Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Te veel ruimte in ggz voor onjuiste declaraties’

In de ggz is te veel ruimte voor het indienen van onjuiste declaraties. Dat stelt minister Schippers in een Kamerbrief. Zij baseert zich op onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de casus “Europsyche”.
‘Te veel ruimte in ggz voor onjuiste declaraties’
Foto: VWS

Oorzaak voor de onjuiste declaraties is dat er weinig voorwaarden verbonden zijn aan het verkrijgen van een toelating als instelling. Ook zijn de regels voor het hoofdbehandelaarschap niet scherp en de declaratieregels kennen veel vrijheidsgraden. De regels over de privacy blijken beperkend voor de controlemogelijkheden en de grenzen van het pakket zijn niet duidelijk genoeg afgebakend.

Administratie

De NZa ziet ook dat de polisvoorwaarden van verzekeraars aanvullende grenzen stellen, bijvoorbeeld op het gebied van het hoofdbehandelaarschap. Maar de controles door zorgverzekeraars worden beperkt door privacyregels en de manier waarop ggz-organisaties administratie voeren. ‘Met name dit laatste signaal baart mij zorgen’, stelt Schippers. ‘omdat het op juistheid controleren van declaraties een van de primaire taken van zorgverzekeraars is. Indien dit beeld in het vervolg van het onderzoek bevestigd wordt, verwacht ik dat de NZa als toezichthouder de zorgverzekeraars hier op aan zal spreken.’

Hoofdbehandelaarschap

Naast de NZa doet ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek. De IGZ stuit vooral op de vraag wat een adequate invulling is van hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns ggz. Hier blijkt geen eenduidige wet- en regelgeving voor te bestaan. ‘Het ontbrak hierdoor voor de inspectie aan kaders om toezicht te houden op Europsyche en de wijze waarop deze organisatie op een verantwoorde wijze invulling gaf aan het hoofdbehandelaarschap’, zo meent Schippers. De IGZ gaat nu in samenwerking met het veld richtlijnen opstellen voor kwalificatie en invulling van hoofdbehandelaarschap.

Overige maatregelen

Schippers stelt verder dat de NZa de declaratieregels verder gaat aanscherpen. Voor zorgverzekeraars blijft het noodzakelijk dat zij strikt controleren zonder de privacyregels te overtreden. Tot slot wijst Schippers op het besluit om vanaf 2013 intensief toe te zien op fraudebestrijding in de ggz en medisch specialistische zorg.

Of registreer u om te kunnen reageren.