Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Discussie risicoselectie laait op

Minister Edith Schippers (VWS) heeft maandagavond gereageerd op een open brief van student Daniël de Rijke, die risicoselectie in het systeem van zorgverzekeringen aan de kaak stelt. De Rijke is ex-kankerpatiënt en zegt dat hij vanwege zijn medische verleden door diverse zorgverzekeraars is afgewezen toen hij zich wilde aanmelden voor een aanvullende verzekering, omdat hij ook voor fysiotherapie verzekerd wil zijn.
Discussie risicoselectie laait op
Foto: VWS

Zijn wens heeft niets te maken met het feit dat hij vorig jaar kanker heeft gehad, schreef De Rijke aan Schippers. Hij is inmiddels genezen. Maar volgens hem houden verzekeraars er wel in negatieve zin rekening mee dat hij de ziekte heeft gehad, risicoselectie met andere woorden. De Rijke klaagde over de 'medische selectie' die verzekeraars zouden toepassen bij mensen die een aanvullende verzekering willen. Een van de verzekeraars zou de student zelfs als een 'brandend huis' hebben getypeerd.

Brief minister

Schippers wijst er in haar brief op dat er ook binnen de basisverzekering mogelijkheden zijn om fysiotherapie te krijgen, bijvoorbeeld na een ernstige sportblessure. De aandoening moet dan wel op een lijst staan waarvoor langdurige fysiotherapie is aangewezen. Volgens Schippers zijn er zeker zes verzekeraars die niet zo'n selectie toepassen en waarvoor De Rijke daarom zou kunnen kiezen. Verder spreekt de minister tegen dat de zorgverzekeringen worden uitgekleed. 'Jaar op jaar wordt het basispakket uitgebreid met nieuwe medicijnen en behandelingen. Ze noemt het Nederlandse systeem 'uitermate solidair'.

Renske Leijten

SP-Kamerlid Renske Leijten reageert desgevraagd op de kwestie. 'De minister vindt het prima dat er in de aanvullende verzekeringen risicoselectie voor komt. Ik ben het daar niet mee eens. Je ziet nu dat belangrijke behandelingen voor mensen met een chronische ziekte in de aanvullende pakketten terecht komen. Terwijl die pakketten in mijn optiek voor aanvullende dingen zoals homeopathie en dergelijke zouden moeten zijn. Dat vind ik een wel degelijk uitholling van de solidariteit in het verzekeringssysteem. Er zou in de aanvullende polis, net zoals in de basispolis, een vereveningssysteem geïntroduceerd moeten worden. Dit om de prikkels bij verzekeraars weg te halen om te handelen als winstgedreven bedrijven, wat ze in feite ook zijn.'

Risicoselectie basispolis

Afgelopen vrijdag meldde Zorgvisie dat risicoselectie niet alleen in de aanvullende polis voorkomt, maar ook in de basispolis. Ondanks het feit dat medische selectie in de basispolis verboden is. Hoogleraar Wynand van de Ven van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft laten zien dat het vereveningssysteem van zorgverzekeraars nog niet in orde is. Het blijkt dat door dit systeem sommige groepen "overgecompenseerd" worden en andere juist "ondergecompenseerd". Dat betekent dat verzekeraars voor sommige klanten honderden euro's per jaar te weinig compensatie krijgen uit het vereveningsbudget en voor andere te veel. Van de Ven heeft aangetoond dat in 2009, op het moment dat mensen gingen overstappen van verzekeraars, er significante verschillen optraden tussen verzekeraars. Sommige maatschappijen kregen bovengemiddeld veel overgecompenseerde klanten binnen. Bovendien verlieten bovengemiddeld veel ondergecompenseerde klanten die verzekeraars. Dit is volgens Van de Ven bewijs voor 'risicoselectie' en dat heeft hij ook zo gerapporteerd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa stelt echter dat dit geen bewijs is voor laakbaar handelen door zorgverzekeraars.

Of registreer u om te kunnen reageren.