Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Omzet ziekenhuizen stijgt in 2012

De totale omzet van de ziekenhuizen is in 2012 met vijf procent gestegen. Ziekenhuizen doen er goed aan rekening te houden met een korting achteraf.
Omzet ziekenhuizen stijgt in 2012

De omzet van de ziekenhuizen is in 2012 gestegen met 718 miljoen euro naar 16,2 miljard euro. Dat is een stijging van 5 procent concludeert accountantsbureau BDO op basis van een voorlopige analyse van 61 jaarverslagen. In de 718 miljoen euro zit 288 miljoen euro aan 'transitiebedragen'. Dat zijn bedragen die ziekenhuizen krijgen voor de overgang van de budgetfinanciering naar prestatiebekostiging. Ze krijgen dat geld alleen als ze in het nieuwe stelsel minder geld krijgen dan volgens de rekenregels van het oude systeem.

Meer omzet, minder patiënten

De omzetstijging is opmerkelijk, omdat ziekenhuizen eind 2012 signalen afgaven dat er vraaguitval was. Maar met minder patiënten slagen ze er kennelijk wel in om meer opbrengsten te genereren. Wat de oorzaak daarvan is, valt nog niet uit de jaarverslagen op te maken. 'Het is vooralsnog gissen naar de oorzaken', zegt Chris van den Haak van BDO. 'Het kan zijn dat ziekenhuizen hogere prijzen rekenen. Ook kan het zijn dat ziekenhuizen meer patiënten met een zware zorgvraag hebben. Ze behandelen weliswaar minder  patiënten, maar per patiënt stijgt wel de opbrengst. Verder kan het te maken hebben met de aanneemsommen die veel ziekenhuizen en verzekeraars hebben afgesproken. Die gaan veelal uit van hetzelfde volume als in 2011. Als de prijzen stijgen, krijg je een hogere opbrengst.'

Macrobeheersinstrument

De omzetstijging is geen goed nieuws voor ziekenhuizen. Als er sprake is van een overschrijding van het budgettair kader zorg (BKZ), dan zet het ministerie van VWS waarschijnlijk het macrobeheersinstrument (MBI) in. Alle ziekenhuizen krijgen dan over 2012 nog een generieke korting .

7 reacties

 • Bas Verheij

  Naast het volumeplafond hebben we ook nog te maken met een inflatie-effect van 2-2,5 %, hetgeen in de makrocijfers is meegenomen. Als we ook het effect van TNF- alfaremmers ed. meenemen zal blijken dat de ziekenhuizen keurig binnen de makrokaders zijn gebleven. Dat is goed nieuws, ook al scoort dat publicitair niet best. Besef dat ook de stijging van de kosten agv. nieuwe behandelvormen en -technieken door veel ziekenhuizen hierbinnen zijn opgevangen. Mijn conclusie is dat de al jarenlang gesignaleerde productiviteitsverbetering nog steeds doorgaat en ja ... er is ook aandacht voor versterking van de financiële weerstand vanwege de sterke toename van het risicoprofiel.

 • Rob

  @ Hugo Keuzenkamp (en Van Zanten). Zorgvisie zou hier idd achter aan moeten bellen. Als ik de getallen bekijk en zoals ik BDO ken verwacht ik dat de Tnf-alfaremmers uit de omzetstijging zijn verwijderd.

  Ongeacht het antwoord valt op dat 288 miljoen aan transitiebedragen begint op te tellen en dat deze mogelijkheid is gebruikt om het plafond van 2,5% te omzeilen. Als ik naar de klanten van BDO kijk dan verwacht ik dat de 288 miljoen een onderschatting is. Ik sluit mij dan ook graag bij Van Zanten aan.

 • pervers

  Ben het helemaal eens met de vorige schrijver:de overheid heeft marktwerking geeist. Ik ken geen bedrijf dat niet streeft naar meer winst/ omzet. U wel???
  Maar ja in NL is de marktwerking in de zorg eigenlijk kartelvorming: de zorgverzekeraars hebben het voor het zeggen.En die winst groeit wel. Bij Menzis krijg je als hulpverlener beter betaald als je per sessie extra lijsten invult. Hoezo is DBC-systeem en hoe het nu gaat een pervers systeem?

 • Teceer

  het mag niet vreemd zijn dat ziekenhuizen die als bedrijven behandeld worden zich ook als bedrijven gaan gedragen. omzetverhoging is daarom een logisch streven. ook de regelmatig terugkerende discussie over winstuitkering draagt bij aan dit, vanuit de optiek van financiering uit 'publieke middelen' perverse, gedrag.

  maar het is natuurlijk interessant na te gaan waardoor en hoe de omzetstijging gegenereerd is.

 • van Zanten

  Een ding staat wel vast, ziekenhuizen voelen nog geen enkele noodzaak hoe ze goedkoper en efficienter kunnen gaan werken zolang ze het geld nog van de premieboom kunnen blijven schudden en verzekeraars er belang bij hebben dat premies stijgen en hun marge verder toeneemt.

 • Weela

  Het is maar hoe je de getallen interpreteert. De overheveling dure geneesmiddelen heeft plaats gevonden in 2012 . In 2011 was deze omzet totaal 1114 miljoen. Dus omzet stijging van 718 miljoen in 2012 is juist goed, betekent dat er doelmatig voorgeschreven is !!!

 • Hugo Keuzenkamp

  Heeft bdo rekening gehouden met de overheveling van Tnf-alfaremmers naar het ziekenhuisbudget? Dat zou het bedrag meteen verklaren.

Of registreer u om te kunnen reageren.