Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers: ‘Er was geen rapport over declaratiefraude’

Het zogenoemde Pincet-rapport over zorgfraude in de zorg was een analyse van een mislukte werkgroep in plaats van een volwaardig onderzoek. Dit zegt minister Edith Schippers van VWS tijdens het debat over declaratiefraude in de zorg. Hiermee verweert de minister zicht tegen kritiek van de Kamer dat zij parlementariërs verkeerd heeft ingelicht over zorgfraude.
Schippers: ‘Er was geen rapport over declaratiefraude’

Tijdens het debat over fraude in de zorg wordt minister Schippers fel aangevallen door de oppositie naar aanleiding van een rapport dat deze week door RTL Nieuws boven water is gebracht; het Pincet-rapport. In dit rapport worden gaten in het declaratiesysteem voor ziekenhuiszorg aangewezen waardoor het stelsel fraudegevoelig is. Schippers zou dit rapport lang in een bureaula hebben laten liggen en een conclusie uit een conceptversie hebben verwijderd. 'Het is een grote misvatting dat ik Pincet niet gedeeld zou hebben met de Kamer. Het stuk van RTL is het product van een werkgroep die het doel had om aan te wijzen wat de zwakke plekken zijn in het systeem. De veldpartijen zijn het echter nooit eens geworden over een antwoord op deze vraag en daarom heb ik er mijn handtekening niet op gezet.’


NZa-onderzoek
In haar eerste termijn wijst Schippers op een onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan het uitvoeren is om een totaalbeeld te krijgen van fraude in de zorg. ‘De NZa kan in dit onderzoek echt in de boeken kijken van zorgorganisaties en daar verwacht ik veel van.’ Verder verdedigt de minister het DOT-systeem van declareren van individuele verrichtingen  boven het eerder door haar afgeschafte DBC-systeem. 'Het is verre van een perfect, fraudevrij systeem. Maar het is een stap op weg naar financiering op basis van uitkomsten. Maar daar zijn we nog niet want dat is lang niet eenvoudig.'

Heldere rekening
In het eerste termijn vragen Kamerleden niet alleen naar Pincet en de fraudegevoeligheid van het declaratiesysteem. De Kamer wil dat er zo snel mogelijk met heldere rekening komt waarin duidelijk zichtbaar is welke zorghandelingen zijn verricht voor welke prijs. Verder is er de roep om het trekkingsrecht in te voeren voor het persoonsgebonden budget (pgb). Dat betekent dat budgethouders het geld niet meer op de eigen rekening krijgen maar via de sociale verzekeringsbank. En verschillende parlementariërs wijzen op de fraude in de care en willen dat de NZa zeker ook naar de indicatiestelling in de AWBZ kijkt in haar onderzoek.

Fraudebedrag
Het blijft volgens de minister lastig in te schatten hoe groot het bedrag nu werkelijk is dat door fraude in de verkeerde handen terecht komt.


Parlementaire enquête
De wens van de SP-fractie om een parlementaire enquête in te stellen naar zorgfraude kon uiteindelijk niet op voldoende steun van andere fracteis rekenen. Alleen GroenLinks en 50 Plus zijn voor het instellen van zo'n enquête.

14 reacties

 • Jan C

  **Er was geen rapport over zorgfraude ** zegt mevr Schippers.
  En al die honderden meldingen in deze rubriek dan.
  Hoeveel heb ik er gelezen en zelf aangedragen.
  Als ze betrokken is dan regelt ze een dienst die daar kennis van neemt.
  Nu doet ze immers ook een oproep aan het plebs voor opgave van bezuinigingen en verspillingen.
  Ze laat het zover komen met haar passiviteit mbt fraude dat ze over een half jaar vraagt: geven jullie eens fraude gevallen op.
  Nu komt het haar politiek niet goed uit; het is maar waar je naar kijkt: NAAR DE ZORG of naar jezelf. De patient is de dupe.

 • Jan C

  @fred. Geen reclame dat is niet toegestaan in deze rubriek.
  Het is al erg genoeg in de zorg.
  Beheers je.

