Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CPB rekent op miljarden besparing in AWBZ en Wmo

De grote reorganisatie van de AWBZ die het kabinet Rutte-2 wil doorvoeren, zal alles bij elkaar miljarden euro's opleveren. Globaal gaat het kabinet uit van een besparing van dik twee miljard euro in de AWBZ en Wmo voor 2017. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend
CPB rekent op miljarden besparing in AWBZ en Wmo

Er blijft onder Rutte-2 een romp-AWBZ over. De coalitiepartijen brengen de AWBZ terug tot de intramurale zorg voor gehandicapten en ouderen met zorgzwaarte 5 en hoger. Dat betekent dat verzorgingshuizen voor mensen met zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 zullen verdwijnen. De onderdelen intramurale langdurige GGZ en extramurale verplegingszorg zullen in 2015 overgeheveld worden naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het beter beheren van de romp-AWBZ scheelt 0,2 miljard euro. Daarnaast wordt met enkele andere maatregelen in de AWBZ nog eens 0,2 miljard euro bespaard. Het gaat hier onder andere om het verplichte hergebruik van scootmobielen.

Wmo

Voor de uitvoering van de Wmo krijgen gemeenten 1,6 miljard euro minder. De aanspraak op huishoudelijke hulp voor de hoge en midden inkomens wordt met ingang van 2015 geschrapt. Verder wordt de functie dagbesteding geschrapt en de aanspraken op persoonlijke verzorging worden ingeperkt.

Zorgverzekeraars

Wat de besparingswinst zal zijn van de uitvoer door zorgverzekeraars van de langdurige ggz en extramurale verpleging, durft het CPB niet te zeggen. 'Inpassing van de beide vormen van langdurige zorg in het raamwerk van de eenjarige private zorgverzekeringen zal nog niet eenvoudig zijn. Mede daarom heeft het CPB aan deze overhevelingen vooralsnog geen doelmatigheidswinst of andere finaciële effecten toegekend.' (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter / Beeld ANP Koen Suyk)

Besparingen langdurige zorg 2017
Extramuraliseren AWBZ-zorg 0.1 miljard
Overhevelen en inperken extramurale zorg naar gemeenten 1.6 miljard
Intramurale zorg 0.3 miljard
Niet doorgaan uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars 0.5 miljard
Huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken 1.1 miljard
Hergebruik hulpmiddelen, diverse maatregelen 0.2 miljard
Inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten 0.8 miljard

Lees meer:

Verzekeraars reageren gemengd op regeerakkoord
'Eigen bijdrage voor alleen ggz is heel vreemd'
'Eerlijk delen'" Pgb terug, gemeenten krijgen verzorging

14 reacties

 • no-profile-image

  Janet

  hallo Den Haag wakker worden.
  bezuinig eerst op andere zaken zoals minder overhead minder administatie topsalarissen aan pakken en vaste tarieven bemiddelingsburo's
  Moet je eens kijken wat dat scheelt.

 • no-profile-image

  irene

  Ja,ik heb ook heimwee ,maar ze zullen terugkomen.
  De pvv gaat weer knallen.
  Dit kabinet gaat het niet redden

 • no-profile-image

  irene

  Ja ze zijn toch zo weer weg.
  En dan komt de pvv,dat staat vast.
  Laat vallen rutte en de pvda
  Zijn knettergek

 • no-profile-image

  janske

  De gemeente zal straks wel veel stagelopers, bijstandsmensen, leerwerkprojekten, alpha's, vrijwilligers, mantelzorgers inhuren en de vaste mensen moeten vertrekken.

 • no-profile-image

  adje rem

  Beste Joris Goedbloed. De gg`s heten toch geen PANDA`s???

 • no-profile-image

  verpleegkundige in de wijk

  Kan iemand de politiek eens uitnodigen om in de thuiszorg mee te lopen: "cliënt krijgt 2x/3x per week zorg van (wijk)verpleegkundige en de andere dagen van verzorgenden" omdat blijkt dat dat de beste zorg voor die persoon is vanwege 3x per week speciale wondzorg. En dan zal dit in de toekomst ten dele door de zorgverzekering gefinancierd gaan worden en het andere deel (de persoonlijke verzorging van deze cliënt) door de WMO cq geregeld gaan worden door ambtenaren op het gemeentehuis, die dat beter zouden kunnen beoordelen dan de thuiszorg teams V&V zelf.

 • no-profile-image

  Joris Goedbloed

  Jan C, jij vraagt je af waar al dat geld naar toe is gegaan?? Wat dacht van de Grote Graaiers (de GG's) aan de top??

 • no-profile-image

  Monty7

  Judith je kunt dit gewoon tweeten hoor, het hele verhaal komt er niet op maar een link naar het stuk.

 • no-profile-image

  Jan C

  Er komt de laatste tijd geen eind aan de figuren (o.a. Klink en grijpgrage instanties)die miljarden en miljarden bezuinigen in de zorg.
  WAT MOETEN ONZE LEIDERS EN ONZE LEIDERS IN DE ZORG ER TOCH EEN GIGANTISCHE PUINHOOP EN ONTIEGELIJK DURE ZORG VAN HEBBEN GEMAAKT DAT DEZE UITLATINGEN GEMAAKT KUNNEN WORDEN. Het meest trieste is nog dat die HELE HELE DURE ZORG alleen maar heeft geleid tot dramatisch mindere kwaliteit van de zorg en dat ouderen en gehandicapten overheersend ernstige klachten hebben. WAAR IS DAN TOCH AL DAT GELD NAAR TOE GEGAAN????

 • no-profile-image

  harrie

  geef mij wilders en de pvv maar, die hebben hier al voor gewaarschuwd, dus alle oudere en gehandicapten die op rutte en samsom gestemd hebben betalen nu de rekening van deze samenzwering. bedankt vvd en pvda voor de misleidende toe zeggingen in de verkiezings debatten.

 • no-profile-image

  Gijs

  Overheid begin zo spoedig mogelijk met regelarme zorg en ontschotting van financieren, waardoor gemeenten en zorgorganisatie OOK kunnen besparen. M.a.w. Wetten aanpassen, waardoor overbodige administratieve hadelingen geschrapt kunnen worden, want anders hebben deze bezuinigingen direct invloed op de kwaliteit van de zorg!

 • no-profile-image

  irene

  DE volgende verkiezingen zullen ze niet winnen

 • no-profile-image

  tom

  Hoe kan je nou de drempel naar verzorgings- en verpleeghuis nou zo enorm verhogen en ondertussen de Thuiszorg strippen? Ik begin al bijna heimwee naar de PVV te krijgen.

 • no-profile-image

  Judith de Vries

  Ik zou dit bericht best willen tweeten, maar jullie leveren een URL aan van 174 tekens, dus die twitterknop die jullie onder dit artikel geplaatst hebben, heeft geen functie. Wanneer gaan jullie dit verbeteren?

Of registreer u om te kunnen reageren.