Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ziekenhuizen komen slecht uit stresstest

Met name de Universitair Medisch Centra’s (UMC’s) en de topklinische ziekenhuizen komen slecht uit een test voor financiële gezondheid. De stresstest van accountancybureau Ernst & Young is uitgevoerd onder 179 grootste zorginstellingen.
Ziekenhuizen komen slecht uit stresstest
Foto: ANP Koen Suyk

De stresstest die Ernst & Young heeft uitgevoerd bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht geven in de solvabiliteit, de winstgevendheid en de capaciteit om aan rente en aflossingen te voldoen. Deze uitkomsten kunnen een indicator zijn voor de financiële gezondheid van een zorginstelling. Meer dan de helft van de onderzochte instellingen voldoet aan minder dan drie van de zes normen die door banken gehanteerd worden bij financiering.

Verschillen

Bert Hilverda, partner bij Ernst & Young: 'De uitkomsten van de stresstest laten zien dat binnen de sectoren instellingen veel van elkaar verschillen. Opvallend is de tweedeling tussen curatieve zorg en de caresector. De ziekenhuizen scoren aanmerkelijk slechter dan de care-instellingen. Met name voor een groot aantal GGZ-instellingen en ziekenhuizen zijn de risico's groot. De gehandicaptenzorg staat er relatief positiever voor, net zoals de VVT.'

Prestatiebekostiging

De reden voor het verschil tussen ziekenhuizen en ouderenzorg  zit  volgens Hilverda in een aantal ontwikkelingen. Zo krijgen ziekenhuizen  te makenmet  prestatiebekostiging via het transitiemodel, de invoering van het macrobeheersingsinstrument en de overgang van prestatiebekostiging medisch specialisten naar het beheersmodel medisch specialisten. Dit zijn ingrijpende systeemwijzigingen met complexe regels en diverse onduidelijkheden, waardoor volgens Ernst & Young de cure wordt geconfronteerd met extra onzekerheid. 'De contractering met zorgverzekeraars heeft deze complexiteit verder vergroot, met name door het ontstaan van een mix van afspraken tussen ziekenhuizen en individuele zorgverzekeraars. Bovendien is deze contractering gebaseerd op het schadejaar terwijl het transitiemodel voor de ziekenhuizen het kalenderjaar betreft.'

Financiering

Volgens Hilverda kan de genoemde complexiteit en onduidelijkheden grote schade aanrichten in de curatieve zorgsector. 'Het is nu aan de diverse partijen daadwerkelijke oplossingen aan te reiken om te komen tot het wegnemen van deze onzekerheden. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan verwachten wij dat de sector een moeilijke periode tegemoet gaat waarin met name de financiering van de medisch specialistische zorg een belangrijk issue zal worden.' (Zorgvisie - Wouter van den Elsen)

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • h.criet

    Vinden jullie dit gek, te bedenken, dat er alleen maar bijkomt in plaats van dat er ook vanaf gaat?

Of registreer u om te kunnen reageren.