Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Orbis en Atrium dicteerden prijsplafond NMa

De fusieziekenhuizen Orbis en Atrium hebben een door de NMa opgelegd prijsplafond zelf geschreven. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van advocaat Maurice Essers namens de fusieziekenhuizen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Vorig jaar november heeft de NMa de fusie tussen beide Limburgse ziekenhuizen goedgekeurd op voorwaarde dat het fusieziekenhuis de prijzen niet zal laten stijgen en zich houdt aan een prijsplafond in 2014 en 2015.
Orbis en Atrium dicteerden prijsplafond NMa

De toezeggingen die Orbis en Atrium doen in de brief, die in het bezit is van de Zorgvisieredactie, zijn woord voor woord overgenomen in het fusiebesluit van de NMa dat op 2 november vorig jaar is gepubliceerd. De NMa laat desgevraagd in een reactie weten dat aan de brief intensieve gesprekken vooraf zijn gegaan. 'Dit is de definitieve toezegging. Het is altijd aan partijen om oplossingen aan te dragen. Uiteindelijk is het aan ons om die oplossingen te accepteren', aldus de NMa.  Advocaat Essers van kantoor Loyens & Loeff: 'Dit is niet een bijzondere procedure. Zo is dat destijds ook gegaan bij het prijsplafond van de Zeeuwse ziekenhuizen.'

Niet buitensporig stijgen
In een interview met de NRC in januari gaf bestuurder Henk Don van de NMa nog aan dat juist de toezichthouder prijsplafonds heeft voorgesteld en dat de fuserende ziekenhuizen bereid waren zich daaraan te committeren.

In de bewuste brief van advocaat Essers geven de fusieziekenhuizen aan dat zij willen meedenken over een tijdelijke toezegging 'welke de NMa voldoende comfort biedt dat de prijzen van het fusieziekenhuis gedurende de transitiefase van het zorgstelsel niet buitensporig zullen stijgen'. Ze zouden bereid zijn zich aan de landelijke prijsontwikkeling te conformeren.


Ongedaan maken prijsplafond

Tegelijk wordt een groot aantal uitzonderingen geformuleerd die het prijsplafond in feite deels weer ongedaan maken. Zo tellen niet mee bij het prijsplafond: uitbreiding van bestaande DOT's met dure geneesmiddelen, profielwijzigingen van het ziekenhuis als gevolg van selectieve inkoop van zorgverzekeraars, verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, wijzigingen in de kapitaallasten, wijzigingen in de verhouding loondienstspecialisten en vrij gevestigde specialisten en wijzigingen in de hoogte van het  honorarium van medisch specialisten buiten de invloedsfeer van ziekenhuizen. De NMa heeft al deze voorgestelde uitzonderingen overgenomen.

Kritiek

Kort na het bekend worden van de goedkeuring van de fusie barstte nogal wat kritiek los. Tegelijk met de goedkeuring van de fusie van de Limburgse ziekenhuizen werden ook de fusies goedgekeurd van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis en die van de Tilburgse ziekenhuizen TweeSteden en St. Elisabeth. Ook daar zijn prijsplafonds afgesproken. Gezondheidseconoom Wim Groot plaatste tegenover BNR vraagtekens bij de deskundigheid van de NMa.

Significante belemmering

Uit onderzoek van Zorgvisie blijkt dat de NMa in de zomer van 2012 nog op het standpunt stond dat een fusie tussen Orbis en Atrium de concurrentie op  'significante wijze' zou belemmeren. De Nederlandse Zorgautoriteit had eerder geconstateerd dat de fusie zal leiden tot een prijsverhoging en ook dat een fusie niet nodig is om tot spreiding en concentratie van zorg te komen.  In de maanden daarna heeft de NMa een ommezwaai gemaakt na een hoorzitting en een-op-eengesprekken met betrokkenen.

Herfinanciering

Momenteel  zijn Orbis en Atrium in afwachting van een herfinanciering en de daarbij horende goedkeuring van de banken. De herfinanciering zou begin maart rond moeten komen. Een van de opties is dat ABN Amro circa 60 miljoen euro van een oude Orbis- lening van 365 miljoen omzet in een achtergestelde lening.

3 reacties

 • R. Jansen

  Wat is de horizon van de prijsafspraken? Hoe lang blijven ze van kracht? Een fusie is een lange termijn beslissing, en een prijsplafond voor - zeg eens - de komende 4 jaar is dan niet meer dan een klein tijdelijk ongemak.

 • adje rem

  In gewoon Nederlands heet dit........achterbakse handjeklap. Door managers en politici altijd vertaald in 'polderen' . Boeren doen dat overigens wel netjes 'in the open '

 • Teceer

  ligt het niet voor de hand, dat de NMa aan goedkeuring van fusieplannen prijsplafonds als voorwaarde verbindt, maar vervolgens de fusiepartners voorstellen doen over de hoogte van die plafonds. en dat de bedoelde brief de afsluiting van het daaruit voortvloeiende onderhandelingsproces is. wellicht moet Zorgvisie op zoek naar de voor deze brief gewisselde correspondentie.

  overigens blijf ik van mening dat de NMa niet de meest aangewezen instantie is om de eindbeslissing te nemen over fusies, omdat zij te eenzijdig op de bedrijfseconomische effecten op 'de markt' georiënteerd is. maar van een markt is in de zorg geen sprake, omdat de consumenten veelal geen keus hebben.

Of registreer u om te kunnen reageren.