 • fred

  Geachte lezers,
  Zoals de minister eens heeft gezegd in een radiointerview:Het gaat om slimmer organiseren.
  Veel van het medisch werk kan gedaan worden door huisartsen.Veel van het verplegend en verzorgend werk kan gedaan worden door de thuiszorg.
  Daarom promoot sinds 2011 de stichting Eerstelijnsklinieken,ANBI-status,de oprichting van eerstelijnsklinieken.
  Vriendelijke groet.

 • E.Kriek

  Waarde Jan C.
  Dank voor uw constructieve bijdrage.
  Ik heb echter dit kabinet NIET gekozen; als dat zo was, had ik voor mijzelf al lang de conclusies getrokken.
  Mijn IQ staat een dieper inzicht in uw waardevolle bijdrage in de weg.
  Waarvoor mijn nederige excuses.
  Volgens mijn mening echter, zijn discussies over fraude in de Scandinavische landen minder hevig en actueel dan in landen zoals NL en de USA.
  Volgens mijn mening heeft dat te maken met het systeem waarvoor is gekozen.
  Inderdaad Jan, democratisch !
  Maar niet gesteund door mij.
  Een iegelijk die mekkert over steekproeven, fraude van zorgverleners, selectieve verontwaardiging, zou ik willen uitnodigen om eens te kijken naar de bedreigingen van ons zorgsysteem. Dat systeem deugt namelijk niet!
  Maar dat is uiteraard slechts mijn nederige mening.

 • Jan C

  @E.Kriek. Het is wel gek dat een heel kabinet (dat ook jij gekozen hebt) en de zorgverzekeraars OOK tot de conclusie komen om MEER CONTROLES IN DE ZORG TE DOEN om zodoende fraude uit te bannen.
  Ik word dus niet moe van al dat gejammer (dat had al veel langer en veel massaler moeten klinken) maar van mensen die ongenuanceerd zeggen: ik word moe van dat gejammer en dat laten volgen door de nietszeggende toevoeging : met alle respect (dat is van 2 wallen eten of zelf niet weten wat je wil; NIET KRACHTIG DUS)

 • E.Kriek

  Diegenen die nu stoer gaan roepen dat er meer controles in de zorg moet komen snappen het probleem duidelijk niet. met alle respect.
  Het zou hen sieren om eens kritisch te kijken naar het zorgSYSTEEM dat door Schippers en rechterhand ZN ons door de strot wordt geduwd.
  DBC's, DOT's, en ga maar door.
  Nog een advies: kijk eens naar de grafiek van zorgkosten in de tijd. Let vooral op de opvallende stijging van zorgkosten versus BBP vanaf 2006.
  Nog een advies: kijk eens kritisch naar de overheadkosten van ZN. Bijvoorbeeld: van de overheadkosten van een van de Grote Vier verzekeraars kan je de hele landelijke huisartsenzorg bekostigen.
  Nog een advies: stel je de vraag hoe het toch komt dat er blijkbaar een fraudegevoelig systeem is geïntroduceerd, en waarom Schippers toegeeft dat ze er totaal geen zicht meer op heeft.
  Nog een advies: bedenk wie er baat hebben bij het neerzetten van artsen als frauduleuze graaiers.
  Een laatste advies: kijk op
  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/132570/Saaie-drollen.htm
  Ik word een beetje moe van dit ongenuanceerde gejammer.
  Met alle respect overigens.

 • linkerkant

  zowel op richtlijnen als indicatie controleren, wat dan zullen er door de mand vallen, zelfs ook de verstrekkers en behandelaars!
  Maar dit hoeft alleen steekproefsgewijs?
  De alom bekende vriendjespolitiek en klokkenluiderluiders worden weliswaar weggepest!
  Het is gewoon een staat in de staat en dan moet er gewoon vanaf buiten controle uitgeoefend worden.

