Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

De Friese Wouden moet NMa-boete toch betalen

De Friese Wouden, organisatie voor ouderen- en thuiszorg, moet de boete die de NMa oplegde toch betalen. Wel verlaagde de NMa de boete van 2 naar bijna 1,8 miljoen euro.
De Friese Wouden moet NMa-boete toch betalen

De Friese Wouden had bezwaar aangetekend tegen het NMa-besluit uit 2010.

Prijsafspraken

Een externe adviescommissie oordeelde dat de NMa voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat De Friese Wouden en Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland regelmatig onderling contact hadden over de prijs van huishoudelijke hulp in die regio. Deze informatie is te zien als prijsafspraak met als doel de mededinging te beperken.

NMa

Ook stemden de twee organisaties het inschrijfbeleid op elkaar af. De adviescommissie acht het aannemelijk dat de uitgewisselde informatie het marktgedrag van De Friese Wouden heeft bepaald. De commissie adviseert de NMa wel de daadwerkelijke ‘marktmacht’ van de zorgorganisatie duidelijker te motiveren. Ook wil de commissie weten waarom de NMa niet gevoelig is voor het argument de boete te verlagen. De Friese Wouden vroeg om geen of desnoods een symbolische boete, omdat dit in een vergelijkbaar geval bij Thuiszorg Kennemerland ook zou zijn gebeurd. De organisatie houdt vol dat de informatie-uitwisseling nergens heeft geleid tot merkbare schade aan de mededinging. (Zorgvisie-Carina van Aartsen)

Lees ook: advies en besluit

NMa boetebesluit
Document van Adviescommissie

Lees meer:

Mededingingsjuristen hekelen rol NMa in de zorg
NMa ziet definitief af van thuiszorgboetes
Hup NMa

Of registreer u om te kunnen reageren.