Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vrije prijzen leiden tot lagere zorgkosten

De vrije prijzen (b-segment) hebben niet geleid tot een prijsstijging van de ziekenhuiszorg in 2010. De kosten daalden zelfs met drie procent. Dat maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag bekend.
Vrije prijzen leiden tot lagere zorgkosten

Vooral de zelfstandige behandelcentra (zbc) zorgen volgens de marktscan van de NZa voor lagere prijzen. Prijzen bij zbc’s liggen ongeveer vijftien procent onder het maximum. De academische ziekenhuizen rekenen daarentegen de hoogste prijzen.

Prestatiebekostiging

Het bericht is goed nieuws voor minister Schippers van VWS. Zij wil in 2012 de prestatiebekostiging invoeren, waardoor ziekenhuizen niet langer een budget hebben voor alle zorg, maar afgerekend worden per ingreep. In eerste instantie werd verwacht dat de vrije prijzen zouden zorgen voor een enorme toename van de kosten. Nu dit niet zo blijkt te zijn, lijkt de weg vrij om de prestatiebekostiging in te voeren.

Omzetstijging

Tegelijk met de daling van de vrije prijzen blijft de omzet van de zorg in de ziekenhuizen stijgen: zowel in 2008 als in 2009 met zeven procent. Gezien de daling van de kosten in het b-segment vermoedt de NZa dat de omzetstijging wordt veroorzaakt door meer uitgevoerde operaties en/of beperkte schoning.

Wachttijden lopen op

Voor het eerst in jaren zijn de wachttijden in de ziekenhuizen toegenomen. Voor sommige specialismen - maag-, lever- en darmziekten, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en oogheelkunde - komen die boven de normen uit die de sector zelf heeft afgesproken. De NZa dringt er bij verzekeraars op aan om samen met zorgaanbieders actie te ondernemen om het oplopen van de wachttijden tegen te gaan.

Prestatiebekostiging

De voorziene invoering van de prestatiebekostiging, waarbij alleen op basis van werkelijk geleverde zorg gedeclareerd wordt, leidt ertoe dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter kunnen onderhandelen over de inkoop van zorg. Zorgverzekeraars moeten in de overgangsperiode naar prestatiebekostiging onderzoeken hoe zij de volumes van de zorg kunnen beheersen om te voorkomen dat de kosten van de zorg onevenredig stijgen, stelt de NZa. (Zorgvisie – Mark van Dorresteijn | Twitter)

Lees meer:

Marktscan medisch specialistische zorg 2011 (PDF)

Lees ook:

Rechter verbiedt plafond op vrije prijzen
Vijftig procent vrije prijzen bij ziekenhuizen
Geen uitbreiding vrije prijzen tot 2014

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

12 reacties

 • no-profile-image

  wordt het dan een slechte zorg offff wat wordt het helemaal geen zorg ik zou haast zeggen laat je niet pakken want die grote kopstukken daar zijn wij als gewone burgers niet tegen opgewassen, eerst zien en dan geloven als men zo door gaat ben ik bang dat men helemaal niet meer geholpen wordt dit kan zo niet men denkt er altijd heel gemakkelijk over. en de oudje's en de gehandicapet die worden in een hoekje gedrukt die tellen niet meer mee.het is in deze tijd heel erg verschrikkelijk de oudje's die nu in een bejaarden huis zitten die hebben na de oorlog nederland opgebouwd en dan worden zij nu in een hoekje gedrukt dan kan niet niet!!!

 • no-profile-image

  Criticus

  Gemiddeld 3% prijsdaling gaat nergens over! Alleen al efficiency slagen in ziekenhuizen pakken dit gedeelte op. Grappige is dat nmm niemand belang heeft bij lagere zorgkosten.... Oh ja, alleen de premiebetaler maar dei heeft "geen macht" en blijft dus allen de overheid over om via wetgeving iets te reguleren. Dat de prijsverlaging vanuit ZBC's komt ligt voor de hand: derde geldstromen zijn manifest en inkoop zit direct bij de eigenaars. Uit de lucht? Nee hoor. Ik zou heel benieuwd zijn naar een credit analyse (bv via D&B)in de zorgketen.De medische leveranciers,de medische maatschappen / BV's en de verzekeringsmaatschappijen hebben - vermeod ik - zeer goede credit ratings. De zorginstellingen - in dezelfde geldketen - hebben significant lagere credit ratings. Er kennelijk geen evenwichtige credit ratign in de financieringsketen. Ergo, de zorginstellingen - zonder eenduidige verantwoordelijkheid EN vage financierginstructuren worden systematisch leeggezogen.
  Laten we ook niet vergeten dat - de DBC is er een mooie component van - de zorg en productie bederijf is dat zo effectief mogelijk moet draaien. Specialisten zijn gewoon productie medewerkers. Naast volume draaien halen ze hun "werkplezier" uit technologisch innoveren waarbij de patiënt het MIDDEL is om dit te doen.

