Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zwaardere bezuiniging door zorgkantoren mogelijk

Achmea grijpt zonder enig vooroverleg met de sector harder in de ouderenzorg dan overeengekomen is in het regeer- en het zorgakkoord. Dat schrijven zorgaanbieders vandaag in een brief aan de vaste Kamercommissie voor langdurige zorg. Tijdens het Kamerdebat over de langdurige zorg vandaag stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dat zorgkantoren en zorgaanbieders gezamenlijk uit het proces van extramuraliseren moeten komen.
Zwaardere bezuiniging door zorgkantoren mogelijk

Bestuurders van Pro Senectute, Warande, Stichting Huize het Oosten en Koperhorst hebben onderzoeksbureau Berenschot onderzoek laten doen naar het ouderenzorgbeleid van de zorgkantoren van Achmea en Agis. Hieruit blijkt dat de zorgkantoren ingrijpende maatregelen aan het doorvoeren zijn die verder gaan dan het zorgakkoord. Ook branchevereniging voor zorgaanbieders ActiZ maakt zich hier zorgen over. De brancheorganisatie heeft hierover de Kamer geïnformeerd in voorbereiding voor het grote zorgdebat vandaag. 

Martin van Rijn

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) reageerde vandaag als volgt op het signaal van ActiZ over het strenge beleid van de zorgkantoren: 'We kijken nu wat de prognoses zijn voor de ouderenzorg, hoe lang dat gaat duren en voor hoeveel mensen het gaat gelden en voor welke zorgzwaarte. Daar zullen nog veel cijfertjes en berekeningen voor volgen. Maar het is geen nieuw beleid. 75 procent van demente ouderen woont nu al thuis. Zorgkantoren en zorgaanbieders moeten met elkaar nadenken en inschattingen maken over hoe dit proces zal verlopen.'

Extramuraliseren zzp 5
De ouderenzorginstellingen maken ten eerste bezwaar tegen het beleid van Achmea en Agis waarin zij een deel van zorgzwaartepakketen (zzp’s) van niveau vijf en hoger extramuraliseren. Dat terwijl in het zorgakkoord is overeengekomen dat slechts zzp 1 tot en met  3 en de helft van zzp 4 geen indicaties meer krijgen voor verblijf. Het betekent volgens Berenschot in de praktijk onder meer dat uitbehandelde ouderen hun aanspraak op intramuraal verblijf verliezen. En dat 45 procent van de capaciteitsplaatsen voor ZZP 5 en hoger in gevaar komt.

Korter verblijf huidige cliënten
Achmea en Agis voldoen volgens Berenschot bovendien niet aan de toezegging van de minister van VWS dat huidige cliënten hun recht op verblijf in een instelling blijven behouden. Achmea rekent in haar nieuwe beleid met een gemiddelde verblijftijd voor ouderen met een lichte zorgzwaarte van drie jaar. Dit terwijl zij tot vorig jaar nog rekende met een gemiddelde verblijftijd van acht jaar. Dit betekent volgens de onderzoekers dat het volstrekt onduidelijk is wie drie jaar na de laatste instroom verantwoordelijk is voor de zorg en de daaraan verbonden kosten voor de groep cliënten met een lichte zorgzwaarte die dan nog aanwezig is in de verzorgingshuizen.

 

Grote tijdsdruk
Door de snelheid waarmee Achmea en Agis hun plannen invoeren is er volgens Berenschot onvoldoende tijd om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen Dit zal leiden tot financiële problemen bij de aanbieders en onvoldoende tijd om bewoners en medewerkers in dit proces afdoende te begeleiden.

Kaasschaaf zwaardere zorg
Ten slotte passen Achmea en Agis de kaasschaaf toe op zwaardere zorg. De bezuiniging treffen niet alleen de groepen met een lichte zorgindicatie. Zij hebben te kennen gegeven dat als gevolg van de bezuinigingsdoelstelling in het regeerakkoord afbouw van het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor zwaardere zorg zal plaatsvinden. Achmea en Agis gaan uit van een bezuiniging van vijf procent op de hoge ZZP's. Streefdatum hiervoor is 1 januari 2017.

6 reacties

 • Jan C

  @Monty7. Is Monty7 bereid om uit te leggen wie hij bedoeld met 'Volgens mij weten deze heren/dames niet waar ze over praten'.
  Voor het geval Monty7 dat je mij bedoelt: ik ben bijna 5 jaar ELKE dag (elke dag) 10 uur bij mijn lieve knappe vrouw geweest in het verpleegtehuis (vanwege zwaar herseninfarct bovenop 30 jaar MS) : geheel rechts verlamd, niet praten, epileptisch, incontinent, altijd rolstoel en 24 uur per dag in verpleegtehuis.
  Onder andere vanwege de toestand en verzorging in dat verpleegtehuis (en het is helaas nergens anders) is ze na 5 verschrikkelijke jaren uit het leven gestapt; nog maar 68 jaar jong (elf dagen niet eten en drinken; een verschrikking voor mij, maar vooral voor haar)

 • Monty7

  Volgens mij weten deze heren/dames niet waar ze over praten, misschien moeten ze zelf eens opgenomen worden tussen deze bejaarden en zieken en dan zullen we eens zien wat er gebeurd. Zolang ze zelf niks mankeren moeten ze hun mond houden en luisteren naar mensen die er verstand van hebben.

