Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgakkoord is openbaar

Het langverwachte zorgakkoord is vandaag gepresenteerd door staatssecretaris Martin van Rijn en minister Edith Schippers (VWS). Niet 25 procent maar 60 procent van het budget voor de lichte huishoudelijke zorg blijft overeind. Bovendien is er een jaar uitstel voor de bezuinigingen op de dagbesteding. Het invoeren van het 'scheiden van wonen en zorg' is ook afgezwakt.
Zorgakkoord is openbaar

In totaal schuiven de bewindslieden met ongeveer een miljard in de zorgbegroting, zo staat te lezen in het akkoord. Het scheiden van wonen en zorg wordt verzacht op zo'n manier dat de helft van ouderen met zorgzwaartepakket 4 in verzorgshuizen kunnen blijven wonen. Ook de helft van de voorgenomen bezuiniging op verstandelijk gehandicapten met een relatief lichte indicatie (zzp3) is ongedaan gemaakt.

Korting budget zorginstellingen

De genoemde maatregelen worden onder meer bekostigd door het kaasschaven op het budget dat zorginstellingen krijgen. Op termijn moet geld worden bespaard door de verspilling terug te dringen. Afgesproken is dat geld dat in de AWBZ wordt bezuinigd, terugvloeit naar die zorg. Datzelfde geldt voor de geneeskundige zorg.

Sigaar uit eigen doos
Vakbondsbestuurder Lilian Marijnissen stelt dat de verzachtingen betaald worden door de medewerkers in de zorg. 'Het is mooi dat er nu zestig procent van het thuiszorgbudget overeind blijft, maar dat geld is wel afkomstig uit de zakken van medewerkers. Met name uit hun potje voor de arbeidsvoorwaarden. Wij boden ook 0,3 procent loonsmatiging aan, maar daarvoor wilde we een goed akkoord teurg. Dat is dit niet. Want met die korting van 250 miljoen euro op de zorginstelllingen zijn de intensiveringsmiddelen voor extra personeel ineens voor een groot deel weer verdwenen. Het is duidelijk wat dat voor de werkdruk doet.'

Debat

Woensdagavond debateert de Kamer over het akkoord. Het kan zijn dat fracties het akkoord op dat moment afwijzen. Marijnissen wijst ook op de mogelijkheid dat het akkoord niet door de Senaat komt. 'Ik weet dat partijen als de CU en het CDA erg kritisch zijn. Ik wil in het debat Schippers ook hardop horen zeggen dat de nullijn absoluut niet terug kan keren over een paar maanden.'

ActiZ
Werkgeversorganisatie ActiZ schrijft verheugd te zijn over het akkoord. 'Voor de ouderenzorg is het belangrijkste punt dat de zorg voor mensen met een relatief zware zorgvraag voor een deel behouden blijft. ZZP 4 wordt niet helemaal afgeschaft, zoals in het regeerakkoord werd aangekondigd.'

8 reacties

 • adje rem

  Beste ZorgPartij . De ZORG moet gewoon .... GOED zijn . Iemand die gezond is hoeft toch ook niet GEZONDER ? ? . De meeste ZORG is vaak goed, ondanks het (soms ook goedbedoelde) veelal zorgelijke boekhoudmanagementbeleid , maar door individuen met ZORG-empathie , vooral de .....ontelbare VRIJWILLIGERS en .....MANTELZORGERS die in aantal gelukkig WEL boven de balkenendenorm zijn . Ik wil U helpen . Hoe maak ik contact ? ?

 • Monty7

  Het is gewoon het ene gat vullen door elders een gat te kweken, je schiet er weinig mee op, ZZP4 verpietert nu niet achter de geraniums maar krijgt een nachtinco aan in een zorginstelling waar op gekort wordt .

 • ZorgPartij

  De zorg kan inderdaad beter! Maar wat doen we eraan? Voorlopig blijven wij Nederlanders alles 'slikken' wat Den Haag beslist en daar moet nu eens wat aan gebeuren! ZorgPartij wil opkomen voor de zorg, zij staat helaas nog in de kinderschoenen omdat zij mensen zoekt die willen helpen met het opzetten hiervan!

 • Zorg

  Als ambassadeur pgb hoop ik dat we de goeie kant op gaan.
  Gelukkig is persaldo altijd druk met uit een te zetten ,,wat het beste is voor zieken.
  Eigen regie vinden we erg belangrijk.
  De zorg moet beter!!

 • Jan C

  Iets redelijk snel voor elkaar krijgen vergt afstemming/onderhandelen/compromissen sluiten/geven en nemen, maar over de zorg worden zoveel uitspraken gedaan -- richting de burger -- die later weer teruggedraaid worden (gelukkig maar) dat diezelfde burger de overtuiging krijgt DAT MEN MAAR WAT ZIT AAN TE MODDEREN.
  Ik zal de reden geven waarom. Als een NOODZAKELIJK voorstel mogelijk stemmen gaat kosten wordt het afgezwakt of gaat niet door.
  LET OP: de zorg wordt niet gestuurd door wat de patient of hulpbehoevende of gehandicapte nodig heeft, maar wat politiek het beste uitkomt.
  Het is maar waar je attentie op legt als minister en staatssecretaris van ZORG VOOR DE HULPBEHOEVENDE MEDEMENS.
  Wat zijn we nog ver van huis.

 • adje rem

  Het aandeel WATTEN stijgt op de beurs , vanwege de vele dissonante (efficiency ) akkoorden die ons om de oren vliegen , zelfs bij een kroningslied.

 • Kees Janssen

  Als we hieruit kunnen opmaken dat er 'slechts' 40% van de Huishoudelijke medewerkers moeten verdwijnen zijn er dit nog altijd ruim 23000 die hun baan verliezen.

 • Keesmarges

  Zorgakkoord is ook niet ondertekend door de belangenorganisaties van zorgvragers, zoals CG Raad, Platform VG en NPCF. Wel door de zorinstellingen zoals VGN en Actiz. Over U, maar zonder U?

Of registreer u om te kunnen reageren.