Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa wil vrije contractering ziekenhuiszorg

Belemmer zorgverzekeraars niet bij de inkoop van ziekenhuiszorg. Daarvoor pleit de Nederlandse Zorgautoriteit in een consultatiedocument. Minister Schippers van VWS vroeg de NZa om advies over het integrale tarief in ziekenhuizen vanaf 2015.
NZa wil vrije contractering ziekenhuiszorg

Verzekeraars moeten volgens het advies vanaf 2015 kunnen kiezen bij welk ziekenhuis ze wel productie willen afnemen, en bij welk ziekenhuis niet. De belemmeringen die er nu zijn moeten wat de NZa betreft verdwijnen. Zo is er nu per ziekenhuis nog een honorariumplafond. Daardoor zijn verzekeraars niet volledig flexibel in hun inkoop: ze moeten vanwege dat plafond soms ook niet-efficiënte zorgaanbieders contracteren, omdat per ziekenhuis de productie door die plafonds grotendeels vastligt.

Honoraria vrij onderhandelbaar

Ook de lonen van specialisten zorgen voor minder vrijheid. Het belemmert een ziekenhuis bijvoorbeeld om taken van specialisten door goedkopere medewerkers te laten doen. Door in het integrale tarief de honoraria vrij onderhandelbaar te maken, kunnen verzekeraars nog beter sturen op de kosten en hoeveelheid behandelingen van ziekenhuizen. Door deze verandering kunnen straks alleen zorginstellingen bij verzekeraars zorg declareren, medisch specialisten declareren bij het ziekenhuis.

Totaalbudget ziekenhuizen en specialisten

Ook de honoraria in het A-segment (vaste prijzen), worden vrij onderhandelbaar tussen het ziekenhuis en de specialist. Instellingen onderhandelen zelf, al dan niet met de verzekeraar, over welk deel van dat tarief naar het ziekenhuis gaat en welk deel het loon voor de specialist is.  In het advies stelt de NZa voor het totaalbudget van ziekenhuizen en medisch specialisten, de macrokaders, samen te voegen. Als dit macrokader overschreden wordt, dan kan de minister dat geld met het macrobeheersingsinstrument bij het ziekenhuis terughalen. Het ziekenhuis en de specialisten kunnen de korting onderling verrekenen.

Extra bevoegdheid NZa

De NZa wil daarnaast extra bevoegdheden om effectiever tegen regiomaatschappen van medisch specialisten op te treden. Deze maatschappen kunnen zich onafhankelijk van het ziekenhuis gedragen en dat kan alsnog problemen opleveren bij de onderhandelingen. De maatschappen kunnen bijvoorbeeld hoge tarieven vragen en de verzekeraar heeft dan geen andere keuze voor een andere aanbieder in de buurt. Het onderzoek naar de toename van het aantal instellingsoverstijgende maatschappen is, in opdracht van de NZa, uitgevoerd door het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg.

OMS: Conceptadvies onduidelijk

Lilian Jansen, woordvoerder van de Orde van Medische Specialisten, laat weten dat het conceptadvies op een aantal punten verwarrend is. ‘De NZa laat weten dat zij zowel medisch specialisten in loondienst als vrijgevestigde specialisten respecteert. Hoe de verdeling van honoraria gaat werken en hoeveel invloed de ziekenhuizen krijgen, is nog onduidelijk. We gaan volgende week met de NZa om tafel om de details te bespreken. Dan hopen we meer duidelijkheid te krijgen.’

3 reacties

  • Henk

    Misschien moet de Nza zich eens buigen over de vraag hoe een polis nog begrijpelijk blijft voor een verzekerde. Gaat zo niet lukken hoor.

  • Arjan M

    En verder en verder beperken de zorgverzekeraars de vrijheid van de patient, is u ook opgevallen dat we de laatste 8 jaar stapje voor stapje medezeggenschap en keuzevrijheid inleveren.

  • Teceer

    en zo wordt de overheidsbureaucratie - not for profit - geleidelijk vervangen door die van de verzekeraars - for profit. terwijl verbaal nog steeds de keuzevrijheid van de patiënt/zorgvrager wordt beleden, heeft die straks feitelijk weinig meer te kiezen als zijn verzekeraar niet inkoopt. en moet hij zich steeds afvragen of de door de verzekeraar ingekochte zorg inderdaad voor hem de beste is, of toch vooral voor de verzekeraar. was het regeringsbeleid er sinds een aantal jaren vooral op gericht de kosten betaalbaar te houden voor de belastingbetaler die (nog) geen zorg nodig heeft, zal als deze draai doorgaat betaalbaarheid voor de aandeelhouders van de verzekeraars de centrale doelstelling worden. mensen die van zorg afhankelijk zijn, hebben daarvan vrees ik weinig goeds te verwachten.

Of registreer u om te kunnen reageren.