Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Marktscan: Liquiditeit ziekenhuizen is in gevaar

De kans op financiële problemen bij instellingen neemt toe door lage liquiditeit van zorgaanbieders. Patiënten worden eerder behandeld dan voorheen of krijgen een meer intensieve en dus duurdere behandeling. Niettemin groeit de omzet van ziekenhuizen minder in 2011. Dat blijkt uit de Marktscan medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Marktscan: Liquiditeit ziekenhuizen is in gevaar
Foto: NZa

'Onder prestatiebekostiging zal liquiditeit een groter issue worden omdat bevoorschotting minder vanzelfsprekend is.' De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt in de beleidsbrief aan de minister voor de lage liquiditeit van ziekenhuizen. De contracten tussen zorgverzekering en zorgaanbieder moeten beter om de risicovolle liquiditeit te tackelen, aldus de NZa: 'Het is aan ziekenhuizen en verzekeraars om daar afspraken over te maken of naar te handelen. Denk aan goede bedrijfsvoering, doelmatig werken; proberen lange termijnafspraken met de verzekeraars te maken en afspraken over bevoorschotting.'

Duurdere behandeling

De NZa constateert in de marktscan verder dat de groei van de DBC-omzet tussen 2006 en 2010 6,2 procent is. Van 2012 zijn geen vergelijkbare cijfers door overgang naar DOT. De omzetstijging wordt verklaard door veranderde behandelpraktijk van specialisten. Zij kiezen voor eerder behandelen of voor een duurdere, intensievere behandeling. Het aantal behandeltrajecten per patiënt stijgt ook; er worden meer DBC's per patiënt gedeclareerd. De patiënt wordt met meer verschillende aandoeningen naar de tweede lijn verwezen.

Minder omzet

Opmerkelijk is ook dat de omzetgroei bij algemene en topklinische ziekenhuizen in 2010 en 2011 lijkt af te nemen, bij UMC's neemt deze juist toe. De NZa heeft geen verklaring: 'Dit hebben we niet nader geanalyseerd.' Contractering van Zelfstandige Behandelcentra blijkt volgens de NZa marktscan wel jaarlijks toe te nemen, maar pas op "het laatste moment". In 2012 is pas in juni een toename van de contracten met ZBC's te zien. 'ZBC's ervaren dat zij als laatste aan de beurt zijn, omdat zorgverzekeraars eerst de onderhandelingen met de ziekenhuizen willen afronden. De cijfers in de marktscan lijken dit te bevestigen,' aldus de NZa.

Medisch specialisten

De lonen van de vrijgevestigd specialisten neemt als gevolg van de "honorariumkorting" af met 19 procent tussen 2009 en 2012 naar totaal 1,77 miljard euro. Er is een verschil met het totale bedrag voor honorarium van vrijgevestigde specialisten (2,021 miljard euro), dat wordt verklaard door "overige zorgproducten".

 

Marktscan Medisch specialistische zorg
Weergave van de markt 2008-2012

Carolien Stam

2 reacties

  • adje rem

    Prachtig toch die VRIJE zorgmarkt, slechts gereguleerd door nma , nza, vws , zorgverzekaars en andere zogenaamde private gieren, vogelvrij over de hoofden van de verzorgden en verzorgenden azend ? ? ? ?

  • E.Kriek

    ZN schijnt nog 12 miljard te hebben liggen in de schappen.
    Waar maken we ons druk om.
    Toch?

Of registreer u om te kunnen reageren.