Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Geen steun voor mantelzorgers via de inkomstenbelasting

Het is onwaarschijnlijk dat mantelzorgers belastingvrijstellingen krijgen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Kamer.
Geen steun voor mantelzorgers via de inkomstenbelasting

In de Kamerbrief van 20 juli geeft Van Rijn de stand van zaken weer van zijn beleid voor de informele zorg. Hij schrijft op zoek te zijn naar effectieve financiële prikkels die de verbinding tussen informele en formele zorg kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld over hoe drempels weg gehaald kunnen worden voor mensen die minder willen gaan werken om meer mantelzorg te kunnen leveren. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij diende hierover eerder een motie in. Zijn idee is dat er enige compensatie moet zijn voor de daling van het inkomen van mensen die meer gaan mantelzorgen. Bijvoorbeeld door over gederfde arbeidsinkomsten geen belasting te betalen. Of de hoogte van de inkomensafhankelijke regelingen aan te passen voor mantelzorg.

Subsidie
De staatssecretaris schrijft hierover: ‘Het feit dat iemand geen beroep kan doen op fiscale faciliteiten, die gericht zijn op werkenden, wanneer iemand niet of minder betaald werk is gaan doen, zou het kabinet niet willen kwalificeren als een drempel voor het verlenen van informele zorg.’ Hierbij wijst Van Rijn op een conclusie van een commissie over inkomstenbelasting en toeslagen (Commissie Van Dijkhuizen). Die commissie stelt dat het niet passend is om financiële steun voor mantelzorgers of vrijwilligers via de inkomstenbelasting te laten lopen. De commissie adviseert de staatssecretaris van Financiën om dit door middel van een subsidie te doen en niet in de vorm van een belastinguitgave. Over de mogelijkheid van een subsidie gaat Van Rijn niet verder in. Hij is in samenspraak met de zorgaanbieders en de mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties een onderzoek aan het uitvoeren naar effectieve financiële prikkels.

Mezzo
De belangenvereniging voor mantelzorgers, Mezzo, heeft kritiek op het kabinetsplan. Met name omdat de vergoeding voor mantelzorgers vanaf 2015 door de gemeenten worden verstrekt in het kader van de Wmo. Mezzo vreest dat gemeenten geen financiële steun in de rug voor mantelzorgers zullen uitkeren. 'Zeker nu de rijksoverheid burgers met klem vraagt om meer voor elkaar te zorgen, moeten financiële drempels zo veel mogelijk worden weggehaald', schrijft Mezzo. 'Dat zou een taak van het Rijk moeten blijven, bij voorkeur via de belastingen of een subsidie.'

Gerelateerde tags

3 reacties

  • linkerkant

    en vooral die bonuslijders blijven stimuleren!

  • adje rem

    € 200 ,00 is voor deze roverheid al RUIM betaald , toch ? ? MANTELZORGERS mogen blij zijn dat de roverheid over de wegens mantelzorg gederfde inkomsten NIET belasting gaat heffen . Leuker kan het niet worden , .....

  • Arjan M

    Dit zou naar mijn mening ook vreselijk fraude gevoelig zijn.

Of registreer u om te kunnen reageren.