Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten willen onderzoek naar overheveling zorgtaken

Gemeenten betwijfelen of de kabinetsplannen om hun meer zorgtaken te geven, haalbaar zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit er daarom voor de risico's van deze zogeheten decentralisatie zo snel mogelijk onafhankelijk te laten onderzoeken.
Gemeenten willen onderzoek naar overheveling zorgtaken
Foto: Foto: Roos Kole

Het is de bedoeling dat gemeenten verantwoordelijk worden voor onder meer de jeugdzorg en de AWBZ. De gemeenten zijn daartoe bereid, maar het kabinet van VVD en PvdA eist tegelijkertijd dat ze ook bezuinigen. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: 'We hebben onvoldoende zicht op wat al die maatregelen bij elkaar betekenen voor de lokale samenleving, voor gezinnen en voor individuen'.

VNG

De VNG had die onduidelijkheid al aangekaart bij het kabinet nadat het regeerakkoord was gepresenteerd. Maar dat leverde geen helder totaalbeeld op van de effecten op de samenleving en de financiële risico's, zegt Jorritsma. Plannen om onder meer huishoudelijke verzorging en dagbesteding naar gemeenten over te hevelen, bestaan al langer. De VNG stelt dat het nieuwe kabinet de spelregels heeft aangepast. 'De context waarbinnen we nu de decentralisaties moeten realiseren, is verslechterd. We vragen ons af of dit pakket uitvoerbaar is'.

ANP

Gerelateerde tags

7 reacties

 • rechterkant

  hoe noemen ze dat ook weer

  HET ENE GAT MET HET ANDERE DICHTEN

 • Na bovenstaande reacties gelezen te hebben. Mijn mening is ; Het niet alleen een kwestie van Euro s , maar meer hoe je Zorg organiseert en welke keuzes je maakt als Politiek. Euro s is geen probleem. Als je ziet , waar wij onze Euro s aan besteden . Voorbeelden : 1. Europa , wat Vele Miljarden kost o.a. Griekenland ; etc..; 2. Banken , wat Miljarden heeft gekost en waar weer vele Miljarden bij moet. ; 3. JSF . Nog in ontwikkeling , maar er moeten weer extra Miljarden bij !.; 4. HSL/FYRA , de Spoorllijn en Trein heeft Miljarden gekost en er moet nog vele Euro s bij. 5. Werkgelegenheid , o.a. Scheepsbouw ; Industrie ; etc. , die we weg hebben gedaan naar China . Zo kan ik nog even doorgaan. Wij als NL moeten goede keuzes maken. Wij missen in NL Mensen met een Heldere , Langere Termijn Visie. De Politiek in NL laat het afweten en luistert te veel naar Bruxelles. Komt niet door de slechte Spoorlijn . Deze gaat de Gemeente Den Haag zelf op zich nemen. Heeft wel een Visie.

 • goochelaar

  Een nieuwe verordening, dat weer geld oplevert, in het leven roepen.Het is een kwestie van goochelen, zoals ze vaker met de onroerend goed, water, afval en noem maar op, doen. Daardoor vliegen de verkapte belastingen in het begin vh jaar om de oren en bij elkaar genomen, betaal je niet 50% omdat zo ruim klinkt maar gauw al 70à80%

 • adje rem

  Gemeenten hoeven niet bang te zijn dat de overheveling van zorgtaken door de rijksoverheid niet HAALbaar zouden zijn . Ze moeten bezorgd zijn en (laten ) onderzoeken of de zorgtaken door de gemeenten UITVOERBAAR zijn. Beastingbetalers zijn ook niet bang dat verhogingen niet HAAl- baar zouden zijn .Die twijfelen voortdurend of ze BETAAL -baar zijn . Daar is geen onderzoek voor nodig .

 • bezorgde

  Dilemma 10;
  10.Een versobering van dergelijke omvang heeft onherroepelijk impact op werkgelegenheid

 • Jan C

  Zoals heel veel in de zorg is ook dit weer fout gegaan.
  Waarom niet keurig op een A4-tje neergeschreven: dit gedeelte van de zorg wordt voortaan door de gemeente gedaan en daar staat per onderdeel deze financiele tegemoetkoming door de overheid tegenover.
  Hoorde Mevr Jorritsma -- voorzitter Ned Gemeenten -- deze morgen op de radio; ze wist van niks.
  Krijg sterk de indruk dat in de zorg -- tot en met de minister -- stevig achterover wordt geleund voor heel hoge salarissen. En weer zal de patient de dupe zijn.

 • bezorgde

  Dat is al onderzocht door Gupta strategist: http://www.gupta-strategists.nl/storage-files/Studies/Gupta%20Strategists-AWBZ%20sociale%20hart%20van%20zakelijke%20NL_GUPTA%20studie-20111107.pdf
  En het levert 10 politieke dilemma’s op: die hete (bezuinigings-)aardappel wordt inderdaad van de landelijke naar de lokale politiek doorgeschoven.:

  De 10 dilemma's
  1.Alleen lichte zorgvraag versoberen is bij lange na niet voldoende
  2.Alleen korten bij hogere inkomens is bij lange na niet voldoende
  3.Ouderen in de middenklasse worden in elke scenario flink geraakt
  4.Als je vooral lage inkomens ontziet, dan neem je de prikkels tot preventie en zelf regelen weg: de lagere inkomens hebben immers de hoogste zorgvraag en dus de meeste baat bij gezond zijn
  5.Zonder (veel) meer zelf doen bij lagere inkomens is bezuiniging èn enig behoud koopkracht middeninkomens eigenlijk vrijwel onmogelijk
  6.Zware thuiszorg beter vergoeden dan lichte geeft prikkel om zware zorg geïndiceerd te krijgen
  7.Verschraling thuiszorg via gemeenten kan leiden tot meer zware zorg in intramurale setting
  8.Meer mantelzorg heeft consequenties voor arbeidsparticipatie en –productiviteit
  9.Er is gekozen voor lokale uitvoering vanwege de nabijheid, maar decentrale uitvoering is vaak opnieuw het wiel uitvinden en groot risico op praktijkvariatie. Dit kan de kosten opdrijven

Of registreer u om te kunnen reageren.