Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Edwin Velzel: ‘Stel invoering DOT uit’

Edwin Velzel, oud-bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Uvit, maakt zich grote zorgen over de voorgenomen invoering van het nieuwe financieringssysteem voor de ziekenhuizen, DOT, per 1 januari 2012.
Edwin Velzel: ‘Stel invoering DOT uit’

“Ik zie dat tegelijkertijd het b-segment wordt uitgebreid, de ex-post verevening voor de zorgverzekeraars wordt afgeschaft en dat je ook nog vijf à zes jaar dbc-historie kwijtraakt door de invoering van een geheel nieuw systeem. Dat komt neer op het gaspedaal indrukken terwijl er een mistwolk voor je hangt en dan ook nog en passant het stuur weghalen.” Velzel deed zijn uitspraak donderdag op het Zorgvisiecongres over invoering van DOT (Dbc’s op weg naar transparantie).

Financiële gevolgen

Velzel is tegenwoordig zelfstandig adviseur en kan daarom vrijuit praten. “De zorgverzekeraars die ik spreek, willen niet op de rem gaan staan, aar als je diep in hun hart kijkt, maken ze zich zorgen. Als het b-segment straks wordt uitgebreid naar 70 procent ontstaat een prikkel bij de ziekenhuizen om het volume te vergroten. Maar doordat er door DOT een andere productstructuur ontstaat, weten de verzekeraars pas eind 2013 wat de financiële gevolgen zijn. Ik verwacht overschrijdingen van honderden miljoenen euro’s.”

Huidig dbc-systeem handhaven

Volgens hem kan de minister beter het huidige dbc-systeem nog een paar jaar in de lucht houden. De NZa zou dan wel naar de tarieven voor hoogcomplexe zorg moeten kijken omdat die te laag zijn. De zorgverzekeraars zouden zich moeten neerleggen bij afschaffing van de ex-postverevening. Velzel betwijfelt of de volumegroei de komende jaren beperkt kan blijven tot 2,5 procent zoals de minister wil. “Er is een autonome stijging van 4 procent. Die 2,5 procent is een mooi getal, maar het is niet te handhaven.” (Zorgvisie - Eric Bassant)

Lees ook:

ZN herstart project Invoering DOT
Klink kritisch over invoering DOT
NVZ start met het testen van DOT

Zorgmanager van het Jaar

Registreer u voor het congres Zorgmanager van het Jaar 2011 op 7 april.

11 reacties

 • no-profile-image

  Peter te Breda

  Fascinerend hoe je tegen DOT aan kijkt DGo. Voor mij is het na enige verdiepingslagen een glazen box, waar je wat energie in moet steken om hem te doorgronden. Zo bouw je je eigen parachute. Ik hoop niet dat de laggards het van de early adaptors (Rogers) gaan winnen in deze, want dan gaat de ziekenhuiszorg in Nederland nooit vooruit. Stilstaan is achteruitgaan in deze.

 • no-profile-image

  DGo

  Een vrije val zonder parachute is wellicht ook een goede vergelijking?
  In ieder geval komt de volledige productie van ziekenhuizen in een Black Box. En niemand weet hoe het er daarna uit komt.

 • no-profile-image

  Peter te Breda

  vreemd dat hierboven gesteld wordt dat een derde de producten identificeert. Juist de NVZ en NFU hebben hard meegewerkt aan de ontwikkeling van de DOT productstructuur en bovendien hebben zij de ontwerper (DBC-Onderhoud) mede opgericht om het gemakkelijker te maken voor ziekenhuizen een product te identificeren waarover met kopers (zorgverzekeraars) te spreken valt. Wanneer ieder ziekenhuis zijn eigen producten vaststelt komt niemand verder. Ik ben bijvoorbeeld ook blij dat alle energieleveranciers in KWH praten en niet in diverse energiematen. zo kan ik energiemaatschappijen vergelijken en kunnen zij zich onderscheiden.

 • no-profile-image

  Laurens Baas

  Oneens met Velzel. Helemaal afschaffen dat DOT. Wie bedenkt in een liberaal bekostigingsstelsel, marktwerking genoemd, dat de dienstverlener de identificatie van zijn dienst door een derde laat bepalen.
  Niet DOT maar ZOT.

 • no-profile-image

  Laurens Baas

  Niet helemaal eens met Velzel. DOT moet helemaal niet doorgaan. Wie bedenkt in een liberaal financieringsstelsel, marktwerking genaamd, dat de dienstverlener de aard van zijn geleverde dienst door een derde laat vaststellen. Van de DBC-systematiek is een gedrocht gemaakt, omdat in onze samenleving bureaucratie prevaleren boven verantwoordelijkheid.

 • no-profile-image

  Peter te Breda

  Met laffe terugtrekbewegingen komen we nooit in het betere zorgproductregistratie tijdperk. DOT moet doorgang vinden, maar koppel het nu eens niet aan prestatiebekostiging. Hou de FB-systematiek nog 2 jaar in de lucht naast DOT en je hebt genoeg kennis en gegevens om prestatiebekostiging in te voeren.

 • no-profile-image

  Jan Taco te Gussinklo

  Edwin Velzel kwam met heel zinnige en overtuigende argumenten.
  Lees ook: Afgrijzen over Subtrajecten http://bit.ly/eWtT2g

 • no-profile-image

  Daar ben ik het absoluut mee oneens. De nieuwe zorgproducten zijn een voorwaarde voor uitbreiding van het B-segment. De huidige DBC's geven interpretatieruimte. Bij DOT worden zorgproducten afgeleid uit de geregistreerde zorgactiviteiten. Het is wel een absolute noodzaak dat bij alle medewerkers, medisch specialisten en RvB DOT gaat leven: registratie, ICT, AO/IC, etc. op orde brengen. Een aantal ziekenhuizen lopen hier duidelijk voorop.

 • no-profile-image

  De praktijk

  Helaas, conversie is niet het enige probleem. DOT is mooi op de tekentafel, maar komt te vroeg voor de praktijk.

 • no-profile-image

  Absoluut niet doen! DOT betekent een enorme vooruitgang. Betere herkenbare producten. Je raakt je historie niet kwijt. Met een goede conversietabel zie je precies in welke zorgproducten welke DBC's terecht komen.

 • no-profile-image

  Harm

  Al weer ruim een jaar geleden kon ook ZN kiezen voor een alternatief plan. Ook toen al was de aanleiding o.a. gelegen in het gebrek aan historie bij verzekeraars en de stapeling van complexe dossiers. Een mooi plan van Zorgmarktadvies en NVZ dat DOT geleidelijker invoert. Maar nee, alleen DOT ineens is bespreekbaar gebleken. Nu de verzekeraars versneld in de wind komen te staan breekt het inzicht alsnog door. Hulde.

Of registreer u om te kunnen reageren.