Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Geen aparte bekostiging meer voor zorg op afstand

Zorg leveren via een beeldscherm wordt vanaf volgend jaar niet meer apart als experiment bekostigd. Dat blijkt uit de beleidsregels voor volgend jaar die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend heeft gemaakt.
Geen aparte bekostiging meer voor zorg op afstand

De afgelopen jaren is via innovatiebeleidsregels veel geëxperimenteerd met zogenoemde screen-to-screen-zorg. Hierbij kunnen cliënten via een beeldscherm ondersteuning krijgen van hun zorgaanbieder. Volgend jaar moeten zorgaanbieders deze zorg uit de reguliere gelden betalen.

Groepsbegeleiding

Een andere beleidswijziging die de NZa aankondigt, is dat cliënten met een groepsbehandelindicatie toegang krijgen tot groepsbegeleiding. Bovendien introduceert de NZa twee nieuwe toeslagen voor de intramurale AWBZ: voor non-invasieve ademhalingsondersteuning en voor civielrechtelijke forensische psychiatrie.

Hogere zzp's

Ten slotte zijn de beleidsregels ‘Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing’, ‘Ketenzorg Dementie en de declaratievoorschriften’ en de prestaties ‘Ketenzorg Dementie’ en ‘Nationaal programma ouderenzorg’ aangepast en worden de hogere zorgzwaartetarieven ingevoerd. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer

Philips lanceert zorg op afstand voor slaapapneu
Het Friese Land breidt zorg op afstand uit naar familie
Zorg-op-afstandproject in Son en Breugel
Zorg op afstand voor alle SAG-gezondheidscentra

Zorgvisie Bouwcongres

Hoe financieren zorginstellingen hun zorgvastgoed in de praktijk? Hoe gaan de financiers om met nieuwbouwplannen en waar moeten deze aan voldoen? Hoe houd je de bouwkosten in de hand? Neem daarom deel aan het Zorgvisie Bouwcongres en stel uw vragen aan de ervaringsdeskundigen. Meer informatie en aanmelden.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.