Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Rekenkamer plaatst vraagtekens bij effect pgb-maatregel

De Algemene Rekenkamer twijfelt aan de verwachtingen die het ministerie van VWS heeft over de pgb-maatregel in de Wmo. Dat stelt de Rekenkamer in een rapport met de doorberekening van de overheveling van begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo.
Rekenkamer plaatst vraagtekens bij effect pgb-maatregel

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft berekend dat er in het overgangsjaar van begeleiding naar de gemeente 722 miljoen euro aan gemeenten moet worden verstrekt en in het jaar daarop 2,8 miljard euro. De Algemene Rekenkamer heeft deze berekening getoetst op verzoek van de staatssecretaris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de Tweede Kamer heeft aangedrongen op een toets door een onafhankelijke instantie.

Kanttekeningen

Hoewel de berekening van de staatssecretaris juist is, plaatst de Rekenkamer wel kanttekeningen bij een aantal gegevens en aannames waarop de berekening is gebaseerd, zoals de veronderstelde effecten van de pgb-maatregel. Zo gaat de staatssecretaris in de berekening ervan uit dat 32 procent van de gebruikers van een persoonsgebonden budget (pgb) geen gebruik meer zou maken van publiek gefinancierde zorg zodra zij geen recht meer hebben op een pgb. De Algemene Rekenkamer constateert dat de onderliggende onderzoeken niet voldoende zekerheid bieden over deze aanname.

Volumegroei

Een andere onduidelijkheid ligt volgens de Algemene Rekenkamer bij de jaarlijkse volumegroei van de begeleiding. Omdat dit deel van de overeenkomst niet duidelijk is, kan de Algemene Rekenkamer niet aangeven of de staatssecretaris met het juiste groeipercentage heeft gerekend.

Onzeker

De overheveling van begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo zou volgens de originele plannen in 2013 plaatsvinden. In de Voorjaarsnota 2012 heeft het kabinet aangekondigd dat de overdracht van taken naar de gemeenten in elk geval niet meer in 2013 zal plaatsvinden. Op dit moment is het onzeker of de decentralisatie doorgaat vanwege mogelijk uitstel van de wettelijke maatregel. Desondanks publiceert de Algemene Rekenkamer het onderzoek zodat de uitkomsten op een later moment kunnen worden benut. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Lees het Rapport Budget voor decentralisatie van AWBZ-begeleiding
Nieuw pgb-besluit bekend
Grote onduidelijkheid overheveling begeleiding naar Wmo

3 reacties

 • no-profile-image

  zorgverlener

  heeft de rekenkamer ook al het personeel, dat met het rekenen gebezigd is ook al meegerekend?

 • no-profile-image

  Pierre

  IK plaats vraagtekens bij de kennis van jeroen over de rol en werkwijze van de Algemene Rekenkamer. Doorlooptijd van rekenkameronderzoeken vergen nu eenmaal tijd.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ik plaats vraagtekens bij de Algemene Rekenkamer. Het is gemakkelijk om kritiek te leveren als iedereen er blij mee is. De Rekenkamer had deze kritiek een half jaar geleden moeten leveren.

Of registreer u om te kunnen reageren.