voert het transitiebedrag in. Ook daaraan kleefden volgens de NZa “een aantal praktische en juridische bezwaren". Deze bezwaren zijn NZa-taal voor: geen ambtelijke wil.

 • no-profile-image

  Bill

  Leuk! Ziekenhuizen hebben wel nog steeds een zorgplicht. Hoe gaan we hiermee om? Ik bedoel, als meer mensen meer geindiceerde zorg vragen (op zich niet vreemd bij voortschrijdende vergrijzing) hoe moeten de ziekenhuizen dan toch binnen het budget blijven? Mensen de deur wijzen die netjes hun premie hebben betaald? Dat gaat goede reclame worden. Als je nou meer doet dan afgesproken, waarmee je eigenlijk dus laat zien echt om je patienten te geven, wordt je daar achteraf voor gestraft.
  Lekker is dat

 • no-profile-image

  jww

  De marktwerking in de zorg is de grootste farce vast de laatste jaren in de politiek. De VVD is volstrekt ongeloofwaardig geworden in zijn werkzaamheden in dit kabinet.

Of registreer u om te kunnen reageren.