Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Medisch specialisten tekenen voor zorgakkoord

Als laatste van de betrokken partijen stemmen ook medisch specialisten in met het akkoord voor de curatieve zorg. ‘Medisch specialisten begrijpen dat ze in deze economische situatie hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor een betaalbaar en houdbaar zorgstelsel’, zegt Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten.
Medisch specialisten tekenen voor zorgakkoord
Foto: ANP Koen Suyk

Begin juli heeft minister Edith Schippers van VWS het zorgakkoord gesloten met de brancheorganisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten, ggz, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. De partijen hebben een maximum groeipercentage van de zorguitgaven afgesproken van 1,5 procent in 2014 en 1 procent van 2015 tot en met 2017. Het akkoord moet een besparing van 1 miljard euro opleveren. De koepels hebben het akkoord de afgelopen maanden ter goedkeuring aan hun  leden voorgelegd. Op de medisch specialisten na, hebben ze allemaal ingestemd.

Geen gedoe rond medisch specialisten

Ook de Orde van Medisch Specialisten (OMS) gaat het akkoord ondertekenen. De OMS heeft groen licht gekregen nadat de algemene ledenvergadering en de wetenschappelijke verenigingen met  het akkoord hebben ingestemd. 'Onze achterban begrijpt dat ze in deze economische situatie hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor een betaalbaar en houdbaar zorgstelsel. Er zijn wel eens andere tijden geweest, waarin er gedoe was rond de specialisten', merkt OMS-voorzitter Frank de Grave op met een knipoog naar de confrontatiepolitiek van enkele jaren geleden. 'Medisch specialisten leveren nu al een bijdrage aan de kostenbeheersing door goedkopere medicijnen voor te schrijven. We maken onze handtekening waar.'

Doelmatige zorgeuro's

'Het akkoord vraagt wel het nodige van medisch specialisten', stelt De Grave. 'De inperking van de groei is stevig. De verschuiving van duurdere ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg kan leiden tot omzetverlies. Maar als bewezen is dat de zorgeuro's daar doelmatiger worden besteed, dan zullen medisch specialisten dat accepteren.'

Van confrontatie naar overleg

In het volgende nummer van Zorgvisie Magazine, dat eind oktober verschijnt, verschijnt een interview met De Grave over hoe medisch specialisten hun confrontatiepolitiek hebben ingeruild voor een constructieve opstelling. Verder gaat hij onder meer in op de gevolgen van het zorgakkoord, de inkomenspositie van specialisten en de verhouding van medisch specialisten ten opzichte van de ziekenhuisorganisatie en het bestuur.

Eén reactie

  • Rob

    De specialisten denken met hun instemming voor rust te zorgen, maar zouden wel eens bedrogen uit kunnen komen.

Of registreer u om te kunnen reageren.