Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Top-10 grootverdieners in de zorg

De best verdienende bestuurder in de zorg van 2011 zit bij Achmea, hij kreeg bijna 513 000 euro. De meest verdienende bestuurder van een zorginstelling was de bestuursvoorzitter van Zorggroep Noorderbreedte in Leeuwarden, hij verdiende 384 498 euro. Dat blijkt uit rapportages die het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren bekend maakte.
Top-10 grootverdieners in de zorg
Foto: Foto: Koen Suyk

Top 12 inkomens bestuurders zorginstellingen
1. Zorggroep Noorderbreedte, Leeuwarden, (nu Zorgpartners Friesland), bestuurder:
384.498  euro

2. SOVAK Terheijden, lid raad van bestuur:
358.583  euro

3. St. Prot. Christ. Woonzorg Unie Veluwe, Nunspeet, voormalig bestuurder:
354.443 euro

4. Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, bestuursvoorzitter:
330.000 euro (gegevens jaarverslag 2011)

5. Zuidwester, Middelharnis, voorzitter raad van bestuur:
326.892 euro

6. Leids Universitair Medisch Centrum, voorzitter raad van bestuur:
317.372 euro

7. Universitair Medisch Centrum Utrecht, raad van bestuur:
311.335 euro

8. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, raad van bestuur:
309.069 euro

9. Maxima Medisch Centrum, Veldhoven, lid raad van bestuur:
302.000 euro

10. Stichting Lentis Zuidlaren, voorzitter raad van bestuur:
305.255 euro

11. AMC Amsterdam, voorzitter raad van bestuur:
304.000 euro (gegevens jaarverslag 2011)

12. Erasmus MC Rotterdam, raad van bestuur:
303.562 euro

Stichting Accolade Zorggroep, bestuurder:
597.253 euro (€ 127.000)

Bovenstaande vermelding komt overeen met de formulering die de zorginstellingen zelf hebben aangeleverd bij Binnenlandse Zaken. Dit zijn vermelingen op functie, niet op naam. De bestuurder van Stichting Accolade Zorggroep staat in de lijst van grootverdieners bovenaan met bijna zes ton euro. Dit klopt volgens Accolade niet: bestuurder Van Eijsden krijgt jaarlijks 127 000 euro. Het bedrag komt voor 2011 zo hoog uit omdat zijn wachtgeld van 5 jaar in een keer is bijgeboekt.

 

In 2011 nam het aantal grootverdieners in de zorg toe maar zij verdienden gemiddeld minder dan in 2010: 1958 zorgaanbieders verdienden gemiddeld  210568 euro, terwijl dat er het jaar ervoor 1517 waren met een gemiddeld inkomen van 226200 euro. Grootverdieners bij zorgverzekeraars verdienden gemiddeld meer: 262807 euro in 2011, tegen 311891 euro in 2010. Het totale aantal boven de Balkenendenorm nam ook hier toe: van 43 naar 52.

Top zeven zorgverzekeraars

Achmea Zorgverzekeringen NV, voorzitter Divisie:
512.963   euro

CZ groep Zorgverzekeraar, OWM UA, raad van Bestuur:
415.000   euro

Menzis, bestuurslid:
391.071   euro

CZ groep Zorgverzekeraar, OWM UA, raad van Bestuur:                  
368.000    euro

Coöperatie De Friesland u.a., voorzitter raad van bestuur:  
363.925   euro

Achmea Zorgverzekeringen NV, staff director:
352.107 euro

Coöperatie VGZ u.a., directeur:                               
232.365   euro

Bovenstaande vermelding komt overeen met de formulering die de zorginstellingen zelf hebben aangeleverd bij Binnenlandse Zaken. De vermelingen staan op functie, niet op naam.

Wet Normering Topinkomens

Vanaf 1 januari 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens. Die verbiedt een salaris voor bestuurders in de publieke- en semipublieke sector boven 130 procent van het ministerssalaris. De grens ligt op 228.599 euro (187.340 salaris, 8.069 onkostenvergoeding, 33.190 pensioenbijdrage werkgever). Een minister heeft nu 144.000 euro aan salaris. Voor medewerkers geldt onder de nieuwe wet geen verbod, maar wel de plicht tot openbaarmaking. Zittende bestuurders vallen onder het overgangsrecht: zij houden maximaal vier jaar hun huidige salaris, en gaan daarna in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de nieuwe norm.

11 reacties

 • linkerkant

  niet links lullen en rechts zakken vullen,laat je echte hart voor dit vak spreken

 • adje rem

  Beste Zorggoedvoorelkaar. Waarom toch altijd aandacht voor slecht nieuws, voor slecht weer , voor slechte zorg , voor artsen met een lijkenspoor,voor derivatieve faillietbestuurders , enz. Er is geen toptien , maar een topmiljoenen binnen de norm , die zichzelf zeker niet als zodanig wensen te PROfileren, in tegenstelling tot de zich uitzaaiende graaiers die ik zou willen FILEREN . Virtueel natuurlijk ! !

 • Zorggoedvoorelkaar

  Waarom altijd de aandacht voor de top tien van 'grootverdieners' . Waarom geen top tien van hoe het ook kan binnen de norm?