 • Jan C

  Het volgende geschreven naar de EO:

  De uitzending met staatssecretaris van Rijn (over de zorg) en Tineke Ceelen en Halsema (over de vluchtelingen in Syrie) gezien en gevolgd.

  Het kan een nadeel en voordeel zijn als je kunt lip-lezen.

  Zagen jullie niet dat van Rijn, tijdens de uitleg van Halsema en Ceelen over de mensonterende toestanden qua huisvesting, eten en voorzieningen in de tentenkampen in Syrie -- alsmaar zat te mompelen -- voor een lip-lezer duidelijk zichtbaar -- 'Ja, maar dat hebben mijn hulpbehoevende ouderen, zieken en gehandicapten in de verpleegtehuizen precies hetzelfde'.

 • Jan C

  Gisterenavond in Knevel en vd Brink is weer en helaas gebleken hoever van Rijn (met Schippers) van de zorg afstaan.
  Ik ben van 1938 en heb flink gestudeerd (hoger onderwijs) en 's avonds tot mijn 36e jaar en heel hard gewerkt. De regering en ik moeten vwb mijn loon solidair zijn met de figuren die, toen ik studeerde, lol en zuipen tot norm hadden verheven, want die hebben nu niets.
  van Rijn trekt die verderfelijke lijn weer gewoon door in zijn zorg aanpak.
  Ik citeer hem: 'Ja de mensen die betrokken zijn en er diep over nadenken, proberen zelf of met familieleden de zorg en of noodzakelijke thuiszorg voor hun ouders of familieleden ZELF op te lossen EN ANDERS DOEN WIJ HET'.
  En weer zal de club die nergens de ballen om geeft meevaren op mijn inspanningen en verworven spaargeld en door hun handigheid tenslotte nog in een betere kamer zitten dan ik of mijn vrouw VOOR WEINIG OF GEEN GELD.
  'Ik heb daar gelukkig de steun voor in de kamer', zegt van Rijn.
  Allicht, ik stel 10 vragen over de zorg aan 1e en 2e Kamerleden; ze kunnen er geen beantwoorden en lopen gillend met tranen in hun ogen weg en zeggen laten we ons maar focussen op onze dikke baan en salaris.

 • tonson

  Doordat de komende jaren op deze manier versneld intramurale zorgcapaciteit
  wordt gesloten, ontstaat 'vanzelf' de situatie dat er onvoldoende intramurale zorgcapaciteit zal zijn, ook voor de mensen die niet thuis de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

  Dat treft dan m.n. de mensen met een kleine beurs, want de mensen met een behoorlijk inkomen of vermogen zullen zelf hun zorg wel inkopen in particulier gefinancierde zorginstellingen.

  Dat de VVD deze 'marktwerking en sanering' van de intramurale zorg toejuicht past in hun ideologie. Dat een staatssecretaris van de PvdA deze door de verzekeraars versneld doorgevoerde afbraak verdedigt stemt tot nadenken over de inzet van de PvdA. De PvdA kiezers hadden vorig jaar iets anders verwacht toen Samsom het belang van goede ouderenzorg benadrukte.

 • tonson

  Bij de publicatie van het Regeerakkoord ontstond verzet tegen het volledig willen afsluiten van intramurale zorg voor mensen met een indicatie ZZP3 en ZZP4, als voor hen niet voldoende extramurale zorg kon worden georganiseerd.
  In het zorgakkoord werd die harde scheidslijn weggemasseerd en werd toegezegd dat meer zou worden gekeken naar de feitelijke zorgbehoefte en de draagkracht van iemands omgeving; alsof dat nu ook al niet het geval is.

  Nu dit sociaal conservatieve Kabinet ons inmiddels heeft laten weten dat mantelzorg een verplichting wordt, niet alleen voor familie (ook als die niet dichtbij woont), maar ook voor vrienden (en over enige tijd volgen waarschijnlijk ook de buren) komt de verplichting bij de zorgvrager te liggen om zijn of haar mantelzorg te organiseren en weerhoudt niets de overheid er nog van om de intramurale zorg in versneld tempo af te breken.

  VWS gebruikt daarvoor een bekende tactiek: als er politiek geen steun voor is dan laat je het vuile werk opknappen door de verzekeraars - die je eerst een machtspositie hebt gegeven - zodat minister en staatssecretaris hun handen in onschuld kunnen wassen en de regeringsfracties geen moeilijke vragen hoeven te stellen.

Of registreer u om te kunnen reageren.