Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NVZD verliest kort geding beloningscode

De Nederlandse zorgbestuurders moeten zich houden aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zij mogen geen eigen beloningscode hanteren. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag vandaag.
NVZD verliest kort geding beloningscode

Zorgbestuurders vallen door de WNT onder het eerste regime. De nieuwe wet betekent dat de inkomens van zorgbestuurders maximaal 130 procent van het salaris van een minister mogen bedragen, plus de onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. De gemaakte salarisafspraken blijven daarbij nog vier jaar gelden. Hierna wordt het salaris in drie jaar afgebouwd. Een verlenging, nieuwe aanstelling of overeenkomst moet vanzelfsprekend aan de WNT voldoen. De NVZD besloot hier tegenin te gaan omdat zij sinds 2009 een eigen beloningscode, de Beloningscode Bestuurders in de Zorg, voeren.

Eerste regime

De rechter oordeelt dat zorginstellingen in principe vallen onder het eerste regime van de WNT. ‘In hoeverre een zorginstelling als meer publiek of meer privaat dient te worden beschouwd, is afhankelijk van de weging van verschillende factoren.’ Deze weging is voorbehouden aan de wetgever en kan in een kortgedingprocedure slechts beperkt getoetst worden. Slechts in het geval van duidelijk onredelijke keuzes door de wetgever kan de rechtbank ingrijpen. Maar daar is volgens de rechtbank geen sprake van omdat de Staat terecht stelt dat zorginstellingen het publieke belang dienen en afhankelijk zijn van publieke middelen voor hun bekostiging. Dat de adviescommissie van de raad van state anders heeft geadviseerd, maakt de keuze nog niet onredelijk, zo oordeelt de rechtbank.

Disproportionaliteit

De Staat is verder bevoegd om in te grijpen in de hoogte van de beloningen. De rechter ziet in dat het publieke belang is gediend wanneer de overheid ingrijpt als het gaat om het beperken van excessieve beloningen. Het algemene belang weegt in dit geval zwaarder dan de rechten van het individu. Ook de overgangstermijn is niet onredelijk. Bestuurders mogen vier jaar hun salaris behouden, daarna moet in drie jaar worden afgebouwd. En dat is redelijk, oordeelt de rechter. Reden hiervoor is dat de medebestuurders in de zorg in de regel niet meer dan vier jaar hun functie bekleden.

Onderscheid in beloning

In de beloningscode van de NVZD bestaan verschillende categorieën. Een bestuurder die actief is binnen een grote complexe zorginstelling heeft recht op een grotere beloning dan de bestuurder in een kleine eenvoudige organisatie. Volgens de rechter is binnen de WNT genoeg ruimte om dit onderscheid te maken.

Zorginstellingen versus zorgverzekeraars

De NVZD betoogde in de pleitnota ook dat de toepassing van de WNT in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Zorgverzekeraars worden namelijk onder het tweede regime geschaard en zij mogen wel hun eigen beloningscode voeren. De Staat voert aan dat zorgverzekeraars onder het tweede regime vallen omdat zij, in tegenstelling tot zorginstellingen, opereren op een markt waar serieuze concurrentie bestaat op het gebied van marktaandeel en omdat zij aanvullende verzekeringen aanbieden die buiten het semipublieke domein vallen. Daarmee is volgens de rechter voldoende aannemelijk gemaakt dat zorginstelling en zorgverzekeraars niet als gelijke gevallen behandeld hoeven te worden.

Oordeel

De rechtbank beslist dat de NVZD in het ongelijk wordt gesteld. Daarbij wordt de NVZD veroordeeld tot het betalen van de kosten van het kort geding.

Reactie NVZD

De NVZD laat weten dat zij teleurgesteld is in de uitspraak. ‘Wat ons op het eerste gezicht opvalt, is dat de rechter aan de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid geeft en kennelijk geen ruimte ziet de NVZD in het gelijk te stellen. De NVZD zal de uitspraak nauwgezet bestuderen en bespreken met de leden. De NVZD gaat ervan uit dat snel met de minister van VWS wordt gesproken.’

Reactie Abvakabo FNV

In tegenstelling tot de bestuurdersclub reageert vakbond Abvakabo FNV verheugd. Voorzitter Corrie van Brenk: 'Belastinggeld voor zorg moet aan zorg worden besteed en niet aan buitensporige salarissen van bestuurders. Het is te gek voor woorden dat zorgbestuurders zich druk maken over hun topsalarissen terwijl medewerkers in de thuiszorg een kwart van hun salaris moeten inleveren en de kwaliteit van zorg door bezuinigingen hard achteruitgaat.'

7 reacties

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • adje rem

  tja beste Peter de Wit. Van mij mogen deze figuren zo snel mogelijk emigreren . De huidige BIG-hype. E.J.S. kan de weg wijzen naar Heilbronn . Ook BONAIRE is een vergaarbak van dit soort figuren , waar CURACAO er al te veel in de ''regering'' heeft, terwijl ze in het huidige Suriname zeker asiel kunnen vragen . Inburgeringscursussen zijn nergens vereist, omdat hun profiel ......precies PAST ! ! !

 • Peter de Wit

  Tja, misschien zijn er mazen in het net. Als de urenbelasting van een minister mee wordt genomen in de relatie met het inkomen zijn we van dat maas in de wet af/is voorkomen. Regels zijn regels maar handhaven is niet handhaven (maar 'gedogen' of zoiets).
  Waarom zouden interrimmers anders moeten-worden behandeld?
  Misschien dat er meer capabele jongeren hun kans krijgen want de graaiers vinden toch dat er hoge salarissen moeten worden betaald om te voorkomen dat ze naar het buitenland gaan? Dat kunnen ze dus nu.

 • Jan C

  @adje rem. Heel goed gezien. Ergens ad interim. Of in deeltijd met hetzelfde veel te hoge salaris. Of een commissariaatje erbij. Of een tweede verpleeghuis erbij. Je kunt dat jacht en dat tweede huis toch niet opzeggen.

 • adje rem

  Sommige bestuurders zullen nu wat vaker gaan ...........INTERRIMMEN ..? ? ?

 • Jan C

  Het gezonde verstand en vooral het fatsoen AAN REGERINGSZIJDE heeft gezegevierd. Nu fanatiek blijven controleren welke slinkse manieren de bestuurders aanboren om toch hun onfatsoenlijke salarissen te realiseren; onfatsoenlijk omdat de meesten TEN OPZICHTE VAN DE PATIENTEN EN BEWONERS niet de prestatie leveren die zeer gewenst en geeist mag worden. Die tijd moeten en kunnen ze beter besteden aan de patienten en bewoners.

 • Rob

  Zo, het NVZD had het niet slechter kunnen doen. Alle bestuurders balen nu dubbel, eenmaal vanwege de inkomensdaling en eenmaal vanwege de slechte pers die de bestuurders mede door de NVZD over zich heen krijgen. Die inkomensdaling (zeg ik als 'bestuurder') is terecht, maar ik vind het vervelend en onterecht dat bestuurders gezien worden als zakkenvullers zonder hart voor de zorg. Laat de NVZD de strijdbijl begraven, en werken aan een beter imago van de bestuurder.

Of registreer u om te kunnen reageren.