  Voorlopig mogelijke conclusie: niemand heeft belang bij een wijziging van het huidige machts en "intrinsieke motivatie" systeem. Alleen volledige marktwerking -met consumenten macht en/of hard ingrijpen van de overheid zal tot kostenverlaging/patient gerichtheid leiden.

 • no-profile-image

  Nee, als je het onderzoek leest, dan staat er dat het honorarium buiten beschouwing is gelaten.

 • no-profile-image

  David

  Volgens mij is -3% prijsontwikkeling de som van zowel ziekenhuisdeel als honorarium, het honorarium is landelijk met 15-25% gedaald en het ziekenhuisdeel is niet gedaald volgens mij...

 • no-profile-image

  Liesje

  Ha Ha,

  De NZA moet niets vermoeden, de NZA moet harde cijfers melden, maar dat ondergraaft hun eigen positie.Ziekenhuizen moeten hun gegevens centraal leveren dus de feiten moeten bekend zijn.

  Al jaren verhoogd NZA de prijzen van het A segment. Zie hier de bevestiging dat vrije prijzen (B segment) in prijs dalen. Dus NZA doe uw huiswerk een keer goed.Ga naar meer B segment z.s.m. (onderhandelbare prijzen)
  Hier ook het bewijs dat de ZBC's door recente besluitvorming van VWS met de specialisten over de honorarium component mogelijk buiten spel komen staan.
  Dit staat buiten volume groei. Prijs is te bepalen, de groei niet, tenzij wachtlijsten wenselijk worden geacht.

 • no-profile-image

  Jos

  Het is een bedriegelijk percentage. Immers, de gemakkelijk te verbeteren diensten gaan vaak als eerste naar de markt. En dan is 3% verbetering erg weinig. Als dat het beste resultaat is dat er te halen is zullen de minder gemakkelijke diensten juist veel duurder zijn dan op dit moment. De enige echt vrije markt (VS) toont aan dat de uiteindelijke kosten veel hoger zullen zijn.

 • no-profile-image

  henk

  Wat een vreemd bericht. Niemand heeft ooit beweerd dat vrije onderhandelingen tot hogere prijzen zouden leiden. Wel tot volumegroei. Maar helaas geen cijfers over de volumeontwikkeling van behandelingen die al langer in het b-segment verkeren.
  De kop slaat inderdaad nergens op. Iets kritischer graag redactie.

 • no-profile-image

  Hanna

  De wachttijden moeten worden teruggedrongen, maar de volumes in de zorg moeten naar beneden... Dit lijkt me toch enigszins tegenstrijdig.

 • no-profile-image

  Harmen

  Volgens mij is de kop van het artikel misleidend. Lagere prijzen, maar wel forse volumegroei. Dus hogere kosten...

 • no-profile-image

  In de agenda van de minister staat dat de verbeterde DBC-structuur zal worden ingevoerd in 2012. Lijkt me verstandig om bij een uitbreiding van de vrije prijzen te gaan werken met betere medisch herkenbaardere en kostenhomogenere producten. Vrije prijzen betekent dat zorgaanbieders zelf prijzen toekennen aan DBC-zorgproducten, dus daarin ook alle behandelingen meenemen. Onbeperkt zal het nooit worden. Gelukkig maar. We moeten ook overbehandeling voorkomen. Het kan toch niet zo zijn dat we in Nederland meer dan twee x zoveel amandelen knippen als in het buitenland. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Gereguleerde prestatiebekostiging met de tweede generatie DBC's (DOT).

 • no-profile-image

  In de agenda van de minister staat dat de verbeterde DBC-structuur zal worden ingevoerd in 2012. Lijkt me verstandig om bij een uitbreiding van de vrije prijzen te gaan werken met betere medisch herkenbaardere en kostenhomogenere producten. Vrije prijzen betekent dat zorgaanbieders zelf prijzen toekennen aan DBC-zorgproducten, dus daarin ook alle behandelingen meenemen. Onbeperkt zal het nooit worden. Gelukkig maar. We moeten ook overbehandeling voorkomen. Het kan toch niet zo zijn dat we in Nederland meer dan twee x zoveel amandelen knippen als in het buitenland. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Gereguleerde prestatiebekostiging met de tweede generatie DBC's (DOT).

 • no-profile-image

  Ricardo

  Wat voor gevolgen hebben deze plannen voor de invoering van DBC's Op weg naar Transparantie?
  En de zorgkosten zijn niet alleen wat de zorgverzekeraars moeten betalen maar ook het geheel aan kosten dat een zorgverlener maakt voor een totale behandeling.
  Dat op basis van daadwerkelijk geleverde zorg zal worden gedeclareerd juich ik toe, al zal daar ook wel een adder onder het gras zitten: niet alle verrichtingen zullen mogen worden gedeclareerd en zeker niet in onbeperkte aantallen.

Of registreer u om te kunnen reageren.