Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers wil gebruik risicovolle derivaten verbieden

VWS-minister Edith Schippers wil het gebruik van risicovolle derivaten verbieden in de zorg. Ze denkt daarbij aan een verbod op "margin calls" en open posities. Een verbod op een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid houdt ze in overweging.
Schippers wil gebruik risicovolle derivaten verbieden
Foto: Lex van Lieshout

De minister vindt het de primaire verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders om verstandig om te gaan met derivaten, maar zegt nu al niet te hulp te willen schieten als het fout gaat.

Twintig procent zorginstellingen

Uit onderzoek door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) blijkt dat 70 van de 378, bijna 20 procent van de onderzochte zorgconcerns derivaten gebruikt. Hiervan zijn er 38 in de cure en 32 in de care. In de cure gaat het vooral om ziekenhuizen, in de care zijn het overwegend gehandicaptenzorginstellingen die derivaten gebruiken. In vijf van de gevallen kwam het WfZ swaps met mogelijke bijstortverplichtingen tegen. Deze waren overigens goed afgedekt. Uit eigen onderzoek van VWS kwam naar voren dat vier academische ziekenhuizen derivaten gebruiken, maar zij hebben naar eigen zeggen geen bijstortverplichtingen.

Risico's

Schippers wijst op de risico's van bijstortverplichtingen, zogeheten margin calls, die een instelling in acute financiële problemen kunnen brengen. Open posities kunnen leiden tot het betalen van bescherming tegen renteschommelingen terwijl de onderliggende lening nog niet is afgesloten. Zorginstellingen kunnen soms moeilijker van financier wisselen of banken geven zichzelf de mogelijkheid om contracten eenzijdig op te zeggen.

Verstandig

Het regeerakkoord verbiedt organisaties die met publiek geld zijn gefinancierd te speculeren met complexe financiële producten, zoals derivaten. Verzekeren tegen renterisico's is wel toegestaan. Schippers is van mening dat zorginstellingen over het algemeen verstandig met derivaten omgaan.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • h.criet

    Zowel bijdrage door burgers in zorg,sociaal(woningcorporaties etc), spaargelden ed mogen zomaar om het risico niet aangewend worden om tot verrijking te komen !
    Dat een multinational zich op dit terrein begeeft, kan men zich voorstellen, maar dan geld het spreekwoord: 'wie zich brand, zal dan op de blaren moeten zitten'!

Of registreer u om te kunnen reageren.