Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Deel oppositie steunt hervormingsplannen kabinet

De regeringspartijen VVD en PvdA krijgen de steun van D66 en ChristenUnie voor de hervormingen in de curatieve zorg en de langdurige zorg. Dat bleek dinsdag tijdens de eerste dag van de behandeling van de begroting van VWS.
Martin van Rijn en Edith Schippers tijdens de begrotingsbehandeling
Martin van Rijn en Edith Schippers tijdens de begrotingsbehandeling - Foto: ANP Evert-Jan Daniels

Als deze partijen ook in de Eerste Kamer de kabinetsplannen steunen, is de kans groot dat ze worden uitgevoerd. Met de SGP erbij is er een meerderheid van één stem. De SGP benadrukte gisteren het belang van de toekomstige betaalbaarheid van de zorg maar sprak zich niet voor of tegen de kabinetsplannen uit.

Felle kritiek

Tijdens de begrotingsbehandeling hadden SP, PVV en het CDA felle kritiek op de bezuinigingen op de langdurige zorg. Daar wordt deze kabinetsperiode 3,5 miljard euro bezuinigd op ondermeer huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. 'In de thuiszorg wordt echt de slopershamer gehanteerd', aldus SP Kamerlid Renske Leijten. 'Verstandelijk gehandicapten die al jarenlang in een inrichting wonen, komen op straat te staan', aldus Fleur Agema.

Helft inkomen naar zorgpremie

De VVD bracht hier tegenin dat als de zorguitgaven niet worden aangepakt, dat een doorsnee gezin dan in 2040 ongeveer de helft van zijn inkomen moet afdragen aan zorgpremies. De PvdA wil de staatssecretaris de kans geven om samen met het veld een visie te op te stellen over de toekomst van de langdurige zorg. PvdA Kamerlid Otwin van Dijk: 'Wij willen een nieuwe visie op de langdurige zorg.' Volgens de SP hebben de gesprekken weinig zin vanwege de strakke financiële voorwaarden. Leijten: 'Wat zijn de gesprekken waard als je je moet aanpassen aan het financieel kader?'

Extra wijkverpleegkundigen

De SP wreef de PvdA in dat de partij tijdens de verkiezingscampagne met het plan kwam om 1 miljard euro uit te trekken voor extra wijkverpleegkundigen. Dat bedrag is uit eindelijk neergekomen op 250 miljoen euro. Ook was er kritiek op het afschaffen van het recht op zorg in de AWBZ. 'Dat is schokkend. We hebben het over mensen die zonder die zorg niet uit bed kunnen komen', aldus CDA- Kamerlid Mona Keijer.

Meldpunt verspilling zorg

Een grote Kamermeerderheid steunt het plan van de PvdA om een meldpunt in te stellen voor verspilling in de zorg. Dat bleek woensdag De PVV, D66 en het CDA steunen het voorstel van PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. 'Maar er moet wel een goed plan komen', aldus D66 Kamerlid Pia Dijkstra. CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot heeft al een motie klaar liggen waarin om een concreet plan wordt gevraagd om verspilling aan te pakken.

Herkenbaar meldpunt

De PvdA vindt het een taak van de zorgverzekeraars om te kijken of verspilling via de inkoop van zorg kan worden uitgebannen. 'Er moet een herkenbaar meldpunt komen', aldus Bouwmeester.

Of registreer u om te kunnen reageren.