Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgparagraaf verkiezingsprogramma CDA

Het CDA heeft vandaag haar verkiezingsprogramma voor 2012-2017 gepresenteerd, met de titel ‘iedereen’. In de zorgparagraaf pleit de partij voor een verschuiving binnen de zorg naar preventie en naar ‘zelf- en samenredzaamheid.’
Zorgparagraaf verkiezingsprogramma CDA

Het CDA kiest in de curatieve zorg voor één kaderstellend budget voor de eerste en tweede lijn, zodat verzekeraars en zorgverleners de zorg op de meest doelmatige wijze kunnen leveren.
‘Dan kunnen we de groei van dit budget ook in een gezamenlijke afspraak tussen overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners beperken tot wat nodig is om de vergrijzing en technologische vernieuwing op te vangen.’ De verzekerde zorg zal door het CDA beperkt worden tot noodzakelijke zorg. Alle aanspraken in het basispakket moeten volgens de Christendemocraten hernieuwd worden getoetst aan objectieve criteria van noodzakelijke zorg, die mensen niet zelf kunnen dragen.

Huisartsenzorg

Voor huisartsen en zo mogelijk voor de hele zorg komt gezondheidswinst en kwaliteit van zorgverlening centraal te staan in hun (abonnements-) financiering. ‘Kwaliteit is ook het resultaat van de bejegening en de behandeling zoals die door de patiënt wordt beoordeeld’, zo staat in het programma te lezen.

AWBZ

In de langdurige zorg wordt de AWBZ uitgevoerd door zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Dit maakt het volgens het CDA mogelijk om tot integrale, vraaggestuurde zorgverlening dicht bij mensen te komen. Samenwerking met gemeenten is essentieel. Familie, vrienden en buurtgenoten zijn essentieel voor het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van mensen die zorg behoeven. Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter / Beeld © ANP Toussaint Kuiters)

Lees meer:

Lees het verkiezingsprogramma 'iedereen'
CDA blij met contracteren eerste zzp'ers
Ab Klink wil het CDA niet leiden

6 reacties

 • no-profile-image

  hans dortmond

  Alles precies in de trend van directeur centraal planbureau paul scnabel.Zijn luchtballonnetje luidt dat ik nu al moet gaan sparen voor mijn rolator bovenop pensioenpremie

 • no-profile-image

  Rob

  Hierbij toont het CDA aan dat zij volledig het contact met de maatschappij is verloren. En de C zorg voor de minstdraagkragtigen en behoeftigen in de samenleving kan men maar beter vergeten.Voorbij wordt gegaan aan het feit dat door economische ontwikkelingen de inzet van mantelzorgers steeds moeilijker kan, noodzakelijke tweeverdieners en door woningtekorten het niet meer bijelkaar wonen van families.Wanneer zorgverzekeraars het voortouw moeten trekken dan kunnen de verzekerden verwachten dat zij steeds minder waar voor hun premie krijgen, dit zolang de verzekeraars primair een winstoogmerk hebben.

 • no-profile-image

  Rob

  Hierbij toont het CDA aan dat zij volledig het contact met de maatschappij is verloren. En de C zorg voor de minstdraagkragtigen en behoeftigen in de samenleving kan men maar beter vergeten.Voorbij wordt gegaan aan het feit dat door economische ontwikkelingen de inzet van mantelzorgers steeds moeilijker kan, noodzakelijke tweeverdieners en door woningtekorten het niet meer bijelkaar wonen van families.Wanneer zorgverzekeraars het voortouw moeten trekken dan kunnen de verzekerden verwachten dat zij steeds minder waar voor hun premie krijgen, dit zolang de verzekeraars primair een winstoogmerk hebben.

 • no-profile-image

  bezorgde

  Wanneer zelfs het CDA het einde van de echte verzorgingsstaat aankondigt, dat wordt het tijd om je echte vrienden te tellen. Diegenen die je in een afhankelijkheidssituatie zou durven vragen om gratis jouw billen te wassen. Het investeren in zulke vrienden vraagt meer inzet dan je met social media kunt oplossen.

 • no-profile-image

  Kees Marges

  Als dit de AWBZ paragraaf is, kun je daar alle kanten mee hoopt. Een reeks van algemeenheden. Typisch CDA, ze buigen alle kanten op.

 • no-profile-image

  Herman Bekker

  CDA moet haar schizofrene houding in dit politiek bestel eens onder de loupe nemen. CDA weet met haar mooie normen en waarden verduveld goed dat de Nederlandse Staat een Zorgplicht heeft voor haar ingezetenen. Dan moet je die verantwoordelijkheid niet afschuiven maar nemen.Wat de C betekent zijn ze al lang vergeten de de D komt niet in de Bijbel voor, alleen de A van Appel roept nog herinneringen op aan een slang en en een vrouw en een man,maar ja dat is zo erg lang geleden.

Of registreer u om te kunnen reageren.