Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers: Inzichtelijkheid zorgkosten per 2014

Als het aan minister Edith Schippers van VWS ligt, worden de zorgkosten in de loop van 2014 een stuk inzichtelijker voor patiënten. In een Kamerbrief legt ze uit hoe de transparantie tot stand moet komen.
Schippers: Inzichtelijkheid zorgkosten per 2014

Schippers is van mening dat een beter inzicht in de kosten zorgt voor zinnig en zuinig gebruik van zorg. Daarnaast stelt het patiënten in staat om beter de mogelijke onjuistheden in declaraties, eigen risico en ingehouden bijdragen te signaleren. Schippers maakt het onderscheid tussen inzichtelijkheid vooraf en na de behandeling. Ze wil samen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de patiëntenorganisatie NPCF de nodige stappen zetten. Deel van de plannen komen voort uit een onderzoek van de NPCF naar inzicht in zorgkosten.

Inzichtelijkheid achteraf

Zorgverzekeraars gaan meer en duidelijkere informatie geven over verleende zorg inclusief betere toelichting. Dat heeft Schippers afgesproken met de zorgverzekeraars. Daarnaast wordt de digitale omgeving voor verzekerden verbetert en moeten zij altijd de mogelijkheid hebben om een kostenoverzicht op papier te krijgen. Schippers zegt toe dat deze onderdelen in de loop van 2014 geregeld zijn.

Verzekerden kunnen dan bekijken welke contactmomenten hebben plaatsgevonden, wat de diagnose was en om welk specialisme het ging. Momenteel wordt alleen de declaratiecode en prijs vermeld. De toevoeging van diagnose wordt nog wel getoetst aan de privacywetgeving, stelt Schippers.

Inzichtelijkheid vooraf

Met inzichtelijkheid vooraf wil Schippers ervoor zorgen dat patiënten goed weten of een behandeling verzekerd is en of het eigen risico aangesproken wordt. Het geeft patiënten vooraf de mogelijkheid om een afweging te maken tussen de kosten en de opbrengsten van een behandeling. Schippers wil daarnaast dat artsen veel meer samen met patiënten gaan kijken naar keuzes in het zorgtraject. Het Amerikaanse programma Choosing Wisely moet daarbij helpen. Dit programma zorgt voor een overzicht van behandelingen of testen die in veel gevallen niet effectief zijn. Dit overzicht is bedoeld voor zowel arts als patiënt met als doel om een gesprek te laten ontstaan of de juiste behandeling op het juiste moment geleverd is. De Nederlandse campagne krijgt de naam ‘verstandig kiezen’ en wordt geleid door de Orde van Medisch Specialisten en ZonMw. In juni 2013 presenteert de NPCF een integraal plan met meer duidelijkheid over het plan.

Afhandeling declaraties

Zorgverzekeraars en aanbieders moeten ook meer doen aan de afhandeling van vragen over declaraties. De NPCF ziet in het onderzoek dat mensen nog veel te vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden. ‘Als een declaratie niet blijkt te kloppen moet actie worden ondernomen en dient dit te worden teruggekoppeld aan de patiënt/verzekerde. Ik heb met partijen afgesproken dat zij aanvullende maatregelen nemen om de klachtenafhandeling te verbeteren en mij hierover in 2013 terugkoppeling te geven.’

6 reacties

 • A. de Boer

  neoliberalisme? niks liberaal aan... gewoon het barbaarse egocentrisme van de baby boom generatie.

 • E.Kriek

  Neoliberalisme anno 2013:
  Als je slim fraudeert, dan hoor je bij de club;
  Als je opzichtig fraudeert, dan ben je gewoon een loser.
  Inzichtelijkheid van de zorg is geen issue; laten wij het hebben over inzichtelijkheid van de politiek en het Old Boys Network.
  Dat laatste kan ons vele miljarden opleveren.

 • aankomend HA

  @Rob: helemaal mee eens. Behalve voor CBS en VWS geldt het overigens ook voor Dutch Health Data. Ik werk aan een onderzoek om een deelaspect van de Cure te optimaliseren. Dit doe ik kosteloos, krijg geen salaris zoals onderzoekers die bv werken bij Booz & Company. Maar als ik om simpele data van DHD vraag, dan moet ik een onrealistisch groot bedrag betalen om de data te verkrijgen.
  Dit werkt contraproductief op het verbeteren van inzichtelijkheid van wat de zorg nu werkelijk aan winst voor de patiënt oplevert.

 • Rob

  Het zou ook helpen als de overheid transparant was over de zorgkosten van de gehele zorg in Nederland. Nu wordt steeds de suggestie gewekt dat de gegevens over de zorgkosten om politieke redenen gemanipuleerd worden.

  Of dat waar is is onduidelijk, maar gegeven de beperkte toegang tot de onderliggende bronnen (declaratiegegevens bijvoorbeeld) zijn de gegevens van het CBS en VWS niet te controleren en dan wordt de prikkel om te manipuleren wel heel groot.

  Daarom een oproep aan de minister om de beschikbare registraties toegankelijk te maken voor onderzoek, zoals dat in het buitenland ook gebruikelijk is.

 • erikoosterhof

  Inzicht in de werkelijke kosten? Dat kan alleen door afschaffen van DBC's, want die vormen een (soms tamelijk irreëel) model van de werkelijke kosten. Afschaffen van DBC's binnen een jaar lijkt mij een illusie gezien de moeite die het (heeft ge)kost om ze in te voeren.

 • De Vogelvrije Huisarts

  Zou dit bericht in 2005 zijn geaccepteerd? 9 jaar na invoering zorgstelsel? En als VWS dat moet aansturen wat is dan het nut van de NZa? Spelen voor 'Gekke Henkie'?

Of registreer u om te kunnen reageren.