Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Overleg cao umc’s uitgesteld wegens nullijn

Het overleg voor een nieuwe cao voor de universitaire medische centra (umc) wordt uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de dreigende nullijn voor de zorg. ‘Er is te veel onduidelijkheid om te kunnen onderhandelen,’ zegt Jan Kimpen, voorzitter UMC Utrecht en hoofdonderhandelaar namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).
Overleg cao umc’s uitgesteld wegens nullijn

‘Als werkgevers hebben wij aangegeven dat wij het onverantwoord vinden nu een loonsverhoging af te spreken’, vertelt Kimpen. ‘Dat zou zeker ten koste van de werkgelegenheid gaan. En banenbehoud gaat bij ons voor loonsverhoging.’ Kimpen verwacht dat binnen enkele weken duidelijkheid komt.

Totaalpakket van afspraken

Kimpen licht toe dat in de vorige overlegrondes wel geprobeerd is te spreken over onderdelen voor een nieuwe cao, maar dat de bonden nadrukkelijk hebben aangegeven alleen te willen spreken over een totaalpakket van afspraken. Kimpen: ‘De bonden willen dus alleen praten als we nu ook al een loonsverhoging toezeggen. En dat kunnen en willen we niet zolang niet duidelijk is of er geld beschikbaar komt om aan loonsverbetering te kunnen doen.’ In de komende weken gaan bonden en werkgevers op landelijk niveau met VWS overleggen over de impact van de bezuiniging en de consequenties voor de zorg. Kimpen vertrouwt erop dat duidelijkheid op landelijk niveau het zogenoemde lokale overleg over een nieuwe cao umc vlot kan trekken. ‘Als we zekerheid hebben over de uitkomsten op landelijk niveau en over de financiële middelen kunnen we vervolgens met de bonden een nieuwe cao umc afsluiten.’

Nullijn in de zorg

Het kabinet kondigde op 1 maart 2013 een serie nieuwe bezuinigingsvoorstellen aan. Daarin werd aangegeven dat zij willen proberen te komen tot een zogenoemde nullijn voor de zorg in de periode 1 juli 2013 – eind 2015. Over die dreigende nullijn zijn in de afgelopen weken gesprekken gevoerd. De bewindslieden van VWS spraken met de bonden en daarna met vertegenwoordigers van alle zorgbranches. Ook de NFU, een van die branches in de zorg, heeft aan deze overleggen deelgenomen. Eind deze week wordt duidelijk of er verder overleg plaatsvindt tussen VWS, zorgbranches en vakbeweging over een sociale agenda voor de zorg.

Eén reactie

 • G123

  Zal wel weer een slap Nu'91 compromis uitkomen
  Een nullijn betekent een koopkrachtdaling van 3,2%,daar de inflatie 3,2% is ,in brutoloon omgezet betekent dat een daling van minstens 4,5%.Dat betekent de nullijn in de praktijk.
  Terwijl schaamteloze bankiers zeggen:
  ''Top ING vindt eigen salaris ‘onhoudbaar’ laag
  De salarissen van de ING-top zijn zo schamel in vergelijk met andere Europese ondernemingen, dat ze omhoog moeten. Dat blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van ING, waarin staat dat de beloning van de bedrijfstop ‘significant beneden het marktgemiddelde ligt’.

  Volgens ING ‘is dat voor de langere termijn’ geen houdbare situatie, omdat bekwame bestuurders zich niet met een laag salaris laten afschepen.''
  http://www.welingelichtekringen.nl/economie/167358/top-ing-vindt-eigen-salaris-onhoudbaar-laag.html

  En dan moet de zorg een nullijn accepteren...

Of registreer u om te kunnen reageren.