 • Zorg

  Als mensen al jarenlang aangeven dat er fraude is dan krijg je een brief van schippers niet op de hoogte te brengen ,we gaannietmeer reageren.
  Duidelijke doofpotten cultuur in haar beleid.
  Ik had deiza zorgverzekering een briefuit het ziekenhuis gegeven van onderzoeken die niet zijn gedaan,daar kon de iza niks mee.
  En dit heb ik al jaren gedaan zonder dat er iets mee gedaan is,ja in de versnipperaar.Nu krijgen de pgb ers de schuld,de zieken die door haar beleid nog zieker worden,omdat ze niks meer krijgen geen wtcg in 2014.Belasting aftrek medicijnen is nihil.Geen dieeten,geen medicijnen die je zelf moet betalen.
  Wtcg geld naar de gemeente die lacht zich rot,en de mensen die het nodig hebben die kunnen het vergeten.
  Het lijkt mij hoogtijd dat zorgkantoren onder de loep worden genomen.Schippers heeft het over eigen regie ,zelfredzaamheid Ver beneden
  alle pijl.Ziek zijn is een recht.
  Hoe meer we betalen hoe minder krijg je de noodzakelijke zorg.Ik voel mij gecepareert.Van zorg onthouden.

 • jebman

  Mooi rookgordijn deze discussie, gaat de aandacht weer van de zorgvekeraars af.
  Kan iemand nu eens vertellen hoe mijn zorgpremie wordt besteed? Hoeveel % 1e lijn, 2e lijn, overheadkosten, winst verzekeraar, medicatie etc??

  Waarom geen spoeddebat over de absurde winsten van de verzekeraars?
  Waarom hoor ik nergens dat een deel van de nota's niet wordt betaald omdat de indien termijn van 12 maanden voorbij.
  Door de ingewikkeldheid van het systeem en 1 keer niet valideren komt menig ziekenhuisadministratie in tijdnood.
  Over het leveren van gratis zorg hoor ik niets. Het aantal CT's en MRI's dat wordt aangevraagd past niet binnen de dbc's.
  De kostenpost 'ter uitsluiting' en 'ter geruststelling' of 'omdat de patient het wil', hoe groot is die?
  En wat is het aandeel van de niet evidence based maar wel vergoedde zorg?

 • Jan C

  Schippers kondigt NU (23-05-2013) fraude-bestrijdings-maatregelen af.
  Als er geen fraude en geen rapporten over fraude waren of zijn - zoals Schippers beweert -- waarom zijn deze acties dan.
  Een super veilig kruispunt ga je toch ook niet (heel duur) ongelijkvloers maken of van verkeerslichten voorzien; dat doe je alleen als dat kruispunt niet veilig is.
  En nu vaardigt ze -- VEEL EN VEEL TE LAAT -- allerlei maatregelen uit om fraude te bestrijden, TERWIJL ER DIE NIET WAS, blijft ze volhouden.
  Wanneer voeren we die minister af of moeten we helemaal bankroet worden.

 • aaltd

  Zij zit er niet voor ons als patient maar voor haar eigen portemonaie.
  Recht praten wat krom is doen alle politici. Ze kijken alleen naar hun eigen positie en als zij gewipt worden krijgen ze een riant wachtgeld na. Toen ik MOEST stoppen met werken moest ik mijn eigen afscheidsreceptie betalen en kon dat nergens declareren. Zij declareren alles wat los en vast zit. Schandelijk.

 • Koos Dirkse

  De regering is er voor de bevolking. Je hebt een systeem dat helemaal fout is en een zeer goede politica. (Een goede politica is iemand die met een enorme overtuigingskracht recht praat wat krom is). Zij weet alle vragen en antwoorden op overtuigende wijze van zich af te wenden, waardoor het foute systeem blijft bestaan. Zit zij er dan nog voor de bevolking? Is de patient hiermee gebaat?

 • erwin

  Zeker ook een pilletje uit eigen doos gesnoept en is daardoor (ook) een deel van haar geheugen kwijt? Maar dat een motie van wantrouwen of een parlementaire het nooit zou halen in dit 'afdek kabinet' was vooraf al wel duidelijk.

 • E.Kriek

  Eindelijk een moment waarin wij niet moeten huilen, maar kunnen lachen om mevrouw S. :

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yfAeMtcURg0

  Ik zie overeenkomsten tussen Comical Ali en Comical Edith.

Of registreer u om te kunnen reageren.