Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘De Opvoedpoli krijgt wurgcontracten van de verzekeraars’

De veel bekroonde zorgaanbieder De Opvoedpoli krijgt dit jaar fors minder zorg vergoed door zorgverzekeraars. De kleinschalige instelling voor integrale jeugdzorg wordt daardoor gedwongen klanten met een rekening te confronteren.
‘De Opvoedpoli krijgt wurgcontracten van de verzekeraars’

De Opvoedpoli is in 2008 opgericht door Linda Bijl en heeft sindsdien veel prijzen in de wacht gesleept. Onder andere de High Growth Award in 2011, de tweede plek bij de verkiezing van het meest innovatieve bedrijf van 2012 en de zevende plek bij de Gazelle 2012 prijs van het Financieele Dagblad. Bij Zorgvisie was Bijl vorig jaar genomineerd voor de titel Zorgmanager van het Jaar.

Innovatieve aanpak

Dat De Opvoedpoli een veelgeprezen innovatieve aanpak heeft, doet echter niet ter zake bij de contractering, vertelt Bijl. 'Nieuwe, innovatieve aanbieders staan achter aan in de rij bij de zorgverzekeraars. Vergoedden verzekeraars voorheen nog 80 procent van het volume, nu heb ik te maken met een vergoeding van 50 procent. Dat is bijvoorbeeld het geval bij CZ. Er is totaal geen onderhandelingsruimte en daarom noem ik het wurgcontracten. Bij Menzis krijgen we zelfs helemaal geen gehoor meer op onze offertes.'

Gevestigde aanbieders

Bijl noemt het cru dat gevestigde ggz-instellingen op historische gronden automatisch contracten krijgen, terwijl nieuwe innovatieve zorg momenteel de das wordt omgedaan. Dit komt volgens haar door de geplande aanpassingen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) die bedoeld zijn om de groeiende zorgkosten te beteugelen. Artikel 13 wordt aangepast waardoor niet-gecontracteerde zorg niet meer vergoed hoeft te worden. Daarmee kan de zorgverzekeraar zijn verzekerden dirigeren naar de door hem gecontracteerde aanbieder. En dat zijn in de regel de gevestigde aanbieders en niet de nieuwkomers. Bovendien krijgen niet-gecontracteerde aanbieders straks ook geen vergoeding meer via de restitutiepolis. 'De gevolgen hiervan worden nu zichtbaar. Niet alleen in de ggz, maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de ziekenhuiswereld, waar zelfstandige klinieken in de problemen komen. En kijk naar de casus Slotervaart, waar Achmea niet meer contracteert.'

Contract

Woordvoerder Michael Verheul van Menzis laat desgevraagd weten dat het niet contracteren van De Opvoedpoli niets te maken heeft met het nieuwe inkoopbeleid. 'Wij hadden in 2008 voor het laatst een contract met De Opvoedpoli. Het is een heel goede aanbieder, maar voor het overgrote deel valt de daar geboden zorg niet onder de Zvw. Het is vooral jeugdzorg waarvoor de  gemeenten verantwoordelijk zijn. Vandaar dat we nu geen contract hebben.'

Menzis

De reactie van Menzis is volgens Bijl typerend. 'Het is jammer dat Menzis nu naar gemeenten wijst. Wij regelen juist integraal zorg rond onze klanten. Over de grenzen van allerlei financieringskokers heen. Wij zijn niet gebaat bij allerlei domeindiscussies.' Bijl zegt dat het moeilijk uit te leggen is dat ouders begin dit jaar voor een bepaalde polis hebben gekozen in de veronderstelling dat zij zorg voor hun kind van De Opvoedpoli vergoed zouden krijgen, om nu te merken dat dit niet meer zo is.

 

Betreuren

Een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zegt de gang van zaken te betreuren. Volgens hem konden verzekeraars begin dit jaar niet met glasheldere polissen komen vanwege de late vaststelling van het Budgettair Kader Zorg door de regering. 'Door het laat vaststellen van het budget ontstaan problemen. Hier hebben we in het begin ook voor gewaarschuwd.' Bijl ziet vooralsnog geen andere oplossing dan klanten te vragen  bij te passen.

