Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dwangsom voor huisartsen na weigeren kostenonderzoek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dwangsommen opgelegd aan twee huisartsen die weigerden mee te werken aan een kostenonderzoek. Het aanleveren van informatie over hun inkomsten en praktijkkosten is volgens de NZa noodzakelijk om tot juiste tarieven voor huisartsenzorg te komen.
Dwangsom voor huisartsen na weigeren kostenonderzoek

De twee huisartsen uit Rotterdam kregen in totaal 55 werkdagen extra tijd om de gegevens alsnog aan te leveren. De huisartsen weigerden dit en moeten daarom nu ieder een dwangsom betalen. Huisarts Ching Yong moet een dwangsom betalen van in totaal 40.000 euro en alsnog de informatie leveren. Huisarts Richter moet een dwangsom betalen van 37.000 euro. Hij heeft uiteindelijk voldaan aan zijn aanleververplichting.

Berekening tarieven

Huisartsen en patiënten hebben recht op juiste tarieven voor huisartsenzorg. Voor de berekening van deze tarieven zijn gegevens nodig over de praktijkkosten en inkomsten van de huisartsen. Hiervoor wordt een representatieve steekproef genomen onder huisartsen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een huisarts niet kan voldoen aan het verzoek om informatie. Zo wordt bijvoorbeeld ontheffing van deelname verleend als de praktijk net gestart is of als er zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor het invullen van de vragenlijsten niet mogelijk is.

Ontheffing

Bij dit kostenonderzoek hebben 83 huisartsen ontheffing gekregen van deelname. Deze huisartsen dienden binnen de gestelde tijd een verzoek om ontheffing in en konden motiveren waarom zij de gevraagde informatie niet konden aanleveren. Bij deze twee huisartsen was dat niet het geval. Ook is er bij deze huisartsen geen sprake van verzachtende omstandigheden.

Publicatie onderzoek

In totaal hebben 310 huisartsen binnen de gestelde tijd wel de juiste informatie aangeleverd. De conceptrapportage van het kostenonderzoek huisartsenzorg wordt nu besproken met experts en vertegenwoordigers van de huisartsen. Zodra de resultaten definitief zijn, publiceert de NZa de rapportage op haar website.
(Zorgvisie/ICT – Mark van Dorresteijn | Twitter | Foto: NZa )

Gerelateerde tags

6 reacties

 • no-profile-image

  irene

  De huisartsen nemen meer tijd voor patienten.
  Een huisarts is niet in tijd uit te drukken,maar in goeie zorg.
  En dat kan ik zeker zeggen ,ik heb een betrokken huisarts.
  Hij is betrokken en neemt de tijd zo,dat je gerust weer weg gaat.

 • no-profile-image

  adje rem

  Net als bij andere zaken zijn kosten en kwaliteit aan elkaar gerelateerd. NIET??
  Laat de nza maar eens een definitie van kwaliteit geven ,waarvoor welke kosten in rekening gebracht mogen worden .
  LAAT DE NZA ZELF EENS LATEN ZIEN WAT ZIJ KOST VOOR WELKE BATEN EN RESULTATEN?? Handje eerst maar eens in eigen boezem.!!

 • no-profile-image

  A. Veere

  Eindelijk worden de kosten een keer inzichtelijk gemaakt, kan eidelijk het EPD worden ingevoerd om de controle op veel schrijvers duidelijk te maken.

 • no-profile-image

  criet

  ze hebben armslag genoeg om kostendekkend te werken, dat kan ik van mijn toko niet zeggen
  Dat zal anders worden bij nocure nopay

 • no-profile-image

  Bill

  Da's een nogal uit de kluiten gewassen boete, dunkt me

 • no-profile-image

  G K Mitrasing, huisarts

  Naar de rechter stappen!

Of registreer u om te kunnen reageren.