Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers gaat toezicht regiomaatschappen verstevigen

Minister Schippers van VWS wil het toezicht op regiomaatschappen wettelijk verankeren en werkt aan regelgeving die regiomaatschappen verplicht zich voor hun vorming aan te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Schippers gaat toezicht regiomaatschappen verstevigen

Medisch specialisten fuseren regelmatig tot zogenoemde regiomaatschappen. Regiomaatschappen zijn gefuseerde, instellingsoverschrijdende maatschappen van medisch specialisten.

Regiomaatschap

De maatregel van Schippers volgt na een onderzoek van de NZa. Uit dat onderzoek blijkt dat het aantal regiomaatschappen de laatste jaren is toegenomen. Deze maatschappen worden zo groot dat ze in een regio grote macht krijgen die de zorginkoop bedreigt. Zorgverzekeraars lijken daardoor met verschillende ziekenhuizen te onderhandelen, maar de in praktijk zijn het de dezelfde medisch specialisten die de zorg leveren. Zeker als de zorg is geconcentreerd op één plek wordt het aantal keuzemogelijkheden beperkt en doorkruist daarmee de selectieve zorginkoop van verzekeraars.

Regelgeving Schippers

Met de nieuwe wet wil Schippers regiomaatschappen verplichten om zich voor hun vorming aan te melden bij de NZa. Tegelijkertijd worden regiomaatschappen in de wet onder de noemer 'zorgaanbieder' gebracht. Hierdoor wordt de mogelijkheid om toezicht te houden op regiomaatschappen vergroot.

Of registreer u om te kunnen reageren.