7 reacties

 • B. Werkhoven

  Beste schrijver van bovenstaande reactie, u bent van harte uitgenodigd om eens een keertje te komen kijken hoe het er bij de Opvoedpoli aan toe gaat, en hoe wij werkelijk te werk gaan. Uiteraard is wat u schrijft in geen enkel opzicht de gang van zaken bij de Opvoedpoli en als u geïnteresseerd bent in onze werkprocessen, laten wij u graag zien hoe wij wél te werk gaan, hier zijn we transparant in en laten dit graag zien.

 • opvoedpoli

  De opvoedpoli is een particuliere zorg instelling zonder contracten met zorgverzekeraars. De opvoedpoli is momenteel bezig DBC´s te heropenen zonder dat cliënten op nieuw in zorg komen. De bewuste DBC´s zijn geopend in 2012 en ook formeel afgesloten. Nu is recent duidelijk geworden dat de opvoedpoli niet aan de eisen voldoet van een aantal zorgverzekeraars met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap. De gebruikelijke GZ psycholoog mocht ook al in 2012 geen hoofdbehandelaar meer zijn in de curatieve of tweedelijns GGZ. De opvoedpoli heeft deze eis voortdurend naast zich neer gelegd.
  DBC´s worden nu opnieuw geopend waarna er een psychiater zijn naam en daarbij behorende verantwoordelijkheid aan de DBC kan verbinden en de DBC gefactureerd kan worden. De opvoedpoli houd zich niet aan de regels van het heropenen van DBC. Dit mag alleen als de cliënt opnieuw in zorg gaat waardoor er nu sprake is van frauduleus handelen. Het niet kunnen declareren van de genoemde DBC´s brengt de toch al uiterst financiële situatie van de Opvoedpoli verder in gevaar. De reden van melden is dat de opvoedpoli de Rabobank verkeerd voorlicht over haar positie op de zorgmarkt en dus frauduleus handelen niet schuwt om haar bestaansrecht te blijven claimen. Ik hoop dat de NZA de opvoedpoli kan berispen op haar frauduleus handelen

 • adje rem

  Beste Qzo , Brussel wordt ons ook voortdurend , zeer DEMOCRATISCH ,door de strot geduwd. Groetjes ook van de heer Ewald Engelen

 • tonson

  Even opmerkelijk is het dat de 'regierol' van de zorgverzekeraars niets meer met regie maar alles met diktaat te maken heeft.
  Overigens met steun van dit progressief rechtse Kabinet, dat de restitutiepolis verbiedt, de vrije artsenkeuze niet meer belangrijk vindt (want de vezekeraar bepaalt welke arts zij willen contracteren en war u nog naartoe mag) en er alles aan doet om geen verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, want dat is de verantwoordelijkheid van commerciële verzekeraars en binnenkort (voor de Wmo) de gemeenten geworden.
  En oindertussen snijdt men met groot gemak in zorgbudgetten en spelen VWS en verzekeraars elkaar de bal toe. De zorgvrager heeft het nakijken en PvdA en VVD zien samen toe en zeggen dat het goed is.
  Natuurlijk is de Zvw ooit met een meerderheid door de Kamer gekomen, maar dat betekent toch hopelijk niet dat iedere uitwas ervan nu ook stilzwijgend moet worden geaccepteerd...

 • Qzo

  Opmerkelijk dat zorgverleners denken dat de Zvw, toch democratisch ingevoerd in 2006, niet op hen van toepassing is evenmin als de regierol van de zorgverzekeraars.

 • adje rem

  Voorzichtig mevrouw L.Bijl ...Voor u het weet treedt u te solistisch op en moet u na schorsing achter Aysal Erbudak de bijstand in. De zorgverzekeraarsgieren hebben hun eigen ,dankzij de eerste kamer gefiatteerde , marktregels.

 • Teceer

  los van de vraag of in het zorgaanbod van De Opvoedpoli ook door andere aanbieders wordt voorzien, maakt de geschetste gang van zaken opnieuw duidelijk dat het debat over de zorg voorbij gaat aan de belangen van de degenen die zorg nodig hebben. hoewel beleidmakers nog altijd volhouden de regierol van de zorgafhankelijke centraal te stellen (voorzover die tenminste die rol kan invullen), hebben zij de regie intussen volledig uit handen gegeven aan de verzekeraars. dat die intussen het extern (want politiek) vastgestelde budget belangrijker vinden dan de belangen van hun verzekerden, hangt natuurlijke mede samen met het gegeven dat het om commerciële ondernemingen gaat waarvoor winst en aandeelhouderswaarde de eerste bedrijfsdoelen zijn.

Of registreer u om te kunnen reageren.