Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Minder contacten met huisartsenposten in 2012

Het aantal contacten met huisartsenposten daalde in 2012 met 2,3 procent. Van de 124 huisartsenposten zijn 85 gevestigd in of op het terrein van een ziekenhuis. Dat blijkt uit de landelijke benchmark die de Vereniging Huisartsenposten Nederland.
Minder contacten met huisartsenposten in 2012

De Vereniging Huisartsenposten Nederland spreekt van een ‘lichte daling van de contacten en een vrij stabiel beeld’ van de huisartsenposten. De kosten van de beschikbaarheid en verzorging van de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren stijgen licht. Bijna alle huisartsenposten met een ziekenhuis in het werkgebied hebben een co-locatie met het ziekenhuis of zijn dat van plan.

Verrichtingen

De huisartsen­posten deden in 2012 ruim vier miljoen verrichtingen, gemiddeld 244 verrichtingen per 1.000 inwoners. Er is wel sprake van regionale verschillen. Volgens de Vereniging zet de dalende tendens van de afgelopen jaren zet door, al is bij enkele huisartsenposten het aantal verrichtingen juist gestegen. De huisartsenzorg overdag laat overigens een lichte stijging van het aantal consulten zien. Mensen zouden wellicht minder snel naar de acute huisartsenzorg stappen.

Beschikbaarheidskosten
De totale kosten voor de beschikbaarheid van acute huisartsenzorg buiten kantooruren en voor de verleende zorg bedroegen 275,5 miljoen euro. Dat is gemiddeld 16,61 euro per inwoner. Gezamenlijk doen huisartsen 1,47 miljoen uur dienst op een huisartsenpost. Gemiddeld komt dat overeen met 208 uur actieve dienst per normpraktijk.

Co-locaties
Van de bijna 40 huisartsenposten die niet in of bij het ziekenhuis zijn gehuisvest, hebben 15 wel plannen voor een co-locatie. 24 Huisartsenposten hebben geen SEH en/of ziekenhuis in hun werkgebied. Bij co-locatie lopen de vormen van samenwerking uiteen van huisvesting in of op het terrein van het ziekenhuis tot een geïntegreerde spoedpost.

Carolien Stam

Of registreer u om te kunnen reageren.