Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers: nullijn voor ggz mag

Verzekeraars mogen van minister Schippers van VWS inzetten op de nullijn bij de zorginkoop curatieve ggz. Compensatie van lonen en prijzen is geen vanzelfsprekendheid.
Schippers: nullijn voor ggz mag
Foto: Ministerie van VWS

Dat zegt Schippers in antwoord op Kamervragen van de oppositiepartijen SP, D66 en de ChristenUnie.

Onderhandelingen ggz vastgelopen

De lokale onderhandelingen in de curatieve ggz hadden 1 maart afgerond moeten zijn. Maar in veel gevallen zijn ze vastgelopen, omdat verzekeraars inzetten op de nullijn terwijl in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord nog 2,5 procent volumegroei is afgesproken. Zorgaanbieders zijn ook verbolgen over het niet-toekennen van de loon- en prijsbijstelling. Deze zogeheten OVA-ruimte (overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA) wordt geschat op 2,75 procent, ofwel 114 miljoen euro. Zorgaanbieders menen dat verzekeraars deze middelen zich oneigenlijk toe-eigenen. D66 wil weten of het OVA-convenant nog steeds van kracht is. De SP beticht de minister weg te kijken bij de vastgelopen onderhandelingen.

Schippers: nullijn ggz mag

Schippers wijst er in haar antwoord op dat er in het hoofdlijnenakkoord maximaal 2,5 procent volumegroei is afgesproken voor 2012. Ze vindt het begrijpelijk dat sommige verzekeraars voorzichtig inzetten op de nullijn, omdat zij rekening houden met overschrijdingen over 2012. Als die meevallen is er mogelijk later in 2013 nog ruimte voor aanvullende afspraken. Volgens Schippers zijn verzekeraars vrij om deze insteek te kiezen bij de zorginkoop, mits zij maar voldoen aan hun zorgplicht.

OVA-ruimte niet vanzelfsprekend

Verder schrijft Schippers dat instellingen niet automatisch kunnen rekenen op de OVA-middelen om prijs- en loonstijgingen te compenseren. Dat komt doordat de prijzen in de curatieve ggz met de invoering van de prestatiebekostiging vrij onderhandelbaar zijn tot aan de maximumtarieven die de NZa vaststelt. ‘Een indexering van de prijzen die de instelling feitelijk bij de verzekeraar kan declareren is daarmee dus geen vanzelfsprekendheid, maar een onderhandelingsresultaat’, aldus Schippers.

5 reacties

 • Kaat

  Erg jammer dat de GGZ het zelf bederft en wel voor de patiënten die de zorg zo verschrikkelijk hard nodig hebben. Maar ook met de nullijn komen er nog wel uit hoor. Voorbeeld:
  Rekening GGZ-behandeling opgevraagd. Vreselijk geschrokken: € 750,-- gedeclareerd voor uitlenen daglichtlamp voor thuis! Na protest: wordt gecrediteerd naar zorgverzekeraar! Belachelijk veel 'indirecte tijd', in geen verhouding tot de zwaarte en het aantal uren van de behandeling. Niet gemaakte behandeltijd vermeld. Reistijd als behandeltijd, ook als naar huis kan worden gegaan.
  Geloven jullie dat dit de enige declaratie is die zo werd opgesteld???

 • tonson

  Deze minister houdt niet van de GGZ. Sterker nog: eigenlijk vindt ze dat GGZ-klachten overdreven zijn en dat mensen niet moeten zeuren. Zie haar eerdere opmerkingen dat veel GGZ-klachten gewoon in de privésfeer moeten worden opgelost.
  Na de doodsklap in voorbereiding van het CVZ - bedacht op VWS - kiest de minister hier voor verdere langzame verwurging van de sector.
  Zorg en mensen tellen voor haar niet; allen nog het budget van VWS en zorgverzekeraars. De laatste krijgen van haar vrij spel en de Kamer kijkt toe.
  In een markteconomie beslist de Kamer immers niet over prijzen. Patiënten zijn zo koopwaar geworden. Hoezo beschaafde natie?

 • Annemieke

  Onbegrijpelijke beleidslijn. Schippers lijkt inderdaad verlengstuk / spreekbuis van de verzekeraars. Hoe kan een hoofdlijnen akkoord afspraak van max 2,5% groei gecombineerd worden met deze nullijn ( die feitelijk een minlijn is)?? En geldt dit alleen voor de Ggz? Hoe zit het met de groei in de somatische zorg?

 • midden

  Praten helpt niet handelen wel!
  En de zorgverleners hiervan gaan echt niet in eigen vlees snijden.

Of registreer u om te kunnen reageren.