Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

GGZ WNB schrijft weer zwarte cijfers

GGZ Westelijk Noord-Brabant heeft in 2012 een positief resultaat van 3,5 miljoen euro behaald. Ook het eigen vermogen is weer positief. Zo blijkt uit het jaarverslag van de organisatie.
GGZ WNB schrijft weer zwarte cijfers

De organisatie kwam in 2010 in grote problemen toen financier ABN-Amro besloot geen krediet meer te verstrekken. GGZ WNB bungelde op het randje van faillissement maar wist in april 2011 dankzij een goed ondernemingsplan toch weer het vertrouwen te winnen van de bank. Uiteindelijk sloot GGZ WNB 2011 af met een exploitatieresultaat van 5,9 miljoen, maar een negatief eigen vermogen van 2,3 miljoen euro. De organisatie lijkt in 2012 weer definitief op de goede weg te zijn: in het derde kwartaal van 2012 kon de organisatie weer een positief eigen vermogen rapporteren aan de raad van toezicht.

Aandachtsgebieden

GGZ WNB is er nog niet helemaal bovenop. Een van de aandachtsgebieden is het vastgoed. In verschillende opzichten was sprake van achterstallig onderhoud, zo staat in het jaarverslag te lezen. ‘Er was geen zicht op wat er bij de diverse gebouwen aan de hand was, noch op de kosten die herstel met zich mee zouden brengen. Het geheel werd nog complexer door de vondst van asbest in een van onze gebouwen. Op dit moment hebben we redelijk in kaart gebracht wat er moet gebeuren, afgestemd op de huidige normen van huisvesting.’

Ook op het gebied van ict wil de organisatie slagen maken om de achterstand op het gebied van informatietechnologie weg te werken. Inmiddels is de volledige infrastructuur vernieuwd en zijn alle pc’s, laptops en servers vervangen. GGZ WNB wil daarnaast extra inzetten op het ontwikkelen van zorgpaden, ondersteund door toekomstbestendige ict en e-healthprogramma’s.

Normatieve huisvestingscomponent

Om hoofd de te bieden aan de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) heeft de organisatie een aantal locaties geoptimaliseerd. Dit leidde tot sluiting van de locatie Pater Hermansstraat, herinrichting van Landgoed Vrederust en concentratie van zorgactiviteiten binnen locatie Rooseveltlaan. Daarnaast konden de huurlasten verlaagd worden door marktomstandigheden. De organisatie is begin dit jaar gestart met het opstellen van een meerjarenraming vastgoed om uiteindelijk in 2018 volledig risicodragend te zijn.

Of registreer u om te kunnen reageren.