 • Uithof

  Wat betreft Achmea: de beloning van de laag boven de divisie stond heel even op internet en werd er snel weer afgehaald. Niet snel genoeg, het was al gekopieerd: vijf directieleden à bijna 1 miljoen pp per jaar, plus onkosten, plus een leasevergoeding van € 2900 per maand. Daarbij vergeleken zijn dit schamele loontjes om met Jan C te spreken.

 • Jan C

  Ooit zei ik: 'Als ik 50.000 euro per jaar verdiende of nog veel meer 'kreeg', zou ik het meerdere geven aan die troosteloze en vaak uitzichtloze patienten in verpleeg en verzorgingstehuizen. Een van de toehoorders zei: 'Dat is nu de reden waarom je maar een schamel loon hebt; iemand die heel veel verdient, heeft maar een doel (en daar moet zelfs zijn moeder voor wijken), dat is nog meer verdienen (en dat van die patienten hoort hij of zij niet eens!!)

 • Jan C

  VERVOLG: Al twee jaar geleden en ook vorig jaar schreef ik soortgelijk bericht. Het verandert niet. Dat komt omdat de bestuurders en hun management NIET gericht zijn op DE PATIENT maar om die 385000 euro minstens te handhaven en als het kan fors hoger te maken. Haal ze niet voor de TV want dan pink je een traan weg zoveel hebben ze over voor de patient. Voor God maken ze dan een tweede doodzonde. Ik weet dat ze daar niet mee zitten.

 • Jan C

  Vanuit mijn brede ervaring met verpleeg en zorginstellingen ga ik er even vanuit dat Zorginstelling Noorderbreedte niet anders is dan mijn ervaring (hoeft niet natuurlijk). Dan stel ik vast dat de bestuurder van Noorderbreedte 385.000 (euro) KRIJGT en dat daar dezelfde gebreken zijn: geen goed, warm, gevarieerd en voldoende eten, niet op tijd naar het toilet en niet op tijd ervan af (geen half uur), niet af en toe het hoofd binnen steken (is er nog iets), geen controle medicijnen (bijv geen medicijnen voor een aandoening die ze in 2008 hadden en nu niet meer maar die ze nog wel steeds hebben; zo hoopt het zich geweldig op: is ongezond en erg duur), geen privacy (eindelijk de eenpersoons kamers die allang zijn beloofd door voorgangers van van Rijn), niet vaker dan eenmaal douchen per week (zeker bij heet weer), geen bewegingstherapie (anders gaat het van kwaad naar erger), niet met enige regelmaat naar buiten (zeker als er geen familie is), niet voldoende entertainment en het allerbelangrijkste: GEEN aandacht, hartelijkheid, betrokkenheid, een gesprekje, EEN LIEFDEVOLLE ARM om de patient.

 • DGo

  Reken procentueel uit hoeveel bestuurders en directieleden van zorgverzekeraars boven de B-norm betaald worden t.o.v. die van zorginstellingen. Dan slaan ze hun collega's uit de zorginstellingen met groot gemak.
  NB een divisie van Achmea kent nog minstens één laag daarboven!

  En dan is er nog geen rekening gehouden met de complexiteit van de organisaties. Bij een zorgverzekeraar gaat het toch in belangrijk mate om het op peil houden van het verzekerdenbestand. En daarvoor is al snel een goed declaratie- en uitkeringssteem en adequate servicedesk relevant. Verder in oktober enkele slimme wisseltrucs met de dekking om te verbloemen dat er toch weer te veel aan de omvang daarvan wordt geknabbeld en veel zaken worden overgeheveld naar de aanvullende verzekering.

  Wanneer wordt ingezoomd op andere functies bij zorgverzekeraars b.v. van € 180.000 tot 'de B-norm', dan zal men tot nog grotere verrassingen komen. Een zorgverzekeraar heeft heeeeel veeeel echelons onder de bestuurder.
  NB Vanuit directie- en adjunctdirectiefuncties kan geen overstap worden gemaakt naar een zorginstelling zonder er in salaris dan sterk op achteruit te gaan. Dat is niet van de laatste tijd maar gold al meer dan 10 jaar geleden.
  Een bestuurder van een zorgverzekeraar die overstapt naar b.v. een ziekenhuis is een zeldzaamheid. Iemand die dat doet moet toch wel over een heel groot ego beschikken.

 • aaltd

  Foutje, excuus, moet zijn 10 x meer

 • aaltd

  Gek he, dat zoveel betaald moet worden aan premie's en dhet basispakket steeds verder wordt uitgekleed. Steeds hoger salaris dus steeds hogere premie's te betalen door de clientele. Zij 'verdienen' 100 x meer dan iemand met een modaal inkomen. Schandalig!!!!!!!!!!!!

 • Arnold E

  In tegenstelling van wat in het bericht vermeld wordt;
  De bezoldiging van de bestuurders het AMC staan op bladzijde 124 van het jaarverslag 2011.
  De bezoldiging van de bestuurders het Slotervaartziekenhuis staan op bladzijde 43 van het jaarverslag 2011.

Of registreer u om te kunnen reageren.