Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS gaat curatieve zorg slimmer organiseren

In de curatieve zorg draait het de komende jaren om meer zorg dichtbij, concentratie van gespecialiseerde zorg en verschuiving naar eerstelijnszorg. Het moet vooral slimmer, zo blijkt uit de begroting van VWS over 2014.
VWS gaat curatieve zorg slimmer organiseren
Foto: ANP - Jerry Lampen

De veranderingen moeten ervoor zorgen dat mensen minder snel een beroep doen op het medische circuit en daar steeds meer afhankelijk van worden. Burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en de mogelijkheid krijgen zelf regie te nemen over hun behandeling. Verder moeten e-health en ict op veel grotere schaal toegepast worden. De maatregelen moeten leiden tot minder kosten en terugdringing van het personeelstekort. Ook komt er ruimte voor e-health in de bekostiging, meldt VWS.

Eigen verantwoordelijkheid

Om het kostenbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren, krijgen burgers vanaf 2014 een zorgnota die meer duidelijkheid verschaft over de kosten. Een beter inzicht in de prijzen zorgt volgens VWS voor kostenbewustzijn. Dit moet in 2013 en 2014 gerealiseerd worden.

Ook de zorgpolis moet transparanter worden. Verzekerden moeten tijdig en duidelijk kunnen zien welke zorgaanbieder wel en welke niet is gecontracteerd, evenals hoeveel een verzekerde vergoed krijgt als hij naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat (aanscherping artikel 13 Zorgverzekeringswet). Tegelijkertijd maakt de zorgverzekeraar het inkoopproces inzichtelijk, zodat de zorgaanbieder weet waar hij aan toe is.

Verder gaat in 2014 het zorgloket van start waar burgers hun klachten over de zorg kunnen melden. Daarnaast verschijnt binnenkort een rapport over het meldpunt Verspilling in de zorg. Daar zijn inmiddels ruim 17.000 reacties binnen gekomen sinds mei 2013.

Kwaliteit en veiligheid

Komend jaar gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de werking van het veiligheidsmanagementsysteem betrekken bij haar toezicht. Ook gaat de IGZ vanaf volgend jaar actief bijdragen aan verscherpte regelgeving rondom medische hulpmiddelen. Verder komt er een implantaten-basisregister in Nederland om medische incidenten zoals met de PIP-borstimplantaten te voorkomen.

Hoofdlijnenakkoord

VWS heeft met de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de ggz hoofdlijnenakkoorden gesloten. De uitvoering daarvan is volgens VWS voortvarend ter hand genomen. De eerste successen tonen kwaliteitsverbetering en stevigere onderhandelingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Vooruitlopend op de nieuw af te sluiten akkoorden, is afgesproken dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht naar 1,5 procent in 2014 en naar 1 procent in de jaren 2015 tot en met 2017. Met de huisartsen is afgesproken dat ze 1 procent in 2014 en 1,5 procent in 2015–2017 krijgen als zij aantoonbaar zorg uit de tweede lijn opvangen en voorkomen dat mensen naar de duurdere tweede lijn worden doorverwezen.

Verschuiving naar eerste lijn en zelfzorg

Om de uitgavengroei te verlagen, verschuift meer zorg van de medisch specialisten naar de huisarts, en van de huisarts naar zelfzorg. Bij zelfzorg gaat het erom dat patiënten zichzelf beter maken. Dit kan bijvoorbeeld met e-health. Complexe zorg wordt geconcentreerd. Medische richtlijnen en zorgstandaarden worden strakker toegepast, opdat wordt behandeld naar de maatstaven van de medische sector zelf.

VWS begroting

Met de totale VWS-begroting 2014 is een bedrag gemoeid van ongeveer 83 miljard, waarvan 68 miljard het netto budgettair kader zorg betreft. Het budgettair kader zorg omvat onder andere de netto zorguitgaven aan de curatieve zorg (Zvw) die optellen tot ruim 39 miljard en de langdurige zorg en ondersteuning (AWBZ en Wmo) die optellen tot 28 miljard. De VWS-begroting zelf bedraagt bijna 15 miljard en bevat uitgaven voor onder meer preventie, jeugdzorg (1,5 miljard) en sport (132 miljoen). Onder de VWS-begroting vallen ook de uitgaven aan zorg voor kinderen tot 18 jaar (2,5 miljard) en tegemoetkomingen als de zorgtoeslag (ruim 4 miljard).

Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, laat weten dat zij weinig verrassingen ziet in de begroting. ‘En daar zijn we blij mee. We hebben in korte tijd twee maal een hoofdlijnenakkoord gesloten. Dat is al een stevige opgave voor de ziekenhuizen.’ Als belangrijkste punten in de begroting noemt Van Rooy de ruimte die wordt gecreëerd voor integrale tarieven. In 2015 moet er in de ziekenhuiszorg nog maar één tarief gelden voor elke zorgprestatie, dat heeft de minister van VWS afgesproken met de ziekenhuizen en medisch specialisten. In dat ene integrale tarief zitten alle kosten die het ziekenhuis maakt, dus ook het honorarium van de medisch specialist. Verder noemt Van Rooy de samenwerking met huisartsen als positief punt. ‘De verschuiving van spoedeisende hulp naar huisartsenposten is een goede vorm van samenwerking die bijdraagt aan kostendaling. Dat geldt ook voor de samenwerking rondom chronische patiënten. We kunnen een hoop van elkaar leren. Het is niet de bedoeling elke keer zelf het wiel uit te vinden.’
Eigen verantwoordelijkheid van patiënten kan eveneens bijdragen aan goedkopere zorg. ‘Wanneer patiënten fit bij een operatie verschijnen, zijn de uitkomsten veel beter. Dat kunnen zij bijvoorbeeld  doen door het opbouwen van een goede conditie.’

Tot slot noemt Van Rooy het terugdringen van administratieve lasten als speerpunt voor de komende periode. ‘Het is een hele opgave om de kosten in de gaten te houden. Het budgettair kader zorg is al behoorlijk krap. De komende tijd wil ik veel energie steken in het terugdringen van overbodige regels of bureaucratie. Mensen worden steeds cynischer als er weer een nieuwe regel bij komt. Juist het schrappen van onnodige regels is iets waar iedereen beter van wordt.’

Reactie Zorgverzekeraars Nederland
André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN): ‘Iedereen zal merken dat er ook in de zorg wordt bezuinigd. Het is niet eenvoudig, maar zorginstellingen, zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en overheid hebben hun handtekening gezet om de groei van de zorg te beperken. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om onnodige zorg, verspilling en overbehandeling tegen te gaan. Op die manier verbeteren we de kwaliteit van de zorg en kunnen we tegelijk ook kosten besparen.’

5 reacties

 • triple

  Geachte ANHJansen,

  Doe als uroloog al meer dan 10 jaar, als service voor de patienten spreekuur in buitenpoli's.
  Wordt als een weldaad ervaren door patienten.
  Veel minder hectisch en minder uitloop van spreekuur.
  Uw gebrabbel over geld begrijp ik niet.
  U kijkt gewoon alleen naar centen.
  Ik naar patienten... ( in de eigen regio als service..)
  Laat mij m'n eigen regio ZF starten, zijn we van die k.t schadeverzekeraars af.
  kan de winst in mijn regio bij onze verzekerden blijven ipv naar de aandeelhouders van Achmea, Skyboxen en onzinnige (dure) reclames.
  Het is ook mijn premiegeld!!

 • wetje

  De administratieve last voor artsen en verpleegkundigen in de praktijk is enorm toegenomen dit gaat ten koste van minuten aan het bed. Zou fijn zijn als dit verbetert kan worden door minder regels

 • anhjansen

  De ziekenhuizen en medisch specialisten zien de bui al aankomen en schuiven naar de patienten toe: men opent massaal zogenaamde 'Buitenpolies'. Dichtbij de patiënt, maar bedoeld om de patiënt vroegtijdig te 'vangen'.

  In menig zorgcomplex kruipen huisartsen en medisch specialisten/ziekenhuizen bij elkaar. Wie krijgt de patiënt of gaat men over op een lumpsum tarief voor Eerste en Tweede Lijn samen? De ziekenhuizen behouden ook nog hun eigen vleugels met polie-klinieken. Worden zo de kosten verlaagd?

  Laat een econoom hier maar eens snel naar kijken. De verzekeraars leggen geen enkele drempel op: zij starten een 'proeftuin' en rekenen alle kosten gewoon door aan de verzekerden.

  Waarom moeten er buitenpolies komen als een medisch specialist ook kan meekijken via Skype in de spreekkamer van de huisarts?

  Maar ja, in Nederland belegt men graag in stenen; die behouden hun waarde en hun waarde kan je meten.

 • rechterkant

  Dat is met een griepvaccinatie zo opgelost?

 • j

  Van huisarts naar zelfzorg, wat moge dit inhouden?

Of registreer u om te kunnen reageren.