Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ruwaard van Putten failliet verklaard

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is vanmorgen door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. Zo laat het ziekenhuis weten. Directe aanleiding voor het faillissement is dat het ziekenhuis niet in staat is de salarissen over juni te betalen. Alle zorg voor patiënten gaat vooralsnog onveranderd door.
Ruwaard van Putten failliet verklaard
Foto: ANP - Arie Kievit

Door het faillisement krijgen alle medewerkers formeel ontslag. De loonbetaling over de maand juni wordt onder de loongarantieregeling overgenomen door het UWV. Medewerkers zullen dus met een vertraging van enkele weken hun volledige loon over juni ontvangen, inclusief eventuele toeslagen. Ook krijgen zij via het UWV hun loon over de nu lopende opzegtermijn. Met medische staf wordt vanaf vandaag  overlegd over de komende periode. De overeenkomsten van het ziekenhuis met de maatschappen lopen voorlopig gewoon door.

Patiëntenzorg

Voor patiënten verandert er op korte termijn niets. Zij kunnen gewoon naar het ziekenhuis komen en worden daar behandeld volgens de gemaakte afspraak. Als er eind deze week geen doorstart mogelijk blijkt, wordt een datum bepaald waarop een afbouwplan in werking treedt. De zorg wordt dan gefaseerd overgebracht naar andere zorgverleners in de regio. Dit plan wordt opgesteld door de raad van bestuur en vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Pas als de inspectie toestemming geeft, wordt de zorg definitief afgebouwd.

Curatoren

De rechtbank heeft Henri Bentfort van Valkenburg (DVDW Advocaten) en Martijn Vermeeren (Buren Advocaten, Belastingadviseurs, Notarissen) aangesteld als curatoren. Beide curatoren zijn in een ver gevorderd stadium in gesprek met een aantal overnamepartijen uit de zorgsector om een doorstart van het ziekenhuis te realiseren.

Problemen Ruwaard

De problemen begonnen in november vorig jaar met een rapport over het ongewoon hoge aantal sterfgevallen op de afdeling cardiologie in 2010. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelde het ziekenhuis onder verscherpt toezicht, omdat er sprake zou zijn van een 'acuut en ernstig gevaar voor de patiëntveiligheid'. Alle leden van de maatschap cardiologie moesten het werk neerleggen. Het ziekenhuis kreeg ook financiële problemen en moest 155 medewerkers ontslaan. Inmiddels is de afdeling cardiologie weer open en het verscherpte toezicht is opgeheven, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Maandagmiddag komt er een einde aan de maandenlange onzekerheid over de toekomst van het ziekenhuis.

Reactie SP

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten wil dat het kabinet de regie neemt in het oplossen van de problemen waar het Ruwaard van Putten Ziekenhuis mee kampt. Dit ziekenhuis wordt in haar voortbestaan bedreigd door jarenlang wanbeleid. Leijten: ‘Het Ruwaard van Putten is voor het eiland Voorne-Putten van levensbelang. Spoedeisende hulp en verloskunde zijn zonder dit ziekenhuis niet goed genoeg bereikbaar voor de inwoners. Ook is het ziekenhuis van cruciaal belang voor deze regio met zware industrie.’

Reactie Hartpatiënten Nederland

Ook Hartpatiënten Nederland hoopt dat er een krachtige overnamepartner komt voor het ziekenhuis. Op dit moment lopen er bij het ziekenhuis nog enkele claims van patiënten die zich slecht behandeld voelen op de afdeling cardiologie. Hartpatiënten Nederland heeft ook individuele artsen verantwoordelijk gesteld voor mogelijk verwijtbare fouten.

UPDATE: Overname

Kort na de bekendmaking van het faillissement volgde een tweede bericht over de overname van het ziekenhuis. Drie ziekenhuizen uit de Rijnmondregio verklaarden dat zij in samenspraak met verzekeraars het ziekenhuis overnemen. Het gaat om het Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Per direct heeft het Ruwaard een nieuwe naam: Spijkenisse Medisch Centrum.

Of registreer u om te kunnen reageren.