Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Slotervaartziekenhuis sluit contract met Menzis

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft met zorgverzekeraar Menzis een inkoopcontract afgesloten voor 2013. Gesprekken met zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ verlopen "voorspoedig", zo laat het ziekenhuis weten.
Slotervaartziekenhuis sluit contract met Menzis
Foto: ANP

Bestuursvoorzitter Aysel Erbudak: 'Iedereen die nu weg wil bij Achmea, kan tussentijds overstappen naar een andere verzekeraar. Dat geldt niet alleen voor de patiënten van het Slotervaartziekenhuis, maar iedereen die het niet acceptabel vindt dat Achmea de polisvoorwaarden eenzijdig heeft gewijzigd.' Erbudak zegt dat ze dit door "hele goede advocaten" heeft laten uitzoeken.

Ondersteunen bij overstap

Het Slotervaartziekenhuis hoopt de gesprekken met zorgverzekeraars CZ, Coöperatie VGZ en Multizorg binnen afzienbare tijd af te ronden. Deze verzekeraars hebben hier samen ruim dertig procent marktaandeel. Het Slotervaartziekenhuis zegt patiënten die willen overstappen, te zullen ondersteunen. Daarnaast blijft het eerdere aanbod aan Achmeaverzekerden van kracht. Erbudak liet op 5 februari weten dat het ziekenhuis patiënten zal bijpassen als zij de rekening van Achmea niet volledig krijgen vergoed.

Achmea

Een woordvoerder van Achmea laat weten dat zij echt ook een inkoopcontract met het Slotervaartziekenhuis hadden gewild, maar dat het ziekenhuis met zijn vraag boven het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord zit waarin maximaal 2,5 procent groei is afgesproken. Erbudak ontkent dit en legt uit dat Achmea te weinig biedt. Alles bij elkaar zit het Slotervaartziekenhuis volgens haar 1,5 miljoen euro boven de afspraak conform het hoofdlijnenakkoord. Achmea zegt dat het wel om drie tot vier miljoen euro gaat. Binnenkort praten Achmea en het Slotervaartziekenhuis met elkaar over de afwikkeling van de financiële gevolgen voor Achmeaverzekerden. De woordvoerder: 'Als mevrouw Erbudak wil praten over een contract binnen het hoofdlijnenakkoord staat onze deur altijd voor haar open.'

Obesitas

Het Slotervaartziekenhuis wil groeien in de bariatrische zorg, operaties bij mensen met ernstig overgewicht. In 2010 kreeg het ziekenhuis een budget voor 140 bariatrische ingrepen, inclusief een volumegroei van 2,5 procent zouden het er jaarlijks 147 mogen zijn. Het ziekenhuis deed er in 2011 al 450 en in 2012 was het aantal bariatrische operaties gestegen tot 600. Erbudak zegt niet te hebben willen stoppen na 147 ingrepen, 'omdat we patiëntvriendelijk zijn. Wij gaan gewoon door, in de hoop dat zorgverzekeraars het toch vergoeden.' Met zorgverzekeraar Menzis heeft Erbudak naar eigen zeggen wel afspraken kunnen maken over meerwerk: 'Menzis huldigt het principe "het geld volgt de patiënt". Dat zou Achmea ook moeten doen.'

9 reacties

 • Rob

  En goede ingreep van de commisarissen. Achmea heeft deze slag gewonnen, maar moet om PR redenen weer terug aan de onderhandelingstafel. Dat is jammer voor Achmea want een sluiting van een ziekenhuis had het overaanbod in Amsterdam terug gebracht.

 • adje rem

  Mevrouw ERBUDAK is ..GESCHORST... door het old-boys-network , zich noemende : de raad van commissarissen. Reden ? ? Ze opereerde te solistisch ? ? Te veel in het belang van de patient ? ? Tja tismewat, de vijfde (5e) colonne van woekerpolisverzekeraarsgieren is wel snel geactiveerd.
  2013 : radeloos, reddeloos en redeloos net als in 1672. Wat hoort bij de overheid, verzekerden en verzekeraarsgieren mag u zelf bepalen .. NOG WEL ? ?

 • Seb

  Het Slotervaart probeert nu de bijl aan de wortel van de machtspositie van de zorgverzekeraars te zetten. Help ze en teken de petitie voor vrije artsenkeuze op http://www.slotervaartziekenhuis.nl/Meeroverhetziekenhuis/Vrijeartsenkeuze.aspx

  De Euro's in de zorg worden steeds schaarser, daarom moet de burger volgens de overheid 'zelfredzaamheid' tonen en 'in eigen regie' komen. Ondertussen krijgen wij als burger steeds minder in te brengen als het gaat om onze eigen gezondheid. De zorgverzekeraars bepalen steeds vaker en meer wat goed voor ons is. Deze macht moet gebroken worden!

  Dus nogmaals: teken de petitie.

 • Anton van de Ven

  Sinds Hoogervorst de marktwerking introduceerde is er meso en microeconomisch weinig gebeurd in de gezondheidszorg. Ook macro zijn alle verwachtingen niet uitgekomen. Ik verwacht dat weinigen op de werkvloer positieve ervaringen hebben, laat staan de klanten. Nu staat ook de vrije artsen keuze ter discussie. In Nederland nog steeds een hoog goed. Op het nivo van Raden van bestuur lijkt t als maar meer op een wild west. Wie staat op en zet de bijl aan de wortel ?

 • HPOONK

  Heel goed dat een grote verzekeraar een knip op de neus krijgt, wat een arrogantie. Respect, niets dan respect voor mevrouw Erdubak!


 • bezorgde

  Bariatrische chirurgie zal wel uit het verzekerde pakket gaan.

 • erwin

  De zorg wordt nu geregeerd door de verzekeraars. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat de gezondheid van grote groepen mensen in gevaar komt. De betaler (de verzekerde, die de premies moet ophoesten) heeft geen enkele inspraak meer. Dit zijn maffia achtige praktijken. Maar protesteer je toch, dan wijst de verzekeraar jouw behandelingen/hulpmiddelen voortaan af.
  Het wordt tijd dat daar een einde aan komt. Daar wordt echt veel geld mee verspild.

 • De Politiek heeft gekozen voor de Marktwerking in de zorg , met dit als resultaat. Het gaat alleen maar over Euro s , en de client betaalt uiteindelijk de rekening. De Politiek kijkt en laat het gebeuren en gaat achteraf hard roepen...... Een Debat waard !

 • Rob

  Juridisch heeft mevrouw Erbudak gelijk, maar politiek en economisch niet. Ze zal geen politieke steun krijgen voor deze actie en overschat de bereidheid om over te stappen. En zelfs als 30% van de Achmea verzekerden in de regio van het Slotervaart overstapt, dan nog zullen de financiële consequenties voor het Slotervaart dramatisch zijn. De hoge vaste kosten moeten dat worden terugverdiend met minder patienten.

  Daarnaast is het waarschijnlijk dat de genoemde zorgverzekeraars niet zo happig zijn op een voor het Slotervaart gunstig onderhandelingsresultaat omdat de verzekerden die overstappen waarschijnlijk verliesgevend zijn en het overaanbod in Amsterdam in stand blijft. Ook hebben deze verzekeraars door dat het Slotervaart failliet zal gaan zonder contract, en dus zullen ze nu tot het gaatje gaan.

  Voor Menzis ligt dit anders omdat Menzis maar weinig verzekerden in de regio heeft en baat heeft bij het mislukken van de Achmea strategie.

Of registreer u om te kunnen reageren.